Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-19 av 19

2021
1 Halås, Catrine Torbjørnsen; Gustavsen, Karin; Opdal, Lars.
IN PRESS: Barn og unge som utforskere i aksjonsforskning. I: Aksjonsforskning: samskapt kunnskap som endrer liv og lokalsamfunn. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245032635. s. 102-121
NORD USN Untitled
 
2020
2 Opdal, Lars.
Videofeedback i høyere utdanning. Digitalt fagseminar; 2020-12-09 - 2020-12-09
USN Untitled
 
3 Opdal, Lars; de Lange, Thomas; Svenkerud, Sigrun.
Triaramas as support for teacher student reflections after teaching practice in schools. NERA 2020; 2020-03-04 - 2020-03-06
USN UiO Untitled
 
4 Opdal, Lars; Svenkerud, Sigrun Wessel.
Triarama som metode i lærerstudenters praksisrefleksjon. Digitalt fagseminar; 2020-12-14 - 2020-12-14
USN OSLOMET Untitled
 
2019
5 Opdal, Lars.
Erfaringer med bruk av veiledningsprogramvaren MOSO. Brukerkonferanse; 2019-05-14 - 2019-05-14
USN Untitled
 
6 Opdal, Lars; Bueie, Agnete Andersen.
Videorespons i tilbakemeldingsarbeid. Nettverkssamling for profesjonsfaglig digital kompetanse; 2019-04-10 - 2019-04-10
USN Untitled
 
7 Svenkerud, Sigrun; Opdal, Lars.
Roller og relasjoner. PP-rådgiveren mellom sakkyndig ekspert og skoleutvikler. Psykologi i kommunen (PIK) 2019 ;Volum 3.(2)
USN Untitled
 
2018
8 Opdal, Lars.
Using oral, video-based feedback on students work. NERA 2018; 2018-03-08 - 2018-03-10
USN Untitled
 
2017
9 Opdal, Lars.
Hvorfor anvendes ikke muligheten til å flytte elever som mobber til en annen skole?. NRK, Buskerudsendingen [Radio] 2017-11-03
USN Untitled
 
2016
10 Svenkerud, Sigrun; Opdal, Lars.
Digitale verktøy i arbeid med muntlige ferdigheter. I: 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på - om muntlig kompetanse og muntlighetsdidaktikk. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1799-1. s. 103-117
USN Untitled
 
11 Svenkerud, Sigrun; Opdal, Lars.
Foreløpige funn - evaluering av skolering mot mobbing.. Seminar; 2016-04-25 - 2016-04-26
USN Untitled
 
2015
12 Svenkerud, Sigrun; Opdal, Lars.
Evaluering : mobbeforebyggende arbeid i PP-tjenesten "Mobbefri skole i Buskerud". HSN: HSN 2015 15 s.
USN Untitled
 
2012
13 Gustavsen, Karin; Opdal, Lars; Streitlien, Åse.
Følgeevaluering av "Økt kunnskap om hvordan". Bø: Telemarksforsking 2012 (ISBN 978-82-7401-455-8) 64 s.
USN TF Untitled
 
2010
14 Opdal, Lars.
Team Development as an Action Learning Project An Activity Theoretical analysis. Nordic Conference on Activity Theory and the Fourth Finnish Conference on Cultural and Activity Research (FISCAR10); 2010-05-23 - 2010-05-25
USN Untitled
 
2008
15 Opdal, Lars.
Suksessfaktorer for bruk av IKT i skolen?. Skoleseminar; 2008-11-17 - 2008-11-17
USN Untitled
 
16 Opdal, Lars; Streitlien, Åse.
School-based Teacher Education - emphasizing the link between theory and practice in teacher education?. Relationen mellem læreruddannelsen og skoleudviklingen; 2008-05-21 - 2008-05-24
USN Untitled
 
17 Streitlien, Åse; Opdal, Lars.
Evaluering av PP-tjenesten i Vest-Telemark. Notodden: Telemarksforsking Notodden 2008 (ISBN 82-7463-141-2) 53 s.
USN TF Untitled
 
2007
18 Opdal, Lars.
In search of an object: understanding change in a school using ICT. CMC Conference; 2007-11-22 - 2007-11-23
USN Untitled
 
19 Opdal, Lars.
Institutional change in a Norwegian school: an activity theoretical approach to understand change in a school using ICT. ISCAR 2007, 4th annual conference; 2007-06-15 - 2007-06-17
USN Untitled