Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 90 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Sætra, Emil; Stray, Janicke Heldal.
Hva slags medborger? En undersøkelse av læreres forståelse av opplæring til demokrati og medborgerskap. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2019 ;Volum 3.(1) s. 19-32
OSLOMET MF Untitled
 
2 Sætra, Emil; Stray, Janicke Heldal.
Læreplan og demokrati Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2019 ;Volum 3.(1) s. 3-18
OSLOMET MF Untitled
 
2018
3 Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie; Eriksen, Eli-Anne Vongraven.
Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang 2018
MF NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
4 Stray, Janicke Heldal.
Kolliderer aksepten for religiøse autoriteter med demokratiske verdier?. Er demokrati viktig for ungdom? Ungt medborgerskap – kunnskap, mobilisering og deltakelse; 2018-10-24 - 2018-10-24
MF Untitled
 
5 Stray, Janicke Heldal.
Malkenes om Malkenes-saken. Bokessay. Bedre Skole 2018 (4) s. 88-91
MF Untitled
 
6 Stray, Janicke Heldal.
Medvirking og samskaping i museer. Metode verksted Demokratinettverket; 2018-06-15 - 2018-06-15
MF Untitled
 
7 Stray, Janicke Heldal.
Skolens samfunnsmandat. Bedre Skole 2018 (3) s. 13-17
MF Untitled
 
8 Stray, Janicke Heldal; Huang, Lihong.
Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet. Tidsskrift for ungdomsforskning 2018 ;Volum 18.(1) s. 98-122
OSLOMET MF Untitled
 
9 Stray, Janicke Heldal; Huang, Lihong.
Religious affliation, practices and attitudes among 14 years olds in Norway. Citizenship Education Conference; 2018-02-26 - 2018-02-26
HIOA MF Untitled
 
10 Stray, Janicke Heldal; Sætra, Emil.
Fellesskapets pedagogikk: Deweys moralfilosofi som tilnærming til klasseledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018 ;Volum 102.(1) s. 16-25
MF Untitled
 
11 Stray, Janicke Heldal; Sætra, Emil.
Skole for demokrati? En diskusjon av betingelser for skolens demokratidannende funksjon. Utbildning och Demokrati 2018 ;Volum 27.(1) s. 99-113
MF Untitled
 
12 Stray, Janicke Heldal; Wood, Bronwyn.
Global-local Education Policy Dynamics: A Case Study of New Zealand and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2018
MF Untitled
 
2017
13 Stray, Janicke Heldal.
Demokratilæring i og utenfor skolen. Museet som læringsarena. Vinterseminaret 2017; 2017-02-13 - 2017-02-13
MF Untitled
 
14 Stray, Janicke Heldal; Sætra, Emil.
Teaching for democracy: Transformative learning theory mediating policy and practice. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2017 ;Volum 3.(1) s. 1-16
MF Untitled
 
2016
15 Stray, Janicke Heldal.
Citizenship education. Personally and profesionally transformative teacher education. Transformative learning conference 2016; 2016-10-22 - 2016-10-22
MF Untitled
 
16 Stray, Janicke Heldal.
Demokrati og medborgerskap i ny generell del og læreplaner for fag. http://nygenerelldel.regjeringen.no/ [Internett] 2016-12-15
MF Untitled
 
17 Stray, Janicke Heldal.
Demokrati og medborgerskap i skolen. Elevperspektiver. Lærernettverket for samfunnsfagene ved videregående skoler på Romerike; 2016-11-25 - 2016-11-25
MF Untitled
 
18 Stray, Janicke Heldal.
Kva ville ho med livet - Martha Gellhorn. Dag og Tid 2016
MF Untitled
 
19 Stray, Janicke Heldal.
Mer demokrati på timeplanen. Utdanningsledelse HBV; 2016-11-08 - 2016-11-08
MF Untitled
 
20 Stray, Janicke Heldal.
Practical argumentation. Doktorgradskurs; 2016-08-07 - 2016-08-12
MF Untitled
 
21 Stray, Janicke Heldal; Sætra, Emil.
Demokratisk undervisning i skolen. I: Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen. Oslo: Senter for Studier av Holocaust og Livsynsminortiteter 2016 ISBN 978-82-92988-60-2. s. 14-21
MF Untitled
 
22 Stray, Janicke Heldal; Sætra, Emil.
Dialog og demokratisering - Overveielser omkring læreres rolle i dialoger som omhandler kontroversielle politiske og religiøse spørsmål. Nordic Studies in Education 2016 ;Volum 36.(4) s. 279-294
MF Untitled
 
23 Stray, Janicke Heldal; Sætra, Emil.
Hvordan kan evne til refleksjon og dømmekraft utvikles gjennom dialogisk undervisning?. Utbildning och Demokrati 2016 ;Volum 25.(2) s. 7-24
MF Untitled
 
2015
24 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Stray, Janicke Heldal.
Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-321-0299-0) 171 s.
MF UiO Untitled
 
25 Stray, Janicke Heldal.
Demokrati på timeplanen. Utdanningsledelse; 2015-09-16 - 2015-09-16
MF Untitled
 
26 Stray, Janicke Heldal.
Skolens demokratimandat. Utdanningsledelse; 2015-08-29 - 2015-08-29
MF Untitled
 
27 Stray, Janicke Heldal; Sætra, Emil.
Samfunnsfagets demokratioppdrag i fremtidens skole. En undersøkelse av samfunnsfaglæreres opplevelse av fagets rammebetingelser og Ludvigsen-utvalgets utredninger. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 ;Volum 99.(6) s. 460-471
MF Untitled
 
28 Stray, Janicke Heldal; Wood, Bronwyn.
Global education policy and small nation states: New Zealand and Norwegian policy officials’ responses to the OECD. 2015 Annual Conference of the Comparative and International; 2015-03-08 - 2015-03-13
MF Untitled
 
2014
29 Duesund, Liv; Stray, Janicke Heldal; Bjørnestad, Elisabeth.
Uro i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 ;Volum 98.(3) s. 149-151
OSLOMET MF UiO Untitled
 
30 Duesund, Liv; Stray, Janicke Heldal; Bjørnestad, Elisabeth.
Uro i skolen. Gjesteredaktør. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 (3) s. 149-217
OSLOMET UiO Untitled
 
31 Haanes, Vidar Leif; Huseby, Vilde Blix; Myhre, Kristian; Karlsen, Hanna; Stray, Janicke Heldal.
MF-folk drikker som studenter flest. Vårt land [Avis] 2014-02-01
MF Untitled
 
32 Stray, Janicke Heldal.
Demokrati i skolen. Forelesning for utdanningsledere. Dobbelforelesning UTLED4220; 2014-10-17 - 2014-10-17
MF Untitled
 
33 Stray, Janicke Heldal.
Demokrati på timeplanen: Skolens demokratimandat. Etterutdanningskurs; 2014-01-02 - 2015-01-02
MF Untitled
 
34 Stray, Janicke Heldal.
Hva vet vi om utdanning og opplæring i menneskerettigheter og demokrati i Norge i dag? Bidrag til en kunnskapsbase. Moderator. Kunnskapsdepartementets konferanse om opplæring og utdanning i menneskerettigheter og demokrati; 2014-10-13 - 2014-10-13
MF Untitled
 
35 Stray, Janicke Heldal.
Learning and Living Democracy. I: Global citizen - challenges and responsibility in an interconnected world. Sense Publishers 2014 ISBN 9789462099289. s. 103-111
MF Untitled
 
36 Stray, Janicke Heldal.
Skolen og demokratiet. Lærerarbeid i fellesskolen, lærerutdanningen; 2014-01-24 - 2014-01-24
MF Untitled
 
37 Stray, Janicke Heldal.
Skolens demokratimandat. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. s. 651-664
MF Untitled
 
38 Stray, Janicke Heldal; Wittek, Line.
Pedagogikk. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41424-5. s. 21-29
USN MF Untitled
 
39 Wittek, Line; Stray, Janicke Heldal.
Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-41424-5) 683 s.
USN MF Untitled
 
2013
40 Bjørnestad, Elisabeth; Stray, Janicke Heldal.
New Voices in Norwegian Educational Research. Sense Publishers 2013 (ISBN 978-94-6209-462-8) 186 s.
HIOA MF Untitled
 
41 Bjørnestad, Elisabeth; Stray, Janicke Heldal.
New Voices in Norwegian Educational Research. I: New Voices in Norwegian Educational Research. Sense Publishers 2013 ISBN 978-94-6209-462-8. s. 1-5
HIOA MF Untitled
 
42 Bruvik, Hilde; Stray, Janicke Heldal.
Nå braker det løs igjen. NRK.no [Internett] 2013-02-17
MF Untitled
 
43 Langåker, Svein Olav B.; Stray, Janicke Heldal.
Undergraving av demokratiet. www.framtida.no [Internett] 2013-08-07
MF Untitled
 
44 Stray, Janicke Heldal.
Citizenship education. Look to Norway?. Research Seminar; 2013-11-06 - 2013-11-06
MF Untitled
 
45 Stray, Janicke Heldal.
Democratic citizenship in the Norwegian curriculum : a comparison between international and national policy recommendations for strengthening democracy through education. I: New Voices in Norwegian Educational Research. Sense Publishers 2013 ISBN 978-94-6209-462-8. s. 165-178
MF Untitled
 
46 Stray, Janicke Heldal.
Demokrati på timeplanen. Forelesning PPU UiB; 2013-01-10 - 2013-01-10
MF Untitled
 
47 Stray, Janicke Heldal.
Lærende og levende demokrati/Learning and living democracy. Global Citizen Lecture Series; 2013-02-23 - 2013-02-23
MF Untitled
 
48 Stray, Janicke Heldal.
Research interviewing. Ph.d. course. Qualitative and Quantitative Methods. Designing Research and Constituting Data; 2013-03-15 - 2013-03-15
MF Untitled
 
49 Stray, Janicke Heldal.
Researching documents. Analyzing policies as discourses. Ph.d. course. Qualitative and Quantitative Methods. Designing Research and Constituting Data; 2013-03-13 - 2013-03-13
MF Untitled
 
50 Stray, Janicke Heldal.
Verdien av meningsbryting. Lys og Liv 2013 ;Volum 79.(2) s. 16-17
MF Untitled
 
    Vis neste liste