Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 103 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Elster, Jon; Gargarella, Roberto; Naresh, Vatsal; Rasch, Bjørn Erik.
Constituent Assemblies. Cambridge University Press 2018 (ISBN 9781108427524) 252 s.
UiO Untitled
 
2017
2 Heidar, Knut; Rasch, Bjørn Erik.
Political representation and parliamentarism. I: The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2175-2. s. 105-124
UiO Untitled
 
2016
3 Hovi, Jon; Høyland, Bjørn; Rasch, Bjørn Erik.
Topptidsskrifter i statsvitenskap. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2016 ;Volum 32.(3) s. 290-298
UiO Untitled
 
2015
4 Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik.
Stemmer også norske velgere taktisk?. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 219-246
UiO Untitled
 
5 Cheibub, Jose Antonio; Martin, Shane; Rasch, Bjørn Erik.
Government Selection and Executive Powers: Constitutional Design in Parliamentary Democracies. West European Politics 2015 ;Volum 38.(5) s. 969-996
UiO Untitled
 
6 Rasch, Bjørn Erik.
Regjeringsformer i demokratier: Parlamentarisme og presidentstyre. I: Demokrati. Historien og ideene. Dreyer Forlag A/S 2015 ISBN 978-82-8265-121-9. s. 494-506
UiO Untitled
 
7 Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane; Cheibub, Jose Antonio.
Investiture Rules and Government Formation. I: Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press 2015 ISBN 978-0-19-874701-7. s. 3-26
UiO Untitled
 
8 Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane; Cheibub, Jose Antonio.
Investiture Rules Unpacked. I: Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press 2015 ISBN 978-0-19-874701-7. s. 331-356
UiO Untitled
 
9 Rasch, Bjørn Erik; Martin, Shane; Cheibub, Jose Antonio.
Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules. Oxford University Press 2015 (ISBN 978-0-19-874701-7) 385 s.
UiO Untitled
 
2014
10 Beyer, Audun; Knutsen, Carl Henrik; Rasch, Bjørn Erik.
Election campaigns, issue focus and voting intentions: Survey experiments of norwegian voters. Scandinavian Political Studies 2014 ;Volum 37.(4) s. 406-427
UiO Untitled
 
11 Nguyen Duy, Iris; Rasch, Bjørn Erik.
Hvor gammel er grunnloven? Grunnlovsendringer gjennom 200 år. I: Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245016147. s. 95-113
UiO Untitled
 
12 Rasch, Bjørn Erik.
Fagkomiteene - politiske verksteder?. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. s. 384-398
UiO Untitled
 
13 Rasch, Bjørn Erik.
Insincere Voting under the Successive Procedure. Public Choice 2014 ;Volum 158.(3-4) s. 499-511
UiO Untitled
 
14 Rasch, Bjørn Erik.
Institutional Foundations of Legislative Agenda Setting. I: The Oxford Handbook of Legislative Studies. Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-965301-0. s. 455-480
UiO Untitled
 
15 Rasch, Bjørn Erik.
On the Non-Deliberative Nature of Parliamentary Debates.. I: The Serious Game of Politics. Festschrift for Matti Wiberg.. Tampere: Finnish Political Science Association 2014 ISBN 978-952-67472-3-1. s. 137-158
UiO Untitled
 
16 Rasch, Bjørn Erik.
Opposisjonen. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. s. 439-454
UiO Untitled
 
2013
17 Birkelund, Gunn Elisabeth; Rasch, Bjørn Erik.
Til minne om Hanne Marthe Narud. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2013 ;Volum 29. s. 3-9
UiO Untitled
 
18 Martin, Shane; Rasch, Bjørn Erik.
Political Parties and Constitutional Change. I: Party Governance and Party Democracy. Springer Science+Business Media B.V. 2013 ISBN 978-1-4614-6588-1. s. 205-229
UiO Untitled
 
2011
19 Rasch, Bjørn Erik.
Behavioural Consequences of Restrictions on Plenary Access: Parliamentary Questions in the Norwegian Storting. Journal of Legislative Studies 2011 ;Volum 17.(3) s. 382-393
UiO Untitled
 
20 Rasch, Bjørn Erik.
Norway: institutionally weak governments and parliamentary voting on bills. I: The role of governments in legislative agenda setting. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-48101-4. s. 234-253
UiO Untitled
 
21 Rasch, Bjørn Erik.
Why Minority Governments? Executive-Legislative Relations in the Nordic Countries. I: Parliamentary Government in the Nordic Countries at a Crossroads. Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation. Santérus Academic Press Sweden 2011 ISBN 978-91-7335-026-6.
UiO Untitled
 
22 Rasch, Bjørn Erik; Tsebelis, George.
Governments and legislative agenda setting: an introduction. I: The role of governments in legislative agenda setting. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-48101-4. s. 1-20
UiO Untitled
 
23 Rasch, Bjørn Erik; Tsebelis, George.
The role of governments in legislative agenda setting. Routledge 2011 (ISBN 978-0-415-48101-4) 282 s. Routledge/ECPR Studies in European Political Science(71)
UiO Untitled
 
24 Rasch, Bjørn Erik; Tsebelis, George.
The role of governments in legislative agenda setting: conclusion. I: The role of governments in legislative agenda setting. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-48101-4. s. 270-273
UiO Untitled
 
2010
25 Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik; Skagestein, Gerhard.
En trussel mot demokratiet?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
ISF UiO Untitled
 
26 Rasch, Bjørn Erik.
Lotteridemokrati? Om det manglende samsvaret mellom velgerflertall og stortingsflertall. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010 ;Volum 26.(2) s. 168-181
UiO Untitled
 
2009
27 Rasch, Bjørn Erik.
FrP kan høste gevinst. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
28 Rasch, Bjørn Erik.
Hvilke regjeringsalternativer gir velgergevinst?. Stat og styring 2009 ;Volum 19.(2) s. 12-15
UiO Untitled
 
29 Rasch, Bjørn Erik.
Opposition Parties, Electoral Incentives and the Control of Government Ministers: Parliamentary Questioning in Norway. I: Parlamente, Agendasetzung und Vetospieler. Festschrift für Herbert Döring. VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009 ISBN 978-3-531-15297-4. s. 199-214
UiO Untitled
 
30 Rasch, Bjørn Erik.
Politiske valg, maktspredning og folkevilje. I: Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39508-4. s. 31-44
UiO Untitled
 
31 Rasch, Bjørn Erik; Eriksen, Sara Kristine.
En eller to sensorer? Et eksperiment i sosial interaksjon. Tidsskrift for samfunnsforskning 2009 ;Volum 50.(3) s. 293-316
UiO Untitled
 
32 Rasch, Bjørn Erik; Smith, Eivind.
Konstitusjonell lunsj: Grunnlov og valg i Iran. Konstitutsjonell lunsj; 2009-10-19
UiO Untitled
 
2008
33 Rasch, Bjørn Erik.
Amerikansk politikk : politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 (ISBN 978-82-7935-180-1) 326 s.
UiO Untitled
 
34 Rasch, Bjørn Erik.
Amerikansk Politikk. Politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 (ISBN 9788279351801) 326 s.
UiB Untitled
 
35 Rasch, Bjørn Erik.
Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 (ISBN 978-82-7935-180-1) 326 s.
UiO Untitled
 
36 Rasch, Bjørn Erik.
Innledning. I: Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 ISBN 978-82-7935-180-1. s. 9-19
UiO Untitled
 
37 Rasch, Bjørn Erik.
Presidenten. I: Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning. Abstrakt forlag 2008 ISBN 978-82-7935-180-1. s. 75-102
UiO Untitled
 
2007
38 Narud, Hanne Marthe; Rasch, Bjørn Erik.
Ideologiske avstander og regjeringskoalisjoner. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01162-2. s. 228-243
UiO Untitled
 
39 Rasch, Bjørn Erik.
Deliberativt demokrati. I: Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01197-4. s. 42-
UiO Untitled
 
40 Rasch, Bjørn Erik.
Insincere Voting under the Successive Procedure. PAPER. First World Meeting of the Public Choice Society.; 2007-03-29 - 2007-04-01
UiO Untitled
 
41 Rasch, Bjørn Erik.
Investitur. I: Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01197-4. s. 117-
UiO Untitled
 
42 Rasch, Bjørn Erik.
Oppløsningsrett. I: Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01197-4. s. 193-
UiO Untitled
 
2006
43 Rasch, Bjørn Erik; Congleton, Roger D..
Amendment Procedures and Constitutional Stability. I: Democratic Constitutional Design and Public Policy. Analysis and Evidence. MIT Press 2006 ISBN 0-262-53280-8. s. 319-342
UiO Untitled
 
2005
44 Rasch, Bjørn Erik.
"Innledning". I: Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag 2005 ISBN 82-7935-179-5. s. 9-19
UiO Untitled
 
45 Rasch, Bjørn Erik.
Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag 2005 (ISBN 82-7935-179-5) 354 s.
UiO Untitled
 
46 Rasch, Bjørn Erik.
Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag 2005 (ISBN 8279351795) 354 s.
NTNU Untitled
 
47 Rasch, Bjørn Erik.
(PAPER) "Do Parliamentary Governments Control the Legislative Agenda? The Case of Norway". ECPR Joint Sesson of Workshops; 2005-04-14 - 2005-04-19
UiO Untitled
 
48 Rasch, Bjørn Erik.
(PAPER) "Electoral Incentives to Control Government Ministers: Questions from Individual Members of the Norwegian Parliament". NOPSA 2005; 2005-08-11 - 2005-08-13
UiO Untitled
 
49 Rasch, Bjørn Erik.
(PAPER) "Stability and Constitutional Amendment Procedures" (with Roger Congleton, George Mason University, USA). Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2005-01-05 - 2005-01-07
UiO Untitled
 
50 Rasch, Bjørn Erik.
"Statsvetenskapligt perspektiv på regeringsmakt och kontrollmakt" (Trykt i Rapporter från Riksdagen 2005/06:RFR4.). Konstitutionsutskottets offentliga seminarium; 2005-11-15
UiO Untitled
 
    Vis neste liste