Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 84 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Alonso, Maria Justo.
How low can the heating supply temperature be in different building types in Norway?. Cold Climate 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
SINTEF Untitled
 
2 Alonso, Maria Justo.
Reduksjon av CO2 i energiforsyning til bygninger. Hvordan redusere CO2-utslipp i bygg og anlegg? Hva er status og hvordan jobber BA-næringen videre?; 2018-04-26
SINTEF Untitled
 
3 Alonso, Maria Justo; Sartori, Igor.
How low can the heating supply temperature in district heating be in network with non-renovated buildings in Norway?. Cold Climate HVAC 2018; 2018-03-12 - 2018-03-15
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Alonso, Maria Justo; Skeie, Kristian.
Fra drøm til virkelighet, oppskrift til effektive bygninger. Fremtidens bygg [Internett] 2018-06-22
SINTEF Untitled
 
5 Holzer, Peter; Psomas, Theofanis; O'Donnovan, Adam; Belleri, Annamaria; Flourentzou, Flourentzos; Guarino, Francesco; da Graça, Guilherme Carrilho; Koskela, Hannu; Mathisen, Hans Martin; Breesch, Hilde; Alonso, Maria Justo; Kolokotroni, Maria; Cellura, Maurizio; Pomianowski, Michał; O’ Sullivan, Paul D.; Heiselberg, Per; Santos, Thiago P.; Nonaka, Toshihiro; Mylona, Zoi.
Ventilative Cooling Sourcebook. International Energy Agency (IEA) 2018 (ISBN 87-91606-37-3) 154 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
6 O'Donnavan, Adam; Belleri, Annamaria; Flourentzou, Flourentzos; Zhang, Gou-Qiang; da Graca, Guilherme Carrilho; Breesch, Hilde; Alonso, Maria Justo; Kolokotroni, Maria; Pomianowski, Michal; O’Sullivan, Paul; Heiselberg, Per; Holzer, Peter; Psomas, Theofanis.
Ventilative Cooling Design Guide. Energy in Buildings and Communities Programme March 2018. International Energy Agency (IEA) 2018 (ISBN 87-91606-38-1) 122 s.
SINTEF Untitled
 
7 O’Sullivan, Paul; O’Donovan, Adam; Plesner, Christoffer; da Graca, Guilherme Carrilho; Cattarin, Guilio; Zhang, Guoqiang; Breesch, Hilde; Kotani, Hisashi; Han, Jie; Pagliano, Lorenzo; Pietrobon, Marco; Alonso, Maria Justo; Kolokotroni, Maria; Matues, Nuno; Holzer, Peter; Santos, Thiago P.; Nonoka, Toshirio.
Ventilative Cooling Case Studies. Energy in Buildings and Communities Programme May 2018. International Energy Agency (IEA) 2018 (ISBN 87-91606-39-X) 191 s.
SINTEF Untitled
 
8 Skeie, Kristian; Alonso, Maria Justo.
Zero Emissions Building and research infrastructure ZEB Flexible Lab. EMPA-NEST/ENBRI Workshop “Virtual Labs”; 2018-03-06 - 2018-03-07
SINTEF Untitled
 
9 Stene, Jørn; Alonso, Maria Justo; Rønneseth, Øystein; Georges, Laurent.
State-of-the-Art Analysis of Nearly Zero Energy Buildings. Country report IEA HPT Annex 49 Task 1 – NORWAY. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1584-4) 60 s. SINTEF Notat(28)
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
10 Agdestein, Maren; Georges, Laurent; Alonso, Maria Justo.
Kan varme opp en hel etasje med bare en radiator. Forskning.no [Internett] 2017-01-04
NTNU Untitled
 
11 Agdestein, Maren; Georges, Laurent; Alonso, Maria Justo.
One radiator to heat a whole floor. Geminiresearchnews.no [Internett] 2017-12-10
NTNU Untitled
 
12 Alonso, Maria Justo.
Feltmålinger. Evaluering av forenklede vannbårne oppvarmingssystem i norske passivhus; 2017-10-17
SINTEF Untitled
 
13 Alonso, Maria Justo.
Forenklede løsninger for romoppvarming. VVS-Dagene på NTNU 2017 Inneklima og ventilasjon i framtidens bygninger; 2017-11-01
SINTEF Untitled
 
14 Alonso, Maria Justo.
How low can the heating supply temperature be in different building types in Norway?. Smart Energy Systems and future 4th Generation District Heating Technologies and Systems; 2017-09-12 - 2017-09-13
SINTEF Untitled
 
15 Alonso, Maria Justo.
Hvor fornøyd er folk med å jobbe i ZEB?. VVS-Dagene på NTNU 2017 Inneklima og ventilasjon i framtidens bygninger; 2017-11-01
SINTEF Untitled
 
16 Alonso, Maria Justo.
IEA Heat Pumping Technologies Annex 40 – hovedresultater. Varmepumper for nesten nullenergibygg; 2017-06-21
SINTEF Untitled
 
17 Alonso, Maria Justo.
Interaksjon mellom lavtempertur-fjernvarmenett og bygg i seminar Grønn områdeutvikling og lavtemperatur-fjernvarme - muligheter på Nyhavna og Østbyen. SINTEF Energi; 2017-08-23
SINTEF Untitled
 
18 Alonso, Maria Justo.
Minimum fjernvarmetemperatur for eksisterende bygninger i ZEN - effekt av renoveringsnivå. SINTEF Byggforsk innen ZEN workshop Termiske energisystemer i nullutslippsområder; 2017-08-24
SINTEF Untitled
 
19 Alonso, Maria Justo.
Oppvarmingssystem i passivhus. VVS aktuelt [Internett] 2017-09-27
SINTEF Untitled
 
20 Alonso, Maria Justo.
Updates Norwegian contribution. 4th working meeting IEA HPT annex 49 Nurnberg; 2017-10-23
SINTEF Untitled
 
21 Alonso, Maria Justo.
Ventilasjon i nullutslippsbygg. Trønder vvs dagen; 2017-11-03
SINTEF Untitled
 
22 Alonso, Maria Justo; Blandkjenn, Solveig; Mathisen, Hans Martin.
Experiences regarding draught effects for ventilative cooling in cold climate. I: Ventilating healthy low-energy buildings. Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC) 2017 ISBN 978-2-930471-51-8. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Alonso, Maria Justo; Mathisen, Hans Martin.
Analysis of reduction of energy demands for Zero Emission Renovated Office Building by using thermal mass and ventilative cooling. Energy Procedia 2017 ;Volum 132. s. 592-597
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Alonso, Maria Justo; Mathisen, Hans Martin; Aarnes, Sofie Marie; Liu, Peng.
Performance of a lab-scale membrane-based energy exchanger. Applied Thermal Engineering 2017 ;Volum 111. s. 1244-1254
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
25 Alonso, Maria Zabalo; Tran, Quang Khanh; Wang, Liang; Skreiberg, Øyvind.
A kinetic study on simultaneously boosting the mass and fixed-carbon yield of charcoal production via atmospheric carbonization. Energy Procedia 2017 ;Volum 120. s. 333-340
ENERGISINT NTNU Untitled
 
26 Clauss, John; Sartori, Igor; Alonso, Maria Justo; Thalfeldt, Martin; Georges, Laurent.
Investigations of Different Control Strategies for Heat Pump Systems in a Residential nZEB in the Nordic Climate. I: Proceedings of 12th IEA Heat Pump Conference. International Energy Agency (IEA) 2017 ISBN 978-90-9030412-0. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Georges, Laurent; Alonso, Maria Justo; Woods, Ruth; Wen, Kang; Håheim, Fredrik; Liu, Peng; Berge, Magnar; Thalfeldt, Martin.
Evaluation of Simplified Space-Heating Hydronic Distribution for Norwegian Passive Houses. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1558-5) 118 s. ZEB Project report(39)
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Georges, Laurent; Håheim, Fredrik; Alonso, Maria Justo.
Simplified space-heating distribution using radiators in super-insulated terraced houses. Energy Procedia 2017 ;Volum 132. s. 604-609
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Gruner, Michael; Alonso, Maria Justo; Dokka, Tor Helge.
Façade Improvements to Avoid Draught in Cold Climates – Laboratory Measurements. I: Ventilating healthy low-energy buildings. Air Infiltration and Ventilation Centre (AIVC) 2017 ISBN 978-2-930471-51-8. s. -
SINTEF Untitled
 
30 Liu, Peng; Alonso, Maria Justo; Mathisen, Hans Martin; Simonson, Carey J..
Energy Transfer and Energy Saving Potentials of Air-To-Air Membrane Energy Exchanger for Ventilation in Cold Climates. Energy and Buildings 2017 ;Volum 135. s. 95-108
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Liu, Peng; Mathisen, Hans Martin; Alonso, Maria Justo.
Theoretical Prediction of Longitudinal Heat Conduction Effects on the Efficiency of the Heat Wheel Used for Ventilation in Powerhouse Building “Kjørbo” in Norway. Energy Procedia 2017 ;Volum 105. s. 4949-4954
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Liu, Peng; Mathisen, Hans Martin; Alonso, Maria Justo; Simonson, Carey J..
A frosting limit model of air-to-air quasi-counter-flow membrane energy exchanger for use in cold climates. Applied Thermal Engineering 2017 ;Volum 111. s. 776-785
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Pardiñas, Ángel Á.; Alonso, Maria Justo; Diz, Rubén; Kvalsvik, Karoline Husevåg; Fernandez-Seara, Jose.
State-of-the-Art for the use of Phase-Change Materials in Tanks Coupled with Heat Pumps. Energy and Buildings 2017 ;Volum 140. s. 28-41
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
34 Stene, Jørn; Alonso, Maria Justo.
Passivhus og viktige konsepter med varmepumper. Varmepumper for nesten nullenergibygg; 2017-06-21
NTNU SINTEF Untitled
 
35 Sørensen, Åse Lekang; Andresen, Inger; Walnum, Harald Taxt; Alonso, Maria Justo; Fufa, Selamawit Mamo; Jenssen, Bjørn; Rådstoga, Olav; Hegli, Tine; Fjeldheim, Henning.
Pilot Building Powerhouse Kjørbo. As Built Report. SINTEF akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-536-1553-0) 92 s. ZEB Project report(35)
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Tran, Khanh-Quang; Alonso, Maria Zabalo; Wang, Liang; Skreiberg, Øyvind.
Simultaneously boosting the mass and fixed-carbon yields of charcoal from forest residue via atmospheric carbonization. Energy Procedia 2017 ;Volum 105. s. 787-792
ENERGISINT NTNU Untitled
 
37 Ulseth, Rolf; Lindberg, Karen Byskov; Georges, Laurent; Alonso, Maria Justo; Utne, Åmund.
Measured load profiles and heat use for “low energy buildings” with heat supply from district heating. Energy Procedia 2017 ;Volum 116. s. 180-190
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
2016
38 Agdestein, Maren; Georges, Laurent; Alonso, Maria Justo.
I superisolerte boliger er det spesielt ett rom som skaper problemer. Teknisk Ukeblad [Internett] 2016-12-13
NTNU Untitled
 
39 Alonso, Maria Justo; Guangyu, Cao; Mathisen, Hans Martin.
Field measurements of indoor particle matter concentrations affected by indoor occupants. I: Indoor Air 2016 Conference Proceedings. : International Society of Indoor Air Quality and Climate 2016 ISBN 978-0-9846855-5-4.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
40 Clauß, John; Alonso, Maria Justo; Georges, Laurent; Stene, Jørn.
Multifunctional Heat Pumps in NZEB –Annex 49 under IEA Heat Pump Programme. IEA HPT Annex49 Meeting; 2016-10-13 - 2016-10-14
NTNU Untitled
 
41 Georges, Laurent; Agdestein, Maren; Alonso, Maria Justo.
En radiator på hele etasjen. Gemini.no [Internett] 2016-12-08
NTNU Untitled
 
42 Georges, Laurent; Wen, Kang; Alonso, Maria Justo; Berge, Magnar; Thomsen, Judith; Wang, Ruzhu.
Simplified Space-heating Distribution Using Radiators in Super-insulated Apartment Buildings. Energy Procedia 2016 ;Volum 96. s. 455-466
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Guan, Jun; Alonso, Maria Justo; Mathisen, Hans Martin.
Questionnaire study of indoor environment in two office buildings in Norway: one ordinary renovated and the other highly energy efficient renovated. I: Indoor Air 2016 Conference Proceedings. : International Society of Indoor Air Quality and Climate 2016 ISBN 978-0-9846855-5-4. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Liu, Peng; Alonso, Maria Justo; Mathisen, Hans Martin; Simonson, Carey J..
Performance of a quasi-counter-flow air-to-air membrane energy exchanger in cold climates. Energy and Buildings 2016 ;Volum 119. s. 129-142
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Liu, Peng; Rafati Nasr, Mohammad; Ge, Gaoming; Alonso, Maria Justo; Mathisen, Hans Martin; Fathieh, Farhad; Simonson, Carey J..
A Theoretical Model to Predict Frosting Limits in Cross-Flow Air-to-Air Flat Plate Heat/Energy Exchangers. Energy and Buildings 2016 ;Volum 110. s. 404-414
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Persson, Tomas; Stavset, Ole; Ramstad, Randi Kalskin; Alonso, Maria Justo.
Software for modelling and simulation of ground source heating and cooling systems. Trondheim: SINTEF Energi AS 2016 (ISBN 978-82-594-3657-3) 64 s. SINTEF Energi. Rapport(TR A7570)
ENERGISINT NIBIO NTNU Untitled
 
47 Solberg, Karoline Veum; Cao, Guangyu; Alonso, Maria Justo; Burud, Jens Petter.
A Field Study of the Indoor Climate in an Energy Efficient Building in Norway. I: CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World. Aalborg: Aalborg University 2016 ISBN 87-91606-32-2. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Stene, Jørn; Alonso, Maria Justo.
Field Measurements – Heat Pump Systems in NZEB. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-536-1507-3) 49 s. ZEB Project report(27)
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Søgnen, Odin; Mathisen, Hans Martin; Alonso, Maria Justo; Cao, Guangyu.
Indoor Air Quality in a Zero Emission Building. I: CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World. Aalborg: Aalborg University 2016 ISBN 87-91606-32-2. s. -
NTNU Untitled
 
2015
50 Alonso, Maria Justo.
ENERGY USE CONSEQUENCES OF VENTILATIVE COOLING IN A ZEB RESIDENTIAL BUILDING. AIVC conference; 2015-09-23 - 2015-09-24
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste