Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2018
1 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Språket er en nøkkel til å lære naturfag. Naturfag 2018 (1/18) s. 62-65
UiO Untitled
 
2 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Systembegrepet som utgangspunkt for mange tema i naturfag. Faglig pedagogisk dag; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
3 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Utforskende arbeidsmåter. Fra gjøring til læring. Naturfagkonferansen 2018; 2018-10-18 - 2018-10-18
UiO Untitled
 
4 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe.
Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring. Naturfag 2018 (1/18) s. 90-95
UiO Untitled
 
5 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Å stille spørsmål som drivkraft i utforskende aktiviteter. Naturfag 2018 (1/18) s. 98-101
UiO Untitled
 
6 Mork, Sonja Merethe; Skår, Aud Ragnhild; Haug, Berit S.
Å legge til rette for naturfaglege samtalar. Naturfag 2018 (1) s. 66-69
UiO Untitled
 
2017
7 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Dybdelæring med utforskende arbeidsmåter. Seminar ved Blommenholm skole; 2017-01-31 - 2017-01-31
UiO Untitled
 
8 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Fra visjon til klasserom. Hva slags støtte trenger lærere for å fremme dybdelæring i naturfag?. Nordisk forskersymposium om undervisning i naturfag (NFSUN) 2017; 2017-06-07 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
9 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Kreativitet satt i system. Naturfagkonferansen 2017; 2017-10-19 - 2017-10-20
UiO Untitled
 
10 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Lesemål som støtte for dybdelæring i naturfag. NOLES-konferansen Literacy og dybdelæring; 2017-03-27 - 2017-03-29
UiO Untitled
 
11 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Using reading goals as support for deep learning. ESERA 2017; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
2016
12 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Variert og tilpasset opplæring. Naturfagkonferansen 2016; 2016-10-20 - 2016-10-20
UiO Untitled
 
13 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02435-6) 170 s.
UiO Untitled
 
2015
14 Haug, Berit S.
The Importance of Turning Teachable Moments into Learnable Moments. European Science Education Research Association; 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
15 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Observasjon, slutning og evidens. Naturfagkonferansen; 2015-11-15 - 2015-11-15
UiO Untitled
 
16 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
Formative Assessment and Teachers’ Sensitivity to Student Responses. International Journal of Science Education 2015 ;Volum 37.(4) s. 629-654
UiO Untitled
 
17 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Depth and progression. Primary teachers' experiences from teaching an integrated inquiry based science and literacy curriculum.. ESERA 2015; 2015-08-31 - 2016-09-04
UiO Untitled
 
18 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Dybdelæring. Lærerers erfaringer med Forskerføtter og leserøtter. Hellseminaret; 2015-11-11 - 2015-11-13
UiO Untitled
 
19 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Dybdelæring. Læreres erfaringer med Forskerføtter og leserøtter. Hellseminaret; 2015-11-11 - 2015-11-13
UiO Untitled
 
20 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Improving an Inquiry-Based Science and Literacy Teaching Model. ECER conference; 2015-09-08 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
21 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Improving an inquiry-based science and literacy teaching model through research and professional development courses. ESERA conference; 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
22 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Budding Science and Literacy. A Classroom Video Study of the Challenges and Support in an Integrated Inquiry and Literacy Teaching Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015
UiO Untitled
 
2014
23 Haug, Berit Synnøve.
Begrepslæring i utforskende aktiviteter. Etterutdanningskurs i naturfag; 2014-02-12 - 2014-02-12
UiO Untitled
 
24 Haug, Berit Synnøve.
Begrepslæring og underveisvurdering i naturfag. Fagdag i naturfag; 2014-04-09 - 2014-04-09
UiO Untitled
 
25 Haug, Berit Synnøve.
Inquiry-Based Science: Turning Teachable Moments into Learnable Moments. Journal of Science Teacher Education 2014 ;Volum 25.(1) s. 79-96
UiO Untitled
 
26 Haug, Berit Synnøve.
Presentasjon av Forskerføttermodellen. Fagmøte for lærere; 2014-03-31 - 2014-03-31
UiO Untitled
 
27 Haug, Berit Synnøve.
Teaching for conceptual understanding in science within an integrated inquiry-based science and literacy setting. Universitetet i Oslo: Det matematisk naturvitenskapelige fakultet 2014 233 s.
UiO Untitled
 
28 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
Begrepslæring og underveisvurdering i utforskende aktiviteter. Naturfagkonferansen; 2014-10-17 - 2014-10-18
UiO Untitled
 
29 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
From Words to Concepts: Focusing on Word Knowledge When Teaching for Conceptual Understanding Within an Inquiry-Based Science Setting. Research in Science Education 2014 ;Volum 44.(5) s. 777-800
UiO Untitled
 
30 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja M; Sørvik, Gard Ove.
Challenges and Support When Teaching Science Through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. International Journal of Science Education 2014 ;Volum 36.(18) s. 2997-3020
UiO Untitled
 
31 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Challenges and Support when Teaching Science through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. IOSTE conference; 2014-09-21 - 2014-09-27
UiO Untitled
 
2013
32 Haug, Berit Synnøve.
Begrepsinnlæring i Forskerføtter og Leserøtter. Naturfag 2013 (1) s. 38-39
UiO Untitled
 
33 Haug, Berit Synnøve.
Begrepslæring i Forskerføttermodellen. Oppstartseminar etterutdanningsnettverk; 2013-10-28 - 2013-10-29
UiO Untitled
 
34 Haug, Berit Synnøve.
Formative assessment and teachers' sensitivity to student responses. European Science Education Reasearch Association (ESERA); 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
35 Haug, Berit Synnøve.
Undervisning av naturfaglige begreper ved hjelp av utforskende arbeidsmåter. Utdanning 2020; 2013-03-18 - 2013-03-18
UiO Untitled
 
36 Haug, Berit Synnøve.
Å fremme begrepsforståelse i naturfag. Avslutningskonferanse for Forskerføtter og leserøtter; 2013-11-04 - 2013-11-04
UiO Untitled
 
37 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
Formative Assessment and Teachers' Sensitivity to Student Responses. European Science Education Research Association (ESERA); 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
38 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
From words to concepts. Focusing on word-knowledge when teaching for conceptual understanding through science inquiry. European Science Education Reasearch Association; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
39 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M; Sørvik, Gard Ove.
Teaching science through an integrated science and literacy approach. Nordic research network in Science Education (NorSEd); 2013-10-08 - 2013-10-10
UiO Untitled
 
40 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja M; Sørvik, Gard Ove.
Data as the Source? Challenges and Support in an Integrated Science and Literacy Teaching Model. National Association for Research in Science Teaching (NARST); 2013-04-06 - 2013-04-09
UiO Untitled
 
2012
41 Haug, Berit Synnøve.
Addressing science vocabulary in an integrated inquiry-based science and literacy curriculum. European Science Education Reasearch Association (ESERA) Summerschool; 2012-07-22 - 2012-07-27
UiO Untitled
 
42 Sørvik, Gard Ove; Mork, Sonja M; Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
Tekster og lesing i naturfag. Naturfagkonferansen 2012; 2012-10-18 - 2012-10-19
UiO Untitled
 
2011
43 Haug, Berit Synnøve.
Elevers begrepsforståelse. Hvordan vet læreren hva eleven forstår?. Nordisk forskersymposium om undervisning i naturvitenskap (NFSUN); 2011-06-13 - 2011-06-16
UiO Untitled
 
44 Haug, Berit Synnøve.
Elevers begrepsforståelse. Hvordan vet læreren hva eleven forstår?. Fagmøte; 2011-09-21 - 2011-09-21
UiO Untitled
 
45 Haug, Berit Synnøve.
Formative assessment of students' understanding of Scientific concepts. European Science Education Research Association (ESERA); 2011-09-05 - 2011-09-09
UiO Untitled
 
46 Haug, Berit Synnøve.
How Teachers assess students' conceptual understanding in science. A video-study. Nordic Research Network in Science Education (NorSEd); 2011-04-11 - 2011-04-13
UiO Untitled
 
47 Haug, Berit Synnøve.
How teachers assess students' understanding of scientific concepts. Vision Conference; 2011-05-20 - 2011-05-20
UiO Untitled
 
2010
48 Haug, Berit Synnøve.
Desentralisering og skoleprestasjoner. I: PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01487-6. s. 246-257
UiO Untitled
 
2009
49 Haug, Berit Synnøve.
Educational Decentralization and Student Achievement. A comparative study utilizing data from PISA to investigate a potential relationship between school autonomy and student performance in Australia, Canada, Finland, Norway, and Sweden. Faculty of Education: University of Oslo 2009 119 s.
UiO Untitled