Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 191 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene.
The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society 2019 s. -
OSLOMET NIH Untitled
 
2 Engelsrud, Gunn.
Siste nytt fra bekymringsbransjen. https://www.nrk.no/ytring/siste-nytt-fra-bekymringsbransjen-1.14481445. www.nrk.ytring 2019 s. -
NIH Untitled
 
3 Engelsrud, Gunn Helene.
Dynamikken i den kroppslige læringen. På Spissen 2019 ;Volum 5.(2) s. 1-3
NIH Untitled
 
4 Engelsrud, Gunn Helene.
Er det rom for elevens kroppslige læring i fremtidens kroppsøvingsfag?. Utdanningsnytt.no 2019
NIH Untitled
 
5 Engelsrud, Gunn Helene.
Journeys of discovery”:ambiguities that arise from children’s embodied being s. INTERACT (Interprofessional Interaction with Children and Youth) https://interact.hioa.no/keynote-speaker; 2019-06-19 - 2019-06-21
NIH Untitled
 
6 Engelsrud, Gunn Helene; Rosberg, Susanne.
Den kroppsliga dialogens möjligheter i fenomenologisk forskning.. I: Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. Liber 2019 ISBN 978-91-47-11345-3. s. 242-268
NIH Untitled
 
7 Rustad, Hilde; Engelsrud, Gunn Helene.
"What" happened! - And the how of teaching -. Practice, Participation and Politics; 2019-06-12 - 2019-06-15
NIH Untitled
 
8 Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn Helene.
Skapende dans i en skolekontekst – et forskningsfelt?. På Spissen 2019 ;Volum 5.(2) s. 4-26
USN NIH Untitled
 
2018
9 Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn.
https://forskning.no/meninger/debattinnlegg/2018/04/det-kan-vaere-smertefullt-laere-ikke-bare-goy-kroppsoving-gym-skole-utdanning. Forskning.no 2018
OSLOMET NIH Untitled
 
10 Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn.
Kroppsøving bør tilpasses alle elever. Forskning.no 2018
OSLOMET NIH Untitled
 
11 Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn.
Den diskursive konstitueringen av den "dyktige" og "mindre dyktige" elev i norsk kroppsøving. Nasjonal forskningskonferanse for kroppsøving; 2018-06-07 - 2018-06-08
OSLOMET NIH Untitled
 
12 Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn.
The Discursive Constitution of Student «Ability» in Physical Education. European Conference of Educational Research; 2018-09-04 - 2018-09-07
OSLOMET NIH UIA Untitled
 
13 Engelsrud, Gunn.
Berør og bli berørt. Columna. Tidsskrift for kiropraktikk 2018 (2) s. 22-25
NIH Untitled
 
14 Engelsrud, Gunn.
"Den nordiske monografi" - et bidrag til kunnskap om fysioterapipraksis?. Fysioterapeuten 2018 ;Volum 8. s. 32-34
NIH Untitled
 
15 Engelsrud, Gunn.
EKKO, NRK P2. "om å tape ansikt". [Radio] 2018-02-27
NIH Untitled
 
16 Engelsrud, Gunn.
https://forskning.no/barn-og-ungdom-helse-kronikk/tro-hap-og-sikker-viten-om-fysisk-aktivitet/1271897. Forskning.no 2018
NIH Untitled
 
17 Engelsrud, Gunn.
La barn bruke kroppen som de vil.. Forskning.no 2018
NIH Untitled
 
18 Engelsrud, Gunn.
Man blir ikke syk av å lese en blogg. Bergens Tidende 2018
NIH Untitled
 
19 Engelsrud, Gunn.
Tro, håp og sikker viten om fysisk aktivitet. Forskning.no 2018
NIH Untitled
 
20 Engelsrud, Gunn.
Tror ikke studenter leser mer hvis pensum heter kjernelitteratur.. Khrono.no 2018
NIH Untitled
 
21 Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit.
Begrepsforståelse i og for fysioterapi – hva er «psykisk» og hva er «fysisk» helse?. Fysioterapeuten 2018 ;Volum 85.(3) s. 30-33
HINN NIH Untitled
 
22 Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit.
Mennesket er ikke oppdelt i "fysisk" og "psykisk". Fysioterapeuten 2018 ;Volum 85.(3) s. 12-13
HINN NIH Untitled
 
23 Engelsrud, Gunn; Øien, Ingvil; Nordtug, Birgit.
Being present with the patient : a critical investigation of bodily sensitivity and presence in the field of physiotherapy.. Physiotherapy Theory and Practice 2018 ;Volum 35.(10) s. 908-918
HINN OSLOMET NIH Untitled
 
24 Moen, Kjersti Mordal; Engelsrud, Gunn; Aasland, Erik; Løndal, Knut; Lyngstad, Idar Kristian; Borgen, Jorunn Spord.
Kjære anonym mamma. Ingen barn skal oppleve å være verdt kun en liten strek på en idrettsdag. Din historie viser at hensikten med idrettsdager må etterspørres.. Aftenposten 2018
NORD HINN OSLOMET NIH Untitled
 
25 Oatley, Diane; Engelsrud, Gunn.
Språkløs rasisme på Dansens Hus. scenekunst.no 2018 s. -
NIH Untitled
 
26 Rugseth, Gro; Engelsrud, Gunn.
Staging Fatness. ISIH 7th International Conference; 2018-06-07 - 2018-06-09
NIH Untitled
 
27 Suominen, Laura Elina; Engelsrud, Gunn; Moe, Vegard Fusche; Leirhaug, Petter Erik.
Primary Physical Education in Norway. I: Routledge Handbook of Primary Physical Education. Routledge 2018 ISBN 1138682349. s. 307-317
HVL NIH Untitled
 
2017
28 Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn.
«Det er lett å se hvem av dere som har god innsats» : om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(3) s. 5-17
OSLOMET NIH Untitled
 
29 Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn.
The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy 2017 ;Volum 22.(5) s. 490-501
OSLOMET NIH Untitled
 
30 Engelsrud, Gunn.
Barnet som et kroppslig vesen-et fraværende tema. Klassekampen 2017 s. 45-45
NIH Untitled
 
31 Engelsrud, Gunn.
Editorial. Nordic Journal of Dance: practice, education and research 2017 ;Volum 8.(2) s. 3-3
NIH Untitled
 
32 Engelsrud, Gunn.
Takk til dere som skriver. Jeg bringer det videre til de ansvarlige.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
NIH Untitled
 
33 Leseth, Anne; Engelsrud, Gunn.
Situating Cultural Diversity in Movement. Educere Network Meeting; 2017-11-17 - 2017-11-19
HIOA NIH Untitled
 
34 Leseth, Anne; Engelsrud, Gunn.
Situating cultural diversity in movement. A case study on physical education teacher education in Norway. Sport, Education and Society 2017 ;Volum 24.(5) s. 468-479
OSLOMET NIH Untitled
 
35 Nordkvelle, Yngve Troye; Engelsrud, Gunn; Lefdal, Hans Erik.
Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk: perspektiver på framtidig rolle for uh-pedagoger i lys av St.Mld. 16 (2016-2017). Utvalgsmøte for Utdanningsutvalget Universitets og høgskolerådet; 2017-03-02 - 2017-03-02
HINN NIH NMBU Untitled
 
36 Nordtug, Birgit; Engelsrud, Gunn.
Boken som mangler, ord som går på tomgang og sykt flinke jenter : kunnskap og helse :. Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 ;Volum 41.(4) s. 262-278
HINN NIH Untitled
 
37 Nordtug, Birgit; Engelsrud, Gunn.
Fysisk aktivitet for bedre psykisk helse – noen betraktninger.. Bedre Skole 2017 ;Volum 29.(4) s. 28-33
HINN NIH Untitled
 
38 Rugseth, Gro; Engelsrud, Gunn.
Staging fatness. Fat Studies: an interdisciplinary journal of body weight and society 2017 ;Volum 6.(3) s. 281-293
OSLOMET NIH Untitled
 
39 Walseth, Kristin; Aartun, Iselin; Engelsrud, Gunn.
Girls’ bodily activities in physical education How current fitness and sport discourses influence girls’ identity construction. Sport, Education and Society 2017 ;Volum 22.(4) s. 442-459
OSLOMET NIH Untitled
 
2016
40 Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit.
Er alle kvinner fortapt i kroppshat? Det kunne være opplysende med noen kritiske spørsmål, Skårderud. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
HINN NIH Untitled
 
41 Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit.
Jenter og gym - ingen krise. Bergens Tidende 2016
HINN NIH Untitled
 
42 Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit.
Presset på kroppspresset. Gjestekronikk 2016
HINN NIH Untitled
 
43 Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit.
Tull med tall om globalisert kroppshat. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 s. 18-
HINN NIH Untitled
 
44 Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit.
Vi må slutte å prate om kroppspresset. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2016
HINN NIH Untitled
 
45 Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit; Øien, Ingvil.
Kroppens subjektivitet – glemt eller anerkjent i fysioterapifaget?. Fysioterapeuten 2016 ;Volum 84.(9) s. 16-20
HINN OSLOMET NIH Untitled
 
46 Groven, Karen Synne; Engelsrud, Gunn.
Negotiating options in weight-loss surgery ‘‘Actually I didn’t have any other option’’. Medicine, Health care and Philosophy 2016 ;Volum 19.(3) s. 361-370
OSLOMET NIH UiO Untitled
 
47 Leseth, Anne Birgitte; Engelsrud, Gunn.
https://morgenbladet.no/ideer/2016/11/hvilke-oppfatninger-om-virkeligheten-opererer-i-virkelighetsdebatten. Morgenbladet 2016
HIOA NIH Untitled
 
48 Leseth, Anne; Engelsrud, Gunn.
Hvilke oppfatninger om virkeligheten opererer i virkelighetsdebatten?. Morgenbladet 2016 s. -
HIOA NIH Untitled
 
49 Leseth, Anne; Engelsrud, Gunn.
Medaljer for enhver pris?. Klassekampen 2016 s. 29-30
HIOA NIH Untitled
 
50 Leseth, Anne; Engelsrud, Gunn.
Pust i bakken - uten astmamedisin.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 s. -
OSLOMET NIH Untitled
 
    Vis neste liste