Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 117 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2016
1 Dybsand, Øyvin.
JOHAN HALVORSEN (1864-1935). En undersøkelse av hans kunstneriske virke og en stilistisk gjennomgang av hans komposisjoner. Med en tematisk verkoversikt og en kronologisk fortegnelse over Halvorsens konsertvirksomhet. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap 2016 1340 s.
UiO Untitled
 
2011
2 Wikshåland, Ståle.
Staging Commonplaces in Chefs d'œuvre. Mozart's Da Ponte Operas. I: Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period III. Legitimation of Authority. Peeters Publishers 2011 ISBN 9789042924765. s. 171-185
UiO Untitled
 
3 Wikshåland, Ståle.
Å skyte på blink med hagle. Anmeldelse av Per Dahl: Verkanalysen som fortolkningsarena. Studia Musicologica Norvegica 2011 (37) s. 189-191
UiO Untitled
 
2010
4 Wikshåland, Ståle.
De tøylesløse drifters sirkus. Herheims «Lulu» i København. Dagbladet 2010 s. 60-61
UiO Untitled
 
5 Wikshåland, Ståle.
Etterord. I: Tragediens fødsel. Spartacus 2010 ISBN 9788243005228. s. 157-176
UiO Untitled
 
6 Wikshåland, Ståle.
Introduction to the Musical Heritage-project. Musical Heritage. Editing Historical Music in the 21st Century; 2010-12-10 - 2010-12-11
UiO Untitled
 
7 Wikshåland, Ståle.
Musikk og mening - Musikalsk tradering og fortolkning gjennom skrift (notasjon), og gjennom spill (muskalsk praksis. Key-note address. Åpningseminar forskerskole i musikkvitnskap; 2010-12-01 - 2010-12-03
UiO Untitled
 
8 Wikshåland, Ståle.
Odysseus’ Powerlessness, Orpheus’ Courage. Claudio Monteverdi and Creation Myths in the Arts. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom 2010 ;Volum 1. s. 128-142
UiO Untitled
 
9 Wikshåland, Ståle.
Odysseus' powerlessness, Orpheus' courage: Claudio Monteverdi and creation myths in the arts (with focus on Orfeo). Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom 2010 (2009) s. 131-145
UiO Untitled
 
10 Wikshåland, Ståle.
Paradoxe Figur. Abgesang auf Arne Nordheim. MusikTexte 2010 ;Volum 126.(3) s. -
UiO Untitled
 
2009
11 Wikshåland, Ståle.
Det godes fiende. Nytt konserthus i Oslo? Kommentar-spalte,. Dagbladet 2009 s. 54-55
UiO Untitled
 
12 Wikshåland, Ståle.
Fortolkningens århundre. Essays om musikk of musikkforståelse. Scandinavian Academic Press 2009 (ISBN 978-82-304-0047-0) 473 s.
UiO Untitled
 
13 Wikshåland, Ståle.
Fortolkningens århundre. Ideer-spalte. Dagbladet 2009 s. 52-53
UiO Untitled
 
14 Wikshåland, Ståle.
Kammermusikk mellom svabergene. Om Risør-festivalen. Ideer-spalte. Dagbladet 2009 s. 48-49
UiO Untitled
 
15 Wikshåland, Ståle.
Koreografert og karikert. Om Bob Wilsons ’Tolvskillingsopera’. Ideer-spalte,. Dagbladet 2009 s. 54-55
UiO Untitled
 
16 Wikshåland, Ståle.
Men hva med musikken? Ny innføring i senbarokkens operaverden. Studia Musicologica Norvegica 2009 ;Volum 35. s. 202-203
UiO Untitled
 
17 Wikshåland, Ståle.
Monteverdi’s Voices. The Construction of Subjectivity. Opera Quarterly 2009 ;Volum 24. s. 223-245
UiO Untitled
 
18 Wikshåland, Ståle.
Musikk og fortolkning, innledningsforedrag. Musikk og fortolkning; 2009-12-02 - 2009-12-02
UiO Untitled
 
19 Wikshåland, Ståle.
Musikksosiologiske skrekkvisjoner?. Nytt Norsk Tidsskrift 2009 ;Volum 26.(3/4) s. 454-456
UiO Untitled
 
20 Wikshåland, Ståle.
Odyssevs avmakt, Orfeus’ vågemot. Claudio Monteverdi og kunstens skapelsesmyter. Transcendens og skapelse; 2009-02-27 - 2009-02-28
UiO Untitled
 
21 Wikshåland, Ståle.
Tapte betydninger – overskridelsens kunst. Materialitet og spiritualitet; 2009-10-04 - 2009-10-08
UiO Untitled
 
22 Wikshåland, Ståle; Krohn, Nina.
Operaprosjektet Maktens iscenesettelse: Mozart. NRK P2 [Radio] 2009-08-15
UiO Untitled
 
2008
23 Wikshåland, Ståle.
All's well that ends well. Poppea and Performativity. Estetiske studier, porgramseminar; 2008-05-08 - 2008-05-10
UiO Untitled
 
24 Wikshåland, Ståle.
Così va chi tropp'ama e troppo crede. Lament and lamentation in Claudio Monteverdi. I: Rhetoric, Theatre and the Arts of Design. Novus Forlag 2008 ISBN 978-82-7099-496-0. s. 274-304
UiO Untitled
 
25 Wikshåland, Ståle.
Drømmen om forløsning. Wagners Parsifal i Bayreuth. Dagbladet [Avis] 2008-08-07
UiO Untitled
 
26 Wikshåland, Ståle.
En mann for alle tider. Karajans 100-års jubileum. Ideer-spalte. Dagbladet 2008 s. 34-35
UiO Untitled
 
27 Wikshåland, Ståle.
Monteverdi's Voices. Concstructions of Subjectivity.; 2008-04-03 - 2008-04-05
UiO Untitled
 
28 Wikshåland, Ståle.
Om Dag Østerbergs musikktenkning. Jubileumsseminar for Dag Østerberg; 2008-12-04 - 2008-12-04
UiO Untitled
 
29 Wikshåland, Ståle.
Opera – live på kino. Ideer-spalte,. Dagbladet 2008 s. 32-33
UiO Untitled
 
30 Wikshåland, Ståle.
Oppskrift på en suksess. Poppeas kroning på Det Kongelige Teater. Dagbladet [Avis] 2008-03-02
UiO Untitled
 
31 Wikshåland, Ståle.
Pastoralen som arena for den første operahelt, Monteverdi's Orfeo. Antikken på operascenen; 2008-04-12 - 2008-04-12
UiO Untitled
 
32 Wikshåland, Ståle.
Poppea Unveiled? A Hermeneutics of Perfomativity. INTERREGNUM: In beteween states; 2008-08-20
UiO Untitled
 
33 Wikshåland, Ståle.
Rhetoric or mimesis - or both? Reflections on 'Staging', 'Representation', and 'Power' in late 18th Century Opera. Int. forskingsseminar The Staging of Powewr/The Power of Staging: Political Strategies and Social Identities in 18th Century Msuic and Theater; 2008-05-05 - 2008-05-07
UiO Untitled
 
34 Wikshåland, Ståle.
Scandalizing Seneca's Name. Claudio Monteverdi's musical subversion of stoicist morality in L'incoronazione di Poppea. Colloque Corps Sanglants, Souffrants et Macabres; 2008-06-12 - 2008-06-14
UiO Untitled
 
35 Wikshåland, Ståle.
Staging Commonplaces in Chef d'œuvres. Mozart's da Ponte-operas. Key-note contribution. Authority and Persuasion: The Role of Commonplaces in Western Europe (1450–1800). No. 3 Legitimation of Authority; 2008-09-18 - 2008-09-19
UiO Untitled
 
36 Wikshåland, Ståle.
Tempus fugit: Voice, Intentionality, and Formal Invention in Augustine and Monteverdi. Journal of Aesthetics and Art Criticism 2008 ;Volum 66.(2) s. 129-149
UiO Untitled
 
37 Wikshåland, Ståle.
The Truth in Fiction. Mozart’s staging of love in ’Le Nozze di Figaro’ and ’Così fan tutte’. The staging of power / the power of staging. Politics and subjectivity in eighteenth-century music and theater; 2008-06-06 - 2009-06-09
UiO Untitled
 
2007
38 Wikshåland, Ståle.
Elektra's oceanic time: Voice and identity in Richard Strauss. 19th Century Music 2007 ;Volum 31. s. 164-174
UiO Untitled
 
39 Wikshåland, Ståle.
Maktens iscenesettelse. Notater til Don Giovanni og Figaros bryllup. I: P2-akademiet. Bind xxxviii. : Transit 2007 ISBN 9788275961639. s. 31-42
UiO Untitled
 
40 Wikshåland, Ståle.
Mer enn en flørt. Om sjangeren Komisk opera. Dagbladet, Oslo [Avis] 2007-08-06
UiO Untitled
 
41 Wikshåland, Ståle.
Pavarotti er død, leve Pavarotti!. Dagbladet. Oslo [Avis] 2007-09-07
UiO Untitled
 
42 Wikshåland, Ståle.
Reflections on historical contextualisation and aesthetic actualisation in opera studies, with examples from Monteverdi's «Orfeo» and Mozart's «Così fan tutte». Historical contextualisation and aesthetic actualisation in opera studies; 2007-08-24 - 2007-08-26
UiO Untitled
 
43 Wikshåland, Ståle.
Tapte betydninger: Barokkens aktualitet og overskridelsens kunst. I: La livets kilde rinne. Festskrift til Ove Kristian Sundberg på 75-årsdagen. Med CD med komposisjoner av Sundberg, fremført av Bergen Domkantori. Oslo: Norsk Musikforlag a.s 2007 ISBN 978-82-7093-564-2. s. 165-179
UiO Untitled
 
44 Wikshåland, Ståle; Krohn, Nina.
Maktens iscenesettelse: Mozart. NRK P2 [Radio] 2007-01-24
UiO Untitled
 
45 Wikshåland, Ståle; Krohn, Nina.
Mozart, i 'Operaguiden'. NRK P2 [Radio] 2007-10-20
UiO Untitled
 
46 Wikshåland, Ståle; Krohn, Nina.
Operaens begynnelse, i 'Operaguiden'. NRK 2 [Radio] 2007-09-21
UiO Untitled
 
2006
47 Wikshåland, Ståle.
Den gang kritikk også var en kunst. Nye stemmer i nye medier. Musikk, estetikk og pluralisme; 2006-12-13 - 2006-12-13
UiO Untitled
 
48 Wikshåland, Ståle.
Iscenesettelse av makt: Don Giovanni/Figaros bryllup. Masse Mozart!; 2006-04-01 - 2006-04-02
UiO Untitled
 
49 Wikshåland, Ståle.
Madama Butterfly: A Lady-in-Waiting. I: Estetikk. Sansing, erkjennelse og verk. Unipub forlag 2006 ISBN 82-7477-241-5. s. 177-186
UiO Untitled
 
50 Wikshåland, Ståle.
Maktens iscenesettelse: Mozart. NRK P2 [Radio] 2006-01-29
UiO Untitled
 
    Vis neste liste