Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 181 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2017
1 Lysaker, Odin.
Anerkjennelse som grunnlag for å være innenfor: Hva er anerkjennelse og hvorfor er det så viktig?. Utenforskap i det flerkulturelle Norge - Individuelle og samfunnsmessige perspektiver; 2017-03-06 - 2017-03-06
UIA Untitled
 
2 Lysaker, Odin.
Axel Honneth og anerkjennelse. Instituttseminar om dannelse og anerkjennelse; 2017-10-23 - 2017-10-23
UIA Untitled
 
3 Lysaker, Odin.
Det begynner med sårbarheten. Vårt land 2017
UIA Untitled
 
4 Lysaker, Odin.
Dignified Nature: The Moral Status of ‘Other Species’ in Martha Nussbaum’s Global Ethics. Lunch Seminar; 2017-06-13 - 2017-06-13
UIA Untitled
 
5 Lysaker, Odin.
Dignity on Hold: Migration, Time, and Human Rights. WAIT Project (Waiting for an Uncertain Future: The Temporalities of Irregular Migration); 2017-01-25 - 2017-01-25
UIA Untitled
 
6 Lysaker, Odin.
Ecological Sensibility: The Problem of Nature in Critical Theory. Philosophy and Social Science Conference; 2017-05-17 - 2017-05-21
UIA Untitled
 
7 Lysaker, Odin.
Ecological Sensibility: The Problem of Nature in Critical Theory. Environmental Philosophy Research Group; 2017-02-01 - 2017-02-01
UIA Untitled
 
8 Lysaker, Odin.
Ecological Sensibility: The Problem of Nature in Critical Theory. Ecological Challenges Conference 2017; 2017-02-16 - 2017-02-16
UIA Untitled
 
9 Lysaker, Odin.
Etter Kristiansand og Charlottesville: Ønsker vi at nazister fritt skal marsjere i norske byer?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UIA Untitled
 
10 Lysaker, Odin.
Freely Expressed Hate: Political Emotions after Terror. Reason and Affect in Divided Societies Workshop; 2017-04-25 - 2017-04-25
UIA Untitled
 
11 Lysaker, Odin.
Fritt uttrykt hat: Politiske følelser etter terror. Workshop; 2017-06-15 - 2017-06-15
UIA Untitled
 
12 Lysaker, Odin.
Hannah Arendt. Samtale med Paul Leer-Salvesen ifm. filmvisning; 2017-09-19 - 2017-09-19
UIA Untitled
 
13 Lysaker, Odin.
Hannah Arendt og krise. På kanten – Den norske filosofifestivalen, Kragerø; 2017-05-25 - 2017-05-25
UIA Untitled
 
14 Lysaker, Odin.
Hannah Arendt og krise. Samtale med Helgard Mahrdt og Inga Bostad ifm. filmvisning; 2017-10-12 - 2017-10-12
UIA Untitled
 
15 Lysaker, Odin.
Ingen verdier under press. Vårt land 2017
UIA Untitled
 
16 Lysaker, Odin.
Institutional Agonism: Axel Honneth's Radical Democracy. Critical Horizons 2017 ;Volum 18.(1) s. 33-51
UIA Untitled
 
17 Lysaker, Odin.
Klimakrise. På kanten – Den norske filosofifestivalen, Kragerø; 2017-05-25 - 2017-05-25
UIA Untitled
 
18 Lysaker, Odin.
Med livet på vent: Venting, usikkerhet og verdighet for irregulære migranter. Seminar om asyl; 2017-05-30 - 2017-05-30
UIA Untitled
 
19 Lysaker, Odin.
Miracles in Dark Times: Hannah Arendt and Refugees as Political Subjects. Asserting and Contesting the ‘Good Citizen’; 2017-06-07 - 2017-06-09
UIA Untitled
 
20 Lysaker, Odin.
Når tenkningen blir farlig. Morgenbladet 2017
UIA Untitled
 
21 Lysaker, Odin.
Three Cases of Humanitarian Ethics – Health, Migration, and Climate. The Humanitarian Studies Colloquium; 2017-11-27 - 2017-11-27
UIA Untitled
 
22 Lysaker, Odin.
Utvidelse av klimadebattens kampsone. Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC); 2017-01-31 - 2017-01-31
UIA Untitled
 
23 Lysaker, Odin.
Ytringsfrihet og moralsk ansvar. Avslutningskonferanse; 2017-10-24 - 2017-10-24
UIA Untitled
 
24 Syse, Henrik; Ezzati, Rojan; Erdal, Marta Bivand; Thorbjørnsrud, Kjersti; Figenschou, Tine Ustad; Kaufmann, Mareile; Lysaker, Odin; Steen, Francis Frode Østberg.
Negotiating Values: Norway in the wake of July 22. Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO) 2017 (ISBN 978-82-7288-804-5) 24 s. PRIO Report(2017)
ISF PRIO UiO Untitled
 
2016
25 Lysaker, Odin.
Axel Honneth og ytringsfriheten. Axel Honneth-seminar; 2016-02-24 - 2016-02-24
UIA Untitled
 
26 Lysaker, Odin.
Bodily Felt Integrity: Anarchic Communication in Jürgen Habermas' Democratic Thought. Active Citizenship Today: Discourses, Conditions, Contestations; 2016-06-02 - 2016-06-02
UIA Untitled
 
27 Lysaker, Odin.
Bodily Felt Integrity: Anarchic Communication in Jürgen Habermas’ Democratic Thought. The Philosophy and Social Science Conference; 2016-05-19 - 2016-05-19
UIA Untitled
 
28 Lysaker, Odin.
Brenn passet! Etisk blikk på flyktningekrisen. Åpen dag; 2016-03-16 - 2016-03-16
UIA Untitled
 
29 Lysaker, Odin.
Etikk og rett: Hannah Arendt og retten til å ha rettigheter. Forskningsgruppen i etikk; 2016-10-11 - 2016-10-11
UIA Untitled
 
30 Lysaker, Odin.
Freedom in the Anthropocene: Axel Honneth on Ecological Crisis. SUM Forum; 2016-06-14 - 2016-06-14
UIA Untitled
 
31 Lysaker, Odin.
Freedom in the Anthropocene: Axel Honneth on Ecological Crisis. The Freedom Today Conference: On the Occasion of the Award of the Ulysses Medal to Axel Honneth; 2016-06-08 - 2016-06-08
UIA Untitled
 
32 Lysaker, Odin.
Global Health Ethics. Global Governance for Health Post-2015; 2016-02-23 - 2016-02-23
UIA Untitled
 
33 Lysaker, Odin.
How Green is John Dryzek's 'Green Democracy'?. Arne Naess Symposium 2016; 2016-09-15 - 2016-09-15
UIA Untitled
 
34 Lysaker, Odin.
Klimasøksmål, statsløshet og ytringsansvar: Utfordringer for europeisk sikkerhet. Europarådets Generalsekretær Thorbjørn Jaglands Jon Lilletun-forelesning 2016; 2016-10-24 - 2016-10-24
UIA Untitled
 
35 Lysaker, Odin.
Kroppspolitikk. Ny Tid 2016
UIA Untitled
 
36 Lysaker, Odin.
Menneskeverd under press: Etisk blikk på mediedebatten om flyktningekrisen. Lillesand kirkeakademi; 2016-01-20 - 2016-01-20
UIA Untitled
 
37 Lysaker, Odin.
The Anarchic Core of Communication: Ambiguities in Jürgen Habermas’ Political Thought. Center for Anthropological, Political, and Social Theory; 2016-04-14 - 2016-04-14
UIA Untitled
 
38 Lysaker, Odin.
The Politics of Dignity. Solidarity as a Lived Experience; 2016-03-08 - 2016-03-08
UIA Untitled
 
39 Lysaker, Odin.
Tigging. Ekko, NRK P2 [Radio] 2016-09-12
UIA Untitled
 
40 Lysaker, Odin.
To Live a Dignified Life: Martha Nussbaum's Global Health Ethics. Centre for Medical Ethics; 2016-03-02 - 2016-03-02
UIA Untitled
 
41 Lysaker, Odin.
Utvidelse av klimadebattens kampsone. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO 2016
UIA Untitled
 
42 Lysaker, Odin.
Verdighet på vent. Fædrelandsvennen 2016
UIA Untitled
 
43 Lysaker, Odin.
Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet. Portal forlag 2016 (ISBN 9788283140705) 256 s.
UIA Untitled
 
44 Lysaker, Odin; Syse, Henrik.
The dignity in free speech : civility norms in post-terror societies. Nordic Journal of Human Rights 2016 ;Volum 34.(2) s. 104-123
BJORKNES PRIO UIA Untitled
 
2015
45 Lysaker, Odin.
Axel Honneth: Frihet gjennom anerkjennelse. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2015
UIA Untitled
 
46 Lysaker, Odin.
Blasfemi, ytringsfrihet og pressefrihet: Fritt frem så lenge ingen blir krenket?. Debatt ifm. Pressefrihetens dag (m/Anine Kierulf, Helge Simonnes, Hege Ulstein og Hege Moe Eriksen); 2015-05-04 - 2015-05-04
UIA Untitled
 
47 Lysaker, Odin.
Democratic Disagreement and Embodied Dignity: The Moral Grammar of Political Conflicts. I: Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004287334. s. 147-168
UIA Untitled
 
48 Lysaker, Odin.
Etikk når kroppen berøres (anmeldelse av Judith Butlers bok Senses of the Subject). Ny Tid 2015 (9)
UIA Untitled
 
49 Lysaker, Odin.
Free Speech and Media Ethics. Brown Bag Seminar (with Henrik Syse); 2015-09-14 - 2015-09-14
UIA Untitled
 
50 Lysaker, Odin.
Free Speech, Blasphemy, and the Ethics of Public Discourse after the Paris Terror. Brown Bag Seminar (with comments by Postdoc. Anine Kierulf); 2015-04-20 - 2015-04-20
UIA Untitled
 
    Vis neste liste