Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Tveter, Eivind; Rødseth, Kenneth Løvold; Rødal, Jorunn; Hoff, Karoline Louise; Thune-Larsen, Harald.
Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene. Molde: Møreforsking Molde AS 2020 (ISBN 978-82-7830-326-9) 90 s. Rapport (Møreforsking Molde)(2003)
MF TØI Untitled
 
2 Zhang, Wei; Tveter, Eivind; Mwesiumo, Deodat Edward.
Exploring tourists’ experiences using digital resources : analyzing Chinese tourists visiting the Geiranger fjord using travel blogs. I: Digital samhandling : Fjordantologien 2020. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03739-4. s. 88-102
HIM MF Untitled
 
2019
3 Garaas, Sjur; Høie, Øyvinn; Bjøntegaard, Roar; Ljunghammar, Sarah; Bergesen, Otto Erster; Bergo, Simen; Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
KS2 E39 Lønset-Hjelset. : Møreforsking Molde AS; Metier 2019 Statens prosjektmodell. Rapportnummer(D072b)
MF Untitled
 
4 Tveter, Eivind.
Transport network improvements: The effects on wage earnings. Regional Science Policy & Practice 2019 s. -
MF Untitled
 
5 Tveter, Eivind; Hoff, Karoline Louise; Laingen, Maria; Bråthen, Svein.
Nye tidsverdier i samfunnsøkonomiske beregninger : alternative vurderinger basert på analyser av to vegprosjekter. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-327-6) 51 s. Rapport (Møreforsking Molde)(2004)
HIM MF Untitled
 
6 Tveter, Eivind; Mørkrid, Geir Vasseljen.
Beregningsmetodikk for netto ringvirkninger av samferdselsinvestering. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-306-1) 65 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1813)
MF Untitled
 
7 Tveter, Eivind; Rekdal, Jens Ludvig; Hoff, Karoline Louise; Zhang, Wei.
Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal : analyse av takstnivå og sonesystem for buss. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 57 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1902)
MF Untitled
 
8 Tveter, Eivind; Torgersen, Paul; Rekdal, Jens Ludvig; Laingen, Maria.
Kvalitetssikring av Rovdefjordsambandet. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-319-1) 51 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1910)
MF Untitled
 
9 Welde, Morten; Tveter, Eivind; Odeck, James.
The traffic effects of fixed links: Short and long-run forecast accuracy. Transportation Research Procedia 2019 ;Volum 42. s. 64-74
MF NTNU Untitled
 
2018
10 Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko; Aarhaug, Jørgen.
Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-289-7) 110 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1801)
MF TØI Untitled
 
11 Måseidvåg, Helge Inge; Tveter, Eivind; Prytz, Erik Rasmussen; Bråthen, Svein; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei.
Tenk Tromsø : kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2) : rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. : Møreforsking Molde AS; Metier OEC, an RPS company 2018 88 s. Statens prosjektmodell. Rapportnummer(D065b)
HIM MF Untitled
 
12 Tveter, Eivind.
Beregning av netto ringvirkning, mernytte (Wider economic benefits of transportation). Byer i nettverk og regionforstørring; 2018-11-13 - 2018-11-13
MF Untitled
 
13 Tveter, Eivind.
Four essays on the wider economic benefits of transport improvements. Molde: Molde University College - Specialized University in Logistics 2018 (ISBN 978-82-7962-233-8) 111 s. PhD theses in logistics(2018:1)
HIM Untitled
 
14 Tveter, Eivind.
Ny metode - beregning av netto ringvirkninger. Teknologidagene; 2018-10-30 - 2018-11-02
MF Untitled
 
15 Tveter, Eivind.
Using impacts on commuting as an initial test of wider economic benefits of transport improvements : evidence from the Eiksund Connection. Case Studies on Transport Policy 2018 ;Volum 6.(4) s. 803-814
HIM MF Untitled
 
16 Tveter, Eivind; Odeck, James.
How to implement wider economic impacts in transport appraisals? A review of the Norwegian experience. European Transport Conference; 2018-10-10 - 2018-10-12
HIM MF NTNU Untitled
 
17 Welde, Morten; Tveter, Eivind; Odeck, James.
The accuracy of traffic forecasts for fixed link projects : an empirical study of Norwegian bridges and tunnels. European Transport Conference past papers repository 2018 s. 1-15
HIM MF NTNU Untitled
 
18 Welde, Morten; Tveter, Eivind; Odeck, James Oyugi.
Kraftig trafikkvekst når ferjer får avløsning. Samferdsel 2018
HIM NTNU Untitled
 
2017
19 Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Norseng, Robert Bjørnøy; Tveter, Eivind.
Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. : Transportøkonomisk institutt 2017 (ISBN 978-82-480-2076-9) 101 s. TØI-rapport(1582b/2017)
MF TØI Untitled
 
20 Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne; Tveter, Eivind; Müller, Falko.
Virkninger av kommersialisering ved Florø lufthavn : virkninger av kommersialisering for Oslo og Bergen. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-284-2) Rapport (Møreforsking Molde)(1705)
HIM MF Untitled
 
21 Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
Meninger om metoder. www.rbnett.no 2017
HIM MF Untitled
 
22 Olaussen, Svein; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
Ekstern kvalitetssikring fase 1 (KS1) tilleggsrapport av KVU rv. 15 Strynefjellet Revidert tilleggsutgreiing inkl. fv. 63 heilårsveg til Geiranger (juni 2016) med tilleggsdokumentasjon oktober 2017 : rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. : Metier AS; Møreforsking Molde AS 2017 66 s.
MF Untitled
 
23 Tveter, Eivind.
Blir det befolkningsvekst på Midsund hvis vi bygger Møreaksen?. Romsdals Budstikke. 2017
HIM Untitled
 
24 Tveter, Eivind.
The effect of airports on regional development : evidence from the construction of regional airports in Norway. Research in Transportation Economics 2017 ;Volum 63.(August) s. 50-58
HIM MF Untitled
 
25 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
Møreaksen og fakta. www.rbnett.no 2017
HIM MF Untitled
 
26 Tveter, Eivind; Welde, Morten; Odeck, James.
Do fixed links affect settlement patterns : a synthetic control approach. Research in Transportation Economics 2017 ;Volum 63. s. 59-72
MF NTNU Untitled
 
27 Welde, Morten; Tveter, Eivind; Odeck, James.
Trafikkprognoser og trafikkutvikling i ferjeavløsningsprosjekter. Trondheim: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2017 27 s.
HIM NTNU Untitled
 
2016
28 Bruvoll, Annegrete; Bråthen, Svein; Haavardsholm, Oscar; Tveter, Eivind; Vennemo, Haakon.
Netto ringvirkninger i åtte prosjekter i Nye Veiers portefølje. : Vista Analyse AS; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2016 (ISBN 978-82-8126-310-9) 59 s. Vista analyse(2016/53)
HIM HIOA MF Untitled
 
29 Bruvoll, Annegrete; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Vennemo, Haakon.
Netto ringvirkninger i vegprosjekter : teori og utenlandske erfaringer. : Vista Analyse AS; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2016 (ISBN 978-82-8126-308-6) 35 s. Vista analyse(2016/51)
HIM HIOA MF Untitled
 
30 Tveter, Eivind.
Hvorfor ble det solgt så mye smågodt påsken 2016?. Forsker-standup på Forskningsdagene ved Høgskolen i Molde; 2016-09-26 - 2016-09-30
MF Untitled
 
31 Tveter, Eivind.
The Productivity of Road Infrastructure. hEART 2016; 2016-09-13 - 2016-09-16
MF Untitled
 
32 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
The wider economic impacts of airports: Effect on population caused by regional airports in Norway. NECTAR C1 workshop; 2016-05-19 - 2016-05-20
HIM MF Untitled
 
33 Tveter, Eivind; Welde, Morten.
The Traffic Impacts of Fixed Links. NECTAR Cluster 1 workshop; 2016-05-19 - 2016-05-20
MF NTNU Untitled
 
34 Tveter, Eivind; Welde, Morten; Odeck, James Oyugi.
Ferjeavløsning kan påvirke bosetting positivt – spesielt nær byområder. Samferdsel 2016
MF NTNU Untitled
 
2015
35 Bråthen, Svein; Solvoll, Gisle; Tveter, Eivind.
Flyets betydning for olje- og gassaktører. Samferdsel 2015 ;Volum 54.(1) s. 12-13
NORD HIM MF Untitled
 
36 Hogstad, Ingrid Johnsen; Tveter, Eivind.
Systemets problem eller individets problem?. Romsdals Budstikke. 2015 s. 38-
HIM Untitled
 
37 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
Flyets betydning for et desentralisert utdanningstilbud. Samferdsel 2015 ;Volum 54.(1) s. 6-7
NORD HIM MF Untitled
 
38 Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Sør-Norge : Sandane og Førde lufthavner. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-216-3) 34 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1504)
HIM MF Untitled
 
39 Torgersen, Paul; Johansen, Stig; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Bremnes, Helge; Grubbmo, Espen; Dahl, Malin.
Kvalitetssikring av konseptvalg «Framtidig lokalisering av Campus NTNU» : rapport til Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. : Metier; Møreforsking Molde 2015 94 s.
MF Untitled
 
40 Tveter, Eivind.
Productivity and infrastructure investment : the link between productivity and economic density in Norway. 56th Annual Transportation Research Forum; 2015-03-12 - 2015-03-14
MF Untitled
 
41 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein.
Bidrar transportinvesteringer til å oppfylle målene om økonomisk vekst og regional utvikling?. I: Ressursbruk i transportsektoren – noen mulige forbedringer. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2015 ISBN 978-82-93253-42-6. s. 146-163
HIM MF Untitled
 
42 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein; Eriksen, Knut Sandberg; Svendsen, Hilde Johanne; Thune-Larsen, Harald.
Samfunnsøkonomisk analyse av lufthavnkapasiteten i Oslofjordområdet. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-214-9) 49 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1503)
HIM MF TØI Untitled
 
43 Tveter, Eivind; Bråthen, Svein; Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg.
Med fly til... fotballkampen : med fly til... festivalen. Samferdsel 2015 ;Volum 54.(1) s. 8-9
NORD HIM MF Untitled
 
2014
44 Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg.
Luftfartens betydning for utvalgte samfunnssektorer : eksempler fra petroleumsrelatert virksomhet, kultur og sport. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-203-3) 91 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1410)
NORD HIM MF Untitled
 
45 Olaussen, Svein; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Reigstad, Erlend; Bertschler, Gunnar; Dahl, Malin; Zhang, Wei; Rekdal, Jens Ludvig.
Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for transportsystemet i Tønsbergregionen : rapport til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet : versjon 1.0. : Metier AS; Møreforsking Molde AS 2014 107 s.
HIM MF Untitled
 
46 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Tveter, Eivind; Tveter, eivind.
Trafikale og økonomiske virkninger av endringer i rabattbestemmelser på fylkesvegferjesamband i Sør-Trøndelag. : Handelshøgskolen i Bodø 2014 19 s. SIB-rapport(SIB-notat nr. 6-2014)
NORD UiO Untitled
 
2013
47 Bråthen, Svein; Denstadli, Jon Martin; Eriksen, Knut S.; Thune-Larsen, Harald; Tveter, Eivind.
Ferjefri E39 og mulige virkninger for lufthavnstruktur og hurtigbåtruter : en vurdering basert på en fullt utbygd E39. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978-82-7830-191-3) 87 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1311)
HIM MF TØI Untitled
 
48 Reigstad, Erlend; Hagen, Ingvild; Sutorius, Steffen; Dahl, Malin; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind.
En kortfattet sammenligning av norsk og svensk praksis ved utredninger av store transportinvesteringer i tidlig fase : 4 svenske case sammenlignet med norsk utredningspraksis etablert gjennom KVU/KS1-ordningen. Molde ; Oslo: Møreforsking Molde AS ; Metier AS 2013 32 s.
MF Untitled
 
49 Solvoll, Gisle; Hanssen, Thor-Erik Sandberg; Bråthen, Svein; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Trafikale og økonomiske virkninger av økt rabattsats på ferjesamband. Bodø: Universitetet i Nordland : Handelshøgskolen i Bodø : Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) 2013 62 s. SIB-rapport(4)
NORD HIM MF UiO Untitled
 
50 Tveter, Eivind.
DEALING WITH THE BASE CASE IN COST BENEFIT ANALYSIS. European Transport Conference; 2013-08-30 - 2013-09-02
MF Untitled
 
    Vis neste liste