Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 96 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Halvorsen, Marianne; Helverschou, Sissel Berge.
Identifisering av psykiske helsevansker hos personer med autismespekterforstyrrelser og psykisk utviklingshemming. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020 ;Volum 57.(3) s. 180-189
OUS UNN Untitled
 
2 Halvorsen, Marianne; Helverschou, Sissel Berge.
Kartlegging av psykiske vansker hos personer med autisme og utviklingshemming..
OUS UNN Untitled
 
3 Halvorsen, Marianne; Helverschou, Sissel Berge.
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Developmental Behavior Checklist (DBC-P). PsykTestBARN 2020 ;Volum 10.(1)
OUS UNN Untitled
 
4 Helverschou, Sissel Berge.
Increasing Access to mental health services for individuals With autism and intellectual disability: bridging the gap between research and clinical practice. INSAR annual meeting - electronic conference; 2020-06-11
OUS Untitled
 
5 Helverschou, Sissel Berge; Bakken, Trine Lise; Berge, Heidi; Bjørgen, Tale Gjertine; Botheim, Henrik; Hellerud, Jane; Helseth, Ingunn; Hove, Oddbjørn; Johansen, Per Anders; Kildahl, Arvid Nikolai; Ludvigsen, Linn Beate; Nygaard, Sissel; Rysstad, Anne Langseth; Wigaard, Elisabeth; Howlin, Patricia.
Preliminary findings from a nationwide, multicentre mental health service for adults and older adolecents with autism spectrum disorder and ID. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 2020 s. 1-12
HELSEFONNA HMR HNT NLSH OUS STO VV Untitled
 
6 Helverschou, Sissel Berge; Kildahl, Arvid Nikolai; Bakken, Trine Lise.
Checklists and Structured Interviews. I: Handbook of Dual Diagnosis. Assessment and Treatment in Persons With Intellectual Disorders.. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-46834-7. s. 167-193
OUS UiT Untitled
 
7 Helverschou, Sissel Berge; Rysstad, Anne Langseth; Wigaard, Elisabeth; Hellerud, Jane; Ludvigsen, Linn Beate; Bakken, Trine Lise; Bjørgen, Tale Gjertine; Berge, Heidi; Hove, Oddbjørn; Kildahl, Arvid Nikolai.
Er ekstrem unngåelse av krav "patologisk"?. Autisme i dag 2020 (1) s. 12-19
HELSEFONNA HMR NTNU OUS UiT VV UiO Untitled
 
8 Kildahl, Arvid Nikolai; Bakken, Trine Lise; Matre, Espen; Hellerud, Jane; Engebretsen, Maria Hagen; Helverschou, Sissel Berge.
Case study: identification of anxiety and subsequent intervention in an adolescent male with autism, severe intellectual disability and self-injurious behaviour. International Journal of Developmental Disabilities (IJDD) 2020 s. -
OUS Untitled
 
9 Kildahl, Arvid Nikolai; Helverschou, Sissel Berge; Bakken, Trine Lise; Oddli, Hanne.
“Driven and Tense, Stressed Out and Anxious”: Clinicians’ Perceptions of Post-Traumatic Stress Disorder Symptom Expressions in Adults with Autism and Intellectual Disability. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities 2020 ;Volum 13.(3) s. 201-230
OSLOMET OUS UiO Untitled
 
10 Kildahl, Arvid Nikolai; Helverschou, Sissel Berge; Bakken, Trine Lise; Oddli, Hanne.
“If we do not look for it, we do not see it”: Clinicians' experiences and understanding of identifying post‐traumatic stress disorder in adults with autism and intellectual disability. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2020
OSLOMET OUS UiO Untitled
 
11 Kildahl, Arvid Nikolai; Helverschou, Sissel Berge; Oddli, Hanne.
Clinicians’ retrospective perceptions of failure to detect sexual abuse in a young man with autism and mild intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental Disability 2020 ;Volum 45.(2) s. 194-202
OUS UiO Untitled
 
12 Kildahl, Arvid Nikolai; Oddli, Hanne; Helverschou, Sissel Berge.
Potentially traumatic experiences and behavioural symptoms in adults with autism and intellectual disability referred for psychiatric assessment. Research in Developmental Disabilities 2020 ;Volum 107:103788. s. 1-15
OUS UiO Untitled
 
13 Rysstad, Anne Langseth; Kildahl, Arvid Nikolai; Skavhaug, Jon Olav; Dønnum, Monica Stolen; Helverschou, Sissel Berge.
Case study: organizing outpatient pharmacological treatment of bipolar disorder in autism, intellectual disability and Phelan-McDermid syndrome (22q13.3 deletion syndrome). International Journal of Developmental Disabilities (IJDD) 2020 s. -
OUS VV Untitled
 
2019
14 Halvorsen, Marianne; Helverschou, Sissel Berge.
Psykiske tilleggsvansker hos barn med autisme: Presentasjon av instrumenter og en forskningsstudie i Helse Nord. Regional samling spesialisthelsetjenesten i Helse Nord; 2019-12-10 - 2019-12-11
UNN OUS Untitled
 
15 Helverschou, Sissel Berge; Brunvold, Anette Ræder.
Asperger syndrom og rus. Skivekonferansen - International autisme konferanse; 2019-11-07
OUS Untitled
 
16 Helverschou, Sissel Berge; Brunvold, Anette Ræder; Arnevik, Espen Kristian Ajo.
Treating Patients With Co-occuring Autism Spectrum Disorders and Substance Abuse: A Clinical Explorative Study.. Substance Abuse: Research and Treatment 2019 ;Volum 13.
OUS Untitled
 
17 Helverschou, Sissel Berge; Kildahl, Arvid Nikolai; Ludvigsen, Linn Beate.
The AUP multi-centre study; a clinical study on Autism, Intellectual disability and Psychiatric disorders; Outcome, diagnostic Challenges and environmental factors.. 12th Congress of the European Association for Menatl Health in Intellectual Disability; 2019-05-23 - 2019-05-25
OUS Untitled
 
18 Kildahl, Arvid Nikolai; Bakken, Trine Lise; Iversen, Trine Elisabeth; Helverschou, Sissel Berge.
Identification of post-traumatic stress disorder in individuals with autism spectrum disorder and intellectual disability: A systematic review. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities 2019 ;Volum 12.(1-2) s. 1-25
OUS UiO Untitled
 
19 Kildahl, Arvid Nikolai; Berg, Lars Krogh; Nilsen, Anne Lise Enger; Bjørgo, Kathrine; Rødningen, Olaug Kristin; Helverschou, Sissel Berge.
Psychiatric assessment in Phelan-McDermid Syndrome (22q13 deletion syndrome. SSBP - Society of the sudy of behavioural phenotype; 2019-09-04 - 2019-09-06
AHUS OUS Untitled
 
20 Kildahl, Arvid Nikolai; Engebretsen, Maria Hagen; Helverschou, Sissel Berge.
Attachment disorder in autism spectrum disorder and intellectual disability. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2019
OUS Untitled
 
21 Kildahl, Arvid Nikolai; Engebretsen, Maria Hagen; Horndalsveen, Kristin; Hellerud, Jane; Wiik, Jorunn Ytrehorn; Aasen, Gro Elisabeth; Helverschou, Sissel Berge.
Psychiatric assessment in congenital blindness, ASD and ID: experience from two clinical cases. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2019 ;Volum 13.(5) s. 194-203
OUS Untitled
 
2018
22 Bakken, Trine Lise; Evensen, Olav Ose; Bjørgen, Tale Gjertine; Nilsen, Inger Tove; Bang, Nina; Pedersen, Unni; Berge, Kim; Ellingsen, Karl Elling; Baasland, Terje; Helverschou, Sissel Berge.
Mental health services for adolescents and adults with intellectual disabilities in Norway: a descriptive study. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2018 ;Volum 12.(3/4) s. 121-134
NLSH NTNU OSTFSYK OUS SI STHF STO Untitled
 
23 Helverschou, Sissel Berge.
Angst og vegring hos barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser. Felleskonferansen 2018; 2018-11-12 - 2018-11-27
OUS Untitled
 
24 Helverschou, Sissel Berge.
Atferd som utfordrer; hva ser vi og hvordan forstå. Felleskonferansen 2018; 2018-11-12 - 2018-11-27
OUS Untitled
 
25 Helverschou, Sissel Berge.
Kjennetegn ved personer med ASF som har begått kriminalitet og deres erfaring med politi og rettsvesen. Nasjonal Autismekonferanse - Tønsbergkonferansen; 2018-06-06 - 2018-06-08
OUS Untitled
 
26 Helverschou, Sissel Berge; Bakke, Kristin Andersen; Steindal, Kari.
Autisme - kjennetegn, forekomst og årsaker. I: Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser. 2.utgave. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030876. s. 240-249
OUS Untitled
 
27 Kildahl, Arvid Nikolai; Berg, Lars Krogh; Nilsen, Anne Lise Enger; BJØRGO, KATHRINE; Rødningen, Olaug Kristin; Helverschou, Sissel Berge.
Psychiatric assessment in Phelan-McDermid Syndrome (22q13 deletion syndrome). Journal of Intellectual & Developmental Disability 2018 ;Volum 45.(1) s. 54-58
OUS Untitled
 
2017
28 Halvorsen, Marianne; Helverschou, Sissel Berge.
Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R). PsykTestBARN 2017 ;Volum 1.(5) s. 1-17
OUS UNN Untitled
 
29 Helverschou, Sissel Berge.
The AUP multi-centre study; a clinical study in Autism, Intellectual disability and Psychiatric disorders.. EAMHID - European Association Mental Health and Intellectual Disability.; 2017-09-21 - 2017-09-23
OUS Untitled
 
30 Helverschou, Sissel Berge; Steindal, Kari; Nøttestad, Jim Aage; Howlin, Patricia.
Personal experiences of the Criminal Justice System by individuals with autism spectrum disorders. Autism 2017 ;Volum 22.(4) s. 460-468
NTNU OUS STO Untitled
 
31 Helverschou, Sissel Berge; Steindal, Kari; Søndenaa, Erik; Rasmussen, Kirsten.
Asperger syndrom i rettsvesenet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volum 54.(3) s. 302-304
NTNU OUS STO Untitled
 
32 Kildahl, Arvid Nikolai; Bakken, Trine Lise; Holm, Olaf Kristian; Helverschou, Sissel Berge.
Assessment of psychosis in ASD/ID: a case study. Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities 2017 ;Volum 11.(1) s. 17-23
HMR OUS Untitled
 
2016
33 Arnevik, Espen Kristian; Helverschou, Sissel Berge.
Autism spectrum disorder and co-occurring substance use disorder - A systematic review. Substance Abuse: Research and Treatment 2016 ;Volum 10. s. 69-75
OUS UiO Untitled
 
34 Bakken, Trine Lise; Helverschou, Sissel Berge; Høidal, Siv Helene; MARTINSEN, HARALD.
Mental illness in People With intellectual disabilities and autism Spectrum disorders. I: Mental illness in People With intellectual disability and autism Spectrum disorders, Third edition. Cambridge University Press 2016 ISBN 9781107645943. s. 119-128
OUS Untitled
 
35 Helverschou, Sissel Berge.
AUP multisenterstudie; Bakgrunn, design og foreløpige resultater. Tønsbergkonferansen - Nasjonal autismekonferanse; 2016-06-01 - 2016-06-03
OUS Untitled
 
36 Helverschou, Sissel Berge; Bakken, Trine Lise; Myrbakk, Even.
Preliminary findings from a clinical multi-centre study of individuals With ASD, ID and psychiatric disorders.. IMFAR, International Meeting on Autism Research; 2016-05-11 - 2016-05-14
NLSH OUS Untitled
 
2015
37 Helverschou, Sissel Berge.
Kjennetegn ved personer med autismespekterdiagnoser som har vært rettspsykiatrisk undersøkt. Autisme i dag 2015 ;Volum 42.(3) s. 86-90
OUS Untitled
 
38 Helverschou, Sissel Berge.
Sentrale utfordringer for å oppnå et godt liv med autisme.. 50-års jubileumskonferanse; 2015-09-17 - 2015-09-18
OUS Untitled
 
39 Helverschou, Sissel Berge; Bakken, Trine Lise; Myrbakk, Even.
Individuals With autism, intellectual disability and psychiatric disorders; Preliminary findings from a clinical multi-centre study. EAMHID International Congress European Association for Mental Health in Intellectual Disability; 2015-09-09 - 2015-09-11
NLSH OUS Untitled
 
40 Helverschou, Sissel Berge; Rasmussen, Kirsten; Steindal, Kari; Søndenaa, Erik; Nilsson, Karin Brita; Nøttestad, Jim Aage.
Offending profiles of individuals with autism spectrum disorder: A study of all individuals with autism spectrum disorder examined by the forensic psychiatric service in Norway between 2000 and 2010. Autism 2015 ;Volum 19.(7) s. 850-858
NTNU OUS STO Untitled
 
2014
41 Helverschou, Sissel Berge.
Rettspsykiatriske undersøkte med autismespekterdiagnose. Alder ved identifisering og diagnostisk historie. Tønsbergkonferansen - Nasjonal autismekonferanse; 2014-06-11 - 2014-06-13
OUS Untitled
 
42 Helverschou, Sissel Berge; Søndenaa, Erik; Steindal, Kari; Rasmussen, Kirsten; Nilsson, Karin Brita; Nøttestad, Jim Aage.
Rettspsykiatrisk undersøkte med autismespekterdiagnoser: Alder ved identifisering og diagnostisk historie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014 ;Volum 51.(4) s. 282-285
NTNU OUS STO Untitled
 
43 Søndenaa, Erik; Helverschou, Sissel Berge; Steindal, Kari; Rasmussen, Kirsten; Nilsson, Karin Brita; Nøttestad, Jim Aage.
Violence and sexual offending behavior in people with autism spectrum disorder who have undergone a psychiatric forensic examination. Psychological Reports 2014 ;Volum 115.(1) s. 32-43
NTNU OUS STO Untitled
 
2013
44 Bakken, Trine Lise; Kalvenes, Gro; Wigaard, Elisabeth; Johansen, Per Anders; Myrbakk, Even; Nygaard, Sissel; Dønnum, Monica Stolen; Helverschou, Sissel Berge.
Personer med utviklingshemning, autisme, psykiske lidelse og atferdsvansker. På anbud. Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2013 ;Volum 1. s. 48-54
VV OUS NLSH UiT Untitled
 
45 Helverschou, Sissel Berge.
Historien om en varslet depresjon. Autisme i dag 2013 ;Volum 40.(3) s. 5-8
OUS Untitled
 
46 Helverschou, Sissel Berge.
Hvordan skille mellom autismespektervansker og psykiske lidelser.. Autismevansker, biologiske modeller og intervensjonsforkning; 2013-05-27 - 2013-05-28
OUS Untitled
 
47 Helverschou, Sissel Berge; Søndenaa, Erik; Steindal, Kari; Rasmussen, Kirsten; Nilsson, Britta; Nøttestad, Jim Aage.
Individualts with ASD who have undergone a psychiatric forensic examination; Age of identification and diagnostic history. Internasjonal konferanse; 2013-09-12 - 2013-09-14
NTNU OUS STO UiO Untitled
 
48 Helverschou, Sissel Berge; Utgaard, Kristin; Wandaas, Per Christian.
The Challenges of appllying and assessing CBT for individuals With ASD in a clinical setting: a case study series.. IMFAR, International Meeting on Autism Research; 2013-05-02 - 2013-05-04
OUS Untitled
 
49 Helverschou, Sissel Berge; Utgaard, Kristin; Wandaas, Per Christian.
The Challenges of applying and assessing cognitive behavioral therapy for individuals on the autism Spectrum in clinical settings: a case study series. Good Autism Practice 2013 ;Volum 14.(1) s. 17-27
OUS Untitled
 
50 Hove, Oddbjørn; Helverschou, Sissel Berge.
Manic symptoms related to epilepsy in an adult With severe intellectual disability and infantile autism. EAMHID International Congress European Association for Mental Health in Intellectual Disability; 2013-09-12 - 2013-09-14
OUS UiB Untitled
 
    Vis neste liste