Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 145 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Leganger-Krogstad, Heid.
Religion som fag - sett fra elevperspektiv "RLE er egentlig et av de viktigste fagene". Prismet 2018 ;Volum 69.(1) s. 27-50
MF UiO Untitled
 
2 Leganger-Krogstad, Heid.
Hvordan foregår bibelundervisningen i trosopplæringen i Den norske kirke?. Oslo: MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 2018 (ISBN 978-82-8404 000-4) 164 s.
MF Untitled
 
2017
3 Birkedal, Erling; Leganger-Krogstad, Heid; Austnaberg, Hans.
Kirkelig undervisning – hva nå? : utfordringer med religionsmangfold og lav deltakelse. Prismet 2017 ;Volum 68.(3) s. 259-274
VID MF Untitled
 
4 Leganger-Krogstad, Heid.
Trosopplæring og gudstjenester : menighetsutvikling i dybde og bredde. Prismet 2017 ;Volum 68.(3) s. 243-258
MF Untitled
 
2015
5 Horsfjord, Helene; Sørensen, Torgeir; Heiene, Gunnar Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Holmqvist, Morten.
Kompetanse, utdanning og motivasjon: en kartlegging av undervisningstjenesten i Den norske kirke. Det teologiske Menighetsfakultet 2015 MF-rapport(1:2015)
MF Untitled
 
6 Håkonseth, Asbjørn; Leganger-Krogstad, Heid; Granerud, Frode; Heitmann, Hilde; Ågedal, Jenny Marie.
Tidslinjen - lærerveiledning. Verbum Forlag 2015 (ISBN 9788254312797) 280 s.
MF Untitled
 
7 Leganger-Krogstad, Heid; Langkaas, Randi; Engen, Nina; Nygård, Inger Helen; Skeie, Sindre.
Konfirmantbibelen - lærerveiledning. Verbum Forlag 2015 (ISBN 9788254312780)
VID MF Untitled
 
2014
8 Leganger-Krogstad, Heid.
From Dialogue to Trialogue: A Sociocultural Learning Perspective on Classroom Interaction. Journal for the Study of Religion 2014 ;Volum 27.(1) s. 104-128
MF Untitled
 
9 Lindekleiv, Heidi Marie; Kulathilagan, Suganthy; Leganger-Krogstad, Heid; Andreassen, Bengt-Ove; Andersland, Inge; Straum, Olav Kansgar.
Stridens fag. Vårt land [Avis] 2014-05-24
MF NLAH UiT Untitled
 
2013
10 Krupka, Bernd; Leganger-Krogstad, Heid.
Der Umzug des Religionsunterrichts von der Schule in die Kirche : gelingt die Einrichtung eines kirchlichen Unterrichtsprogramms für den Religionsunterricht ausserhalb der Schule in Norwegen?. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 2013 ;Volum 65.(1) s. 54-67
MF Untitled
 
11 Leganger-Krogstad, Heid.
An Analysis of Different Approaches to Religious Education. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag 2013 ISBN 978-3-8309-2902-4. s. 171-191
MF Untitled
 
2012
12 Hegstad, Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Haanes, Vidar Leif.
Otto Hauglin til minne. Vårt land 2012 s. 28-28
MF Untitled
 
13 Leganger-Krogstad, Heid.
Barn og unge er kristendommens framtid. Lys og Liv 2012 ;Volum 78.(4) s. 16-17
MF Untitled
 
14 Leganger-Krogstad, Heid.
Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling? : fellesskapslæring i kirken. I: Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter. Oslo: IKO-forlaget 2012 ISBN 978-82-8249-071-9. s. 67-86
MF Untitled
 
2011
15 Leganger-Krogstad, Heid.
Jesu liknelser - pedagogiske perler?. I: Bibelfortellinger : metode og formidling. Oslo: IKO-forlaget 2011 ISBN 978-82-8249-021-4. s. 152-164
MF Untitled
 
16 Leganger-Krogstad, Heid.
Teologi i snø og is : en studie av estetiske universer i snøhotell. Kirke og kultur 2011 ;Volum 116.(2) s. 183-197
MF Untitled
 
17 Leganger-Krogstad, Heid.
The religious dimension of intercultural education : contributions to a contextual understanding. LIT Verlag 2011 (ISBN 978-3-643-90085-2) 285 s. International practical theology(14)
MF Untitled
 
2010
18 Leganger-Krogstad, Heid.
Kristen teologi i et multireligiøst perspektiv. I: Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 9788251926126. s. 45-53
MF Untitled
 
19 Leganger-Krogstad, Heid.
Trenger ikke lærere kunnskap om religioner?. Forskning.no 2010
MF Untitled
 
20 Leganger-Krogstad, Heid; Eriksen, Thomas Hylland; Syverstad, Caroline.
De norske og de nynorske. argument 2010 (4) s. 24-25
MF UiO Untitled
 
2009
21 Leganger-Krogstad, Heid.
Barnet i trosopplæringen: pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn, Sagberg, Sturla (red.). Luthersk Kirketidende 2009 ;Volum 144.(15) s. 395-396
MF Untitled
 
22 Leganger-Krogstad, Heid.
Evaluationsforschung zur Glaubenserziehungsreform in Norwegen. I: Konfirmandenarbeit erforschen : Ziele - Erfahrungen - Perspektiven. Gütersloher Verlagshaus 2009 ISBN 978-3-579-08086-4. s. 140-157
MF Untitled
 
23 Leganger-Krogstad, Heid.
The religious dimension of intercultural education : contributions to a contextual understanding. Oslo: MF Norwegian School of Theology 2009 337 s.
MF Untitled
 
24 Leganger-Krogstad, Heid; Berge, May Britt Esse.
Norway : common compulsory religious education : a survey on professionalism among Norwegian school teachers. I: How teachers in Europe teach religion : an international empirical study in 16 countries. LIT Verlag 2009 ISBN 978-3-643-10043-6. s. 153-167
MF Untitled
 
25 Leganger-Krogstad, Heid; Haanes, Elisabeth Kvadsheim.
Differences in the Classroom - How to organize Religious Education in Norway. I: The religious dimension of intercultural education : contributions to a contextual understanding. Oslo: MF Norwegian School of Theology 2009 s. 156-183
MF Untitled
 
26 Skeie, Geir; Lied, Sidsel; Leganger-Krogstad, Heid; Afdal, Geir.
Gode lærere må kunne livssyn. Vårt land 2009 s. 3-
HINN MF UIS Untitled
 
2008
27 Leganger-Krogstad, Heid.
En forretningsmann hadde to sønner. Religionspædagogisk Forum 2008 ;Volum 2.(1) s. 40-53
MF Untitled
 
28 Leganger-Krogstad, Heid.
Learning religion without involving experience?. I: Neo-Aristotelianism and the practice of theorizing religious education. Brill Academic Publishers 2008 s. 363-376
MF Untitled
 
29 Leganger-Krogstad, Heid.
Pedagogisk innhold og utvikling. I: Kunnskap, opplevelse og tilhørighet : evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Fagbokforlaget 2008 s. 123-142
MF Untitled
 
30 Leganger-Krogstad, Heid.
Religions- og livssynsdidaktikk. I: Didaktikk for grunnskolen : fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold. Fagbokforlaget 2008 s. 175-205
MF Untitled
 
31 Leganger-Krogstad, Heid.
Smake og kjenne. Lys og Liv 2008 ;Volum 74.(4) s. 16-17
MF Untitled
 
32 Leganger-Krogstad, Heid.
St. Michaels-Messe - ein kooperatives Bildungsprojekt zwischen Kirchengemeinde und politischer Kommune in Lommedalen in Bærum/Norwegen. I: Evangelisches Bildungshandeln im Gemeinwesen. Comenius-Institut: Münster 2008 s. 51-53
MF Untitled
 
2007
33 Hauglin, Otto; Engedal, Leif Gunnar; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag.
Videreutvikling og oppsummering av forsøkene : Underveisrapport 3. Oslo: Etor 2007 105 s.
MF Untitled
 
34 Keast, John; Leganger-Krogstad, Heid.
Religious dimension of intercultural education : a whole school approach. I: Religious diversity and intercultural education : a reference book for schools. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2007 s. 115-121
MF Untitled
 
35 Krupka, Bernd; Leganger-Krogstad, Heid.
Das Grösste unter ihnen - die Glaubenserziehungsreform in Norwegen. I: Handbuch - Arbeit mit Kindern : evangelische Perspektiven. Gütersloher Verlagshaus 2007 s. 518-527
MF UiT Untitled
 
36 Leganger-Krogstad, Heid.
Analytiske perspektiver på lokal didaktisk og teologisk refleksjon. I: Videreutvikling og oppsummering av forsøkene : Underveisrapport 3. Oslo: Arbeidsfellesskapet ved Diakonhjemmet høgskole og Det teologiske Menig 2007 s. 34-42
MF Untitled
 
37 Leganger-Krogstad, Heid.
Babysangen i pedagogisk lys. I: Barneteologi og kirkens ritualer : perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. Oslo: Det praktisk-teologiske seminar 2007 s. 129-141
MF Untitled
 
38 Leganger-Krogstad, Heid.
Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2007 ;Volum 1. s. 21-
MF Untitled
 
39 Leganger-Krogstad, Heid.
Religious education in Norway. I: Religious education in Europe : situation and current trends in schools. Oslo: IKO 2007 s. 141-147
MF Untitled
 
40 Leganger-Krogstad, Heid.
The contextual approach. I: Religious diversity and intercultural education : a reference book for schools. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2007 s. 99-109
MF Untitled
 
41 Leganger-Krogstad, Heid.
Trosopplæringsreformen - som digital reform. Prismet 2007 ;Volum 58.(4) s. 221-232
MF Untitled
 
42 Leganger-Krogstad, Heid.
Trosopplæringsreformen som digital reform i kirken. I: Videreutvikling og oppsummering av forsøkene : Underveisrapport 3. Oslo: Arbeidsfellesskapet ved Diakonhjemmet høgskole og Det teologiske Menig 2007 s. 43-51
MF Untitled
 
43 Leganger-Krogstad, Heid; Haanes, Elisabeth Kvadsheim.
Differences in the classroom : how to organise religious education in Norway. I: Good practice in religious education in Europe : examples and perspectives of primary schools. LIT Verlag 2007 s. 142-156
MF Untitled
 
44 Leganger-Krogstad, Heid; Holmqvist, Morten.
Studieoppgaver for ungdomsarbeidere. I: Jeg tror jeg er lykkelig- : ung tro og hverdag. Oslo: Kloster forlag 2007 s. 166-174
MF Untitled
 
2006
45 Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Hegstad, Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf.
Utvikling og utbygging av reformen. Underveisrapport 2. Oslo: Etor 2006 122 s.
VID MF Untitled
 
46 Leganger-Krogstad, Heid; Mogstad, Sverre Dag.
Religionspedagogiske refleksjoner. I: Utvikling og utbygging av reformen : underveisrapport 2. Oslo: Etor 2006 s. 92-115
MF Untitled
 
47 Leganger-Krogstad, Heid; Mogstad, Sverre Dag.
Trosopplæringsreformen under lupen : evalueringsperspektiv på forsøksfasen. Prismet 2006 ;Volum 57.(2-3) s. 115-130
MF Untitled
 
2005
48 Hauglin, Otto; Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf.
Organisering og oppstart av reformen: underveisrapport 1. Oslo: Arbeidsfellesskapet 2005 83 s.
VID MF Untitled
 
49 Leganger-Krogstad, Heid.
Hva vil kirken med trosopplæringsreformen?. Nytt norsk kirkeblad 2005 ;Volum 33.(5) s. 24-30
MF Untitled
 
50 Leganger-Krogstad, Heid; Mogstad, Sverre Dag.
Opplegg for innholdsanalyse av læringsteorier og didaktikk. I: Organisering og oppstart av reformen : underveisrapport 1. Oslo: Etor 2005 s. 67-77
MF Untitled
 
    Vis neste liste