Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2018
1 Auestad, Inger; Nilsen, Yngve; Rydgren, Knut.
Can restoration improve sustainability of hydropower?. 11th European Conference on Ecological Restoration: restoration in the age of climate change.; 2018-09-10 - 2018-09-13
HVL NHH UiO Untitled
 
2 Auestad, Inger; Rydgren, Knut; Nilsen, Yngve.
Environmental Restoration in Hydropower Development — Lessons from Norway. Sustainability 2018 ;Volum 10.(9)
HVL Untitled
 
3 Nilsen, Yngve.
Kommunal melkeku, regional kraftfilial eller lokalt lokomotiv. Kraftselskapet BKK etter kraftliberaliseringen. Heimen - Lokal og regional historie 2018 ;Volum 55.(02) s. 122-134
HVL NORCE Untitled
 
2016
4 Espeli, Harald; Nilsen, Yngve.
Riksrevisjonens historie 1816-2016. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1774-8) 608 s.
BI Untitled
 
5 Nilsen, Yngve.
Været som vare? Kommersialisering og av-kommersialisering av norsk værvarsling etter 1980. I: Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagen i 2015 og 2016. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-858-6.
UiB Untitled
 
6 Vollset, Magnus; Nilsen, Yngve.
Vinden dreier. Meteorologiens historie i Norge. Scandinavian Academic Press 2016 (ISBN 97-882-304-0190-3) 509 s.
UiB Untitled
 
2014
7 Nilsen, Yngve.
Da vesle Agnar ble ekstrem. Norsk meteorologi fra stormvarsel til ekstremvarsel. Tidsskrift for kulturforskning 2014 ;Volum 13.(3) s. 22-35
UiB Untitled
 
8 Nilsen, Yngve.
Siviløkonomene. Norges Handelshøyskole som profesjonsbygger. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3. s. 502-525
UiB Untitled
 
2013
9 Grytten, Ola Honningdal; Bjørsvik, Elisabeth; Nilsen, Yngve Skjærseth.
Banken i samfunnet: Bergens Privatbank/Bergen Bank 1855-1990. Bodoni forlag 2013 (ISBN 978-82-7128-676-7) 440 s.
NHH UiB Untitled
 
2011
10 Nilsen, Yngve; Bjørsvik, Elisabeth.
Norges Handelshøyskole i 75 år. "En læreanstalt av høieste rang". Fagbokforlaget 2011 (ISBN 978-82-450-1149-4) 380 s.
NHH UiB Untitled
 
2010
11 Nilsen, Yngve.
På terskelen til den "levende natur". Landskapsarkitekten Knut Ove Hillestads virke i NVE 1963-1990. Historisk Tidsskrift 2010 ;Volum 89.(1) s. 71-92
BI Untitled
 
12 Nilsen, Yngve.
The legacy of the Norwegian landscape architect Knut Ove Hillestad (1963-1991). Historisk Tidsskrift 2010 ;Volum 89.(1) s. 71-
BI Untitled
 
13 Nilsen, Yngve; Grinde, Eva; Valebrokk, Kåre.
Balansekunstnerne. Om Lederne og ledelse i 100 år. Lysaker: Dinamo 2010 (ISBN 978-82-8071-207-3) 294 s.
UiB Untitled
 
2008
14 Nilsen, Yngve.
Ideologi eller kompleksitet? Motstand mot vannkraftutbygging i Norge i 1970-årene. Historisk Tidsskrift 2008 ;Volum 138.(1) s. 61-84
BI Untitled
 
2006
15 Christensen, Sverre; Nilsen, Yngve.
Langs gilde veier. Gilde Norsk Kjøtt 1931-2006. : Dinamo forlag 2006
BI Untitled
 
16 Nilsen, Yngve; Thue, Lars.
Statens kraft . Miljø og marked 1965-2006. Universitetsforlaget 2006
BI Untitled
 
2005
17 Nilsen, Yngve.
En sterk stilling?: Norsk forskerforbunds historie 1955-2005. : Vigmostad & Bjørke 2005 (ISBN 8241903979)
BI Untitled
 
2004
18 Bergh, Trond; Nilsen, Yngve.
Et akademisk fellesskap. Akademikernes Fellesorganisasjon1975-2001. Fagbokforlaget 2004 (ISBN 8241903480) 262 s.
BI Untitled
 
2003
19 Nilsen, Yngve.
Statskraftverkenes generalplanlegging før og etter Mardøla-aksjonen. I: Erland Mårald og Christer Nordlund: Værna, vårda, værdera. Miljøhistoriske aspekter och aspekter på miljøhistoria. : 2003
BI Untitled
 
2002
20 Nilsen, Yngve.
ECON som aktør i norsk klimapolitikk på 1990-tallet. Økonomisk forum 2002 (7) s. 23-29
BI Untitled
 
21 Nilsen, Yngve; Meyer, Siri; Myklebust, Sissel.
Kunnskapsmakt uten faglige ambisjoner. ECON og norsk klimapolitikk i 1990-årene. I: Kunnskapsmakt, Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: 2002
BI Untitled
 
2001
22 Nilsen, Yngve Skjærseth; Nilsen, Yngve.
En felles plattform? Norsk oljeindustri og klimadebatten i Norge fram til 1998. : Universitetet i Oslo 2001 267 s.
UiO Untitled