Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 122 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hermansen, Erlend Andre T.; Bjørndal, Tone Gjesdal.
Den menneskeskapte iskanten - Om vitenskapelig sannhetssøken og uavhengighet i en kunnskapsbasert forvaltning.. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 131-153
CICERO NF Untitled
 
2 Bjørndal, Tone Gjesdal; Hermansen, Erlend Andre T.; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
On the edge between climate policy and petroleum exploration. Teknovatøren 2019
CICERO NF Untitled
 
3 Ingierd, Helene; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hauge, Kjellrun Hiis.
Når særinteresser påvirker forskning. Morgenbladet 2019
HVL NF Untitled
 
4 Ingierd, Helene C.; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hauge, Kjellrun Hiis.
Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-58817-5) 257 s.
HVL NF Untitled
 
5 Ingierd, Helene; Hauge, Kjellrun Hiis; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Introduksjon. I: Interessekonflikter i forskning. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-58817-5. s. 7-18
HVL NF Untitled
 
6 Olsen, Julia; Vangelsten, Bjørn Vidar; Nogueira, Leticia Antunes; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Normann, Anne Katrine.
Marine littering in the Barents area: fishers’ attitude. High North Dialogue; 2019-06-03 - 2019-06-05
NF NORUT NORD Untitled
 
2018
7 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Risvoll, Camilla; Bjørkhaug, Hilde; Vestrum, Ingebjørg.
Local protein sources in animal feed - Perceptions among arctic sheep farmers. Journal of Rural Studies 2018 ;Volum 59. s. 98-110
NF Untitled
 
8 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Skorstad, Berit; Dale, Brigt.
Mining and Arctic Communitites. I: The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-62610-9. s. 1-12
NORD NF Untitled
 
9 Dale, Brigt; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Skorstad, Berit.
The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 (ISBN 978-3-319-62610-9) 228 s. Springer Polar Sciences(5)
NORD NF Untitled
 
10 Dale, Brigt; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Skorstad, Berit.
The Will to Drill. Revisiting Arctic Communities. I: The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-62610-9. s. 213-228
NORD NF Untitled
 
11 Didyk, Vladimir; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Sandersen, Håkan Torleif; Ivanova, Ludmila; Isaeva, Ludmila; Kharitonova, Galina.
Sustainability and Mining: The Case of the Kola Peninsula. I: The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-62610-9. s. 103-127
NORD NF Untitled
 
12 Reinar, Mathias; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Temesgen, Amsale Kassahun; Bardal, Kjersti Granås; Lindeløv, Bjarne; Magnussen, Tone; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Sustainable Northern Urbanity. An Emerging Research Agenda. I: Climate Change Planning. The Netherlands: ISOCARP 2018 ISBN 9789490354534. s. 282-296
NF NORD Untitled
 
13 Skorstad, Berit; Dale, Brigt; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Governing Complexity. Theories, Perspectives and Methodology for the Study of Sustainable Development and Mining in the Arctic. I: The Will to Drill - Mining in Arctic Communities. Springer Publishing Company 2018 ISBN 978-3-319-62610-9. s. 13-32
NORD NF Untitled
 
14 Vangelsten, Bjørn Vidar; Dale, Brigt; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Gjertsen, Arild; Bjørkan, Maiken; Fabritius, Merete Kvamme; Risvoll, Camilla; Aasen Lundberg, Aase Kristine.
Bransjeveikartenes plass i det grønne skiftet. Nytt Norsk Tidsskrift 2018 (3-4) s. 231-245
NF Untitled
 
2017
15 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Ellingsen, Tanja; Bjørgo, Frode; Tjønndal, Anne.
Marsj for vitenskap. Avisa Nordland 2017
NORD NF NTNU Untitled
 
16 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hermansen, Erlend Andre T.; Bjørndal, Tone Gjesdal.
Vitenskap på grensen til politikk?- om flytting av iskanten i Barentshavet. Forskningspolitisk seminar; 2017-11-15 - 2017-11-15
NF UiO Untitled
 
17 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Novoa-Garrido, margarita.
The blue fields- trends in large scale macro algae cultivation. Interdiciplinary PhD course in Marine Sustainability Margarita Novoa-Garrido (Nord/NiBIO); 2017-03-01 - 2017-03-01
NF Untitled
 
18 Bjørgo, Frode; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Lost in translation - Critical reflections on the disposal of submarine tailings in Kvalsund municipality. The Extractive Industries and Society 2017 ;Volum 4.(3) s. 481-488
NORD NF Untitled
 
19 Bjørgo, Frode; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Waldahl, Ragnhild Holmen; Nilssen, Maja.
Den nye byen ligger ikke på Langstranda. Den ligger fra sentrum ut til Nyholm Skandse. Det åpner for en helt annen medvirkning fra Bodøs befolkning. an.no 2017
NORD NF UiB Untitled
 
20 Bjørkan, Maiken; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hauge, Kjellrun Hiis.
Riper i Laksen. Morgenbladet 2017
HVL NF Untitled
 
21 Bjørkhaug, Hilde; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Bjørkan, Maiken; Risvoll, Camilla; Vangelsten, Bjørn Vidar.
Upscaling algae cultivation in Norway – identifying challenges and opportunities. Hopefullness - The 13th Nordic Environmental Social Science Conference; 2017-06-06 - 2017-06-08
BYGDEFORSK NF Untitled
 
22 Dale, Brigt; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Skorstad, Berit.
Presenting "The Will to Drill. Mining in Arctic Communities". The International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS) IX 2017; 2017-06-08 - 2017-06-12
NORD NF Untitled
 
23 Hauge, Kjellrun Hiis; Ingierd, Helene; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Conflict of interest as a research ethical challenge - Experiences from Norway. 5th World Conference on Research Integrity; 2017-05-28 - 2017-05-31
HVL NF Untitled
 
24 Hiis-Hauge, Kjellrun; Ingierd, Helene; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Conflicts of interest as a research ethical challenge - Experiences from Norway. World Congress or Research INtegrity; 2017-05-27 - 2017-05-30
NF Untitled
 
25 Nilsson, Annika; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Carlsen, Henrik; van Oort, Bob; Bjørkan, Maiken; Jylha, Kirsti; Klyuchnikova, Elena M.; Masloboev, Vladimir; van der Watt, Lize-Marié.
Towards extended shared socioeconomic pathways: A combined participatory bottom-up and top-down methodology with results from the Barents region. Global Environmental Change 2017 ;Volum 45. s. 124-132
CICERO NF Untitled
 
26 Novoa-Garrido, Margarita; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Tang og tare som ressurs for bærekraftig mat produksjon i norsk kontekst. Faddag; 2017-11-17
NORD NF Untitled
 
27 Skorstad, Berit; Dale, Brigt; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Mining in the Arctic – Insights from Russia, Greenland, and Norway. High North News [Internett] 2017-10-30
NORD NF Untitled
 
28 Vangelsten, Bjørn Vidar; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Bjørkan, Maiken; Dale, Brigt; Magnussen, Tone; Risvoll, Camilla; Bjørkhaug, Hilde.
Kan vi bruke næringslivets veikart til å finne lavutslippsamfunnet?. Concerned Scientists Norway konferansen «Omlegging av Norge til bærekraftig nullutslippssamfunn: Hvordan fikk vi det til?»; 2017-03-14 - 2017-03-14
BYGDEFORSK NF Untitled
 
2016
29 Antonsen, Karin Marie; Vangelsten, Bjørn Vidar; Fabritius, Merete Kvamme; Solvoll, Sølvi; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Eide, Dorthe; Hoarau-Heemstra, Hindertje.
Dialog og innovasjon vil stå sentralt i arbeidet mot et mer bærekraftig reiseliv. Rana Blad 2016
NORD NF Untitled
 
30 Antonsen, Karin Marie; Vangelsten, Bjørn Vidar; Fabritius, Merete Kvamme; Solvoll, Sølvi; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Eide, Dorthe; Hoarau-Heemstra, Hindertje.
Dialog og innovasjon vil stå sentralt i arbeidet mot et mer bærekraftig reiseliv. Avisa Nordland 2016
NORD NF Untitled
 
31 Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Interessekonflikter i forskningen. Forskningsetisk forum; 2016-05-27 - 2016-05-27
NF Untitled
 
32 Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Mistroen til akademia. Agendamagasin [Tidsskrift] 2016-07-03
NF Untitled
 
33 Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Science as conflict of interest. Arctic frontiers; 2016-01-27 - 2016-01-28
NF Untitled
 
34 Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Vitenskap- på grensen til politikk?. lunsjseminar; 2016-01-15 - 2016-01-15
NF Untitled
 
35 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Bjørkan, Maiken; Marstrander, Iselin.
Sett "det grønne skiftet" på samfunnsvitenskapens dagsorden. sosiologen.no 2016
NF Untitled
 
36 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hermansen, Erlend Andre T.; Bjørndal, Tone Gjesdal.
Vitenskap- på grensen til politikk. Forskningsetisk seminar; 2016-09-14 - 2016-09-14
NF UiO Untitled
 
37 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Vestrum, Ingebjørg; Lind, Vibeke; Risvoll, Camilla; Novoa Garrido, Margarita; Roleda, Michael.
Traditional to commercial use of seaweeds: cross-disciplinary perspectives in using local protein sourves in Arctic sheep husbandry. The Multiple Roles of Grassland in the European Bioeconomy; 2016-09-04 - 2016-09-08
NORD NF NIBIO Untitled
 
38 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Vestrum, Ingebjørg; Lind, Vibeke; Risvoll, Camilla; Novoa Garrido, Margarita; Roleda, Michael.
Traditional to commercial use of seaweeds: cross-disciplinary perspectives in using local protein sources in Arctic sheep husbandry. I: The multiple roles of grassland in the European bioeconomy. European Grassland Federation EGF 2016 ISBN 978-82-17-01677-9. s. 693-695
NF NIBIO Untitled
 
39 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Vestrum, Ingebjørg; Lind, Vibeke; Risvoll, Camilla; Novoa-Garrido, margarita; Roleda, Michael.
Seaweed –from traditional to commercial use -cross-disciplinary perspectives on using local protein sources in Arctic sheep husbandry. Seagriculture; 2016-09-28 - 2016-09-30
NF NIBIO Untitled
 
40 Bjørkan, Maiken; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Marstrander, Iselin.
Sett "det-grønne-skiftet" på den samfunnsvitenskapelige dagsorden. highnorthnews 2016
NF Untitled
 
41 Bjørkan, Maiken; Marstrander, Iselin; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Forskning på blågrønn vekst. Rana Blad 2016
NF Untitled
 
42 Gjertsen, Arild; Hovelsrud, Grete K.; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Olsen, Julia; Rebours, Celine.
Aquaculture and Climate change: Mitigation, adaptation and innovation in industry and management.. 4th Nordic conference on climate adaptation: From Research to Actions and Transformation: From Research to Actions and Transformation; 2016-08-29 - 2018-05-01
NORD NF NIBIO Untitled
 
43 Olsen, Julia; Hovelsrud, Grete K.; Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Trangt om plassen. Avisa Nordland 2016 s. 3-3
NORD NF Untitled
 
44 Setten, Gunhild; Austrheim, Gunnar; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Dietze-Schirdewahn, Annegreth.
Landskap og areal. I: Synteserapport Norsk miljøforskning mot 2015. Oslo, Norge: Norges Forskningsråd 2016 s. 36-40
NF NTNU NMBU Untitled
 
45 Setten, Gunhild; Austrheim, Gunnar; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Dietze-Schirdewahn, Annegreth.
Landskap og areal - drivkrefter og dynamikk. Norsk miljøforskning underveis; 2016-04-20 - 2016-04-21
NF NTNU NMBU Untitled
 
2015
46 Bay-Larsen, Ingrid Agathe.
Kunnskapsbasert forvaltning: grenser for politikk og vitenskap. Lunsjseminar; 2015-05-20 - 2015-05-20
NF Untitled
 
47 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Dale, Brigt; Skorstad, Berit.
Arctic as a mining frontier -preliminary results. In the spirit of the Rovaniemi process 2015; 2015-11-24 - 2015-11-26
NORD NF Untitled
 
48 Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Hermansen, Erlend Andre T..
Polar ice –at the edge of science and policy. On, Under and Near the Melting Polar Ice: Human activities, management and the environment; 2015-10-22 - 2015-10-22
CICERO NF Untitled
 
49 Dannevig, Halvor; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; van Oort, Bob; Keskitalo, Carina.
Adaptive capacity to changes in terrestrial ecosystem services amongst primary small-scale resource users in northern Norway and Sweden. Polar Geography 2015 ;Volum 38.(4) s. 271-288
CICERO NF VF Untitled
 
50 Gjertsen, Arild; Magnussen, Tone; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Fabritius, Merete Kvamme; Antonsen, Karin Marie; Olsen, Julia.
Bruk og vern i Nordland.. : Nordlandsforskning 2015 ;Volum 2015.59 s. NF-notat(1013)
NORD NF Untitled
 
    Vis neste liste