Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 97 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Guttersrud, Øystein; Isnes, Anders; Vidnes, Bjørn.
Rammeverket for vurdering av naturfagkompetanse i TIMSS 2019 i lys av norske læreplaner. Oslo: Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen 2017 12 s.
UiO Untitled
 
2014
2 Angell, Carl; Isnes, Anders; Henriksen, Ellen Karoline.
Flere fysikkforlystelser. Faglig-pedagogisk dag ved UiO; 2014-10-30 - 2014-10-30
UiO Untitled
 
3 Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Bøe, Maria Vetleseter.
Hva er vitsen med forsøk? – fysikkshow. Naturfagkonferansen 2014; 2014-10-16 - 2014-10-16
UiO Untitled
 
2013
4 Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders.
Fysikk-forlystelser. Naturfagkonferansen; 2013-10-17 - 2013-10-18
UiO Untitled
 
2011
5 Eggen, Per-Odd; Isnes, Anders.
Rapporter fra grunnopplæringen Om kjemi i videregående opplæring. Kjemiåret 2011 på Lerchendal Gård; 2011-03-15
NTNU Untitled
 
2006
6 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar; Isnes, Anders.
Nye læreplaner for programfaget informasjonsteknologi 1 og 2 og IKT for programområdet Samfunnsfag og økonomi. IT-konferansen 2006; 2006-02-14 - 2006-02-15
HIOF USN UiO Untitled
 
7 Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Tonning, Anne Sissel Vedvik; Ulvik, Marit.
Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues. Science Education 2006 ;Volum 90.(4) s. 632-655
UiB UiO Untitled
 
2005
8 Kristensen, Terje; Erlien, Wenche; Isnes, Anders.
Sikkerhet i naturfag - webbasert informasjon. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Oslo 2005
UiO Untitled
 
9 Almendingen, Siv Flæsen; Isnes, Anders.
Forskerspiren - tanker og visjoner. Naturfag 2005 (2) s. 18-19
NORD UiO Untitled
 
10 Hetland, Karl Torstein; Isnes, Anders; Grimenes, Arne Auen; Henriksen, Ellen; Einevoll, Gaute.
Verdens fysikkår i skolen. Oslo: Naturfagsenteret 2005 16 s.
UiO NMBU Untitled
 
2004
11 Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders; Guttersrud, Øystein.
FUN - en undersøkelse om fysikkutdanning i Norge. I: Naturfagenes didaktikk - en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 ISBN 82-7634-568-9. s. -
UiO Untitled
 
12 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Lavonen, Jari; Isnes, Anders.
WHY CHOOSE PHYSICS � IN NORWAY AND FINLAND ?. Journal of Baltic Science Education 2004 ;Volum 1.
UiO Untitled
 
13 Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Tonning, Anne Sissel; Ulvik, Marit.
Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues. NARST Conference, 2004; 2004-04-01 - 2004-04-03
UiO Untitled
 
14 Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Arnesen, Erik; Vedvik, Anne Sissel.
Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA). Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO: Acta Didactica 2004 (ISBN 82-90904-78-9) 82 s.
UiO Untitled
 
15 Angell, Carl; Guttersrud, Øystein; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders.
Physics: Frightful, but fun - Pupils' and teachers' views of physics and physics teaching. Science Education 2004 (88) s. 683-706
UiO Untitled
 
16 Kolstø, Stein Dankert; Isnes, Anders.
Kritisk vurdering av naturvitenskapelige påstander i media. I: Naturfagenes didaktikk - en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 ISBN 82-7634-568-9. s. 63-78
UiB UiO Untitled
 
2003
17 Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders.
"Hvorfor lære fysikk? det kan andre ta seg av!" Fysikkfaget i norsk utdanning: Innhold - oppfatninger - valg. I: Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-31477-2. s. 165-198
UiO Untitled
 
18 Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders; Kind, Per Morten.
Alt vel i norsk skolefysikk?. Naturfagdidaktikk. Perspektiver � Forskning � Utvikling.; 2003-05-23 - 2003-05-23
UiO Untitled
 
19 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Lavonen, Jari; Isnes, Anders.
Why choose physics - in Norway and Finland?. ESERA conference: Research and the Quality of Science Education; 2003-08-19 - 2003-08-23
UiO Untitled
 
20 Kolstø, Stein Dankert; Ulvik, Marit; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil.
Danning, Informasjonsvurdering og Argumentering i naturvitenskap (DIA).Sluttrapport fra PLUTO-prosjektet. Bergen: ITU 2003 41 s.
UiO Untitled
 
21 Kristensen, Terje; Isnes, Anders.
Erfaringer fra DoCTA pilot - elevers arbeid med genteknologi. ITU-konferansen; 2003-10-16 - 2003-10-17
UiO Untitled
 
2002
22 Kolstø, Stein Dankert; Isnes, Andres.
Kritisk vurdering av naturvitenskaplige påstander i media. ved 7th Nordic Conference on Science Education; 2002-06-15 - 2002-06-18
UiB Untitled
 
23 Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders; Guttersrud, Øystein.
FUN - en undersøkelse av fysikkutdanning i Norge. Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen; 2002-06-15
UiO Untitled
 
24 Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Kolstø, Stein Dankert; Mathiassen, Ketil; Quale, Andreas.
Åpne forsøk og argumentering i naturfag. Det 7. forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen; 2002-01-01
UiO Untitled
 
25 Quale, Andreas; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Isnes, Anders.
LIBERAL EDUCATION, INFORMATION ASSESSMENT AND ARGUMENTATION IN SCIENCE ¿ LIA. X IOSTE conference; 2002-01-01
UiO Untitled
 
2001
26 Isnes, Anders; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline.
Physics education: Who comes and why?. Third International Conference of ESERA; 2001-07-31 - 2001-08-04
UiO Untitled
 
27 Angell, Carl; Bruvoll, Heidi; Isnes, Anders.
Hvordan kan vi få flere fysikere?. Fra Fysikkens Verden 2001 ;Volum Nr 4 - 2001. s. 114-115
UiO Untitled
 
28 Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders.
Physics Education in Norway. The 35th Annual Conference of the Finnish Physical Society; 2001-03-01
UiO Untitled
 
29 Angell, Carl; Isnes, Anders.
Fysikkfaget bør moderniseres. Fra Fysikkens Verden 2001 ;Volum Nr 4 - 2001. s. 113-114
UiO Untitled
 
30 Angell, Carl; Isnes, Anders; Henriksen, Ellen Karoline.
Er norske fysikkelever skapt i lærerens bilde?. Faglig-pedagogisk dag 2001; 2001-01-03
UiO Untitled
 
31 Isnes, Anders.
IKT i lærerutdannningen. Pluto-prosjektet. Nasjonal konferanse om IKT i lærerutdanningen; 2001-02-19
UiO Untitled
 
32 Isnes, Anders.
Muligheter for praktisk arbeid og utforsking i naturfag og teknologi. Operasjon MINERVA: Jenter - matematikk og teknologi; 2001-04-24
UiO Untitled
 
33 Isnes, Anders; Håland, Erna; Hernes, Frank Herman.
IKT i skolen: Noe informasjon og ingen kommunikasjon. En tilstandsbeskrivelse av IKT-situasjonen i Sør-Trøndelag fylke. : Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 2001 50 s.
UiO Untitled
 
2000
34 Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders.
Should I stay or should I go. Students' impression of physics and their reasons for choosing it in upper secondary school and university. Physics Teacher Education beyond 2000; 2000-07-31 - 2000-08-04
UiO Untitled
 
35 Angell, Carl; Isnes, Anders.
Fysikk i Norge og noen EU-land. Fra Fysikkens Verden 2000 ;Volum 62. s. 58-59
UiO Untitled
 
36 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Isnes, Anders.
FUN - en undersøkelse om fysikkutdanning i Norge. Landskonferanse for fysikkundervisning; 2000-08-10
UiO Untitled
 
37 Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Isnes, Anders.
FUN - en undersøkelse om fysikkutdanning i Norge. Fra Fysikkens Verden 2000 ;Volum 62.(4) s. 118-122
UiO Untitled
 
38 Henriksen, Ellen Karoline; Isnes, Anders; Angell, Carl.
Konferanse om fysikkutdanning i Barcelona. Fra Fysikkens Verden 2000 ;Volum 62.(3) s. -
UiO Untitled
 
39 Isnes, Anders; Angell, Carl.
Metodiske/didaktiske problemstillinger knyttet til IKT i fysikkundervisningen og litt morofysikk. Landskonferanse om fysikkundervisning; 2000-08-01
UiO Untitled
 
40 Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Tysdahl, Bjørn; Østtveit, Kersti.
Lærerveiledning til Helix 10 Natur- og miljøfag for 10.klasse. : Cappelen Forlag 2000 (ISBN 82-02-17100-8) 313 s.
UiO Untitled
 
41 Kristensen, Terje; Isnes, Anders; Mathiassen, Ketil.
Hvordan kan DataLego bidra til bedre naturfagundervisning?. Notoddenseminaret; 2000-10-19
UiO Untitled
 
1999
42 Isnes, Anders.
EPS prioriterer utdanning. Fra Fysikkens Verden 1999 ;Volum 3/99. s. -
UiO Untitled
 
43 Isnes, Anders.
Fysikkundervisningen i England. Fra Fysikkens Verden 1999 ;Volum 1/99. s. -
UiO Untitled
 
44 Isnes, Anders.
Science-sentre og rekruttering til realfagene. Fra Fysikkens Verden 1999 (nr 2) s. -
UiO Untitled
 
45 Isnes, Anders.
Situasjonen i realfagene i skoleverket og kompetansebehov framover. Noe må gjøres! Realfagene trenger et løft; 1999-06-08
UiO Untitled
 
46 Isnes, Anders.
Undringsmennesker og annerledestenkere. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 1999 ;Volum 4/99. s. -
UiO Untitled
 
47 Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Bjørg, Tysdahl; Østtveit, Kersti.
Helix 9 Lærerveiledning. Natur- og miljøfag for 9. klasse. : Cappelens Forlag as 1999 (ISBN 82-02-17120-2) 277 s.
UiO Untitled
 
48 Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Tysdahl, Bjørn; Østtveit, Kersti.
Helix 10 Natur og miljøfag for 10. klasse. Cappelen Damm AS 1999 (ISBN 82-02-17121-0) 360 s.
UiO Untitled
 
1998
49 Ekern, Trond; Isnes, Anders; Nilsen, Odd Terje.
UNIVERS 3FY Fysikk for den videregående skole. Arbeidsbok med laboratorieøvinger. : NKI Forlaget 1998 (ISBN 82-562-3774-0) 164 s.
UiO Untitled
 
50 Ekern, Trond; Isnes, Anders; Nilsen, Odd Terje.
UNIVERS 3FY Fysikk for den videregående skole. Grunnbok. : NKI Forlaget 1998 (ISBN 82-562-3772-4) 318 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste