Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 213 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Engelsrud, Gunn Helene.
Movement as Relations: Preverbal, Conscious and Affected?. London: ICSSPE Perspectives 2021 (ISBN 9780429352645) 264 s.
HVL Untitled
 
2 Engelsrud, Gunn Helene; Hallås, Bjørg Oddrun; Kjerland, Glenn Øvrevik; Sæle, Ove Olsen.
Kronikk i forskning.no. Faget heter kroppsøving, ikke gym. Forskning.no 2021
HVL Untitled
 
3 Solstad, Tom Erik Jorung; Shaw, Matthew Peter; Engelsrud, Gunn Helene.
Med blikk for læring: Teorier og praksiser. Webverter for seminaret "Med blikk for læring"; 2021-01-11 - 2021-01-11
HVL Untitled
 
4 Sæle, Ove Olsen; Engelsrud, Gunn Helene; Hallås, Bjørg Oddrun; Kjerland, Glenn Øvrevik.
Hvem har sagt at alle elever skal like kroppsøving? Motsvar.. Forskning.no 2021
HVL Untitled
 
5 Ødegaard, Elin Eriksen; Borgen, Jorunn Spord; Oropilla, Czarecah Tuppil; Pesch, Anja Maria; Grindheim, Liv Torunn; Wergedahl, Hege; Lyså, Ida Marie; Engelsrud, Gunn Helene; Ylönen, Susanne; Evensen, Kristin Vindhol; Osler, Audrey; Jevtic, Adrijana Visnjic.
Book Launch - Celebrating 'Childhood Cultures in Transformation - 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability'. Book launch; 2021-01-27 - 2021-01-27
USN HVL NIH NTNU UiT Untitled
 
6 Østerlie, Ove; Engelsrud, Gunn Helene.
[Podcast, krø.no] Elevsyn, kropp og læring i kroppsøving. [Internett] 2021-01-15
HVL NTNU Untitled
 
2020
7 Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene.
Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20). Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(1) s. -
HVL NIH Untitled
 
8 Engelsrud, Gunn Helene.
Kropp-sinn; fysisk-psykisk : et bidrag til avklaring av et grunnlagsproblem i helse-og sosialfagene. I: Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205518377. s. 138-161
HVL NIH Untitled
 
9 Ingulfsvann, Laura Elina Suominen; Engelsrud, Gunn Helene; Moe, Vegard Fusche.
Tensions and tractions of moving together and alone in physical education. Sport, Education and Society 2020
HVL NORD NIH Untitled
 
10 Ingulfsvann, Laura Elina Suominen; Moe, Vegard Fusche; Engelsrud, Gunn Helene.
The Messiness of Children’s Voices: An Affect Theory Perspective. International Journal of Qualitative Methods (IJQM) 2020 ;Volum 19. s. 1-10
HVL NORD NIH Untitled
 
11 Nordtug, Birgit; Engelsrud, Gunn Helene.
Ikke til stor skade om flere kommuner gjør som Trondheim: exit Ungdata.. Khrono.no 2020 s. -
HINN NIH Untitled
 
12 Rugseth, Gro; Engelsrud, Gunn Helene.
Aktiv på egne premisser : en diskursanalyse av faglige retningslinjer. Fysioterapeuten 2020 ;Volum 87.(8) s. 38-43
HVL NIH Untitled
 
13 Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn Helene.
Teaching creative dance in school – a case study from physical education in Norway. Research in Dance Education 2020 s. -
HVL USN Untitled
 
2019
14 Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene.
The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society 2019 ;Volum 25.(8) s. 479-492
OSLOMET NIH Untitled
 
15 Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene.
“Rethinking Physical Education for the Future. A Comparative Study of Transnational Development of Bodily Learning Dimensions”. European Conference on Educational Research (ECER 2019); 2019-09-02 - 2019-09-06
NIH Untitled
 
16 Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene; Yoon, Keejoon; Kondoh, Tomoyasu; Hallås, Bjørg Oddrun.
How can researchers and teachers in school together rethink physical education for the future.. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
HVL NIH Untitled
 
17 Engelsrud, Gunn.
Siste nytt fra bekymringsbransjen. https://www.nrk.no/ytring/siste-nytt-fra-bekymringsbransjen-1.14481445. www.nrk.ytring 2019 s. -
NIH Untitled
 
18 Engelsrud, Gunn Helene.
Bodily sensitivity – collective bodily sensitivity and framing – normative regulations of movement - the individual movement and collectively functioning?. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
NIH Untitled
 
19 Engelsrud, Gunn Helene.
“Deep Bodily Learning” - suggestions for Pedagogical Approaches.. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
NIH Untitled
 
20 Engelsrud, Gunn Helene.
Dynamikken i den kroppslige læringen. På Spissen 2019 ;Volum 5.(2) s. 1-3
NIH Untitled
 
21 Engelsrud, Gunn Helene.
Er det rom for elevens kroppslige læring i fremtidens kroppsøvingsfag?. Utdanningsnytt.no 2019
NIH Untitled
 
22 Engelsrud, Gunn Helene.
https://www.utdanningsnytt.no/fagfornyelse-kroppsoving-laereplaner/er-det-rom-for-elevens-kroppslige-laering-i-fremtidens-kroppsovingsfag/204645. Utdanningsnytt.no 2019
NIH Untitled
 
23 Engelsrud, Gunn Helene.
Journeys of discovery”:ambiguities that arise from children’s embodied being s. INTERACT (Interprofessional Interaction with Children and Youth) https://interact.hioa.no/keynote-speaker; 2019-06-19 - 2019-06-21
NIH Untitled
 
24 Engelsrud, Gunn Helene.
Tro, håp og sikker viten om fysisk aktivitet :. Fysioterapeuten 2019 ;Volum 86.(1) s. 30-31
NIH Untitled
 
25 Engelsrud, Gunn Helene; Myhre, Camilla.
Exploring democratic relations in higher dance education : a case study. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 68-82
NIH Untitled
 
26 Engelsrud, Gunn Helene; Rosberg, Susanne.
Den kroppsliga dialogens möjligheter i fenomenologisk forskning.. I: Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. Liber 2019 ISBN 978-91-47-11345-3. s. 242-268
NIH Untitled
 
27 Rustad, Hilde; Engelsrud, Gunn Helene.
"What" happened! - And the how of teaching -. Practice, Participation and Politics; 2019-06-12 - 2019-06-15
NIH Untitled
 
28 Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn Helene.
Skapende dans i en skolekontekst – et forskningsfelt?. På Spissen 2019 ;Volum 5.(2) s. 4-26
USN NIH Untitled
 
29 Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn Helene.
Sårbarhet som profesjonsetisk kompetanse? En metarefleksjon basert på undervisning i skapende dans i høyere utdanning. Journal for Research in Arts and Sports Education 2019 ;Volum 3.(2) s. 62-76
USN NIH Untitled
 
30 Østern, Tone Pernille; Engelsrud, Gunn Helene.
Leder/Editorial - Kroppslig læring. På Spissen 2019
NIH NTNU Untitled
 
2018
31 Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn.
https://forskning.no/meninger/debattinnlegg/2018/04/det-kan-vaere-smertefullt-laere-ikke-bare-goy-kroppsoving-gym-skole-utdanning. Forskning.no 2018
OSLOMET NIH Untitled
 
32 Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn.
Kroppsøving bør tilpasses alle elever. Forskning.no 2018
OSLOMET NIH Untitled
 
33 Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn.
Den diskursive konstitueringen av den "dyktige" og "mindre dyktige" elev i norsk kroppsøving. Nasjonal forskningskonferanse for kroppsøving; 2018-06-07 - 2018-06-08
OSLOMET NIH Untitled
 
34 Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn.
The Discursive Constitution of Student «Ability» in Physical Education. European Conference of Educational Research; 2018-09-04 - 2018-09-07
OSLOMET NIH UIA Untitled
 
35 Engelsrud, Gunn.
Berør og bli berørt. Columna. Tidsskrift for kiropraktikk 2018 (2) s. 22-25
NIH Untitled
 
36 Engelsrud, Gunn.
"Den nordiske monografi" - et bidrag til kunnskap om fysioterapipraksis?. Fysioterapeuten 2018 ;Volum 8. s. 32-34
NIH Untitled
 
37 Engelsrud, Gunn.
EKKO, NRK P2. "om å tape ansikt". [Radio] 2018-02-27
NIH Untitled
 
38 Engelsrud, Gunn.
https://forskning.no/barn-og-ungdom-helse-kronikk/tro-hap-og-sikker-viten-om-fysisk-aktivitet/1271897. Forskning.no 2018
NIH Untitled
 
39 Engelsrud, Gunn.
La barn bruke kroppen som de vil.. Forskning.no 2018
NIH Untitled
 
40 Engelsrud, Gunn.
Man blir ikke syk av å lese en blogg. Bergens Tidende 2018
NIH Untitled
 
41 Engelsrud, Gunn.
Tro, håp og sikker viten om fysisk aktivitet. Forskning.no 2018
NIH Untitled
 
42 Engelsrud, Gunn.
Tror ikke studenter leser mer hvis pensum heter kjernelitteratur.. Khrono.no 2018
NIH Untitled
 
43 Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit.
Begrepsforståelse i og for fysioterapi – hva er «psykisk» og hva er «fysisk» helse?. Fysioterapeuten 2018 ;Volum 85.(3) s. 30-33
HINN NIH Untitled
 
44 Engelsrud, Gunn; Nordtug, Birgit.
Mennesket er ikke oppdelt i "fysisk" og "psykisk". Fysioterapeuten 2018 ;Volum 85.(3) s. 12-13
HINN NIH Untitled
 
45 Engelsrud, Gunn; Øien, Ingvil; Nordtug, Birgit.
Being present with the patient : a critical investigation of bodily sensitivity and presence in the field of physiotherapy.. Physiotherapy Theory and Practice 2018 ;Volum 35.(10) s. 908-918
HINN OSLOMET NIH Untitled
 
46 Moen, Kjersti Mordal; Engelsrud, Gunn; Aasland, Erik; Løndal, Knut; Lyngstad, Idar Kristian; Borgen, Jorunn Spord.
Kjære anonym mamma. Ingen barn skal oppleve å være verdt kun en liten strek på en idrettsdag. Din historie viser at hensikten med idrettsdager må etterspørres.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
NORD HINN OSLOMET NIH Untitled
 
47 Oatley, Diane; Engelsrud, Gunn.
Språkløs rasisme på Dansens Hus. scenekunst.no 2018 s. -
NIH Untitled
 
48 Rugseth, Gro; Engelsrud, Gunn.
Staging Fatness. ISIH 7th International Conference; 2018-06-07 - 2018-06-09
NIH Untitled
 
49 Suominen, Laura Elina; Engelsrud, Gunn; Moe, Vegard Fusche; Leirhaug, Petter Erik.
Primary Physical Education in Norway. I: Routledge Handbook of Primary Physical Education. Routledge 2018 ISBN 1138682349. s. 307-317
HVL NIH Untitled
 
2017
50 Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn.
«Det er lett å se hvem av dere som har god innsats» : om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education 2017 ;Volum 1.(3) s. 5-17
OSLOMET NIH Untitled
 
    Vis neste liste