Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 231 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn.
Structural Discrimination in Physical Education. The “Encounter” Between the (White) Norwegian Teaching Content in Physical Education Lessons and Female Students of Color's Movements and Expressions. Frontiers in Sports and Active Living 2021 ;Volum 3. s. -
HVL UIA Untitled
 
2 Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Engelsrud, Gunn Helene; Gjølme, Egil Galaaen.
The formation and central aspects of teaching and learning in Physical Education in a time of reforms.. Symposium; 2021-05-18 - 2021-05-20
HVL HINN OSLOMET USN NTNU Untitled
 
3 Engelsrud, Gunn Helene.
Epilog. I: Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04370-8. s. 287-288
HVL Untitled
 
4 Engelsrud, Gunn Helene.
Kjønn og inkludering.. I: Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202675639. s. 27-45
HVL Untitled
 
5 Engelsrud, Gunn Helene.
Movement as relations—preverbal, conscious, and affected?. I: Physical Activity and Sport During the First Ten Years of Life: Multidisciplinary Perspectives. Routledge 2021 ISBN 9780429352645. s. 28-38
HVL Untitled
 
6 Engelsrud, Gunn Helene.
Å flyte rundt i kroppslig eksistens - læringens grunn?. I: Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04370-8. s. 44-60
HVL Untitled
 
7 Engelsrud, Gunn Helene.
Å stå opp om morgenen eller å våkne til en ny dag. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 2021 (4) s. 128-133
HVL Untitled
 
8 Engelsrud, Gunn Helene; Hallås, Bjørg Oddrun; Fretland, Reidun Nerhus.
How the concept of bodily learning challenges teaching and learning in Norwegian Physical Education (PE) based on the Norwegian curriculum renewal reform in school subjects in 2020 (LK20). Operationalizing “bodily learning” in PE. Bodiky Learning 2021 - a virtual conference; 2021-04-22 - 2021-04-23
HVL Untitled
 
9 Engelsrud, Gunn Helene; Hallås, Bjørg Oddrun; Kjerland, Glenn Øvrevik; Sæle, Ove Olsen.
Kronikk i forskning.no. Faget heter kroppsøving, ikke gym. Forskning.no 2021
HVL Untitled
 
10 Engelsrud, Gunn Helene; Rosberg, Susanne.
Theorizing bodily dialogs-reflection on knowledge production in phenomenlogical research. Physiotherapy Theory and Practice 2021 s. -
HVL Untitled
 
11 Engelsrud, Gunn Helene; Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Sørum, Anne Grut.
Innledning til boken. I: Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04370-8. s. 9-15
HVL NTNU Untitled
 
12 Grøndahl, Lotte Malterud; Engelsrud, Gunn Helene; Vereide, Vegard Albert.
“Super stoked girls” - a discourse analysis of girls’ participation in freeride skiing. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 2021
HVL Untitled
 
13 Hüllert, Olivia; Engelsrud, Gunn Helene.
Følelser som viser veien - eller følelser som står i veien?. Bedre Skole 2021 (2) s. 59-64
HVL Untitled
 
14 Ingulfsvann, Laura Elina Suominen; Moe, Vegard Fusche; Engelsrud, Gunn Helene.
Unpacking the joy of movement – ‘it’s almost never the same’. Sport, Education and Society 2021
NORD HVL Untitled
 
15 Nordtug, Birgit; Thaulow, Benedikte; Engelsrud, Gunn Helene.
Den Ene og den Andre. Betraktninger om forskningsbaserte stillbilder av kjønnsforskjeller og andre forskjeller i skolen. Prismet 2021 ;Volum 72.(1) s. 67-76
HVL HINN Untitled
 
16 Solstad, Tom Erik Jorung; Shaw, Matthew Peter; Engelsrud, Gunn Helene.
Med blikk for læring: Teorier og praksiser. Webverter for seminaret "Med blikk for læring"; 2021-01-11 - 2021-01-11
HVL Untitled
 
17 Sæle, Ove Olsen; Engelsrud, Gunn Helene; Gyring, Jakob.
Selvsagt skal det være karakterer i faget kroppsøving. Kronikk. Utdanningsnytt.no 2021
HVL Untitled
 
18 Sæle, Ove Olsen; Engelsrud, Gunn Helene; Hallås, Bjørg Oddrun; Kjerland, Glenn Øvrevik.
Hvem har sagt at alle elever skal like kroppsøving? Motsvar.. Forskning.no 2021
HVL Untitled
 
19 Ødegaard, Elin Eriksen; Borgen, Jorunn Spord; Oropilla, Czarecah Tuppil; Pesch, Anja Maria; Grindheim, Liv Torunn; Wergedahl, Hege; Lyså, Ida Marie; Engelsrud, Gunn Helene; Ylönen, Susanne; Evensen, Kristin Vindhol; Osler, Audrey; Jevtic, Adrijana Visnjic.
Book Launch - Celebrating 'Childhood Cultures in Transformation - 30 Years of the UN Convention on the Rights of the Child in Action towards Sustainability'. Book launch; 2021-01-27 - 2021-01-27
USN HVL NIH NTNU UiT Untitled
 
20 Østerlie, Ove; Engelsrud, Gunn Helene.
[Podcast, krø.no] Elevsyn, kropp og læring i kroppsøving. [Internett] 2021-01-15
HVL NTNU Untitled
 
21 Østerlie, Ove; Engelsrud, Gunn Helene.
[Podcast, krø.no] Innsats i kroppsøving. www.krø.no [Internett] 2021-03-26
HVL NTNU Untitled
 
22 Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Engelsrud, Gunn Helene; Sørum, Anne Grut.
Boklansering av den vitenskapelige antologien "Kroppslig læring. Perspektiver og praksiser" ved Universitetsforlaget. Redaktører: Østern, Bjerke, Engelsrud & Sørum. Bodily Learning Conference 2021; 2021-04-22 - 2021-04-22
HVL NTNU Untitled
 
23 Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Engelsrud, Gunn Helene; Sørum, Anne Grut.
Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 978-82-15-04370-8) 292 s.
NTNU HVL Untitled
 
24 Østern, Tone Pernille; Engelsrud, Gunn Helene.
The teacher-body as a dramaturgical axis for composing a lesson. I: Teaching and learning through dramaturgy Education as an artful engagement. Routledge 2021 ISBN 9780367549084. s. 55-66
HVL NTNU Untitled
 
2020
25 Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene.
Språkbruk om kroppsøving: Et kritisk blikk på ny læreplan i Fagfornyelsen (LK20). Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(1) s. -
HVL NIH Untitled
 
26 Engelsrud, Gunn Helene.
Kropp-sinn; fysisk-psykisk : et bidrag til avklaring av et grunnlagsproblem i helse-og sosialfagene. I: Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205518377. s. 138-161
HVL NIH Untitled
 
27 Ingulfsvann, Laura Elina Suominen; Engelsrud, Gunn Helene; Moe, Vegard Fusche.
Tensions and tractions of moving together and alone in physical education. Sport, Education and Society 2020
HVL NORD NIH Untitled
 
28 Ingulfsvann, Laura Elina Suominen; Moe, Vegard Fusche; Engelsrud, Gunn Helene.
The Messiness of Children’s Voices: An Affect Theory Perspective. International Journal of Qualitative Methods (IJQM) 2020 ;Volum 19. s. 1-10
HVL NORD NIH Untitled
 
29 Nordtug, Birgit; Engelsrud, Gunn Helene.
Ikke til stor skade om flere kommuner gjør som Trondheim: exit Ungdata.. Khrono.no 2020 s. -
HINN NIH Untitled
 
30 Rugseth, Gro; Engelsrud, Gunn Helene.
Aktiv på egne premisser : en diskursanalyse av faglige retningslinjer. Fysioterapeuten 2020 ;Volum 87.(8) s. 38-43
HVL NIH Untitled
 
31 Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn Helene.
Teaching creative dance in school – a case study from physical education in Norway. Research in Dance Education 2020 s. -
HVL USN Untitled
 
2019
32 Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene.
The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society 2019 ;Volum 25.(8) s. 479-492
OSLOMET NIH Untitled
 
33 Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene.
“Rethinking Physical Education for the Future. A Comparative Study of Transnational Development of Bodily Learning Dimensions”. European Conference on Educational Research (ECER 2019); 2019-09-02 - 2019-09-06
NIH Untitled
 
34 Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene; Yoon, Keejoon; Kondoh, Tomoyasu; Hallås, Bjørg Oddrun.
How can researchers and teachers in school together rethink physical education for the future.. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
HVL NIH Untitled
 
35 Engelsrud, Gunn.
Siste nytt fra bekymringsbransjen. https://www.nrk.no/ytring/siste-nytt-fra-bekymringsbransjen-1.14481445. www.nrk.ytring 2019 s. -
NIH Untitled
 
36 Engelsrud, Gunn Helene.
Bodily sensitivity – collective bodily sensitivity and framing – normative regulations of movement - the individual movement and collectively functioning?. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
NIH Untitled
 
37 Engelsrud, Gunn Helene.
“Deep Bodily Learning” - suggestions for Pedagogical Approaches.. Rethinking Physical Education for the Future; 2019-10-17 - 2019-10-18
NIH Untitled
 
38 Engelsrud, Gunn Helene.
Dynamikken i den kroppslige læringen. På Spissen 2019 ;Volum 5.(2) s. 1-3
NIH Untitled
 
39 Engelsrud, Gunn Helene.
Er det rom for elevens kroppslige læring i fremtidens kroppsøvingsfag?. Utdanningsnytt.no 2019
NIH Untitled
 
40 Engelsrud, Gunn Helene.
https://www.utdanningsnytt.no/fagfornyelse-kroppsoving-laereplaner/er-det-rom-for-elevens-kroppslige-laering-i-fremtidens-kroppsovingsfag/204645. Utdanningsnytt.no 2019
NIH Untitled
 
41 Engelsrud, Gunn Helene.
Journeys of discovery”:ambiguities that arise from children’s embodied being s. INTERACT (Interprofessional Interaction with Children and Youth) https://interact.hioa.no/keynote-speaker; 2019-06-19 - 2019-06-21
NIH Untitled
 
42 Engelsrud, Gunn Helene.
Tro, håp og sikker viten om fysisk aktivitet :. Fysioterapeuten 2019 ;Volum 86.(1) s. 30-31
NIH Untitled
 
43 Engelsrud, Gunn Helene; Myhre, Camilla.
Exploring democratic relations in higher dance education : a case study. I: The Nordic Model and Physical Culture. Routledge 2019 ISBN 9780429320187. s. 68-82
NIH Untitled
 
44 Engelsrud, Gunn Helene; Rosberg, Susanne.
Den kroppsliga dialogens möjligheter i fenomenologisk forskning.. I: Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinavisk perspektiv. Liber 2019 ISBN 978-91-47-11345-3. s. 242-268
NIH Untitled
 
45 Rustad, Hilde; Engelsrud, Gunn Helene.
"What" happened! - And the how of teaching -. Practice, Participation and Politics; 2019-06-12 - 2019-06-15
NIH Untitled
 
46 Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn Helene.
Skapende dans i en skolekontekst – et forskningsfelt?. På Spissen 2019 ;Volum 5.(2) s. 4-26
USN NIH Untitled
 
47 Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn Helene.
Sårbarhet som profesjonsetisk kompetanse? En metarefleksjon basert på undervisning i skapende dans i høyere utdanning. Journal for Research in Arts and Sports Education 2019 ;Volum 3.(2) s. 62-76
USN NIH Untitled
 
48 Østern, Tone Pernille; Engelsrud, Gunn Helene.
Leder/Editorial - Kroppslig læring. På Spissen 2019
NIH NTNU Untitled
 
2018
49 Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn.
https://forskning.no/meninger/debattinnlegg/2018/04/det-kan-vaere-smertefullt-laere-ikke-bare-goy-kroppsoving-gym-skole-utdanning. Forskning.no 2018
OSLOMET NIH Untitled
 
50 Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn.
Kroppsøving bør tilpasses alle elever. Forskning.no 2018
OSLOMET NIH Untitled
 
    Vis neste liste