Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 186 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe.
Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2021
UiO Untitled
 
2020
2 Mork, Sonja Merethe.
Språk og grunnleggende ferdigheter som drivkrefter for dybdelæring i naturfag. NOLES 2020; 2020-02-03 - 2020-02-04
UiO Untitled
 
3 Strømme, Torunn Aanesland; Mork, Sonja Merethe.
Students’ Conceptual Sense-making of Animations and Static Visualizations of Protein Synthesis: a Sociocultural Hypothesis Explaining why Animations May Be Beneficial for Student Learning. Research in Science Education 2020
UiO Untitled
 
2019
4 Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe.
Erfaringer fra 2-årig videreutdanningskurs for lærerutdannere. Styring og autonomi. Konkurranse og kvalitet.; 2019-05-07 - 2019-05-07
UiO Untitled
 
5 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Nøkkelbegreper for utforskende arbeid. Naturfagkonferansen 2019; 2019-10-17 - 2019-10-18
UiO Untitled
 
6 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
På vei mot dybdelæring ved hjelp av dagens skriftlige refleksjon?. NOLES 2019; 2019-03-11 - 2019-03-13
UiO Untitled
 
7 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Undervisning for utforskende arbeid. Naturfagkonferansen 2019; 2019-10-17 - 2019-10-18
UiO Untitled
 
8 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris; Frøyland, Merethe.
Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development. ESERA 2019; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
9 Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten; Frøyland, Merethe.
Bærende ideer i naturfag. I: Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02811-8. s. 59-84
UiO Untitled
 
2018
10 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Språket er en nøkkel til å lære naturfag. Naturfag 2018 (1/18) s. 62-65
UiO Untitled
 
11 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Systembegrepet som utgangspunkt for mange tema i naturfag. Faglig pedagogisk dag; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
12 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Utforskende arbeidsmåter. Fra gjøring til læring. Naturfagkonferansen 2018; 2018-10-18 - 2018-10-18
UiO Untitled
 
13 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe.
Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring. Naturfag 2018 (1/18) s. 90-95
UiO Untitled
 
14 Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe; Kjærnsli, Marit.
En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. s. 94-127
UiO Untitled
 
15 Mork, Sonja Merethe.
Argumentasjon – sentralt for kritisk og naturvitenskapelig tenkning. Naturfag 2018 (1/18) s. 72-75
UiO Untitled
 
16 Mork, Sonja Merethe.
Tekster kan støtte utforskende arbeid. Naturfag 2018 (1/18) s. 102-103
UiO Untitled
 
17 Mork, Sonja Merethe.
Å skape engasjement for lesing og skriving i naturfag. Planleggingsdag for lærere i Drammen kommune; 2018-08-15 - 2018-08-15
UiO Untitled
 
18 Mork, Sonja Merethe.
Å skape engasjement for lesing og skriving i naturfag. Faglig pedagogisk dag; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
19 Mork, Sonja Merethe.
Å skape engasjement for lesing og skriving i naturfag. Planleggingsdag for lærere i Drammen kommune; 2018-08-16 - 2018-08-16
UiO Untitled
 
20 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Å stille spørsmål som drivkraft i utforskende aktiviteter. Naturfag 2018 (1/18) s. 98-101
UiO Untitled
 
21 Mork, Sonja Merethe; Skår, Aud Ragnhild; Haug, Berit S.
Å legge til rette for naturfaglege samtalar. Naturfag 2018 (1) s. 66-69
UiO Untitled
 
2017
22 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Dybdelæring med utforskende arbeidsmåter. Seminar ved Blommenholm skole; 2017-01-31 - 2017-01-31
UiO Untitled
 
23 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Fra visjon til klasserom. Hva slags støtte trenger lærere for å fremme dybdelæring i naturfag?. Nordisk forskersymposium om undervisning i naturfag (NFSUN) 2017; 2017-06-07 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
24 Mork, Sonja Merethe.
Dybdelæring med literacy og utforskende arbeidsmåter i naturfag. Nasjonal konferanse om lesing 2017; 2017-04-03 - 2017-04-04
UiO Untitled
 
25 Mork, Sonja Merethe.
Utforskende metoder i naturfag. Regionale realfagskonferanser; 2017-10-11 - 2017-10-12
UiO Untitled
 
26 Mork, Sonja Merethe; Erlien, Wenche.
Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02723-4) 239 s.
UiO Untitled
 
27 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Kreativitet satt i system. Naturfagkonferansen 2017; 2017-10-19 - 2017-10-20
UiO Untitled
 
28 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Lesemål som støtte for dybdelæring i naturfag. NOLES-konferansen Literacy og dybdelæring; 2017-03-27 - 2017-03-29
UiO Untitled
 
29 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Using reading goals as support for deep learning. ESERA 2017; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
30 Mork, Sonja Merethe; Voll, Liv Oddrun; Dahl, Maria Gaare.
Fagbrev som modellhuselektriker. Naturfag 2017 (1) s. 56-59
UiO Untitled
 
2016
31 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Variert og tilpasset opplæring. Naturfagkonferansen 2016; 2016-10-20 - 2016-10-20
UiO Untitled
 
32 Mork, Sonja Merethe.
Argumentasjon. Fokus på skriving (og snakking og begreper...). FYR-samling; 2016-03-02
UiO Untitled
 
33 Mork, Sonja Merethe.
Brosjyre – fin møteplass for naturfag og norsk. Naturfag 2016 (2) s. 18-21
UiO Untitled
 
34 Mork, Sonja Merethe.
Fagtekster. Fagdag for lærere i Flora kommune; 2016-08-11 - 2016-08-11
UiO Untitled
 
35 Mork, Sonja Merethe.
Grunnleggende ferdigheter. Kurs for geofaglærere; 2016-09-23 - 2016-09-23
UiO Untitled
 
36 Mork, Sonja Merethe.
Nøkler til naturfag - sluttrapport. Oslo: Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 2016 31 s.
UiO Untitled
 
37 Mork, Sonja Merethe.
Utforskende arbeid. Fagdag for lærere i Flora kommune; 2016-08-11 - 2016-08-11
UiO Untitled
 
38 Mork, Sonja Merethe.
Utforskende arbeid og GRF gir god læring og engasjerte elever. Realfagskommunesamling; 2016-03-17 - 2016-03-17
UiO Untitled
 
39 Mork, Sonja Merethe.
Å lese for å lære i naturfag. Lesing 1; 2016-02-10 - 2016-02-11
UiO Untitled
 
40 Mork, Sonja Merethe.
Å lære naturfag gjennom språk. Naturfagkonferansen i Tønsberg 2016; 2016-04-06 - 2016-04-06
UiO Untitled
 
41 Mork, Sonja Merethe; Erlien, Wenche.
Å skrive seg inn i tiden.. Naturfag 2016 ;Volum 1/2016.(1) s. 20-21
UiO Untitled
 
42 Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe.
Videreutdanning for lærerutdannere. Hellseminaret; 2016-11-09 - 2016-11-11
UiO Untitled
 
43 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02435-6) 170 s.
UiO Untitled
 
2015
44 Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate; Mork, Sonja Merethe; Ødegaard, Marianne; Christiansen, Torgeir.
Researching science learning from students'view : the potential of headcam. Nordic Studies in Science Education 2015 ;Volum 11.(3) s. 249-267
UiO Untitled
 
45 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Observasjon, slutning og evidens. Naturfagkonferansen; 2015-11-15 - 2015-11-15
UiO Untitled
 
46 Mork, Sonja Merethe.
Argumentasjon i naturfag. Hvordan lage gode rammer for argumenterende tekster?. Fylkessamling for FYR-kontakter; 2015-11-24 - 2015-11-24
UiO Untitled
 
47 Mork, Sonja Merethe.
Dybde og progresjon gir mestring og motivasjon. Naturfag 2015 ;Volum 1/15. s. 106-108
UiO Untitled
 
48 Mork, Sonja Merethe.
Engasjerende utgangspunkt for skriving. Naturfag 2015 ;Volum 1/15. s. 96-99
UiO Untitled
 
49 Mork, Sonja Merethe.
Grunnleggende ferdigheter. Lesing, skriving og muntlig på barnetrinnet. Fagdag for lærere i Averøy kommune; 2015-08-11 - 2015-08-11
UiO Untitled
 
50 Mork, Sonja Merethe.
Grunnleggende ferdigheter. Lesing, skriving og muntlig på ungdomstrinnet. Fagdag for lærere i Averøy kommune; 2015-08-12 - 2015-08-12
UiO Untitled
 
    Vis neste liste