Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 138 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Le, Christopher; Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Joranger, Pål; Guttersrud, Øystein.
Befolkningens helsekompetanse, del I. The International Health Literacy Population Survey 2019–2021 (HLS19) – et samarbeidsprosjekt med nettverket M-POHL tilknyttet WHO-EHII. Rapport IS-2959. Oslo: Helsedirektoratet 2021 145 s.
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
2 Le, Christopher; Guttersrud, Øystein; Pettersen, Kjell Sverre; Finbråten, Hanne Søberg.
HLS19, preliminære resultater fra ungdom og unge voksne 16-24 år. Forskningsnettverk for helsekompetanse hos barn, ungdom og foreldre; 2021-02-10 - 2021-02-10
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
2020
3 Finbråten, Hanne Søberg; Guttersrud, Øystein; Nordström, Gun; Pettersen, Kjell Sverre; Trollvik, Anne; Larsson, Bodil Wilde.
Explaining variance in health literacy among people with type 2 diabetes: the association between health literacy and health behaviour and empowerment. BMC Public Health 2020 ;Volum 20. s. -
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
4 Guttersrud, Øystein.
Chair på konferansen "16th World Congress on Public Health, 12-16 October 2020" i Roma (digital pga corona). 16th World Congress on Public Health; 2020-10-13 - 2020-10-13
UiO Untitled
 
5 Guttersrud, Øystein.
Flervalgsoppgaver og eksamen. Typiske utfordringer og kjennetegn på rettferdige oppgaver. Seminar OsloMet; 2020-01-28 - 2020-01-28
UiO Untitled
 
6 Guttersrud, Øystein.
Gjennomgang av nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10 høsten 2019. Møte i eksamensgruppene for nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10; 2020-02-05 - 2020-02-05
UiO Untitled
 
7 Guttersrud, Øystein.
Kjennetegn på rettferdige eksamensoppgaver og kjennetegn på god sensorveiledning. Vurderingstorg OsloMet; 2020-02-10 - 2020-02-10
UiO Untitled
 
8 Guttersrud, Øystein.
Om vurdering. Møte i fakultetets ledergruppe, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI); 2020-11-17 - 2020-11-17
UiO Untitled
 
9 Guttersrud, Øystein.
Psykometrisk analyse av nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen 5-10 høsten 2019. Lysaker: NOKUT 2020 52 s.
UiO Untitled
 
10 Guttersrud, Øystein.
2020 høst GLU 1–7 Analyse og forslag til karaktergrenser. Møte med eksamensgruppen; 2020-12-16 - 2020-12-16
UiO Untitled
 
11 Guttersrud, Øystein.
2020 høst GLU 5–10 Analyse og forslag til karaktergrenser. Møte med eksamensgruppen; 2020-12-16 - 2020-12-16
UiO Untitled
 
12 Guttersrud, Øystein; Finbråten, Hanne Søberg; Stensrud, Helge; Halvorsrud, Hedvig; Pettersen, Kjell Sverre; Foss, Camilla; Grønlien, Heidi Kristine.
Hvordan bruke skriftlig eksamen til utvikling av undervisning. NOKUT-konferansen 2020; 2020-01-30 - 2020-01-30
HINN OSLOMET HIOF UiO Untitled
 
13 Guttersrud, Øystein; Wångdahl, Josefin; Sørensen, Kristine; Le, Christopher; Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Grønlien, Heidi Kristine.
Helsekompetanse – om det å kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger om egen helse. Naturfag 2020 s. 54-57
HINN OSLOMET HIOF UiO Untitled
 
14 Pelikan, Jurgen M.; Link, Thomas M.; Stassmayr, Christa; Griebler, Robert; Schaeffer, Doris; Berens, Eva Maria; De Gani, Saskia; Pettersen, Kjell Sverre; Guttersrud, Øystein; Finbråten, Hanne Søberg; Le, Christopher; Lopatina, Maria.
Comprehensive health literacy in general populations – An international comparison – Preliminary results. 16th World Congress on Public Health 2020; 2020-10-12 - 2020-10-16
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
15 Van Den Broucke, Stephan; Levin-Zamir, Diane; Schaeffer, Doris; Pettersen, Kjell Sverre; Guttersrud, Øystein; Finbråten, Hanne Søberg; Telo de Arriaga, Miguel; Vrdelja, Mitja; Link, Thomas M.; Pelikan, Jurgen M..
Digital health literacy in general populations – An international comparison. European Journal of Public Health 2020 ;Volum 30. Suppl. 5
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
2019
16 Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Guttersrud, Øystein.
Developing a unidimensional short version of the European Health Literacy Survey Questionnaire. 4th European Health Literacy Conference; 2019-03-14 - 2019-03-15
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
17 Guttersrud, Øystein.
Eksamensutforming og kvalitetsheving. Ledermøte ved HV-fakultetet OsloMet; 2019-03-05 - 2019-03-05
UiO Untitled
 
18 Guttersrud, Øystein.
Fellesmøte OsloMet - presentasjon av analyse av SYBA1110 arbeidskrav høsten 2018. Fellesmøte OsloMet 8. april 2019; 2019-04-08 - 2019-04-08
UiO Untitled
 
19 Guttersrud, Øystein.
Kvalitetssikring av eksamen. Seminar OsloMet; 2019-06-13 - 2019-06-13
UiO Untitled
 
20 Guttersrud, Øystein.
Måling av helsekompetanse (health literacy). Miniseminar om "health literacy" i Helse- og Omsorgsdepartementet; 2019-02-12 - 2019-02-12
UiO Untitled
 
21 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen for grunnskolelærerutdanningene - prinsipper for god vurdering. Seminar NOKUT; 2019-06-07 - 2019-06-07
UiO Untitled
 
22 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi desember 2018. Nasjonalt evalueringsmøte for nasjonal deleksamen for bachelorgradsstudiet i sykepleie; 2019-03-27 - 2019-03-28
UiO Untitled
 
23 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i matematikk for GLU. Arbeidsmøte NOKUT; 2019-09-09 - 2019-09-09
UiO Untitled
 
24 Guttersrud, Øystein.
Psykometrisk analyse av eksamen i Biologi 2 2019. Blindern: UiO 2019 72 s.
UiO Untitled
 
25 Guttersrud, Øystein.
Psykometrisk analyse av eksamen i Biologi 2 2019. Møte i Utdanningsdirektoratet; 2019-08-12 - 2019-08-12
UiO Untitled
 
26 Guttersrud, Øystein.
Psykometrisk analyse av eksamen i Fysikk 2 2019. Blindern: UiO 2019 58 s.
UiO Untitled
 
27 Guttersrud, Øystein.
Utvikling av oppgaver til sluttvurdering. Poengsetting, karaktergrenser og nivåbeskrivelser. Seminar om eksamen i biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk, teknologi og forskningslære; 2019-09-20 - 2019-09-20
UiO Untitled
 
28 Guttersrud, Øystein.
Vurdering i høyere utdanning. Seminar HVL/NOKUT; 2019-05-21 - 2019-05-21
UiO Untitled
 
29 Guttersrud, Øystein; Pettersen, Kjell Sverre; Finbråten, Hanne Søberg.
Measuring health literacy using HLS-NO-Q12: Empirically identifying and describing cumulative benchmarks for statistically different levels of performance. The 4th European Health Literacy Conference, Dublin; 2019-03-14 - 2019-03-15
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
30 Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola; Pettersen, Kjell Sverre; Guttersrud, Øystein; Henjum, Sigrun.
Assessing adolescent ‘self-efficacy in body and health’- Exploring the psychometric properties of the SEBH scale. Nordic Studies in Science Education 2019 ;Volum 15.(2) s. 145-158
OSLOMET UiO Untitled
 
31 Nordheim, Lena Victoria; Pettersen, Kjell Sverre; Espehaug, Birgitte; Flottorp, Signe Agnes; Guttersrud, Øystein.
Lower secondary school students’ scientific literacy and their proficiency in identifying and appraising health claims in news media: a secondary analysis using large-scale survey data. BMJ Open 2019 ;Volum 9. s. -
FHI HVL OSLOMET UiB UiO Untitled
 
2018
32 Finbråten, Hanne Søberg; Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi desember 2017: I hvilken grad sensorenes poengsetting kan begrunnes faglig og forsvares psykometrisk. : NOKUT 2018 34 s.
HINN UiO Untitled
 
33 Finbråten, Hanne Søberg; Guttersrud, Øystein; Nordström, Gun; Pettersen, Kjell Sverre; Trollvik, Anne; Larsson, Bodil Wilde.
Validating the Functional, Communicative and Critical Health Literacy Scale Using Rasch Modeling and Confirmatory Factor Analysis. Journal of Nursing Measurement 2018 ;Volum 26.(2) s. 341-363
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
34 Finbråten, Hanne Søberg; Larsson, Bodil Wilde; Nordström, Gun; Pettersen, Kjell Sverre; Trollvik, Anne; Guttersrud, Øystein.
Establishing the HLS-Q12 short version of the European Health Literacy Survey Questionnaire: latent trait analyses applying Rasch modelling and confirmatory factor analysis. BMC Health Services Research 2018 ;Volum 18:506. s. 1-17
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
35 Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Guttersrud, Øystein.
The necessity of conducting Rasch modelling in questionnaire-based quantitative nursing research. Nordic Conference in Nursing Research; 2018-06-14 - 2018-06-15
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
36 Guttersrud, Øystein.
Biologilærerforeningen: Eksamensgjennomgang Biologi 2 2018. Årsmøte i biologilærerforeningen; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
37 Guttersrud, Øystein.
God praksis for måling av kompetanse (1). Avdelingsmøte i Tilsynsavdelingen, NOKUT; 2018-11-14 - 2018-11-14
UiO Untitled
 
38 Guttersrud, Øystein.
God praksis for måling av kompetanse (2). Avdelingsmøte i Analyseavdelingen, NOKUT; 2018-11-21 - 2018-11-21
UiO Untitled
 
39 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierstudenter. Veien videre og erfaringer fra pilotperioden 2014-2017. Møte om eksamen; 2018-09-18 - 2018-09-18
UiO Untitled
 
40 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene. Del 1: Hvilke kompetanser skal eksamen teste?. Høringsmøte for nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene; 2018-04-09 - 2018-04-09
UiO Untitled
 
41 Guttersrud, Øystein.
Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene. Del 2: Videreutvikle kvaliteten på informasjon om oppnådd læring. Høringsmøte for nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene; 2018-04-09 - 2018-04-09
UiO Untitled
 
42 Guttersrud, Øystein.
Videreutvikling av kvaliteten på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Evalueringsmøte Nasjonal deleksamen for bachelorgradsstudiet i sykepleie; 2018-03-20 - 2018-03-20
UiO Untitled
 
43 Naigaga, Desire Alice Sandra Mpolampola; Pettersen, Kjell Sverre; Henjum, Sigrun; Guttersrud, Øystein.
Assessing adolescents’ perceived proficiency in critically evaluating nutrition information. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2018 ;Volum 15.(61) s. -
OSLOMET UiO Untitled
 
44 Scherer, Ronny; Guttersrud, Øystein.
Observing the World Through Your Own Lenses – The Role of Perceived Adaptability for Epistemological Beliefs About the Development of Scientific Knowledge. Frontiers in Psychology 2018 ;Volum 9. s. -
UiO Untitled
 
2017
45 Austvoll-Dahlgren, Astrid; Guttersrud, Øystein; Nsangi, Allen; Semakula, Daniel; Oxman, Andrew David.
Measuring ability to assess claims about treatment effects: a latent trait analysis of items from the 'Claim Evaluation Tools' database using Rasch modelling. BMJ Open 2017 ;Volum 7.(5) s. -
FHI UiO Untitled
 
46 Austvoll-Dahlgren, Astrid; Semakula, Daniel; Nsangi, Allen; Oxman, Andrew David; Chalmers, Iain; Rosenbaum, Sarah; Guttersrud, Øystein.
Measuring ability to assess claims about treatment effects: the development of the 'Claim Evaluation Tools'. BMJ Open 2017 ;Volum 7.(5) s. -
FHI UiO Untitled
 
47 Finbråten, Hanne Søberg; Pettersen, Kjell Sverre; Larsson, Bodil Wilde; Nordström, Gun; Trollvik, Anne; Guttersrud, Øystein.
Validating the European Health Literacy Survey Questionnaire in people with type 2 diabetes: Latent trait analyses applying multidimensional Rasch modelling and confirmatory factor analysis. Journal of Advanced Nursing 2017 ;Volum 73.(11) s. 2730-2744
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
48 Guttersrud, Øystein.
Biologilærerforeningen: Eksamensgjennomgang Biologi 2 2017. Årsmøte i biologilærerforeningen; 2017-10-26 - 2017-10-26
UiO Untitled
 
49 Guttersrud, Øystein.
Eksamen i Biologi 2, Fysikk 2 og Kjemi 2 2017 - utfordringer og tiltak for forbedring. Fellesseminar for eksamensnemndene i biologi, fysikk og kjemi; 2017-09-15 - 2017-09-15
UiO Untitled
 
50 Guttersrud, Øystein.
Gjennomgang av psykometrisk analyse av sykepleiereksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi 2016. NOKUT evalueringsmøte 27. april 2017 på Gardermoen; 2017-04-27 - 2017-04-27
UiO Untitled
 
    Vis neste liste