Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 50

2019
1 Snertingdal, Mette Irmgard.
Velfersstatlige tjenesters organisering i kriminalomsorgen og et nesten 50 år gammelt essay. I: Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2410-4. s. 70-86
KRUS Untitled
 
2018
2 Snertingdal, Mette Irmgard.
Boligsosialt arbeid: et løft for fattige?. I: Sosiologi i sosialfagene. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15.03086-9. s. 196-207
KRUS Untitled
 
3 Snertingdal, Mette Irmgard.
Å snakke om kriminalitet. Forum for opplæring innenfor kriminalomsorgen; 2018-11-21 - 2018-11-23
KRUS Untitled
 
2016
4 Snertingdal, Mette Irmgard.
Doing gender and differences in drug dealing: Conceptualizing social structures. Seula - Drug Research Seminar; 2016-03-08 - 2016-03-08
KRUS Untitled
 
5 Snertingdal, Mette Irmgard.
Først bolig så et rusfritt liv- Kan et ordentlig sted hjelpe folk ut av rusmiddelbruk?. Hovedsending EKKO NRK P2 [Radio] 2016-02-25
KRUS Untitled
 
6 Snertingdal, Mette Irmgard.
Housing First i Norge -sluttrapport. Husbankenslangseringskonferanse; 2016-02-03 - 2016-02-03
KRUS Untitled
 
7 Snertingdal, Mette Irmgard.
Resultater fra Housing first- evalueringen i Norge. Boligsosial konferanse; 2016-05-24 - 2016-06-24
KRUS Untitled
 
2015
8 Snertingdal, Mette Irmgard.
Housing first i Norge. Langseringskonferanse; 2015-02-02 - 2015-02-02
KRUS Untitled
 
9 Snertingdal, Mette Irmgard.
Housing first-prosesser og resultater. Rusfaglig Forum; 2015-12-10 - 2015-12-10
KRUS Untitled
 
10 Snertingdal, Mette Irmgard.
Lokaltilpasset Housing first. Boligsosial temadag; 2015-06-11 - 2015-06-11
KRUS Untitled
 
11 Snertingdal, Mette Irmgard.
Making sense of goals in Housing First- Harm reduction, recovery or both?. The European Society for Social Drug Research Conference; 2015-09-03 - 2015-09-05
KRUS Untitled
 
12 Snertingdal, Mette Irmgard.
Skadereduksjon eller recovery i Housing first Norge. Forskningskonferanse KRUS; 2015-10-14 - 2015-10-15
KRUS Untitled
 
13 Snertingdal, Mette Irmgard; Bakkeli, Vidar.
Housing first i Norge- Sluttrapport. Prosesser, resultater og kartleggingsskjema.. Oslo: FAFO-Rapport 2015 (ISBN 978-82-324-0262-5) 96 s.
FAFO KRUS Untitled
 
2014
14 Snertingdal, Mette Irmgard.
A therapeutic ethos in drug felonies: the genesis of drug courts. I: Snapshots of social drug research in Europe. Pabst Science Publishers 2014 ISBN 978-3-89967-911-3. s. 54-56
FAFO Untitled
 
15 Snertingdal, Mette Irmgard.
Aftercare; one concept Three discourses.. Nordic Alcohol and Drug Researchers Assembly; 2014-08-26 - 2014-08-28
FAFO Untitled
 
16 Snertingdal, Mette Irmgard.
Housing first i Norge- en kartlegging. Oslo: FAFO-Rapport 2014 (ISBN 9978-82-324-0167-) 67 s.
FAFO Untitled
 
17 Snertingdal, Mette Irmgard.
Sårbare overganger til etablering i eget hjem. Boligsosialt seminar; 2014-05-12 - 2014-05-12
FAFO Untitled
 
18 Snertingdal, Mette Irmgard.
Tre sårbare overganger til bolig. Programsamling; 2014-06-19 - 2014-06-19
FAFO Untitled
 
2013
19 Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Snertingdal, Mette Irmgard.
Kunnskap, kartlegging og tidlig intervensjon ved helsestasjoner. Rus & samfunn 2013 (4) s. 28-30
FAFO OSLOMET Untitled
 
20 Snertingdal, Mette Irmgard.
Exploring methodological challenges in applying intersectionality to drug studies in America and Europe. 24nd annual European Society for Social Drug Research (ESSD); 2013-09-19 - 2013-09-21
FAFO Untitled
 
21 Snertingdal, Mette Irmgard.
Perspektiver på universelle og selektive virkemidler i bekjempelse av sosial ulikhet i helse. Husbankensinternseminar; 2013-04-10 - 2013-04-10
FAFO Untitled
 
22 Snertingdal, Mette Irmgard; Bakkeli, Vidar.
Tre sårbare overganger til bolig: En kunnskapsoppsummering. Oslo: Fafo-rapport 2013 (ISBN 978-82-324-0070-6) 82 s.
FAFO Untitled
 
2012
23 Snertingdal, Mette Irmgard.
Brief Alcohol Interventions in Norwegian Natal Care: A Neoliberal Mode of Governing and Social Consequences. Dagsseminar; 2012-12-06 - 2012-12-06
FHI Untitled
 
24 Snertingdal, Mette Irmgard.
Drug Courts: The Therapeutic Ethos a Technology of Governance. Tne 23 Annual European Society for Social Drug Research Conference; 2012-10-03 - 2012-10-06
FHI Untitled
 
25 Snertingdal, Mette Irmgard.
Et opplæringsprogram i tidlig intervensjon blir til!. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning 2012 (ISBN 978–82–7171–389–8) 114 s. SIRUS-rapport(5)
FHI Untitled
 
26 Snertingdal, Mette Irmgard.
Opplæringsprogram i tidlig intervensjon: psykisk helse, rusmiddel og vold. Grunnkurs C, forebyggende medisin; 2012-06-09 - 2012-06-09
FHI Untitled
 
27 Snertingdal, Mette Irmgard.
Resultater og anbefalinger fra følgeforskningen. Erfaringskonferanse; tidlig intervensjon, psykisk helse, rusmidler og vold; 2012-10-10 - 2012-10-11
FHI Untitled
 
28 Snertingdal, Mette Irmgard.
Screening and Brief Alcohol Interventions: Money Power and Equality. The Nordic Alcohol and Drug Researchers` assembly; 2012-08-27 - 2012-08-29
FHI Untitled
 
2011
29 Skretting, Astrid; Storvoll, Elisabet; Rise, Jostein; Lauritzen, Grete Ostling; Snertingdal, Mette Irmgard; Amundsen, Ellen Johanna; Skjælaaen, Øystein; Østhus, Ståle; Bye, Elin Kristin; Rossow, Ingeborg; Bretteville-Jensen, Anne Line; Hordvin, Odd; Olsen, Hilgunn.
Utviklingstrekk på rusmiddelfeltet : Grunnlagsmateriale til regjeringens stortingsmelding om rusmiddelpolitikken. Oslo: SIRUS 2011 (ISBN 978-82-7171-367-6) ;Volum 11.195 s. SIRUS-rapport(3)
FHI Untitled
 
30 Snertingdal, Mette Irmgard.
Evidence based drug policy. Nordic Alcohol and Drug Researchers` training days; 2011-10-12 - 2011-10-16
FHI Untitled
 
31 Snertingdal, Mette Irmgard.
Exploring humor in qualitative drug dealing research. The 22 Annual European Society for Social Drug Research Conference; 2011-09-22 - 2011-09-24
FHI Untitled
 
32 Snertingdal, Mette Irmgard.
Inntrykk fra følgeforskning. Erfaringskonferanse; tidlig intervensjon, psykisk helse, rusmidler og vold; 2011-10-24 - 2011-10-25
FHI Untitled
 
33 Snertingdal, Mette Irmgard.
Kongen og Christer: Et tredje spor i narkotikapolitikken?. Rus & samfunn 2011 ;Volum 4. s. 37-40
FHI Untitled
 
34 Snertingdal, Mette Irmgard.
The co-constitution of heroin crime. SoNAD-nettverksseminar; 2011-05-10 - 2011-05-13
FHI Untitled
 
2010
35 Snertingdal, Mette Irmgard.
Exploring evidence based drug policy. The 21 Annual European Society for Social Drug Research Conferenc; 2010-09-30 - 2010-10-02
FHI Untitled
 
36 Snertingdal, Mette Irmgard.
Presentasjon av PhD-avhandling. Internseminar; 2010-09-23 - 2010-09-24
FHI Untitled
 
37 Snertingdal, Mette Irmgard.
The co-constitution of heroin crime. Narratives of smugglers and dealers meet the judicial practices. Unipub forlag 2010 192 s. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo(224)
FHI Untitled
 
38 Snertingdal, Mette Irmgard; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg.
Overfladisk narkotikapolitisk vareopptelling. Rus & samfunn 2010 ;Volum 4.(4) s. 48-50
FHI OSLOMET Untitled
 
39 Snertingdal, Mette Irmgard; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg.
Resisting complexity; evidence based knowledge and the neglect of practice. Nordic Alcohol and Drug Researchers` Assembly; 2010-08-23 - 2010-08-25
FHI OSLOMET Untitled
 
2008
40 Snertingdal, Mette Irmgard.
Victims and Entrepreneurs: Agency Constructions in Narratives on Heroin Smuggling and Dealing. The 19 Annual European Society for Social Drug Research Conference; 2008-10-02 - 2008-10-04
FHI Untitled
 
2007
41 Snertingdal, Mette Irmgard.
Kalkulerende kjeltringer eller offer for omstendighetene? En kvalitativ studie av heroinomsetningens utvikling og aktører. Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning 2007 (ISBN 978-82-7171-297-6) 140 s. SIRUS-rapport(1)
FHI Untitled
 
42 Snertingdal, Mette Irmgard.
Refleksivitet og Hans-Georg Gadamers hermenautikk. Seminar; 2007-10-09 - 2007-10-09
FHI Untitled
 
43 Snertingdal, Mette Irmgard.
Utviklingen av heroinmarkedet fra 1970-tallet og frem til i dag. Norsk Tollvesens Underretningsseminar; 2007-11-20 - 2007-11-22
FHI Untitled
 
2006
44 Snertingdal, Mette Irmgard.
Men vil de snakk da?” Om metodiske utfordringer ved kvalitative intervjuer med heroin selgere og importører. Den 23 Nordiske Sosiologikongressen; 2006-08-18 - 2006-08-20
FHI Untitled
 
2005
45 Snertingdal, Mette Irmgard.
Vekterens arbeidshverdag. Et spenningsfelt av kryssende forventninger. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2005 (ISBN 82-7100-139-6) 133 s. K-serien. Insitutt for kriminologi og rettssosiologi(1/2005)
UiO Untitled
 
46 Snertingdal, Mette Irmgard.
Ambisiøst om organisert narkotikakriminalitet. Rus & Avhengighet 2005 (6) s. 38-39
FHI Untitled
 
2004
47 Snertingdal, Mette Irmgard.
Grenseoppgangen mellom politi - og vekteroppgaver. Gjesteforelesning; 2004-09-10 - 2004-09-10
FHI Untitled
 
2002
48 Snertingdal, Mette Irmgard.
Kjøpesentervakthold:Privatisering av kontroll?. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2002 (Nr. 2) s. 127-135
UiO Untitled
 
2001
49 Snertingdal, Mette Irmgard.
Vekterenes opplevelse av sin arbeidshverdag sett i lys av to stress modeller. NHO arbeidsmiljøkonferanse; 2001-09-06
UiO Untitled
 
1997
50 Snertingdal, Mette Irmgard.
"Hvor kommer du fra?" En sosiologisk analyse av voksne utenlandsadoptertes forhold til sitt utseende og sin bakgrunn. : 1997 -1 s.
UiO Untitled