Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 1000 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Neste >>

2021
1 Gransjøen, Ann Mari; Thorsen, Kjetil; Lysdahl, Kristin Bakke; Wiig, Siri; Hofmann, Bjørn Morten.
Impact on radiological practice of active guideline implementation of Musculoskeletal guideline, as measured over a 12-month period. Acta Radiologica Open 2021 ;Volum 10.(3) s. 1-9
UIS USN NTNU UiO Untitled
 
2 Hofmann, Bjørn.
Improper data use: a bias distorting research results.
NTNU UiO Untitled
 
3 Hofmann, Bjørn.
Polarized research.
NTNU UiO Untitled
 
4 Hofmann, Bjørn.
Predatory Publishing.
NTNU UiO Untitled
 
5 Hofmann, Bjørn.
Spin of research results.
NTNU UiO Untitled
 
6 Hofmann, Bjørn Morten.
Internal barriers to efficiency: Why disinvestments are so difficult. Identifying and addressing internal barriers to disinvestment of health technologies. Health Economics, Policy and Law 2021 s. 1-16
NTNU UiO Untitled
 
7 Hofmann, Bjørn Morten; Lysdahl, Kristin Bakke.
Types of diagnostic uncertainty – defining them and addressing them. Philosophy of Advanced Medical Imaging; 2021-02-04 - 2021-02-04
USN UiO Untitled
 
8 Hofmann, Bjørn; Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten.
Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk. Cappelen Damm Akademisk 2021 (ISBN 9788202693992)
HINN MF NTNU UiO Untitled
 
9 Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten.
Unfairness of imaging overutilization. Philosophy of Advanced Medical Imaging; 2021-02-04 - 2021-02-04
USN UiO Untitled
 
10 Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen; Hofmann, Bjørn Morten.
"Det frie valgets dilemma". Klassekampen 2021 s. 20-21
HINN UiO Untitled
 
11 Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten; Hofmann, Bjørn Morten.
"Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?". Morgenbladet 2021 ;Volum 9. s. 29-
HINN UiO Untitled
 
2020
12 Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke; Hofmann, Bjørn.
Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics 2020
NTNU UiO Untitled
 
13 Gransjøen, Ann Mari.
Impact of active implementation of the Norwegian Musculoskeletal Guideline on the use of non-traumatic musculoskeletal imaging - A mumtimethod study. Stavanger: Universitetet i Stavanger 2020 (ISBN 978-82-7644-926-6) 167 s.
USN NTNU UiO UIS Untitled
 
14 Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke; Hofmann, Bjørn Morten.
Health care personnel’s perception of guideline implementation for musculoskeletal imaging: a process evaluation. BMC Health Services Research 2020 s. -
USN NTNU UiO UIS Untitled
 
15 Hagen, Terje P.; Hofmann, Bjørn.
Norway’s Response to the Coronavirus Pandemic.
NTNU UiO Untitled
 
16 Hofmann, Bjørn.
Critical perspectives on health and disease. Health Science I – PHVIT9000; 2020-01-13
UiO NTNU Untitled
 
17 Hofmann, Bjørn.
Devaluation of persons by biotechnology-facilitated practices at the beginning and at the end of life. Journal of Medical Ethics 2020 ;Volum 46.(8) s. 550-551
NTNU UiO Untitled
 
18 Hofmann, Bjørn.
Diagnosenes makt. Oppland arbeiderblad 2020 s. 13-
NTNU UiO Untitled
 
19 Hofmann, Bjørn.
Diagnosenes makt. GD Gudbrandsølen Dagningen 2020 s. 24-
NTNU UiO Untitled
 
20 Hofmann, Bjørn.
Diagnosenes makt. Helsemagasinet VOF 2020 s. 12-15
NTNU UiO Untitled
 
21 Hofmann, Bjørn.
Diagnosens makt. NTNU Medisin og Helse Fagblogg 2020
NTNU UiO Untitled
 
22 Hofmann, Bjørn.
Emerging Biotechnologies – Opportunities and Challenges. University of Oslo; 2020-08-14
NTNU UiO Untitled
 
23 Hofmann, Bjørn.
Endelig kan alle norske kvinner være sikre på å få en sønn. Oppland arbeiderblad 2020 s. 21-
NTNU UiO Untitled
 
24 Hofmann, Bjørn.
Endringer i bioteknologiloven Endelig kan alle få en sønn. Dagbladet 2020
NTNU UiO Untitled
 
25 Hofmann, Bjørn.
Enhancing the value of HTA by addressing the values in HTA. Seminar for the Ludwig Boltzmann Institute for Health Technology Assessment; 2020-02-25
UiO NTNU Untitled
 
26 Hofmann, Bjørn.
Er genmodifisert mat en velsignelse eller forbannelse?. EKKO NRK P2 [Radio] 2020-06-05
NTNU UiO Untitled
 
27 Hofmann, Bjørn.
Etikk i helsefremmende og forebyggende arbeid. HEL6920; 2020-11-02
NTNU UiO Untitled
 
28 Hofmann, Bjørn.
Etiske aspekter ved velferdsteknologi og e-helse. Digitalisering og innovasjon i helse og velferdstjenester; 2020-10-29
NTNU UiO Untitled
 
29 Hofmann, Bjørn.
Etiske problemstillinger innen forskning på tema pasientsikkerhet. Pasientsikkerhet; 2020-01-09
NTNU UiO Untitled
 
30 Hofmann, Bjørn.
Etiske utfordringer med velferdsteknologi: 1. Innledning 2. Etiske utfordringer på mikronivå 3. Etiske utfordringer på mesonivå 4. Etiske utfordringer på makronivå. Seminar Velferdsteknologi; 2020-05-14
NTNU UiO Untitled
 
31 Hofmann, Bjørn.
Etiske utfordringer ved velferdsteknologi. Individuell tilrettelegging VETEK 6100; 2020-11-18
NTNU UiO Untitled
 
32 Hofmann, Bjørn.
Eutanasi – helsehjelp eller?. Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling; 2020-01-16
NTNU UiO Untitled
 
33 Hofmann, Bjørn.
Evidensen er epidemiens første offer. Dagens medisin 2020
NTNU UiO Untitled
 
34 Hofmann, Bjørn.
Folkehelseetikk 1. Etiske utfordringer ved folkehelsetiltak: Innledning 2. Etiske utfordringer ved folkehelsetiltak: Temaer og eksempler 3. Overdiagnostikk og overbehandling – etiske utfordringer 4. Prioriteringsetikk: En superkort innføring. Seminar NTNU; 2020-05-25
NTNU UiO Untitled
 
35 Hofmann, Bjørn.
Får kvinner nok informasjon til å ta informerte valg ved mammografiscreening?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020 ;Volum 140.(3)
NTNU UiO Untitled
 
36 Hofmann, Bjørn.
Health as a philosophical issue. World Philosophy day 2020; 2020-11-20
UiO NTNU Untitled
 
37 Hofmann, Bjørn.
Helsetjenestens irrasjonelle håndtering av målrasjonelle midler (som teknologi). Helsetjenesteforskningskonferansen 2020 Oslo, 10.–11. mars 2020 s. 18-
NTNU UiO Untitled
 
38 Hofmann, Bjørn.
How to study the relationship between loneliness and technology. Virtual Presence; 2020-09-09
NTNU UiO Untitled
 
39 Hofmann, Bjørn.
Hva er helse? Hva er sykdom?. Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig helseforskning; 2020-08-20
NTNU UiO Untitled
 
40 Hofmann, Bjørn.
Hva kjennetegner godt etikk(komite)arbeid? Og Hvordan oppnår vi det?. Klinisk etikk-komite; 2020-09-30
NTNU UiO Untitled
 
41 Hofmann, Bjørn.
Improving Radiological Services (IROS): From low-value care to effective high-value services. Seminar for Improving Radiological Services (IROS) From low-value care to effective high-value services; 2020-08-17
NTNU UiO Untitled
 
42 Hofmann, Bjørn.
Informasjon om overdiagnostikk. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020
NTNU UiO Untitled
 
43 Hofmann, Bjørn.
Kan du være en god forsker og et dårlig menneske?. Forskersonen.no 2020
NTNU UiO Untitled
 
44 Hofmann, Bjørn.
Kan forskningsintegritet læres?. Forskningsetikk 2020 ;Volum 20.(3) s. 23-
NTNU UiO Untitled
 
45 Hofmann, Bjørn.
Klok bildediagnostikk – strålevernets etikk. Introduksjon til medisinsk bildeteknologi RAT3001; 2020-08-27
NTNU UiO Untitled
 
46 Hofmann, Bjørn.
Klok bildediagnostikk – strålevernets etikk. NTNU; 2020-08-27
NTNU UiO Untitled
 
47 Hofmann, Bjørn.
Kvinner får for dårlig informasjon om mammografi, ifølge ny studie. Forskning.no [Internett] 2020-02-17
NTNU UiO Untitled
 
48 Hofmann, Bjørn.
Legens rolle i det forebyggende arbeidet og etiske utfordringer. OFFENTLIG HELSEARBEID; 2020-10-13
NTNU UiO Untitled
 
49 Hofmann, Bjørn.
«Magefølelsen» kommer fra hjernen. Forskningsdagene; 2020-09-24
NTNU UiO Untitled
 
50 Hofmann, Bjørn.
Magefølelsen kommer fra hjernen. Medisinbloggen 2020
NTNU UiO Untitled
 
    Vis neste liste