Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 116 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Guttersrud, Øystein.
Developing a unidimensional short version of the European Health Literacy Survey Questionnaire. 4th European Health Literacy Conference; 2019-03-14 - 2019-03-15
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
2 Guttersrud, Øystein.
Eksamensutforming og kvalitetsheving. Ledermøte ved HV-fakultetet OsloMet; 2019-03-05 - 2019-03-05
UiO Untitled
 
3 Guttersrud, Øystein.
Fellesmøte OsloMet - presentasjon av analyse av SYBA1110 arbeidskrav høsten 2018. Fellesmøte OsloMet 8. april 2019; 2019-04-08 - 2019-04-08
UiO Untitled
 
4 Guttersrud, Øystein.
Kvalitetssikring av eksamen. Seminar OsloMet; 2019-06-13 - 2019-06-13
UiO Untitled
 
5 Guttersrud, Øystein.
Måling av kompetanse. Miniseminar om "health literacy" i Helse- og Omsorgsdepartementet; 2019-02-12 - 2019-02-12
UiO Untitled
 
6 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanningene - prinsipper for god vurdering. Seminar NOKUT; 2019-06-07 - 2019-06-07
UiO Untitled
 
7 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi desember 2018. Nasjonalt evalueringsmøte for nasjonal deleksamen for bachelorgradsstudiet i sykepleie; 2019-03-27 - 2019-03-28
UiO Untitled
 
8 Guttersrud, Øystein.
Vurdering i høyere utdanning. Seminar HVL/NOKUT; 2019-05-21 - 2019-05-21
UiO Untitled
 
9 Guttersrud, Øystein; Pettersen, Kjell Sverre; Finbråten, Hanne Søberg.
Measuring health literacy using HLS-NO-Q12: Empirically identifying and describing cumulative benchmarks for statistically different levels of performance. The 4th European Health Literacy Conference, Dublin; 2019-03-14 - 2019-03-15
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
10 Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola; Pettersen, Kjell Sverre; Henjum, Sigrun; Guttersrud, Øystein.
Assessing adolescent ‘self-efficacy in body and health’- Exploring the psychometric properties of the SEBH scale. Nordina: Nordic studies in science education 2019 ;Volum 15.(2) s. 145-158
OSLOMET UiO Untitled
 
2018
11 Finbråten, Hanne Søberg; Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi desember 2017: I hvilken grad sensorenes poengsetting kan begrunnes faglig og forsvares psykometrisk. : NOKUT 2018 34 s.
HINN UiO Untitled
 
12 Finbråten, Hanne Søberg; Guttersrud, Øystein; Nordström, Gun; Pettersen, Kjell Sverre; Trollvik, Anne; Larsson, Bodil Wilde.
Validating the Functional, Communicative and Critical Health Literacy Scale Using Rasch Modeling and Confirmatory Factor Analysis. Journal of Nursing Measurement 2018 ;Volum 26.(2) s. 341-363
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
13 Finbråten, Hanne Søberg; Larsson, Bodil Wilde; Nordström, Gun; Pettersen, Kjell Sverre; Trollvik, Anne; Guttersrud, Øystein.
Establishing the HLS-Q12 short version of the European Health Literacy Survey Questionnaire: latent trait analyses applying Rasch modelling and confirmatory factor analysis. BMC Health Services Research 2018 ;Volum 18:506. s. 1-17
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
14 Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Guttersrud, Øystein.
The necessity of conducting Rasch modelling in questionnaire-based quantitative nursing research. Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-14 - 2018-06-15
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
15 Guttersrud, Øystein.
Biologilærerforeningen: Eksamensgjennomgang Biologi 2 2018. Årsmøte i biologilærerforeningen; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
16 Guttersrud, Øystein.
God praksis for måling av kompetanse (1). Avdelingsmøte i Tilsynsavdelingen, NOKUT; 2018-11-14 - 2018-11-14
UiO Untitled
 
17 Guttersrud, Øystein.
God praksis for måling av kompetanse (2). Avdelingsmøte i Analyseavdelingen, NOKUT; 2018-11-21 - 2018-11-21
UiO Untitled
 
18 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierstudenter. Veien videre og erfaringer fra pilotperioden 2014-2017. Arbeidsmøte i eksamensgruppa; 2018-09-18 - 2018-09-18
UiO Untitled
 
19 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene. Del 1: Hvilke kompetanser skal eksamen teste?. Høringsmøte for nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene; 2018-04-09 - 2018-04-09
UiO Untitled
 
20 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene. Del 2: Videreutvikle kvaliteten på informasjon om oppnådd læring. Høringsmøte for nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene; 2018-04-09 - 2018-04-09
UiO Untitled
 
21 Guttersrud, Øystein.
Videreutvikling av kvaliteten på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Evalueringsmøte Nasjonal deleksamen for bachelorgradsstudiet i sykepleie; 2018-03-20 - 2018-03-20
UiO Untitled
 
22 Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola; Pettersen, Kjell Sverre; Henjum, Sigrun; Guttersrud, Øystein.
Assessing adolescents’ perceived proficiency in critically evaluating nutrition information. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2018 ;Volum 15.(61) s. -
OSLOMET UiO Untitled
 
23 Scherer, Ronny; Guttersrud, Øystein.
Observing the World Through Your Own Lenses – The Role of Perceived Adaptability for Epistemological Beliefs About the Development of Scientific Knowledge. Frontiers in Psychology 2018 ;Volum 9. s. -
UiO Untitled
 
2017
24 Austvoll-Dahlgren, Astrid; Guttersrud, Øystein; Nsangi, Allen; Semakula, Daniel; Oxman, Andrew David.
Measuring ability to assess claims about treatment effects: a latent trait analysis of items from the 'Claim Evaluation Tools' database using Rasch modelling. BMJ Open 2017 ;Volum 7.(5) s. -
FHI UiO Untitled
 
25 Austvoll-Dahlgren, Astrid; Semakula, Daniel; Nsangi, Allen; Oxman, Andrew David; Chalmers, Iain; Rosenbaum, Sarah; Guttersrud, Øystein.
Measuring ability to assess claims about treatment effects: the development of the 'Claim Evaluation Tools'. BMJ Open 2017 ;Volum 7.(5) s. -
FHI UiO Untitled
 
26 Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Larsson, Bodil Wilde; Nordström, Gun; Trollvik, Anne; Guttersrud, Øystein.
Validating the European Health Literacy Survey Questionnaire in people with type 2 diabetes: Latent trait analyses applying multidimensional Rasch modelling and confirmatory factor analysis. Journal of Advanced Nursing 2017 ;Volum 73.(11) s. 2730-2744
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
27 Guttersrud, Øystein.
Biologilærerforeningen: Eksamensgjennomgang Biologi 2 2017. Årsmøte i biologilærerforeningen; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiO Untitled
 
28 Guttersrud, Øystein.
Eksamen i Biologi 2, Fysikk 2 og Kjemi 2 2017 - utfordringer og tiltak for forbedring. Fellesseminar for eksamensnemndene i biologi, fysikk og kjemi; 2017-09-15 - 2017-09-15
UiO Untitled
 
29 Guttersrud, Øystein.
Gjennomgang av psykometrisk analyse av sykepleiereksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 2016. NOKUT evalueringsmøte 27. april 2017 på Gardermoen; 2017-04-27 - 2017-04-27
UiO Untitled
 
30 Guttersrud, Øystein.
Kvalitetsgjennomgangen av Udirs prøveportefølje våren 2017 – Den karakterstøttende prøven i naturfag. Blindern, Oslo: Naturfagsenteret 2017 20 s.
UiO Untitled
 
31 Guttersrud, Øystein.
Psykometrisk analyse av eksamen i Biologi 2 2017. Gjennomgang av rapport på arbeidsmøte i Utdanningsdirektoratet for eksamensnemnda i biologi. Arbeidsmøte i Utdanningsdirektoratet for eksamensnemnda i biologi; 2017-08-14 - 2017-08-14
UiO Untitled
 
32 Guttersrud, Øystein.
Psykometrisk analyse av eksamen i Fysikk 2 2016. Gjennomgang av rapport på arbeidsmøte i Utdanningsdirektoratet for eksamensnemnda i fysikk. Psykometrisk analyse av eksamen i Fysikk 2 2016. Gjennomgang på arbeidsmøte i Utdanningsdirektoratet for eksamensnemnda i fysikk; 2017-01-09 - 2017-01-09
UiO Untitled
 
33 Guttersrud, Øystein.
Psykometrisk analyse av eksamen i Fysikk 2 2017. Gjennomgang av rapport på arbeidsmøte i Utdanningsdirektoratet for eksamensnemnda i fysikk. Arbeidsmøte i Utdanningsdirektoratet for eksamensnemnda i fysikk; 2017-08-17 - 2017-08-17
UiO Untitled
 
34 Guttersrud, Øystein; Isnes, Anders; Vidnes, Bjørn.
Rammeverket for vurdering av naturfagkompetanse i TIMSS 2019 i lys av norske læreplaner. Oslo: Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 2017 12 s.
UiO Untitled
 
35 Kind, Per Morten; Angell, Carl; Guttersrud, Øystein.
Teaching and Learning Representations in Upper Secondary Physics. I: Multiple Representations in Physics Education. Springer 2017 ISBN 978-3-319-58912-1. s. 25-45
UiO Untitled
 
36 Semakula, Daniel; Nsangi, Allen; Oxman, Andrew David; Sewankambo, Nelson K; Guttersrud, Øystein; Austvoll-Dahlgren, Astrid.
Measuring ability to assess claims about treatment effects in English and Luganda: evaluation of multiple-choice questions from the “Claim Evaluation Tools” database using Rasch modelling. Oslo: Norwegian Institute of Public Health 2017 17 s.
FHI UiO Untitled
 
2016
37 Finbråten, Hanne Søberg; Larsson, Bodil Wilde; Nordström, Gun; Pettersen, Kjell Sverre; Trollvik, Anne; Guttersrud, Øystein.
Validating the Functional, Communicative and Critical Health Literacy scale (FCCHL) in people with type 2 diabetes. A latent trait analysis applying Rasch analysis.. Diabetesforbundets Forskningskonferanse; 2016-04-27
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
38 Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Larsson, Bodil Wilde; Nordström, Gun; Trollvik, Anne; Guttersrud, Øystein.
Validering av måleinstrumenter ved bruk av Rasch analyse. Innlandskongressen for helseforskning; 2016-09-22
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
39 Guttersrud, Øystein.
Psykometrisk analyse av eksamen i Biologi 2 2016. Gjennomgang av rapport på arbeidsmøte i Utdanningsdirektoratet for eksamensnemnda i biologi. Arbeidsmøte i Utdanningsdirektoratet for eksamensnemnda i biologi; 2016-08-12 - 2016-08-12
UiO Untitled
 
40 Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola; Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Guttersrud, Øystein.
Validating the Norwegian short version of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q16). Health promotion Research Conference; 2016-09-28 - 2016-09-30
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
41 Nordheim, Lena Victoria; Gundersen, Malene Wøhlk; Espehaug, Birgitte; Guttersrud, Øystein; Flottorp, Signe.
Effects of school-based educational interventions for enhancing adolescents' abilities in critical appraisal of health claims: a systematic review. PLoS ONE 2016 ;Volum 11.(8) s. -
FHI HVL OSLOMET UiB UiO Untitled
 
2015
42 Austvoll-Dahlgren, Astrid; Oxman, Andrew David; Chalmers, Iain; Semakula, Daniel; Nsangi, Allen; Guttersrud, Øystein.
Development and validation of a questionnaire to measure people’s ability to assess claims about treatment effects (CLAIM). Cochrane Colloquium; 2015-10-04 - 2015-10-04
FHI UiO Untitled
 
43 Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Larsson, Bodil Wilde; Nordström, Gun; Trollvik, Anne; Guttersrud, Øystein.
Health literacy in the Norwegian population as measured by the HLS-EUQ47. 3rd European Health Literacy Conference; 2015-11-17 - 2015-11-19
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
44 Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Larsson, Bodil Wilde; Nordström, Gun; Trollvik, Anne; Guttersrud, Øystein.
Kvalitetssikring av kunnskapsbasert pasientkommunikasjon. En vurdering av måleegenskapene til spørreskjemaer gitt til personer med diabetes type 2. Sykepleieforskning i tiden - betydning for fremtidens helsetjeneste; 2015-06-08 - 2015-06-09
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
45 Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Nordström, Gun; Guttersrud, Øystein; Trollvik, Anne; Larsson, Bodil Wilde.
Personer med diabetes type 2 og deres utfordringer knyttet til bruk av helseinformasjon – en kvantitativ undersøkelse.. Innlandskongressen; 2015-09-08 - 2015-09-09
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
46 Guttersrud, Øystein.
Practical Rasch measurement. National sample test in science at grade 10. Brown bag seminar CEMO; 2015-02-17 - 2015-02-17
UiO Untitled
 
47 Guttersrud, Øystein.
Psykometrisk analyse av eksamen i Biologi 2 2015. Gjennomgang på arbeidsmøte i Utdanningsdirektoratet for eksamensnemnda i biologi. Arbeidsmøte i Utdanningsdirektoratet for eksamensnemnda i biologi; 2015-08-11 - 2015-08-11
UiO Untitled
 
48 Guttersrud, Øystein.
Rapport for validering av eksamen i videregående skole 2015. Oslo: Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 2015
UiO Untitled
 
49 Guttersrud, Øystein; Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola; Pettersen, Kjell Sverre.
Measuring Maternal Health Literacy in Adolescents Attending Antenatal Care in Uganda: Exploring the Dimensionality of the Health Literacy Concept Studying a Composite Scale. Journal of Nursing Measurement 2015 ;Volum 23.(2) s. E50-E66
OSLOMET UiO Untitled
 
50 Guttersrud, Øystein; Pettersen, Kjell Sverre.
Young adolescents’ engagement in dietary behaviour – the impact of gender, socio-economic status, self-efficacy and scientific literacy. Methodological aspects of constructing measures in nutrition literacy research using the Rasch model. Public Health Nutrition 2015 ;Volum 18.(14) s. 2565-2574
OSLOMET UiO Untitled
 
    Vis neste liste