Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 145 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2017
1 Christensen, Toke Haunstrup; Friis, Freja; Skjølsvold, Tomas Moe.
Changing practices of energy consumption: The influence of smart grid solutions in households. Eceee ... summer study proceedings 2017 s. 2021-2030
NTNU Untitled
 
2 Finstad, Terje; Skjølsvold, Tomas Moe.
Må genier være ensomme?. Klassekampen 2017
NTNU Untitled
 
3 Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe.
Socio-technical energy transitions and the role of (user) practices. Energy transitions programme workshop; 2017-11-07 - 2018-11-08
NTNU Untitled
 
4 Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe; Koksvik, Gitte.
Urban automation experiments and the user: Creating invasive technologies or New possibilities for inclusion?. Urban automation workshop; 2017-09-04 - 2017-09-06
NTNU Untitled
 
5 Skjølsvold, Tomas Moe.
Kundeadferd og fleksibilitet. Eller: Hverdagslivet med strøm. Cineldi workshop; 2017-09-07
NTNU Untitled
 
6 Skjølsvold, Tomas Moe.
Mot fornybare og distribuerte energisystemer: muligheter og utfordringer. I: Grønn ingeniørkunst. Oslo: NITO 2017 s. 40-41
NTNU Untitled
 
7 Skjølsvold, Tomas Moe.
Nå kommer det en egen forsikring bare for elbiler. TU.no [Internett] 2017-08-02
NTNU Untitled
 
8 Skjølsvold, Tomas Moe.
Producing participation in the distributed energy transition: a call for radical interdisciplinarity. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
NTNU Untitled
 
9 Skjølsvold, Tomas Moe.
Prosumenter i energisystemet. Aktører og perspektiver. Kickoff CenSES brukercase: Prosumers; 2017-10-05
NTNU Untitled
 
10 Skjølsvold, Tomas Moe.
Research dissemination: Why, what, how?. CenSES early career research school; 2017-02-27 - 2017-02-28
NTNU Untitled
 
11 Skjølsvold, Tomas Moe.
STS og energi. Et casestudie og noen teoretiske betraktninger. FME HighEFF arbeidsmøte; 2017-09-27
NTNU Untitled
 
12 Skjølsvold, Tomas Moe.
Transforming cities through re-assembling material flows: energy, food and new collectives. 4S, annual meeting; 2017-08-30 - 2017-09-02
NTNU Untitled
 
13 Skjølsvold, Tomas Moe.
Unsung heroes and multiple practices. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2017 ;Volum 5.(1) s. 3-4
NTNU Untitled
 
14 Skjølsvold, Tomas Moe; Finstad, Terje.
Myten om stjerneforskerne. Klassekampen 2017
NTNU Untitled
 
15 Skjølsvold, Tomas Moe; Jørgensen, Susanne; Ryghaug, Marianne.
Users, design and the role of feedback technologies in the Norwegian energy transition: An empirical study and some radical challenges. Energy Research & Social Science 2017 ;Volum 25. s. 1-8
NTNU Untitled
 
16 Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Throndsen, William; Christensen, Toke Haunstrup.
How householders work to become participants in a prosumer demonstration project. Energy Research and Social Science; 2017-04-02 - 2017-04-05
NTNU Untitled
 
17 Skjølsvold, Tomas Moe; Throndsen, William; Ryghaug, Marianne; Christensen, Toke Haunstrup.
The co-production of interventions. The practices and expectations of householders who want to become part of a solar power demonstration project. HopefulNESS 2017; 2017-06-05 - 2017-06-08
NTNU Untitled
 
18 Solbu, Gisle; Levold, Nora; Skjølsvold, Tomas Moe.
Nyanser av mistillit. Morgenbladet.no 2017
NTNU Untitled
 
19 Throndsen, William; Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe; Anfinsen, Martin.
Livet i den elektriske rushtida. Adresseavisen 2017
NTNU Untitled
 
20 Throndsen, William; Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Christensen, Toke Haunstrup.
From consumer to prosumer. Enrolling users into a Norwegian PV pilot. Eceee ... summer study proceedings 2017
NTNU Untitled
 
2016
21 Christensen, Toke Haunstrup; Friis, Freja; Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe; Throndsen, William; Fernandez, Sandra Riaño; Perez, Eutimio Sanchez.
Recommendations and criteria for the design of smart grid solutions for households. Lessons learned for designers and policy makers from the IHSMAG project (WP5). Copenhagen: IHSMAG 2016 30 s.
NTNU Untitled
 
22 Finstad, Terje; Skjølsvold, Tomas Moe; Åm, Heidrun.
Hva slags utdanning og kunnskap trengs for å skape en bedre verden?. Universitetsavisa 2016
NTNU Untitled
 
23 Haugseth, Jan Frode; Huseby, Vilde Blix; Skjølsvold, Tomas Moe.
Ti klimalogikker - En kvalitativ analyse av klimatiltak i norsk offentlig debatt (2007-2013). Tidsskrift for samfunnsforskning 2016 ;Volum 56.(3) s. 285-314
NTNU Untitled
 
24 Ravn, Malin Noem; Skjølsvold, Tomas Moe.
Arbeidet med å lage barn: Lesbiske par og tredjepartsutfordringer i familieskaping. I: Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1921-6. s. 161-178
NTNU Untitled
 
25 Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe.
Climate Change Communication in Norway. I: Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. Oxford University Press 2016 ISBN 9780190228620.
NTNU Untitled
 
26 Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe; Heidenreich, Sara; Korsnes, Marius.
Energiforskningen ved Senter for energi og samfunn, CenSES og KULT. Smakebiter. ENERGIX forskning og dialogmøte; 2016-05-31
NTNU Untitled
 
27 Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe; Jørgensen, Susanne.
Between empowerment and alienation: How feedback technologies can harm the prospects of successful energy transitions.. Presentation at Teddinet (Energy-Feedback Symposium, “Feedback in energy demand reduction: Examining evidence and exploring opportunities”; 2016-07-03 - 2016-07-05
NTNU Untitled
 
28 Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe; Throndsen, William.
Developing the smart grid. Perspectives on integration with the electricity system, regulation aspects and households.. Trondheim: IHSMAG 2016 30 s.
NTNU Untitled
 
29 Skjølsvold, Tomas Moe.
Bør du ha dårlig samvittighet for flyturen?. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
30 Skjølsvold, Tomas Moe.
Developping an analytical framework for studying smart grid projects. MATCH project kickoff meeting; 2016-03-02 - 2016-03-03
NTNU Untitled
 
31 Skjølsvold, Tomas Moe.
Energimeldingen. En selektiv lesning. CenSES strategiseminar; 2016-05-19
NTNU Untitled
 
32 Skjølsvold, Tomas Moe.
Energy transitions: expansion zones and transition processess. Annual meeting of 4S/EASST; 2016-08-31 - 2016-09-03
NTNU Untitled
 
33 Skjølsvold, Tomas Moe.
Grønt skift: fra kvikk fiks til undringspolitikk. KULT-agora 2016; 2016-04-21
NTNU Untitled
 
34 Skjølsvold, Tomas Moe.
Homeless academics? Panelist. Homeless Academics? A debate about academic mobility and knowledge production across borders.; 2016-11-09
NTNU Untitled
 
35 Skjølsvold, Tomas Moe.
Innovasjon for en smart energifremtid: hvordan gjøres det?. Status for energiforskningen; 2016-10-19
NTNU Untitled
 
36 Skjølsvold, Tomas Moe.
Make the weird (worlds) great again!. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2016 ;Volum 4.(2)
NTNU Untitled
 
37 Skjølsvold, Tomas Moe.
Nordic STS. Annual meeting of 4S/EASST; 2016-08-31
NTNU Untitled
 
38 Skjølsvold, Tomas Moe.
Røykelova - modell for det grøne skiftet?. Radio Folgefonn [Internett] 2016-03-08
NTNU Untitled
 
39 Skjølsvold, Tomas Moe.
Samliv med en skadet planet. Klassekampen 2016
NTNU Untitled
 
40 Skjølsvold, Tomas Moe.
Smart cities and ethics. Panel discussion participant. Transatlantic forum; 2016-10-23 - 2016-10-25
NTNU Untitled
 
41 Skjølsvold, Tomas Moe.
Smart energy systems and urban infrastructure. ARL working group workshop: smart grids - smart cities? Worksho; 2016-07-07 - 2016-07-08
NTNU Untitled
 
42 Skjølsvold, Tomas Moe.
Smart teknologi, smarte byer, grønne skift. Hva betyr det at noe "virker" i praksis?. Byutviklingsseminar, Trondheim Kommune; 2016-04-01
NTNU Untitled
 
43 Skjølsvold, Tomas Moe.
Tony Seba: Folk lo og trodde jeg var gal. Dagens Næringsliv [Avis] 2016-04-14
NTNU Untitled
 
44 Skjølsvold, Tomas Moe.
Towards a framework for studying transition agency and transition processes. Technology, Science and Culture. Workshop and PhD course; 2016-04-14
NTNU Untitled
 
45 Skjølsvold, Tomas Moe.
Tror røykeloven blir modell for det grønne skiftet. Sysla.no [Internett] 2016-03-08
NTNU Untitled
 
46 Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Throndsen, William.
Smart energy transitions. Challenges for governance and management. Disclosing sustainability. The Transformative Power of Transparency?; 2016-06-24
NTNU Untitled
 
47 Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Throndsen, William; Christensen, Toke Haunstrup; Friis, Freja; Ornetzeder, Michael; Sinozic, Tanja; Strauß, Stefan.
Studying smart energy solutions for small to medium consumers.. : MATCH project 2016 34 s.
NTNU Untitled
 
2015
48 Finstad, Terje; Skjølsvold, Tomas Moe.
Materialitet og mening i menneskets tidsalder?. Norsk Medietidsskrift 2015 ;Volum 22.(4) s. 1-12
NTNU Untitled
 
49 Jørgensen, Susanne.
Smart strøm - smarte kunder? En studie av norske husholdningers domestisering av smarte strømmålere og styringsteknologier. : Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU Trondheim 2015 104 s.
NTNU Untitled
 
50 Kvam, Yrjan.
Skogens mange ansikt. Om å gi mening til skogen. Trondheim: Institutt for tverrfalglige kulturstudier, NTNU 2015 81 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste