Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Martinussen, Pål Erling; Magnussen, Jon; Vrangbæk, Karsten; Frich, Jan C.
Should I stay or should I go? The role of leadership and organisational context for hospital physicians’ intention to leave their current job. BMC Health Services Research 2020 ;Volum 20.(400) s. -
NTNU UiO Untitled
 
2 Martinussen, Pål Erling; Veggeland, Frode.
Low political trust is bad for your health: A comparative study of 24 European countries. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2020-01-06 - 2020-01-08
NIBIO NTNU SINTEF UiO Untitled
 
2019
3 Martinussen, Pål Erling; Blekesaune, Arild; Aas, Simen Ø..
En søppelvogn til begjær? Om sammenhengen mellom bruk av markedsmekanismer og innbyggertilfredshet med kommunale renovasjonstjenester.. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(4) s. 371-397
NTNU Untitled
 
4 Martinussen, Pål Erling; Magnussen, Jon.
Is having private health insurance associated with less support for public healthcare? Evidence from the Norwegian NHS. Health Policy 2019 ;Volum 123.(7) s. 675-680
NTNU Untitled
 
5 Nordheim, Oda; Martinussen, Pål Erling.
Happiness and the role of social protection: how types of social spending affected individuals' life satisfaction in OECD countries, 1980?2012. Journal of International and Comparative Social Policy 2019 s. 1-24
NTNU Untitled
 
6 Traina, Gloria; Martinussen, Pål Erling; Feiring, Eli.
Being Healthy, Being Sick, Being Resposnible: Attitudes towards Responsibility for Health in a Public Healthcare System. Public Health Ethics 2019 ;Volum 12.(2) s. 145-157
NTNU UiO Untitled
 
7 Veggeland, Frode; Martinussen, Pål Erling; Rydland, Håvard T..
Low political trust is bad for your health: A comparative study of 24 European countries. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2019-01-07 - 2019-01-09
NTNU UiO Untitled
 
2018
8 Kampevoll, Fredrik; Martinussen, Pål Erling.
Gøy på landet? Betydningen av lokale trekk for innvandreres bosetting i rurale kommuner. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2018 ;Volum 34.(2-3) s. 89-112
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
2017
9 Borisova, Liubov V.; Martinussen, Pål Erling; Rydland, Håvard T.; Stornes, Per Gunnar; Eikemo, Terje Andreas.
Public evaluation of health services across 21 European countries: The role of culture. Scandinavian Journal of Public Health 2017 ;Volum 45.(2) s. 132-139
NTNU Untitled
 
10 Martinussen, Pål Erling; Frich, Jan C; Vrangbæk, Karsten; Magnussen, Jon.
Organisatoriske forhold og løsninger i spesialisthelsetjenesten – hva mener sykehuslegene?. Michael 2017 ;Volum 14. Suppl. 19 s. 95-105
NTNU UiO Untitled
 
11 Martinussen, Pål Erling; Magnussen, Jon; Frich, Jan C; Vrangbæk, Karsten.
Hvordan bør sykehusene styres?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 20-21
NTNU UiO Untitled
 
12 Martinussen, Pål Erling; Neby, Simon; Vrangbæk, Karsten.
Sykehuspolitisk styring i Norge: mellom politikk og forvaltning. I: En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02707-4. s. 140-158
NORCE NTNU Untitled
 
2016
13 Magnussen, Jon; Vrangbæk, Karsten; Martinussen, Pål Erling; Frich, Jan C.
Mellom politikk og administrasjon - organisering av spesialisthelsetjenesten i Norge. Oslo: Den norske legeforening 2016 110 s.
NTNU UiO Untitled
 
2015
14 Halvorsen, Thomas; Martinussen, Pål Erling.
Benzodiazepine use in COPD: empirical evidence from Norway. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2015 ;Volum 10.(1) s. 1695-1702
NTNU SINTEF Untitled
 
15 Martinussen, Pål Erling.
Nordmenn med kols får mer beroligende enn psykiatri-pasienter. Dagbladet [Avis] 2015-09-14
NTNU Untitled
 
16 Martinussen, Pål Erling.
Valget 2015 - Hva skjer i dagene etterpå?. NRK P1 [Radio] 2015-09-13
NTNU Untitled
 
17 Rohde, Tarald; Torvatn, Hans Yngvar; Magnussen, Jon; Lippestad, Jan Wilhelm; Kalseth, Birgitte; Martinussen, Pål Erling.
Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst. Oslo, Trondheim: SINTEF 2015 250 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
18 Halvorsen, Thomas; Martinussen, Pål Erling.
The geography of chronic obstructive pulmonary disease: A population-based study of Norway. Social Science and Medicine 2014 ;Volum 111. s. 25-34
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
19 Lillefjell, Monica; Haugan, Tommy; Martinussen, Pål Erling; Halvorsen, Thomas.
Treatment outcomes among individuals in a musculoskeletal pain rehabilitation program related to the trends in the dispensing of prescribed medications. Journal of Musculoskeletal Pain 2013 ;Volum 21.(4) s. 311-319
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Magnussen, Jon; Martinussen, Pål Erling.
From Centralization to Decentralization, and Back: Norwegian Health Care in a Nordic Perspective. I: Federalism and Decentralization in European Health and Social Care. Palgrave Macmillan 2013 ISBN 9780230285248. s. 101-114
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Martinussen, Pål Erling.
Hospital physicians' assessments of their interaction with GPS: The role of physician and community characteristics. Health Policy 2013 ;Volum 110.(1) s. 14-21
SINTEF Untitled
 
22 Martinussen, Pål Erling.
Referral quality and the cooperation between hospital physicians and general practice: the role of physician and community factors. Scandinavian Journal of Public Health 2013 ;Volum 41.(8) s. 874-882
SINTEF Untitled
 
2012
23 Halvorsen, Thomas; Martinussen, Pål Erling.
The geography of chronic obstructive pulmonary disease: A population-based study of Norway. European Journal of Public Health 2012 ;Volum 22.(supp. 2) s. 42-42
SINTEF Untitled
 
24 Halvorsen, Thomas; Martinussen, Pål Erling.
The geography of chronic obstructive pulmonary disease: A population-based study of Norway. 5th European Public Health Conference in; 2012-11-07 - 2012-11-11
SINTEF Untitled
 
25 Martinussen, Pål Erling.
Komplisert legesamarbeid. Sykepleien Forskning 2012 s. -
SINTEF Untitled
 
26 Martinussen, Pål Erling.
Lite fornøyd med legesamarbeid. Dagens medisin 2012 s. -
SINTEF Untitled
 
27 Martinussen, Pål Erling.
Misfornøyde sykehusleger. www.tidsskriftet.no 2012 s. -
SINTEF Untitled
 
28 Martinussen, Pål Erling; Magnussen, Jon.
Do hospitals perform better when they are led by doctors? Evidence on costs, efficiency and medical quality. European Journal of Public Health 2012 ;Volum 22. s. 148-149
NTNU SINTEF Untitled
 
2011
29 Haugan, Tommy; Halvorsen, Thomas; Martinussen, Pål Erling.
Bruk av vanedannende legemidler i Norge; i befolkning generelt, og blant pasienter utskrevet fra sykehus. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052459) 47 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
30 Lillefjell, Monica; Haugan, Tommy; Martinussen, Pål Erling.
Depression and pain experience predicts addictive drug use among chronic musculoskeletal pain patients in rehabilitation. 25th Annual Conference of European Health Psychology Society (EHPS); 2011-09-20 - 2011-09-24
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Lillefjell, Monica; Haugan, Tommy; Martinussen, Pål Erling.
Depression and pain experience predicts addictive drug use among chronic musculoskeletal pain patients in rehabilitation. Psychology and Health 2011 ;Volum 26. Suppl. 2 s. 95--
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Martinussen, Pål Erling; Magnussen, Jon.
Resisting market-inspired reform in healthcare: The role of professional subcultures in medicine. Social Science and Medicine 2011 ;Volum 73.(2) s. 193-200
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Westin, Andreas; Halvorsen, Thomas; Haugan, Tommy; Martinussen, Pål Erling; Aamo, Trond Oskar; Lilleeng, Solfrid.
Bruk av benzodiazepiner og z-hypnotika i psykiatriske institusjoner i Norge.. : SINTEF Teknologi og samfunn 2011 (ISBN 978-82-14-05244-2) 57 s.
NORD NTNU SINTEF STO Untitled
 
2009
34 Martinussen, Pål Erling; Hagen, Terje P..
Reimbursement systems, organisational forms and patient selection: Evidence from day surgery in Norway. Health Economics, Policy and Law 2009 ;Volum 4. s. 139-158
UiO Untitled
 
35 Martinussen, Pål Erling; Magnussen, Jon; Vrangbæk, Karsten; Saltman, Richard B.
Introduction: the Nordic model of health care. I: Nordic Health Care Systems. Recent Reforms and Current Policy Challenges. Open University Press 2009 ISBN 9780335238132. s. 3-21
NTNU Untitled
 
36 Martinussen, Pål Erling; Mo, Tone Opdahl; Harsvik, Trond Halvdan.
Kartlegging av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen på St. Olavs hospital. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214047899) 105 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
37 Pettersen, Ivar; Martinussen, Pål Erling; Halsteinli, Vidar; Kalseth, Jorid.
Produktivitetsindikatorer for poliklinikker ved sykehus og for private avtalespesialister: Databehov og metode. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214047974) 48 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
38 Reitan, Jarl; Martinussen, Pål Erling.
Improving care for COPD patients. I: Public Service Review Science and Technology. : Public Service Review 2009 s. 196-197
SINTEF Untitled
 
2008
39 Martinussen, Pål Erling.
Health care reform: The Nordic experience. The European Public Health Association (EUPHA) conference; 2008-11-06 - 2008-11-08
SINTEF Untitled
 
40 Martinussen, Pål Erling.
Individual and organisation-specific predictors of organisational commitment: Analysis of Norwegian health professionals. The XV Nordic Political Science Association (NOPSA) Conference; 2007-08-09 - 2008-08-06
SINTEF Untitled
 
41 Martinussen, Pål Erling.
Markets, medicine, management: Medical professionals’ reactions to NPM-reforms in a NHS-country. The 3rd Nordic Workshop on Health Management and Organization; 2008-12-04 - 2008-12-05
SINTEF Untitled
 
42 Martinussen, Pål Erling.
Self-interest or ideology? The attitude of Norwegian medical specialists towards private welfare services. Scandinavian Political Studies 2008 ;Volum 31.
SINTEF UiO Untitled
 
2007
43 Aasland, Olaf Gjerløw; Hagen, Terje P.; Martinussen, Pål Erling.
Sykehuslegenes syn på sykehusreformen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007 ;Volum 127.(17) s. 2218-2221
UiO Untitled
 
2006
44 Martinussen, Pål Erling.
Assessing the Norwegian hospital reform: evidence from the hospital physicians. Eleventh International Congress of the European Society for Health and Medical Sociology; 2006-09-02
SINTEF Untitled
 
45 Martinussen, Pål Erling.
Self-interestor ideology? Norwegian medical specialists attitudes towards private welfare.. 14. Nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap; 2006-01-06
SINTEF Untitled
 
46 Midttun, Linda; Martinussen, Pål Erling.
Response to Karlberg's comments on "Hospital waiting time in Norway: What is the role of organizational change?". Scandinavian Journal of Public Health 2006 ;Volum 34.
SINTEF UiO Untitled
 
2005
47 Martinussen, Pål Erling; Midttun, Linda.
Hospital waiting time in Norway: What is the role of organizational change?. Scandinavian Journal of Public Health 2005 ;Volum 33. s. 439-446
SINTEF Untitled
 
48 Martinussen, Pål Erling; Paulsen, Bård.
Ny rolle for fylkespolitikerne: Fra eier til ombud. Springer 2005 (ISBN 8214032288)
SINTEF Untitled
 
49 Martinussen, Pål Erling; Pettersen, Ivar; Hofstad, Tormod.
Kommunenes utgiftsbehov og produksjonskostnader innenfor pleie- og omsorgssektoren: analyser av brukerdata og kommunespesifikke data. : SINTEF 2005 (ISBN 8214037794) 74 s. SINTEF Rapport(STF78 A055018)
SINTEF Untitled
 
50 Midttun, Linda; Martinussen, Pål Erling.
Hospital waiting time in Norway: What is therole of organisational change?. Scandinavian Journal of Public Health 2005 ;Volum 33.(6) s. 439-446
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste