Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 507 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    Neste >>

2018
1 Schartum, Dag Wiese.
Digitalisering av offentlig forvaltning - Fra lovtekst til programkode. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2236-0) 345 s.
UiO Untitled
 
2 Schartum, Dag Wiese.
From facts to decision data: about the factual basis of automated individual decisions. Scandinavian Studies in Law 2018
UiO Untitled
 
3 Schartum, Dag Wiese.
Personvernforordningen og helt automatiserte avgjørelser innen forvaltningsretten. Lov & Data 2018
UiO Untitled
 
4 Schartum, Dag Wiese; Jansen, Arild; Tranvik, Tommy.
Fremtidens digitale forvaltning. Stat og styring 2018
UiO Untitled
 
2017
5 Schartum, Dag Wiese.
Automatiseringsvennlig lovgivning – hva er det og hvordan gjør man det?. Parnerforums konferanse; 2017-01-09
UiO Untitled
 
6 Schartum, Dag Wiese.
Innebygget personvern. Internseminar, UDI; 2017-03-01
UiO Untitled
 
7 Schartum, Dag Wiese.
Intelligible Data Protection Legislation: A Procedural Approach. Oslo Law Review 2017 ;Volum 4.
UiO Untitled
 
8 Schartum, Dag Wiese.
Lov på boks. eForvaltningskonferansen 2017; 2017-02-13 - 2017-02-14
UiO Untitled
 
9 Schartum, Dag Wiese.
Lov på boks. Fagdager for arkiv; 2017-09-18
UiO Untitled
 
10 Schartum, Dag Wiese.
Lovgivningsprossen som demokratisk arena for diskusjon om biometri. Overvåkingsseminaret 2017; 2017-11-02
UiO Untitled
 
11 Schartum, Dag Wiese.
Personvernforordningen - konsekvenser. El&IT Forbundets utdanningskonferanse; 2017-11-29
UiO Untitled
 
12 Schartum, Dag Wiese.
Personvernforordningens krav til bruk av databehandlere. Personvernkonferansen 2017; 2017-12-08
UiO Untitled
 
13 Schartum, Dag Wiese.
Persovern og etikk i en ny tidsalder. Forskningsetisk forum; 2017-09-19
UiO Untitled
 
14 Schartum, Dag Wiese.
Rettssikkerhet i en automatisert og digitalisert forvaltning. Nordisk seminar for sivilrettsjurister; 2017-09-28 - 2017-09-29
UiO Untitled
 
15 Schartum, Dag Wiese.
Struktur og språk i personvernforordningen. Partnerforums konferanse; 2017-03-27
UiO Untitled
 
16 Schartum, Dag Wiese.
Utvikling av digitale forvaltningssystemer. Internseminar, landbruksdirektoratet; 2017-09-11
UiO Untitled
 
17 Schartum, Dag Wiese; Jansen, Arild J.; Tranvik, Tommy.
Digital forvaltning - en innføring. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2234-6) 222 s.
UiO Untitled
 
2016
18 Bygrave, Lee Andrew; Schartum, Dag Wiese.
Personvern i informasjonssamfunnet: En innføring i vern av personopplysninger. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245020342) 359 s.
UiO Untitled
 
19 Schartum, Dag Wiese.
A system approach to regulation of information and communication technology. Nordisk konferanse i rettsinformatikk 2016; 2016-11-10 - 2016-11-10
UiO Untitled
 
20 Schartum, Dag Wiese.
Behov for endringer i reguleringen av den elektroniske forvaltningen. eForvaltningskonferansen 2016; 2016-02-15 - 2016-02-15
UiO Untitled
 
21 Schartum, Dag Wiese.
From algorithmic law to automation-friendly legislation. Computers and Law https://www.scl.org/ 2016
UiO Untitled
 
22 Schartum, Dag Wiese.
Hva er personvern?. Max Marketing Mix 2016; 2016-02-11 - 2016-02-11
UiO Untitled
 
23 Schartum, Dag Wiese.
Law and algorithms in the public domain. Etikk i praksis 2016 ;Volum 10.(1) s. 15-26
UiO Untitled
 
24 Schartum, Dag Wiese.
Making privacy by design operative. International Journal of Law and Information Technology 2016 ;Volum 24.(2) s. 151-175
UiO Untitled
 
25 Schartum, Dag Wiese.
Presentasjon av Regelverkshjelpen. Møte på Statsministerens kontor; 2016-03-16 - 2016-03-16
UiO Untitled
 
26 Schartum, Dag Wiese.
Presentasjon for Forvaltningslovutvalget. Møte i Forvaltningslovutvalget; 2016-02-04 - 2016-02-04
UiO Untitled
 
27 Schartum, Dag Wiese.
Rettssikkerhet i en digitalisert og automatisert forvaltning. Juristkongressen 2016; 2016-11-24 - 2016-11-24
UiO Untitled
 
28 Schartum, Dag Wiese.
Samtykke til å behandle personopplysninger i offentlig forvaltning. Overrekkelse av BFE-rapporten til Asker kommune; 2016-05-31 - 2016-05-31
UiO Untitled
 
29 Schartum, Dag Wiese.
Transformation of Law into Algorithm. Algorithmic Governance workshop; 2016-03-18 - 2016-03-18
UiO Untitled
 
30 Schartum, Dag Wiese; Bygrave, Lee A.
Personvern i informasjonssamfunnet. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-2034-2) 361 s.
UiO Untitled
 
2015
31 Schartum, Dag Wiese.
Crowdsourcing Legislation and the Legislative Process. Corwdsourcing Legislation; 2015-02-12
UiO Untitled
 
32 Schartum, Dag Wiese.
Den elektroniske forvaltningen og loven. Kommuneforlaget AS 2015 (ISBN 9788244621625) 265 s.
UiO Untitled
 
33 Schartum, Dag Wiese.
Den elektroniske forvaltningen og loven. Seminar om elektronisk forvaltning; 2015-09-17
UiO Untitled
 
34 Schartum, Dag Wiese.
Elektronisk forvaltning: Hvilke valg står vi overfor?. eForvaltningskonferansen 2015; 2015-02-10
UiO Untitled
 
35 Schartum, Dag Wiese.
Fra lov til programkode. Lånekassens fagseminar; 2015-02-12
UiO Untitled
 
36 Schartum, Dag Wiese.
Hvilke lovregler gjelder for arbeidsgivers kontroll med ansatte?. Seminar om overvåking og kontroll i arbeidslivet; 2015-10-07
UiO Untitled
 
37 Schartum, Dag Wiese.
Informert samtykke til primær og sekundær behandling av helseopplysninger. Informert samtykke i grensesnittet mellom forskning og klinikk; 2015-05-19
UiO Untitled
 
38 Schartum, Dag Wiese.
Kan loven beskytte oss mot overvåkingssamfunnet?. Partnerforums årskonferanse; 2015-10-16
UiO Untitled
 
39 Schartum, Dag Wiese.
Making privacy by design operable. Jon Bings minneseminar; 2015-04-24
UiO Untitled
 
40 Schartum, Dag Wiese.
Noe om systemutvikling og regelverksutvikling. Ciber Norges fagseminar; 2015-03-10
UiO Untitled
 
41 Schartum, Dag Wiese.
Privacy by design: Forslag til metode for å bygge personvern inn i systemløsninger. Utarbeidelse av lover i en digital forvaltning; 2015-10-22
UiO Untitled
 
42 Schartum, Dag Wiese.
Regelverkshjelpen - a brief presentation. Utarbeidelse av lover i en digital forvaltning; 2015-10-22
UiO Untitled
 
43 Schartum, Dag Wiese.
Regelverkshjelpen - en presentasjon. Regelverkshjelpen; 2015-06-17
UiO Untitled
 
44 Schartum, Dag Wiese.
RFID, Geo-localization and Internet of Things. RESPECT project, avslutningskonferanse; 2015-04-20 - 2015-04-21
UiO Untitled
 
45 Schartum, Dag Wiese.
Samtykke som innebygget personvern i IT-systemer. Personvernkonferansen 2015; 2015-12-04
UiO Untitled
 
46 Schartum, Dag Wiese; Tranvik, Tommy.
Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2015 ;Volum 2015.(1)
UiO Untitled
 
2014
47 Schartum, Dag Wiese.
An Attempt to Make Privacy by Design Intelligible. Summer School, University of Lapland; 2014-08-27 - 2014-08-27
UiO Untitled
 
48 Schartum, Dag Wiese.
Automation and legislation: Should the legislative process be renewed?. Public Domain and Democracy in the Digital Age, Uppsala Universitet,; 2014-09-19 - 2014-09-19
UiO Untitled
 
49 Schartum, Dag Wiese.
«Automatiseringsvennlig lovgivning: Bør lover utarbeides på en ny måte?». NAVs fagseminar; 2014-10-08 - 2014-10-08
UiO Untitled
 
50 Schartum, Dag Wiese.
Den digitale forvaltning og loven. Arkivrådets høstseminar; 2014-11-03 - 2014-11-03
UiO Untitled
 
    Vis neste liste