Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 52 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Garaas, Sjur; Høie, Øyvinn; Bjøntegaard, Roar; Ljunghammar, Sarah; Bergesen, Otto Erster; Bergo, Simen; Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
KS2 E39 Lønset-Hjelset. : Møreforsking Molde AS; Metier 2019 Statens prosjektmodell. Rapportnummer(D072b)
MF Untitled
 
2 Tveter, Eivind; Mørkrid, Geir Vasseljen.
Beregningsmetodikk for netto ringvirkninger av samferdselsinvestering. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-306-1) 65 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1813)
MF Untitled
 
2018
3 Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko; Aarhaug, Jørgen.
Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-289-7) 110 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1801)
MF TØI Untitled
 
4 Måseidvåg, Helge Inge; Tveter, Eivind; Prytz, Erik Rasmussen; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Tenk Tromsø : kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2) : rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. : Møreforsking Molde AS; Metier OEC, an RPS company 2018 88 s. Statens prosjektmodell. Rapportnummer(D065b)
HIM MF Untitled
 
5 Tveter, Eivind.
Beregning av netto ringvirkning, mernytte (Wider economic benefits of transportation). Byer i nettverk og regionforstørring; 2018-11-13 - 2018-11-13
MF Untitled
 
6 Tveter, Eivind.
Four essays on the wider economic benefits of transport improvements. Molde: Molde University College - Specialized University in Logistics 2018 (ISBN 978-82-7962-233-8) 111 s. PhD theses in logistics(2018:1)
HIM Untitled
 
7 Tveter, Eivind.
Ny metode - beregning av netto ringvirkninger. Teknologidagene; 2018-10-30 - 2018-11-02
MF Untitled
 
8 Tveter, Eivind.
Using impacts on commuting as an initial test of wider economic benefits of transport improvements : evidence from the Eiksund Connection. Case Studies on Transport Policy 2018 ;Volum 6.(4) s. 803-814
HIM MF Untitled
 
9 Tveter, Eivind; Odeck, James.
How to implement wider economic impacts in transport appraisals? A review of the Norwegian experience. European Transport Conference; 2018-10-10 - 2018-10-12
HIM MF NTNU Untitled
 
10 Welde, Morten; Tveter, Eivind; Odeck, James.
The accuracy of traffic forecasts for fixed link projects : an empirical study of Norwegian bridges and tunnels. European Transport Conference past papers repository 2018 s. 1-15
HIM MF NTNU Untitled
 
11 Welde, Morten; Tveter, Eivind; Odeck, James Oyugi.
Kraftig trafikkvekst når ferjer får avløsning. Samferdsel 2018
HIM NTNU Untitled
 
2017
12 Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Norseng, Robert Bjørnøy; Tveter, Eivind.
Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. : Transportøkonomisk institutt 2017 (ISBN 978-82-480-2076-9) 101 s. TØI-rapport(1582b/2017)
MF TØI Untitled
 
13 Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne; Tveter, Eivind; Müller, Falko.
Virkninger av kommersialisering ved Florø lufthavn : virkninger av kommersialisering for Oslo og Bergen. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-284-2) Rapport (Møreforsking Molde)(1705)
HIM MF Untitled
 
14 Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
Meninger om metoder. www.rbnett.no 2017
HIM MF Untitled
 
15 Olaussen, Svein; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
Ekstern kvalitetssikring fase 1 (KS1) tilleggsrapport av KVU rv. 15 Strynefjellet Revidert tilleggsutgreiing inkl. fv. 63 heilårsveg til Geiranger (juni 2016) med tilleggsdokumentasjon oktober 2017 : rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. : Metier AS; Møreforsking Molde AS 2017 66 s.
MF Untitled
 
16 Tveter, Eivind.
Blir det befolkningsvekst på Midsund hvis vi bygger Møreaksen?. Romsdals Budstikke. 2017
HIM Untitled
 
17 Tveter, Eivind.
The effect of airports on regional development : evidence from the construction of regional airports in Norway. Research in Transportation Economics 2017 ;Volum 63.(August) s. 50-58
HIM MF Untitled
 
18 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
Møreaksen og fakta. www.rbnett.no 2017
HIM MF Untitled
 
19 Tveter, Eivind; Welde, Morten; Odeck, James.
Do fixed links affect settlement patterns : a synthetic control approach. Research in Transportation Economics 2017 ;Volum 63. s. 59-72
MF NTNU Untitled
 
20 Welde, Morten; Tveter, Eivind; Odeck, James.
Trafikkprognoser og trafikkutvikling i ferjeavløsningsprosjekter. Trondheim: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017 27 s.
HIM NTNU Untitled
 
2016
21 Bruvoll, Annegrete; Bråthen, Svein; Haavardsholm, Oscar; Tveter, Eivind; Vennemo, Haakon.
Netto ringvirkninger i åtte prosjekter i Nye Veiers portefølje. : Vista Analyse AS; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2016 (ISBN 978-82-8126-310-9) 59 s. Vista analyse(2016/53)
HIM HIOA MF Untitled
 
22 Bruvoll, Annegrete; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Vennemo, Haakon.
Netto ringvirkninger i vegprosjekter : teori og utenlandske erfaringer. : Vista Analyse AS; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2016 (ISBN 978-82-8126-308-6) 35 s. Vista analyse(2016/51)
HIM HIOA MF Untitled
 
23 Tveter, Eivind.
Hvorfor ble det solgt så mye smågodt påsken 2016?. Forsker-standup på Forskningsdagene ved Høgskolen i Molde; 2016-09-26 - 2016-09-30
MF Untitled
 
24 Tveter, Eivind.
The Productivity of Road Infrastructure. hEART 2016; 2016-09-13 - 2016-09-16
MF Untitled
 
25 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
The wider economic impacts of airports: Effect on population caused by regional airports in Norway. NECTAR C1 workshop; 2016-05-19 - 2016-05-20
HIM MF Untitled
 
26 Tveter, Eivind; Welde, Morten.
The Traffic Impacts of Fixed Links. NECTAR Cluster 1 workshop; 2016-05-19 - 2016-05-20
MF NTNU Untitled
 
27 Tveter, Eivind; Welde, Morten; Odeck, James Oyugi.
Ferjeavløsning kan påvirke bosetting positivt – spesielt nær byområder. Samferdsel 2016
MF NTNU Untitled
 
2015
28 Bråthen, Svein; Solvoll, Gisle; Tveter, Eivind.
Flyets betydning for olje- og gassaktører. Samferdsel 2015 ;Volum 54.(1) s. 12-13
NORD HIM MF Untitled
 
29 Hogstad, Ingrid Johnsen; Tveter, Eivind.
Systemets problem eller individets problem?. Romsdals Budstikke. 2015 s. 38-
HIM Untitled
 
30 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
Flyets betydning for et desentralisert utdanningstilbud. Samferdsel 2015 ;Volum 54.(1) s. 6-7
NORD HIM MF Untitled
 
31 Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Sør-Norge : Sandane og Førde lufthavner. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-216-3) 34 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1504)
HIM MF Untitled
 
32 Torgersen, Paul; Johansen, Stig; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Bremnes, Helge; Grubbmo, Espen; Dahl, Malin.
Kvalitetssikring av konseptvalg «Framtidig lokalisering av Campus NTNU» : rapport til Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. : Metier; Møreforsking Molde 2015 94 s.
MF Untitled
 
33 Tveter, Eivind.
Productivity and infrastructure investment : the link between productivity and economic density in Norway. 56th Annual Transportation Research Forum; 2015-03-12 - 2015-03-14
MF Untitled
 
34 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
Bidrar transportinvesteringer til å oppfylle målene om økonomisk vekst og regional utvikling?. I: Ressursbruk i transportsektoren – noen mulige forbedringer. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2015 ISBN 978-82-93253-42-6. s. 146-163
HIM MF Untitled
 
35 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein; Eriksen, Knut Sandberg; Svendsen, Hilde Johanne; Thune-Larsen, Harald.
Samfunnsøkonomisk analyse av lufthavnkapasiteten i Oslofjordområdet. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-214-9) 49 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1503)
HIM MF TØI Untitled
 
36 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein; Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg.
Med fly til... fotballkampen : med fly til... festivalen. Samferdsel 2015 ;Volum 54.(1) s. 8-9
NORD HIM MF Untitled
 
2014
37 Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg.
Luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer : eksempler fra petroleumsrelatert virksomhet, kultur og sport. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-203-3) 91 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1410)
NORD HIM MF Untitled
 
38 Olaussen, Svein; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Reigstad, Erlend; Bertschler, Gunnar; Dahl, Malin; Zhang, Wei; Rekdal, Jens Ludvig.
Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for transportsystemet i Tønsbergregionen : rapport til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet : versjon 1.0. : Metier AS; Møreforsking Molde AS 2014 107 s.
HIM MF Untitled
 
39 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Tveter, Eivind; Tveter, eivind.
Trafikale og økonomiske virkninger av endringer i rabattbestemmelser på fylkesvegferjesamband i Sør-Trøndelag. : Handelshøgskolen i Bodø 2014 19 s. SIB-rapport(SIB-notat nr. 6-2014)
NORD UiO Untitled
 
2013
40 Bråthen, Svein; Denstadli, Jon Martin; Eriksen, Knut S.; Thune-Larsen, Harald; Tveter, Eivind.
Ferjefri E39 og mulige virkninger for lufthavnstruktur og hurtigbåtruter : en vurdering basert på en fullt utbygd E39. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978-82-7830-191-3) 87 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1311)
HIM MF TØI Untitled
 
41 Reigstad, Erlend; Hagen, Ingvild; Sutorius, Steffen; Dahl, Malin; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
En kortfattet sammenligning av norsk og svensk praksis ved utredninger av store transportinvesteringer i tidlig fase : 4 svenske case sammenlignet med norsk utredningspraksis etablert gjennom KVU/KS1-ordningen. Molde ; Oslo: Møreforsking Molde AS ; Metier AS 2013 32 s.
MF Untitled
 
42 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattsats på ferjesamband. Bodø: Universitetet i Nordland : Handelshøgskolen i Bodø : Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) 2013 62 s. SIB-rapport(4)
NORD HIM MF UiO Untitled
 
43 Tveter, Eivind.
DEALING WITH THE BASE CASE IN COST BENEFIT ANALYSIS. European Transport Conference; 2013-08-30 - 2013-09-02
MF Untitled
 
44 Tveter, Eivind.
Dealing with the base case in cost benefit analysis. Proceedings : European Transport Conference 2013 s. 1-15
HIM MF Untitled
 
2012
45 Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I.; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Alternativ finansiering gir ingen enkle løsninger. Samferdsel 2012 ;Volum 51.(9) s. 16-17
HIM MF NHH Untitled
 
46 Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Alternativ finansiering av transportinfrastruktur : noen utvalgte problemstillinger. Molde: Møreforsking Molde AS 2012 (ISBN 978‐82‐7830‐173‐9) 92 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1210)
MF NHH SNF Untitled
 
47 Hervik, Arild; Tveter, Eivind.
Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal?. TEMP : konjunkturbarometer for Møre og Romsdal 2012 s. 8-11
HIM MF Untitled
 
48 Nymoen, Ragnar; Swensen, Anders Rygh; Tveter, Eivind.
Interpreting the evidence for New Keynesian models of inflation dynamics. Journal of macroeconomics 2012 ;Volum 34.(2) s. 253-263
SSB UiO Untitled
 
49 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
Virkninger av endring i rabatt for storbrukere på ferje. Molde: Møreforsking Molde AS 2012 Notat(xxxx)
MF Untitled
 
2009
50 Tveter, Eivind.
Arbeidsledighet blant innvandrere - en prognosemodell. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2009 33 s. Rapporter / Statistisk sentralbyrå(51)
HIM Untitled
 
    Vis neste liste