Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 152 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Leganger-Krogstad, Heid.
Barns og unges respons på bibelundervisning i Den norske kirke. Oslo: MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 2019 (ISBN 978-82-8404-001-1) 177 s.
MF Untitled
 
2 Leganger-Krogstad, Heid.
The characteristics of non-formal religious education in a folk church : the Norwegian education reform. I: Researching Non-Formal Religious Education in Europe. Waxmann Verlag 2019 ISBN 978-3-8309-3856-9. s. 51-70
MF Untitled
 
2018
3 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Leganger-Krogstad, Heid.
Religion som fag - sett fra elevperspektiv "RLE er egentlig et av de viktigste fagene". Prismet 2018 ;Volum 69.(1) s. 27-50
MF UiO Untitled
 
4 Leganger-Krogstad, Heid.
Bibelen i trosopplæringen. Foredrag; 2018-10-02 - 2018-10-02
MF Untitled
 
5 Leganger-Krogstad, Heid.
Hvordan foregår bibelundervisningen i trosopplæringen i Den norske kirke?. Oslo: MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 2018 (ISBN 978-82-8404 000-4) 164 s.
MF Untitled
 
6 Leganger-Krogstad, Heid.
Preface. I: Are you READY? : Diversity and Religious Education across Europe - the Story of the READY Project. Waxmann Verlag 2018 ISBN 9783830939429. s. 9-10
MF Untitled
 
7 Leganger-Krogstad, Heid.
Skissen til KRLE-fag – uten fagfordypning og uten basiskunnskap. Artikkel på KRLE-podden; 2018-10-21
MF Untitled
 
8 Leganger-Krogstad, Heid.
The teaching of the Bible in Education in Church. ISREV International Seminar on Religion and Values; 2018-07-27 - 2018-08-03
MF Untitled
 
9 Leganger-Krogstad, Heid; Krupka, Bernd.
Some perspectives on research generated by the Christian Education Reform in Norway. Consultation on Non-formal education; 2018-03-11 - 2018-03-14
MF UiT Untitled
 
2017
10 Birkedal, Erling; Leganger-Krogstad, Heid; Austnaberg, Hans.
Kirkelig undervisning – hva nå? : utfordringer med religionsmangfold og lav deltakelse. Prismet 2017 ;Volum 68.(3) s. 259-274
VID MF Untitled
 
11 Leganger-Krogstad, Heid.
Trosopplæring og gudstjenester : menighetsutvikling i dybde og bredde. Prismet 2017 ;Volum 68.(3) s. 243-258
MF Untitled
 
2015
12 Horsfjord, Helene; Sørensen, Torgeir; Heiene, Gunnar Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Holmqvist, Morten.
Kompetanse, utdanning og motivasjon: en kartlegging av undervisningstjenesten i Den norske kirke. Det teologiske Menighetsfakultet 2015 MF-rapport(1:2015)
MF Untitled
 
13 Håkonseth, Asbjørn; Leganger-Krogstad, Heid; Granerud, Frode; Heitmann, Hilde; Ågedal, Jenny Marie.
Tidslinjen - lærerveiledning. Verbum Forlag 2015 (ISBN 9788254312797) 280 s.
MF Untitled
 
14 Leganger-Krogstad, Heid; Langkaas, Randi; Engen, Nina; Nygård, Inger Helen; Skeie, Sindre.
Konfirmantbibelen - lærerveiledning. Verbum Forlag 2015 (ISBN 9788254312780)
VID MF Untitled
 
2014
15 Leganger-Krogstad, Heid.
From Dialogue to Trialogue: A Sociocultural Learning Perspective on Classroom Interaction. Journal for the Study of Religion 2014 ;Volum 27.(1) s. 104-128
MF Untitled
 
16 Lindekleiv, Heidi Marie; Kulathilagan, Suganthy; Leganger-Krogstad, Heid; Andreassen, Bengt-Ove; Andersland, Inge; Straum, Olav Kansgar.
Stridens fag. Vårt land [Avis] 2014-05-24
MF NLAH UiT Untitled
 
2013
17 Krupka, Bernd; Leganger-Krogstad, Heid.
Der Umzug des Religionsunterrichts von der Schule in die Kirche : gelingt die Einrichtung eines kirchlichen Unterrichtsprogramms für den Religionsunterricht ausserhalb der Schule in Norwegen?. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 2013 ;Volum 65.(1) s. 54-67
MF Untitled
 
18 Leganger-Krogstad, Heid.
An Analysis of Different Approaches to Religious Education. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag 2013 ISBN 978-3-8309-2902-4. s. 171-191
MF Untitled
 
2012
19 Hegstad, Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Haanes, Vidar Leif.
Otto Hauglin til minne. Vårt land 2012 s. 28-28
MF Untitled
 
20 Leganger-Krogstad, Heid.
Barn og unge er kristendommens framtid. Lys og Liv 2012 ;Volum 78.(4) s. 16-17
MF Untitled
 
21 Leganger-Krogstad, Heid.
Trosopplæringen som drivhjul i menighetsutvikling? : fellesskapslæring i kirken. I: Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter. Oslo: IKO-forlaget 2012 ISBN 978-82-8249-071-9. s. 67-86
MF Untitled
 
2011
22 Leganger-Krogstad, Heid.
Jesu liknelser - pedagogiske perler?. I: Bibelfortellinger : metode og formidling. Oslo: IKO-forlaget 2011 ISBN 978-82-8249-021-4. s. 152-164
MF Untitled
 
23 Leganger-Krogstad, Heid.
Teologi i snø og is : en studie av estetiske universer i snøhotell. Kirke og kultur 2011 ;Volum 116.(2) s. 183-197
MF Untitled
 
24 Leganger-Krogstad, Heid.
The religious dimension of intercultural education : contributions to a contextual understanding. LIT Verlag 2011 (ISBN 978-3-643-90085-2) 285 s. International practical theology(14)
MF Untitled
 
2010
25 Leganger-Krogstad, Heid.
Kristen teologi i et multireligiøst perspektiv. I: Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 9788251926126. s. 45-53
MF Untitled
 
26 Leganger-Krogstad, Heid.
Trenger ikke lærere kunnskap om religioner?. Forskning.no 2010
MF Untitled
 
27 Leganger-Krogstad, Heid; Eriksen, Thomas Hylland; Syverstad, Caroline.
De norske og de nynorske. argument 2010 (4) s. 24-25
MF UiO Untitled
 
2009
28 Leganger-Krogstad, Heid.
Barnet i trosopplæringen: pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn, Sagberg, Sturla (red.). Luthersk Kirketidende 2009 ;Volum 144.(15) s. 395-396
MF Untitled
 
29 Leganger-Krogstad, Heid.
Evaluationsforschung zur Glaubenserziehungsreform in Norwegen. I: Konfirmandenarbeit erforschen : Ziele - Erfahrungen - Perspektiven. Gütersloher Verlagshaus 2009 ISBN 978-3-579-08086-4. s. 140-157
MF Untitled
 
30 Leganger-Krogstad, Heid.
The religious dimension of intercultural education : contributions to a contextual understanding. Oslo: MF Norwegian School of Theology 2009 337 s.
MF Untitled
 
31 Leganger-Krogstad, Heid; Berge, May Britt Esse.
Norway : common compulsory religious education : a survey on professionalism among Norwegian school teachers. I: How teachers in Europe teach religion : an international empirical study in 16 countries. LIT Verlag 2009 ISBN 978-3-643-10043-6. s. 153-167
MF Untitled
 
32 Leganger-Krogstad, Heid; Haanes, Elisabeth Kvadsheim.
Differences in the Classroom - How to organize Religious Education in Norway. I: The religious dimension of intercultural education : contributions to a contextual understanding. Oslo: MF Norwegian School of Theology 2009 s. 156-183
MF Untitled
 
33 Skeie, Geir; Lied, Sidsel; Leganger-Krogstad, Heid; Afdal, Geir.
Gode lærere må kunne livssyn. Vårt land 2009 s. 3-
HINN MF UIS Untitled
 
2008
34 Leganger-Krogstad, Heid.
En forretningsmann hadde to sønner. Religionspædagogisk Forum 2008 ;Volum 2.(1) s. 40-53
MF Untitled
 
35 Leganger-Krogstad, Heid.
Learning religion without involving experience?. I: Neo-Aristotelianism and the practice of theorizing religious education. Brill Academic Publishers 2008 s. 363-376
MF Untitled
 
36 Leganger-Krogstad, Heid.
Pedagogisk innhold og utvikling. I: Kunnskap, opplevelse og tilhørighet : evaluering av forsøksfasen i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Fagbokforlaget 2008 s. 123-142
MF Untitled
 
37 Leganger-Krogstad, Heid.
Religions- og livssynsdidaktikk. I: Didaktikk for grunnskolen : fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold. Fagbokforlaget 2008 s. 175-205
MF Untitled
 
38 Leganger-Krogstad, Heid.
Smake og kjenne. Lys og Liv 2008 ;Volum 74.(4) s. 16-17
MF Untitled
 
39 Leganger-Krogstad, Heid.
St. Michaels-Messe - ein kooperatives Bildungsprojekt zwischen Kirchengemeinde und politischer Kommune in Lommedalen in Bærum/Norwegen. I: Evangelisches Bildungshandeln im Gemeinwesen. Comenius-Institut: Münster 2008 s. 51-53
MF Untitled
 
2007
40 Hauglin, Otto; Engedal, Leif Gunnar; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag.
Videreutvikling og oppsummering av forsøkene : Underveisrapport 3. Oslo: Etor 2007 105 s.
MF Untitled
 
41 Keast, John; Leganger-Krogstad, Heid.
Religious dimension of intercultural education : a whole school approach. I: Religious diversity and intercultural education : a reference book for schools. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2007 s. 115-121
MF Untitled
 
42 Krupka, Bernd; Leganger-Krogstad, Heid.
Das Grösste unter ihnen - die Glaubenserziehungsreform in Norwegen. I: Handbuch - Arbeit mit Kindern : evangelische Perspektiven. Gütersloher Verlagshaus 2007 s. 518-527
MF UiT Untitled
 
43 Leganger-Krogstad, Heid.
Analytiske perspektiver på lokal didaktisk og teologisk refleksjon. I: Videreutvikling og oppsummering av forsøkene : Underveisrapport 3. Oslo: Arbeidsfellesskapet ved Diakonhjemmet høgskole og Det teologiske Menig 2007 s. 34-42
MF Untitled
 
44 Leganger-Krogstad, Heid.
Babysangen i pedagogisk lys. I: Barneteologi og kirkens ritualer : perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. Oslo: Det praktisk-teologiske seminar 2007 s. 129-141
MF Untitled
 
45 Leganger-Krogstad, Heid.
Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL. Acta didactica Norden 2007 ;Volum 1. s. 21-
MF Untitled
 
46 Leganger-Krogstad, Heid.
Religious education in Norway. I: Religious education in Europe : situation and current trends in schools. Oslo: IKO 2007 s. 141-147
MF Untitled
 
47 Leganger-Krogstad, Heid.
The contextual approach. I: Religious diversity and intercultural education : a reference book for schools. Strasbourg: Council of Europe Publishing 2007 s. 99-109
MF Untitled
 
48 Leganger-Krogstad, Heid.
Trosopplæringsreformen - som digital reform. Prismet 2007 ;Volum 58.(4) s. 221-232
MF Untitled
 
49 Leganger-Krogstad, Heid.
Trosopplæringsreformen som digital reform i kirken. I: Videreutvikling og oppsummering av forsøkene : Underveisrapport 3. Oslo: Arbeidsfellesskapet ved Diakonhjemmet høgskole og Det teologiske Menig 2007 s. 43-51
MF Untitled
 
50 Leganger-Krogstad, Heid; Haanes, Elisabeth Kvadsheim.
Differences in the classroom : how to organise religious education in Norway. I: Good practice in religious education in Europe : examples and perspectives of primary schools. LIT Verlag 2007 s. 142-156
MF Untitled
 
    Vis neste liste