Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 100 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Myklebust, Ingunn Elise; Reusch, Marianne.
Arealforvaltning som balansekunst. www-planogbygningsrett.no [Internett] 2021-05-27
UiB Untitled
 
2016
2 Asland, John; Reusch, Marianne.
"Skal bestå som det alltid har vært..." Arv, eiendom og ugyldighet. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 63-78
UiO Untitled
 
2015
3 Asland, John; Reusch, Marianne.
Arv, eiendom og ugyldighet. UGYLDIGHETSSEMINAR 24. MARS 2015; 2015-03-24
UiO Untitled
 
4 Myklebust, Ingunn Elise; Reusch, Marianne.
Private rettsforhold i byggesaksbehandlingen. Lov og Rett 2015 ;Volum 54.(5) s. 287-304
UiB Untitled
 
2014
5 Reusch, Marianne; Hessen, Dag Olav.
Friluftslivets høstingsrett – I biologisk og juridisk perspektiv. Nordisk miljörättslig tidskrift 2014 ;Volum 2013.(2) s. 67-84
UiO Untitled
 
6 Reusch, Marianne; Hessen, Dag Olav.
Kan forbud fremme frihet?. Dagbladet 2014
UiO Untitled
 
2012
7 Reusch, Marianne.
Allemannsretten: friluftslivets rettsgrunnlag. Flux forlag 2012 (ISBN 9788292773420) 493 s.
UiO Untitled
 
2011
8 Reusch, Marianne.
Adgangen til å stille vilkår av hensyn til friluftslivet i saker etter plan- og bygningsloven. Kurs i plan- og bygningsrett; 2011-08-23
UiO Untitled
 
9 Reusch, Marianne.
Allemannsrett for naturguider. Samling for naturguider; 2011-04-20
UiO Untitled
 
10 Reusch, Marianne.
Allemannsretten - Noen myter, mange nyheter. Idrettskonferansen 2011; 2011-05-10
UiO Untitled
 
11 Reusch, Marianne.
Allemannsretten og friluftsloven - kommunenes viktige rolle. Kommunalteknikk 2011 (9) s. 14-17
UiO Untitled
 
12 Reusch, Marianne.
Allemannsretten og friluftsloven - prosessuelle spoørsmål. Regionalt dommermøte - Eidsivating; 2011-10-14
UiO Untitled
 
13 Reusch, Marianne.
Bokanmeldelse: Ingunn Elise Myklebust, Strandrett og offentlig styring av arealbruk i sjø, Universitetsforlaget (2010). Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (2) s. 311-319
UiO Untitled
 
14 Reusch, Marianne.
Bålreglene. Jaktradioen, Bergen [Radio] 2011-05-26
UiO Untitled
 
15 Reusch, Marianne.
Bålregler - Ikke brenn deg på paragrafene. Friluftsliv : magasin for naturopplevelse 2011 (03)
UiO Untitled
 
16 Reusch, Marianne.
Den vanskelige løypeavgiften. Gudbrandsdølen Dagningen 2011
UiO Untitled
 
17 Reusch, Marianne.
Erfaringer fra deltakelse i Forsker grand prix. Hvordan og hvorfor kommunisere forskning til allmenheten?; 2011-12-07
UiO Untitled
 
18 Reusch, Marianne.
Fast eiendom. Høyesteretts dom 13. april 2011 (HR-2011-814-A). Eiendomsrett til sjøgrunn. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 16-17
UiO Untitled
 
19 Reusch, Marianne.
Fast eiendom. Naturskadeerstatning - Rt. 2011 s. 105. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 16-
UiO Untitled
 
20 Reusch, Marianne.
Forseelser og forbrytelser i friluftslivet. Fagseminar om miljøkriminalitet; 2011-08-24
UiO Untitled
 
21 Reusch, Marianne.
Forskningsformidling og rettsvitenskap. NRK - Nitimen [Radio] 2011-09-21
UiO Untitled
 
22 Reusch, Marianne.
Fri ferdsel i naturen med undervisningsgrupper – Hva er lov å gjøre innen rammene av allemannsretten?. Faglig pedagogisk dag; 2011-10-27
UiO Untitled
 
23 Reusch, Marianne.
Friluftsliv til sjøs. Friluftsliv : magasin for naturopplevelse 2011 (4) s. 22-23
UiO Untitled
 
24 Reusch, Marianne.
Friluftslivet møter plan- og bygningsretten. Kurs; 2011-05-03
UiO Untitled
 
25 Reusch, Marianne.
Friluftslivets lov og rett. Norsk fjellfestival; 2011-07-15
UiO Untitled
 
26 Reusch, Marianne.
Friluftslivets lov og rett. Researchers night; 2011-09-23
UiO Untitled
 
27 Reusch, Marianne.
Syklistansvaret på skogsbilveier. På Sykkel 2011 (3) s. 36-37
UiO Untitled
 
28 Reusch, Marianne.
Tingsrett. Litteratur. Bokomtale. Ingunn Elise Myklebust: Strandrett og offentlig styring av arealbruk i sjø. Universitetsforlaget, Oslo 2010. 408 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 19-
UiO Untitled
 
29 Reusch, Marianne.
Tingsrett. Litteratur. Bokomtale. Kirsti Strøm Bull (red.) Natur, rett, historie. Akademisk Publisering, Oslo 2010. 249 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 18-
UiO Untitled
 
30 Reusch, Marianne.
Tingsrett. Litteratur. Bokomtale. Odd Jarl Pedersen, Per Sandvik, Helge Skaaraas, Stein Næss, Audvar Os: Plan- og bygningsrett, Del 1 Planlegging og ekspropriasjon, 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2010. 500 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 18-
UiO Untitled
 
2010
31 Reusch, Marianne.
Allemannsretten - Noen myter, mange nyheter. Onsdagsseminar; 2010-11-10
UiO Untitled
 
32 Reusch, Marianne.
Allemannsretten - Noen myter, mange nyheter. Naturfilosofisk seminar; 2010-11-13
UiO Untitled
 
33 Reusch, Marianne.
Amerikanske tilstander på stranden. Dagbladet 2010
UiO Untitled
 
34 Reusch, Marianne.
Bonden og friluftslivet - Nyheter og europeiske trender. Samling for Nordiske Bondelags juridiske avdelinger; 2010-05-27
UiO Untitled
 
35 Reusch, Marianne.
Falun forvaltningsrett godkjente løypeavgift. langrenn.com 2010
UiO Untitled
 
36 Reusch, Marianne.
Forvaltningen og friluftslivet - Norske nyheter og impulser fra utlandet. Fylkesmennenes landskonferanse i plan- og bygningsrett; 2010-08-31 - 2010-08-31
UiO Untitled
 
37 Reusch, Marianne.
Friluftslivets lov og rett. Allemannsretten - og pliktene. Foredrag; 2010-12-13
UiO Untitled
 
38 Reusch, Marianne.
Grunneieren, allemannsretten og endringer i friluftsloven. Bondelagets seminar for samarbeidsadvokater; 2010-10-21
UiO Untitled
 
39 Reusch, Marianne.
Hvem skal betale for skiløypene?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
UiO Untitled
 
40 Reusch, Marianne.
Inngangspenger i naturen. Friluftsliv : magasin for naturopplevelse 2010 (6) s. 44-45
UiO Untitled
 
41 Reusch, Marianne.
Intervju om strandsonen, Norgesmagasinet. Radio Norge [Radio] 2010-06-24
UiO Untitled
 
42 Reusch, Marianne.
Katteslagsmål og friluftsloven. Østlands-posten 2010
UiO Untitled
 
43 Reusch, Marianne.
Krav om riving av hus i strandsonen - Storkammeravgjørelser fra EMD om EMK p 1-1 og artikkel 8. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (3) s. 19-21
UiO Untitled
 
44 Reusch, Marianne.
Litteratur. Øyvind Ravna (red.): Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2009. 664 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (1) s. 30-
UiO Untitled
 
45 Reusch, Marianne.
Plan- og bygningsretten møter allemannsretten og friluftslivet. Fagmøte; 2010-09-23
UiO Untitled
 
46 Reusch, Marianne.
Teltreglene i endring. Friluftsliv : magasin for naturopplevelse 2010 (5) s. 22-23-
UiO Untitled
 
47 Reusch, Marianne.
Tid for jakt og fiske. I: Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2010 ISBN 9788205397743. s. -
UiO Untitled
 
48 Reusch, Marianne.
Tingsrett. Langrennsavgift eller gratisløyper?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (1) s. 29-30
UiO Untitled
 
49 Reusch, Marianne.
Utmarksbegrepet i friluftsloven - mot et nytt innhold?. Tidsskriftet UTMARK 2010 ;Volum 1.
UiO Untitled
 
50 Stavang, Endre; Reusch, Marianne.
Naturmangfold og privatrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 ;Volum 12.(2) s. 20-22
UiO Untitled
 
    Vis neste liste