Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 169 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon.
Productivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector. Health Policy 2017 ;Volum 121.(4) s. 418-425
FRISCH NTNU SINTEF Untitled
 
2 Magnussen, Jon.
Alle til lags ... om fordeling av inntekter mellom helseforetak. Michael 2017 ;Volum 14. Suppl. 19 s. 60-67
NTNU Untitled
 
3 Martinussen, Pål Erling; Frich, Jan C; Vrangbæk, Karsten; Magnussen, Jon.
Organisatoriske forhold og løsninger i spesialisthelsetjenesten – hva mener sykehuslegene?. Michael 2017 ;Volum 14. Suppl. 19 s. 95-105
NTNU UiO Untitled
 
4 Martinussen, Pål Erling; Magnussen, Jon; Frich, Jan C; Vrangbæk, Karsten.
Hvordan bør sykehusene styres?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 20-21
NTNU UiO Untitled
 
2016
5 Anthun, Kjartan Sarheim; Bjørngaard, Johan Håkon; Magnussen, Jon.
Economic incentives and diagnostic coding in a public health care system. International Journal of Health Economics and Management 2016 s. 1-19
NTNU SINTEF STO Untitled
 
6 Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon.
Produktivitet i spesialisthelsetjenesten. : Universitetet i Oslo 2016 (ISBN 978-82-7756-256-8) 56 s.
FRISCH NTNU UiO Untitled
 
7 Døhl, Øystein; Garåsen, Helge; Kalseth, Jorid; Magnussen, Jon.
Factors associated with the amount of public home care received by elderly and intellectually disabled individuals in a large Norwegian municipality. Health & Social Care in the Community 2016 ;Volum 24.(3) s. 297-308
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Døhl, Øystein; Garåsen, Helge; Kalseth, Jorid; Magnussen, Jon.
Physical disability and cognitive impairment among recipients of long-term care. Journal of Nursing Education and Practice 2016 ;Volum 6.(7) s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Kalseth, Jorid; Lassemo, Eva Irene Samant; Wahlbeck, Kristian; Haaramo, Peija; Magnussen, Jon.
Psychiatric readmissions and their association with environmental and health system characteristics: a systematic review of the literature. BMC Psychiatry 2016 ;Volum 16.(376) s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Magnussen, Jon.
Bør sykehusstrukturen endres eller bevares?. Helselederforum 2016 - Norsk forum for helseledelse; 2016-01-08
NTNU Untitled
 
11 Magnussen, Jon.
Framtidas spesialisthelsetjeneste. Hurtigrutekonferansen 2016; 2016-10-04
NTNU Untitled
 
12 Magnussen, Jon.
Health Economics, Surgery and the price of Oil. Ortopedisk høstmøte 2016; 2016-10-26
NTNU Untitled
 
13 Magnussen, Jon.
Hvor går spesialisthelsetjenesten?. Syk sykehusøkonomi? Åpent møte Litteraturhhuset; 2016-09-30
NTNU Untitled
 
14 Magnussen, Jon.
Mellom politikk og administrasjon Organisering av spesialisthelsetjenesten i Norge. Landsstyremøte Legeforeningen; 2016-05-25
NTNU Untitled
 
15 Magnussen, Jon.
Prioritering og ledelse i krysspresset mellom fag og økonomi.. Vintermøte - Norsk dagkirurgisk forum; 2016-01-15
NTNU Untitled
 
16 Magnussen, Jon.
Prioriteringsmeldingen - Hovedlinjer og konsekvenser. PWC - frokostseminar; 2016-09-15
NTNU Untitled
 
17 Magnussen, Jon.
Prioriteringsmeldingen. Innhold og konsekvenser.. Nettverksmøte - Samuelsen helsepolitisk nettverk; 2016-10-12
NTNU Untitled
 
18 Magnussen, Jon.
Prioriteringsmeldingen og konsekvenser for helseøkonomiske evaluering. Helseøkonomisk fagdag; 2016-10-29
NTNU Untitled
 
19 Magnussen, Jon.
Styrings- og eierskapsmodeller for spesialisthelsetjenesten – hvordan styre fremover? Er modellen bærekraftig?. Dagsmøte om helseøkonomi.; 2016-12-05
NTNU Untitled
 
20 Magnussen, Jon; Vrangbæk, Karsten; Martinussen, Pål Erling; Frich, Jan C.
Mellom politikk og administrasjon - organisering av spesialisthelsetjenesten i Norge. Oslo: Den norske legeforening 2016 110 s.
NTNU UiO Untitled
 
2015
21 Grimsmo, Anders; Magnussen, Jon.
Norsk samhandlingsreform i et internasjonalt perpektiv. Oslo: Norges forskningsråd 2015 67 s.
NTNU Untitled
 
22 Kalseth, Jorid; Lassemo, Eva; Magnussen, Jon; Wahlbeck, Kristian; Haaramo, Peija.
Psychiatric readmissions and their association with environmental and health system characteristics: A systematic review of the literature. XIthENMESH International Conference; 2015-10-01 - 2015-10-03
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Magnussen, Jon.
Børs og katedral. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(17) s. 1616-
NTNU Untitled
 
24 Magnussen, Jon.
Helseprioriteringer i Norge – et blikk inn i krystallkula. DM arena - Dagens medisin; 2015-05-03
NTNU Untitled
 
25 Rohde, Tarald; Torvatn, Hans Yngvar; Magnussen, Jon; Lippestad, Jan Wilhelm; Kalseth, Birgitte; Martinussen, Pål Erling.
Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst. Oslo, Trondheim: SINTEF 2015 250 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Stensvold, Dorthe; Viken, Hallgeir; Rognmo, Øivind; Skogvoll, Eirik; Steinshamn, Sigurd Loe; Vatten, Lars Johan; Coombes, Jeff S; Anderssen, Sigmund Alfred; Magnussen, Jon; Ingebrigtsen, Jan Erik; Singh, Maria A Fiatarone; Langhammer, Arnulf; Støylen, Asbjørn; Helbostad, Jorunn L.; Wisløff, Ulrik.
A randomised controlled study of the long-term effects of exercise training on mortality in elderly people: Study protocol for the generation 100 study. BMJ Open 2015 ;Volum 5.(2)
NIH NTNU STO Untitled
 
2014
27 Døhl, Øystein; Garåsen, Helge; Kalseth, Jorid; Magnussen, Jon.
Variations in levels of care between nursing home patients in a public health care system. BMC Health Services Research 2014 ;Volum 14.(108) s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Kalseth, Jorid; Magnussen, Jon.
The REFINEMENT Decision Support Toolkit for improving the financing of mental health care. The manual.. Verona, Italia: The REFINEMENT Project 2014 124 s.
SINTEF UiO Untitled
 
29 Magnussen, Jon.
Garanterer for oppgradering av Bærum sykehus. Budstikka [Internett] 2014-04-13
NTNU Untitled
 
30 Magnussen, Jon.
Helseøkonom: Små forskjeller. dagens medisin [Fagblad] 2014-10-23
NTNU Untitled
 
31 Magnussen, Jon.
Tiårstrenden snur: Veksten i helseutgiftene øker igjen. Ukeavisen ledelse 2014
NTNU Untitled
 
32 Magnussen, Jon.
Vil ha bedre tannlege- regulering. Bergens Tidene [Avis] 2014-06-30
NTNU Untitled
 
33 Magnussen, Jon; Anthun, Kjartan Sarheim.
Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF. 4de delrapport fra prosjektet (SINTEF ID A26553). Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 9788214057928) 19 s.
NTNU Untitled
 
2013
34 Askim, Torunn; Langhammer, Birgitta; Ihle-Hansen, Hege Beate; Magnussen, Jon; Engstad, Torgeir; Indredavik, Bent.
Life After STroke – the LAST study. Cerebrovascular Diseases 2013 ;Volum 35. Suppl. 3
NTNU UiO UiT Untitled
 
35 Kalseth, Jorid; Ose, Solveig Osborg; Kalseth, Birgitte; Paulsen, Bård; Magnussen, Jon.
Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ; A24136. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2013 (ISBN 9788214055863) 100 s.
SINTEF UiO Untitled
 
36 Magnussen, Jon; Martinussen, Pål Erling.
From Centralization to Decentralization, and Back: Norwegian Health Care in a Nordic Perspective. I: Federalism and Decentralization in European Health and Social Care. Palgrave Macmillan 2013 ISBN 9780230285248. s. 101-114
NTNU SINTEF Untitled
 
37 Olsen, Jan Abel; Kristiansen, Ivar Sønbø; Magnussen, Jon; Norheim, Ole Frithjof; Robberstad, Bjarne.
Fagkritikkens utfordringer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133.(5) s. 499-
UiB UiO Untitled
 
2012
38 Askim, Torunn; Langhammer, Birgitta; Ihle-Hansen, Hege Beate Marie Aarnes; Magnussen, Jon; Engstad, Torgeir; Indredavik, Bent.
A long term follow up programme for maintenance of motor funnction after stroke: Protocol of the Life After STroke- The LAST Study. Stroke Research and Treatment 2012 ;Volum 2012. s. -
HIOA NTNU STO UNN VV Untitled
 
39 Magnussen, Jon.
Northern Norway. Circumpolar Health Supplements 2012 ;Volum 9. s. 71-79
NTNU Untitled
 
40 Martinussen, Pål Erling; Magnussen, Jon.
Do hospitals perform better when they are led by doctors? Evidence on costs, efficiency and medical quality. European Journal of Public Health 2012 ;Volum 22. s. 148-149
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Unsgaard-Tøndel, Monica; Lund Nilsen, Tom Ivar; Magnussen, Jon; Vasseljen, Ottar.
Is activation of transversus abdominis and obliquus internus abdominis associated with long-term changes in chronic low back pain?. International society of electrophysiology and kinesiology (ISEK); 2012-07-19 - 2012-07-23
NTNU Untitled
 
42 Unsgaard-Tøndel, Monica; Nilsen, Tom Ivar Lund; Magnussen, Jon; Vasseljen, Ottar.
Are fear avoidance beliefs associated with abdominal muscle activation outcome for patients with low back pain?. Physiotherapy Research International 2012 s. -
NTNU Untitled
 
43 Unsgaard-Tøndel, Monica; Nilsen, Tom Ivar Lund; Magnussen, Jon; Vasseljen, Ottar.
Is activation of transversus abdominis and obliquus internus abdominis associated with long-term changes in chronic low back pain? A prospective study with 1-year follow-up. British Journal of Sports Medicine 2012 ;Volum 46. s. 729-734
NTNU Untitled
 
2011
44 Unsgaard-Tøndel, Monica; Lund Nilsen, Tom Ivar; Magnussen, Jon; Vasseljen, Ottar.
Er aktivering av dyp magemuskulatur assosiert med langsiktige endringer i kronisk korsryggssmerte?. Idrettsmedisinsk høstkongress; 2011-11-03 - 2011-11-06
NTNU Untitled
 
45 Martinussen, Pål Erling; Magnussen, Jon.
Resisting market-inspired reform in healthcare: The role of professional subcultures in medicine. Social Science and Medicine 2011 ;Volum 73.(2) s. 193-200
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Medin, Emma; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Kittelsen, Sverre A.C.; Linna, Miika; Magnussen, Jon; Olsen, Kim; Rehnberg, Clas.
Cost efficiency of university hospitals in the Nordic countries: a cross-country analysis. European Journal of Health Economics 2011 ;Volum 12.(6) s. 509-519
FRISCH NTNU SINTEF Untitled
 
47 Sletvold, Olav; Helbostad, Jorunn L.; Thingstad, Pernille; Taraldsen, Kristin; Prestmo, Anders; Lamb, SE; Aamodt, Arild; Johnsen, Roar; Magnussen, Jon; Saltvedt, Ingvild.
Effect of in-hospital comprehensive geriatric assessment (CGA) in older people with hip fracture. The protocol of the Trondheim Hip Fracture Trial. BMC Geriatrics 2011 (21) s. 18-28
NTNU STO Untitled
 
2010
48 Biørn, Erik; Hagen, TP; Iversen, Tor; Magnussen, Jon.
How different are hospitals' responses to a financial reform? The impact on efficiency of activity-based financing. Health Care Management Science 2010 ;Volum 13.(1) s. 1-16
NTNU UiO Untitled
 
49 Halsteinli, V; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon.
Productivity growth in outpatient child and adolescent mental health services: The impact of case-mix adjustment. Social Science and Medicine 2010 ;Volum 70.(3) s. 439-446
FRISCH NTNU SINTEF UiO Untitled
 
50 Linna, Miika; Häkkinen, Unto; Peltola, Mikko; Magnussen, Jon; Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C.; Rød, Anette; Olsen, Kim; Medin, Emma; Rehnberg, Clas.
Measuring cost efficiency in the Nordic Hospitals-a cross-sectional comparison of public hospitals in 2002. Health Care Management Science 2010 ;Volum 13.(4) s. 346-357
FRISCH NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste