Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2020
1 Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke; Hofmann, Bjørn.
Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics 2020
NTNU UiO Untitled
 
2 Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten.
Health care personnel’s perception of guideline implementation for musculoskeletal imaging: a process evaluation. BMC Health Services Research 2020 s. -
USN NTNU UiO UIS Untitled
 
3 Hofmann, Bjørn.
Devaluation of persons by biotechnology-facilitated practices at the beginning and at the end of life. Journal of Medical Ethics 2020 ;Volum 46.(8) s. 550-551
NTNU UiO Untitled
 
4 Hofmann, Bjørn; Bredahl Jensen, Lone; Eriksen, Mette Brandt; Helgesson, Gert; Juth, Niklas; Holm, Søren.
Research Integrity Among PhD Students at the Faculty of Medicine: A Comparison of Three Scandinavian Universities. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics 2020 ;Volum 15.(4) s. 320-329
NTNU UiO Untitled
 
5 Hofmann, Bjørn Morten.
Biases distorting priority setting. Health Policy 2020 ;Volum 124.(1) s. 52-60
NTNU UiO Untitled
 
6 Hofmann, Bjørn Morten.
New technologies in health care – disrupting practices, professions, and societies?. IPOQ 2020 – 6th Nordic research conference: Digitalizing and new technology: Impacts on work climate, professional identity and patient care - Challenges and opportunities; 2020-03-02 - 2020-03-03
UiO NTNU Untitled
 
7 Hofstad, Tore; Hampton, James; Hofmann, Bjørn Morten.
What makes some diseases more typical than others? A survey on the impact of disease characteristics and professional background on disease typicality. INQUIRY (INQ) 2020 ;Volum 57. s. 1-9
NTNU UiO Untitled
 
8 Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
Sædløyse og morskap på tinget. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 (3-4) s. 317-324
HINN UiO Untitled
 
9 Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten; Robertsen, Annette; Alnæs, Anne Hambro; Cox, Shereen; Pedersen, Reidar; Bernabe, Rosemarie de la Cruz.
Back to WHAT? The role of research ethics in pandemic times. Medicine, Health care and Philosophy 2020
UiO Untitled
 
10 Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten; Robertsen, Annette; Alnæs, Anne Hambro; Cox, Shereen; Pedersen, Reidar; Bernabe, Rosemarie de la Cruz.
Høyrisikostudier på alle mennesker i Covid-19-sammenheng er etisk uforsvarlig. Uniforum 2020
UiO Untitled
 
11 Solberg, Berge; Hofmann, Bjørn Morten.
Bioteknologiens etikk. I: Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605. s. 150-159
UiO NTNU Untitled
 
2019
12 Bond, Kenneth; Hofmann, Bjørn Morten; Legault, George; Refolo, Pietro; Sacchini, Dario; Sandman, Lars; Wilt, Gert Jan van der.
Introduction to Ethics in Health Technology Assessment. HTAi 2019; 2019-06-15 - 2019-06-19
NTNU UiO Untitled
 
13 Bratlie, Sigrid; Halvorsen, Kristin; Myskja, Bjørn Kåre; Mellegård, Hilde; Bjorvatn, Cathrine; Frost, Petter; Heiene, Gunnar Harald; Hofmann, Bjørn Morten; Holst-Jensen, Arne; Holst-Larsen, Torolf; Malnes, Raino Sverre; Paus, Benedicte; Sandvig, Bente; Sjøli, Sonja Irene; Skarstein, Birgit; Thorseth, May Britt; Vagstad, Nils; Våge, Dag Inge; Borge, Ole Johan.
A novel governance framework for GMO : a tiered, more flexible regulation for GMOs would help to stimulate innovation and public debate. EMBO Reports 2019 ;Volum 20.(5) s. 1-4
CICERO MF NIBIO NTNU UiB UiO NMBU VETINST Untitled
 
14 Forsberg, Ellen-Marie; Hofmann, Bjørn Morten; Kaiser, Matthias; Myskja, Bjørn Kåre; Strand, Roger; Ursin, Lars Øystein.
Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven. : Intern rapport 2019 41 s.
OSLOMET NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
15 Gransjøen, Ann Mari; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten.
Geographical Variations in the use of Diagnostic Imaging of Musculoskeletal Diseases in Norway. 63rd Nordic Congress of Radiology & 24th Nordic Congress of Radiography; 2019-05-22 - 2019-05-24
USN NTNU UiO Untitled
 
16 Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten.
Development and conduction of, and perceived changes after a re-implementation of the Norwegian Musculoskeletal Guideline. G-I-N & JBI 2019 Adelaide — Guidelines International Network; 2019-10-30 - 2019-11-02
USN NTNU UiO UIS Untitled
 
17 Hofmann, Bjørn Morten.
Aktiv biopolitikk ved livets slutt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 139.(13)
NTNU UiO Untitled
 
18 Hofmann, Bjørn Morten.
Artificial ethics for artificial intelligence?. Artificial Intelligence IMT3104; 2019-10-10
NTNU UiO Untitled
 
19 Hofmann, Bjørn Morten.
Autonomy Lost. Autonomy Regained?. Autonomy in the Healthcare Context; 2019-12-12 - 2019-12-12
UiO NTNU Untitled
 
20 Hofmann, Bjørn Morten.
Back to Basics: Overdiagnosis Is About Unwarranted Diagnosis. American Journal of Epidemiology 2019 ;Volum 188.(10) s. 1812-1817
NTNU UiO Untitled
 
21 Hofmann, Bjørn Morten.
Balancing on the edges of medicine: What is the role of ethics and philosophy?”. European Society for Philosophy in Medicine and Health Care Conference 2019; 2019-08-07 - 2019-08-10
NTNU UiO Untitled
 
22 Hofmann, Bjørn Morten.
Benefits beyond basics. Hofmann responds to Harris' commentary "Defining Overdiagnosis". American Journal of Epidemiology 2019 ;Volum 188.(10) s. 1821-1822
NTNU UiO Untitled
 
23 Hofmann, Bjørn Morten.
Biases and imperatives in handling medical technology. Health Policy and Technology 2019 ;Volum 8.(4) s. 377-385
NTNU UiO Untitled
 
24 Hofmann, Bjørn Morten.
Bloodrejuvenation. Norsk biokjemisk selskap; 2019-04-24
NTNU UiO Untitled
 
25 Hofmann, Bjørn Morten.
Bruker vi teknologien til beste for folk eller definerer den hva som er bra for folk? Om teknologi som middel, mål og målendrende middel. Teknologi i Helse og Omsorg 2019; 2019-05-21
NTNU UiO Untitled
 
26 Hofmann, Bjørn Morten.
Categorical Mistakes and Moral Biases in the Withholding-Versus-Withdrawal Debate. American Journal of Bioethics 2019 ;Volum 19.(3) s. 29-31
NTNU UiO Untitled
 
27 Hofmann, Bjørn Morten.
CRISPR-babyene er her – hva nå?. Genredigerte Babyer; 2019-01-09
NTNU UiO Untitled
 
28 Hofmann, Bjørn Morten.
Critical perspectives on health and disease. PHVIT 9000; 2019-01-11
NTNU UiO Untitled
 
29 Hofmann, Bjørn Morten.
Det perfekte mennesket: Hvordan vil du genredigere dine etterkommere?. Etikk til frokost; 2019-05-07
NTNU UiO Untitled
 
30 Hofmann, Bjørn Morten.
Disruptive HTA For Disruptive Technologies. HTAi 2019; 2019-06-15 - 2019-06-19
UiO NTNU Untitled
 
31 Hofmann, Bjørn Morten.
Er kunstig intelligens verdig hjelp for eldre? Om muligheter og sosialetiske utfordringer og hvordan slike kan foregripes på best mulig måte. Nasjonal velferdsteknologikonferanse: Ansvarlig bruk av kunstig intelligens for eldre med kognitiv svikt; 2019-10-29
NTNU UiO Untitled
 
32 Hofmann, Bjørn Morten.
EstETIKK og moral i tannhelsetjenesten. Etatskonferanse Tannhelsetjenesten i Finnmark; 2019-10-25
NTNU UiO Untitled
 
33 Hofmann, Bjørn Morten.
Ethical aspects of evaluating health. E02847•Expert panel on effective ways of investigng in health (SANTE/B-1). EXPH - meeting of the working group on value-based healthcare; 2019-03-19
UiO NTNU Untitled
 
34 Hofmann, Bjørn Morten.
Etik och prioritering. YouTube [Internett] 2019-11-22
NTNU UiO Untitled
 
35 Hofmann, Bjørn Morten.
Etikk i medisinerutdanningen: Samordnet innspill RETHOS-prosessen. Undervisningsseminar for medisinutdanningen i Norge; 2019-06-13 - 2019-06-14
NTNU UiO Untitled
 
36 Hofmann, Bjørn Morten.
Etisk refleksjon over riktig bruk av helsetjenester. Etikk-seminar, Sykehuset Innlandet HF; 2019-12-18
NTNU UiO Untitled
 
37 Hofmann, Bjørn Morten.
Etiske aspekter ved eHelse og velferdsteknologi. E-helse og velferdsteknologier i praksis. Master i klinisk helsearbeid; 2019-10-30
NTNU UiO Untitled
 
38 Hofmann, Bjørn Morten.
Etiske aspekter ved endringer i abortloven. Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om Endringer i abortloven; 2019-05-16
NTNU UiO Untitled
 
39 Hofmann, Bjørn Morten.
Etiske aspekter ved forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på helsesykepleie. Etikk for helsesykepleiere; 2019-11-04
NTNU UiO Untitled
 
40 Hofmann, Bjørn Morten.
Etiske utfordringer i folkehelsearbeidet. Kurs for leger FYLKESMANNEN I HEDMARK og FYLKESMANNEN I OPPLAND; 2019-08-23
NTNU UiO Untitled
 
41 Hofmann, Bjørn Morten.
Etiske utfordringer i tannhelsetjenesten. Norsk tannlegeforening; 2019-05-27
NTNU UiO Untitled
 
42 Hofmann, Bjørn Morten.
Etiske utfordringer ved velferdsteknologi. VETEK 6100; 2019-11-13
NTNU UiO Untitled
 
43 Hofmann, Bjørn Morten.
Evidens ur ett filosofiskt perspektiv. Vetenskapliga fakta och en god sjukvård – hur hänger det ihop?; 2019-04-05
NTNU UiO Untitled
 
44 Hofmann, Bjørn Morten.
Evidens ur ett filosofiskt perspektiv. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU; 2019-12-11
NTNU UiO Untitled
 
45 Hofmann, Bjørn Morten.
Expanding disease and undermining the ethos of medicine. European Journal of Epidemiology (EJE) 2019 ;Volum 34. s. 613-619
NTNU UiO Untitled
 
46 Hofmann, Bjørn Morten.
Experience with research integrity surveys in Norway 2010-2019. Research Workshop on Research on Research Integrity; 2019-10-17
NTNU UiO Untitled
 
47 Hofmann, Bjørn Morten.
Facing The Future By Facing Our Humanities: Assessing technologies: How humanities can help. HTAi 2019; 2019-06-15 - 2019-06-19
UiO NTNU Untitled
 
48 Hofmann, Bjørn Morten.
Feighet i dødshjelpsdebatten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
NTNU UiO Untitled
 
49 Hofmann, Bjørn Morten.
For mye medisin - vidunerdlig?. Utposten 2019 ;Volum 48.(5) s. 6-9
NTNU UiO Untitled
 
50 Hofmann, Bjørn Morten.
Forskere bryter forskningsetiske normer. DagensMedisin [Fagblad] 2019-11-10
NTNU UiO Untitled
 
    Vis neste liste