Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-13 of 13

2019
1 Berg-Olstad, Ingeborg; Klette, Trine.
Helsesykepleieres vurderinger av tidlig samspill mellom spedbarn og foreldre. Sykepleien Forskning 2019 ;Volume 14. p. -
VID Untitled
 
2018
2 Klette, Trine; Drugli, May Britt; Aandahl, Anne Marie.
Together and alone a study of interactions between toddlers and childcare providers during mealtime in Norwegian childcare centres. Early Child Development and Care 2018 ;Volume 188.(3) p. 387-398
VID HINN NTNU Untitled
 
3 Klette, Trine; Killén, Kari.
Painful transitions: a study of 1-year-old toddlers’ reactions to separation and reunion with their mothers after 1 month in childcare. Early Child Development and Care 2018
VID OSLOMET Untitled
 
2016
4 Klette, Trine.
Omsorg, tilknytning og betydning av trøst. I: Beskytt øyeblikket mitt : kirkens og foreldrenes omsorg for de minste barna. Oslo: IKO-forlaget 2016 ISBN 978-82-8249-226-3. p. 37-48
VID Untitled
 
5 Klette, Trine; Kleiven, Tormod; Kalfoss, Mary; Halvorsrud, Liv; Owe, Jenny.
Omsorgens innhold og mangfold. Fenomenet omsorg sett fra et flerfaglig perspektiv. Tidsskrift for omsorgsforskning 2016 ;Volume 2.(1) p. 12-23
VID OSLOMET Untitled
 
2013
6 Klette, Trine.
Betydningen av tidlig tilknytning og trøst i barndommen. I: Til barnas beste : veier til omsorg og lek, læring og danning. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-42555-2. p. 14-34
VID Untitled
 
2012
7 Killén, Kari; Arnevik, Espen Kristian; Klette, Trine.
Early mother-child interaction and childrens attachment at 1 year in Norway. Today’s Children are Tomorrow’s Parents 2012 (32) p. 5-20
OSLOMET UiO Untitled
 
8 Klette, Trine.
Attachment. I: Middle range theories: applications to nursing research. Lippincott Williams & Wilkins 2012 ISBN 978-1608318001. p. 160-172
VID Untitled
 
2008
9 Klette, Trine.
Omsorgssvikt og personlighetsforstyrrelser. Tidsskrift for Den norske legeforening 2008 ;Volume 128.(13-14) p. 1538-40
VID Untitled
 
2007
10 Klette, Trine.
Tid for trøst. En undersøkelse av sammenhenger mellom trøst og trygghet over to generasjoner. : NOVA 2007 (ISBN 978-82-7894-268-0) ;Volume 2007.197 p. NOVA Rapport(17)
HIOA Untitled
 
2006
11 Killen, Kari; Klette, Trine; Arnevik, Espen Kristian.
Tidlig mor-barn samspill i norske familie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2006 ;Volume 43.(7) p. 694-701
OSLOMET UiO Untitled
 
1999
12 Mossige, Svein; Klette, Trine.
Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. : NOVA 1999 80 p.
UiO Untitled
 
13 Mossige, Svein; Klette, Trine.
Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Forståelse, behandling og straff. Rapport fra en nordisk ekspertkonferanse Oslo 27.-28. oktober 1999. : NOVA 1999 ;Volume 1999.55 p. NOVA skriftserie(7)
HIOA Untitled