Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 167 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Bruun, Ellen Foyn.
Den helsefremmende kunsten.
NTNU Untitled
 
2 Bruun, Ellen Foyn; Brekke, Aase-Hilde.
Art as resistance: making change through beauty. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2020 ;Volum 3.(1) s. 62-65
NORD NTNU Untitled
 
3 Torrissen, Wenche; Bruun, Ellen Foyn; Brekke, Aase-Hilde; Sæther, Wigdis Helen.
Teater fremmer helse og livsmestring!. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2020 ;Volum 3.(1) s. 12-13
HVO NORD NTNU Untitled
 
2019
4 Bruun, Ellen Foyn.
Bokbad for Teaterproduksjon - ti produksjonsestetiske innganger. Teatersamtalen 2019; 2019-02-27 - 2019-02-27
NTNU Untitled
 
5 Bruun, Ellen Foyn.
Fra tilskuer til vitne i virkelighetsteatrets rom. Peripeti 2019 ;Volum 16.(30.7) s. 82-93
NTNU Untitled
 
6 Bruun, Ellen Foyn.
Hvordan kan kunstneriske prosesser skape ny mening og god helse for musikk/dans/drama-eleven?. Fagpolitisk dag 2019 for programrådet Musikk, dans, drama i Trøndelag; 2019-11-29 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
7 Bruun, Ellen Foyn.
Introduksjon til Fitzmaurice Voicework - teori og praksis. Årsmøte/Seminar i Norsk Stemmepedagogisk Forum, evta.no; 2019-03-23 - 2019-03-23
NTNU Untitled
 
8 Bruun, Ellen Foyn.
Transformasjon av ikke-hørte historier til scenisk form. Innsetting av Tore Vagn Lid som Professor II ved NTNU; 2019-05-22 - 2019-05-22
NTNU Untitled
 
9 Bruun, Ellen Foyn.
Where is my voice?. Somatic Voices in Performance Research and Beyond; 2019-07-19 - 2019-07-20
NTNU Untitled
 
10 Bruun, Ellen Foyn; Aadnesen, Tori.
Fra utenforskap til mestring. Ville Veier som modell for sosialt arbeid med kunstnerisk profil i dagens velferds-Norge. Kunst som motkraft? Nettverkssamling Drama & Teater i høyere utdanning; 2019-11-12 - 2019-11-12
NTNU Untitled
 
11 Bruun, Ellen Foyn; Aadnesen, Tori.
Teater som arena for livsmestring. Hvordan kan deltakelse i kunstnerisk virksomhet og det å uttrykke seg kreativt bidra til bedre psykisk helse og livsmestring?. Livskvalitet og psykisk helse. Nye perspektiver på folkehelse?; 2019-10-15 - 2019-10-15
NTNU Untitled
 
12 Bruun, Ellen Foyn; Seymour, Anna.
Dramatherapy and everyday life: Theatre for healing. Åpent arrangement om dramaterapi, livsmestring og helsefremming; 2019-05-28 - 2019-05-28
NTNU Untitled
 
13 Bruun, Ellen Foyn; Steigum, Jorid Bakken.
Dramafagets rolle i møte med elevers psykiske helse. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2019 ;Volum 2. s. 64-68
NTNU VV Untitled
 
14 Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir.
Closing Workshop. Psychological Trauma and Resilience 'When the words are not enough' 'Planting the Alder'; 2019-09-06 - 2019-09-08
NTNU Untitled
 
15 Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir.
Inch by Inch, Row by Row, Gonna Make This Garden Grow. Psychological Trauma and Resilience 'When the words are not enough' 'Planting the Alder'; 2019-09-06 - 2019-09-08
NTNU Untitled
 
16 Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir.
Unpacking unheard voices through participatory drama. Play Perform Learn Grow: Bridging Communities, Practices and the World; 2019-10-06 - 2019-10-06
NTNU Untitled
 
2018
17 Bruun, Ellen Foyn.
Building resilience through performance making. Nordic Arts & Health Research Conference; 2018-11-07 - 2018-11-07
NTNU Untitled
 
18 Bruun, Ellen Foyn.
Drama og teater – i kryssfeltet kunst, kultur og psykisk helse. Kunst, kultur og psykisk helsearbeid; 2018-10-10 - 2018-10-10
NTNU Untitled
 
19 Bruun, Ellen Foyn.
Esse Es Percipi - To Be is To Be Perceived. Identity: Moving, Progressing and Coming Back to Self; 2018-09-07 - 2018-09-09
NTNU Untitled
 
20 Bruun, Ellen Foyn.
Glimpses from dramatherapy with elderly clients - with Laban as anchor. Dance, Movement, Music and Health; 2018-12-08 - 2018-12-08
NTNU Untitled
 
21 Bruun, Ellen Foyn.
Group interactive art therapy: its use in training and treatment, second edition. Review.. Dramatherapy 2018 ;Volum 39.(1) s. 55-56
NTNU Untitled
 
22 Bruun, Ellen Foyn.
IN FRONT OF ME (research performance). 5th Freedom and Focus International Conference of Fitzmaurice Voicework - listening beyond borders; 2018-07-20 - 2018-07-24
NTNU Untitled
 
23 Bruun, Ellen Foyn.
Når teater gjør en forskjell. Teatervitenskap - historiografi, teori og praksis; 2018-05-25 - 2018-05-27
NTNU Untitled
 
24 Bruun, Ellen Foyn.
Sceneteksten som aktiv partner. I: Teaterproduksjon - Ti produksjonsestetiske innganger. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-59025-3. s. 155-178
NTNU Untitled
 
25 Bruun, Ellen Foyn.
Teaching Empathy with Brecht as Prompter. American International Journal of Social Studies 2018 ;Volum 7.(2) s. 20-28
NTNU Untitled
 
26 Bruun, Ellen Foyn.
Voices of my Self. Internationale Sommerakademie 2018 Theater & Therapie; 2018-06-06 - 2018-06-10
NTNU Untitled
 
27 Bruun, Ellen Foyn; Aadnesen, Tori; Larsen, Line.
Mot til å skape - seg selv: kreative metoder i arbeidsrettet tiltak for unge voksne. RUS OG PSYKISK HELSE - 2018; 2018-02-06 - 2018-02-06
NTNU Untitled
 
28 Bruun, Ellen Foyn; Aadnesen, Tori; Larsen, Line.
Teater som arena for vekst og endring hos unge voksne utenfor utdanning og arbeid. Helsefremmende drama og teater; 2018-10-25 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
29 Bruun, Ellen Foyn; Aadnesen, Tori; Larsen, Line Merete.
Fra utenforskap til mestring. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 1.(2-3) s. 69-72
NTNU Untitled
 
30 Bruun, Ellen Foyn; Bevk, Alida.
Intro til Fitzmaurice Voicework. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Workshop Nordic Black Theatre. Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU; Nordic Black Theatre, Oslo. 2018-04-21 - 2018-04-21
NTNU Untitled
 
31 Bruun, Ellen Foyn; Mansilla, Wendy Ann.
Presentation of Performance as Research project IN FRONT OF ME. ARTEC meeting; 2018-12-05 - 2018-12-05
NTNU Untitled
 
32 Bruun, Ellen Foyn; Steigum, Jorid Bakken; Knudsen, Marianne Nødtvedt; Øien, Camilla Cecilie.
Dramafaget og psykisk helse. Dramafaget og psykisk helse; 2018-09-14 - 2018-09-14
NTNU Untitled
 
33 Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir.
Rise and Shine with movement, sound and song. Identity: Moving, Progressing and Coming Back to Self; 2018-09-06 - 2018-09-09
NTNU Untitled
 
2017
34 Bruun, Ellen Foyn.
Anvendt teater som performativ ytring. I: Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2144-8. s. 215-230
NTNU Untitled
 
35 Bruun, Ellen Foyn.
Bevegelse og drama som metode for å styrke selvverd og mestring hos ungdom. Dans, bevegelse og helse, gjestelærer EVU-kurs NTNU Videre; 2017-04-23 - 2017-04-23
NTNU Untitled
 
36 Bruun, Ellen Foyn.
Dramaterapi og sosialt entreprenørskap. Hum-Sam dialogmøte med Forskningsrådet; 2017-03-29 - 2017-03-29
NTNU Untitled
 
37 Bruun, Ellen Foyn.
Fanzine-bidrag: Er dette dokumentarisme?. Propellen Fanzine 2017 2017
NTNU Untitled
 
38 Bruun, Ellen Foyn.
Hvorfor Shakespeare nå?. Kulturell-sosial kveld - inkluderende publikumsutvikling; 2017-05-15 - 2017-05-15
NTNU Untitled
 
39 Bruun, Ellen Foyn.
Towards a new 'we': Applied theatre as integration. Applied Theatre Research 2017 ;Volum 5.(3) s. 225-238
NTNU Untitled
 
40 Bruun, Ellen Foyn; Haagensen, Cecilie; Søhol, Christina.
Å bygge publikumsbroer. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2017 (01) s. 44-49
NTNU Untitled
 
41 Bruun, Ellen Foyn; Hol Mjanger, Ruth.
Alene backstage - refleksjoner fra bakrommet Paper Performance. Demokrati på spill; 2017-06-12 - 2017-06-13
NLAH NTNU Untitled
 
42 Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir.
Staging myself - voices from within and witout. Setting the Stage - 3rd EFD conference; 2017-04-06 - 2017-04-09
NTNU Untitled
 
43 Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir.
Voices from the Wilderness - Echoes from Nature. Giving Voice - Listening to what matters: Spotlight on Dramatherapists in a contemporary context; 2017-09-09 - 2017-09-09
NTNU Untitled
 
44 Bruun, Ellen Foyn; Wright, David Keir.
Voices Unchained. Giving Voice - Listening to what matters: Spotlight on Dramatherapists in a contemporary context; 2017-09-10 - 2017-09-10
NTNU Untitled
 
2016
45 Bruun, Ellen Foyn.
Debattinnlegg etter Riksteatrets forestilling Fire begravelse og et bryllup av og med Morten Joachim, regi: Aslak Moe. Er dette dokumentarisme? Propellen teaters tre-årige forskningsprosjekt; 2016-11-13 - 2016-11-13
NTNU Untitled
 
46 Bruun, Ellen Foyn.
Dramatherapy in Norway - status and practices. Opening the Curtains - Dramatherapy in Europe; 2016-05-06 - 2016-05-07
NTNU Untitled
 
47 Bruun, Ellen Foyn.
Er dette dokumentarisme?. Fagseminar: Er dette dokumentarisme? Propellens tre-årige forskningsprosjekt 2016; 2016-11-16 - 2016-11-16
NTNU Untitled
 
48 Bruun, Ellen Foyn.
Hvorfor velge Bertolt Brechts scenetekster til teaterproduksjon bachelor?. Flyktningeprosjektets Brecht-kveld; 2016-05-29 - 2016-05-29
NTNU Untitled
 
49 Bruun, Ellen Foyn.
Lost in Translation. Futurescapes: A Symposium in New Media, Technology & the Humanities; 2016-03-14 - 2016-03-15
NTNU Untitled
 
50 Bruun, Ellen Foyn; Koushha, Rafik.
Når scenen blir møteplass. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste