Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 142 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Bigum Sundar, Turid Kristin; Riiser, Kirsti; Småstuen, Milada Cvancarova; Opheim, Randi; Løndal, Knut; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi.
Health-related quality of life among 13–14year old adolescents with overweight−amixed methods approach. Health and Quality of Life Outcomes 2020 ;Volum 18.(161) s. 1-10
OSLOMET USN UiO Untitled
 
2 Glavin, Kari.
Public Health Intervention Wheel – helsesykepleierens helsefremmende og forebyggende intervensjoner. I: Helsesykepleie : en grunnbok. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245025057. s. 171-191
VID Untitled
 
3 Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Andersen, Lene Frost; Småstuen, Milada C.; Glavin, Kari.
The use of a communication tool about diet at the child health centre: A cluster randomized controlled trial. Nursing Open 2020 ;Volum 7.(4) s. 1217-1232
VID OSLOMET UiO Untitled
 
4 Nordhagen, Live Solveig; Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Kai-Håkon; Glavin, Kari; Skjerven, Håvard Ove; Småstuen, Milada Cvancarova; Hilde, Katarina; Nordlund, Björn; Vettukattil, Muhammad Riyas; Hedlin, Gunilla; Granum, Berit Brunstad; Jonassen, Christine M.; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Haugen, Guttorm; Rehbinder, Eva Maria; Söderhall, Cilla; Staff, Anne Cathrine; Carlsen, Karin C. Lødrup.
Maternal use of nicotine products and breastfeeding 3 months postpartum. Acta Paediatrica 2020 s. -
VID FHI OSTFSYK OUS UiO NMBU Untitled
 
2019
5 Glavin, Kari.
Ikke alltid fantastisk. Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid. Fagbokforlaget 2019 (ISBN 9788245013856) 178 s.
VID Untitled
 
6 Glavin, Kari.
Psykiske reaksjoner under svangerskap og etter fødsel. I: Det nye livet. Svangerskap, fødsel og barseltid. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2407-4. s. 237-243
VID Untitled
 
7 Glavin, Kari; Dolvik, Stina; Leirbakk, Maria Jensberg; Berg, Rigmor; Magnus, Jeanette H..
“New families”: Innovation and Development of the Child Health Services in Oslo. 5th International Conference of Global Network of Public Health Nursing; 2019-05-14 - 2019-05-16
VID UiO UiT Untitled
 
8 Glavin, Kari; Schaffer, Marjorie Ann; Kvarme, Lisbeth Gravdal.
The Public Health Intervention Wheel in Norway. Public Health Nursing 2019
VID OSLOMET Untitled
 
9 Glavin, Kari; Sæteren, Berit.
Somali New Mothers’ Experiences with Health Care in Norway. 5th International Conference of Global Network of Public Health Nursing; 2019-05-14 - 2019-05-16
OSLOMET VID Untitled
 
10 Herigstad, Linda; Glavin, Kari.
Parents' experiences of completing the ASQ tool at the two-year consultation at the Child Health Center – a qualitative study. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2019 ;Volum 15.(1)
VID Untitled
 
11 Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Andersen, Lene Frost; Småstuen, Milada Cvancarova; Glavin, Kari.
Parental concerns of allergy or hypersensitivity and the infant's diet. Nursing Open 2019 ;Volum 6.(1) s. 136-143
VID OSLOMET UiO Untitled
 
12 Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Glavin, Kari.
Parental experience of counselling about food and feeding practices at the child health centre: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2019 ;Volum 28. s. 1653-1663
VID OSLOMET Untitled
 
13 Hvatum, Ingjerd; Glavin, Kari.
Counselling mothers about infant formula; a modified scoping review. 5th International Conference of Global Network of Public Health Nursing; 2019-05-14 - 2019-05-16
VID Untitled
 
14 Hvatum, Ingjerd; Glavin, Kari.
Counselling mothers about infant formula A modified scoping review. International Council of Nurses; 2019-06-27 - 2019-07-01
USN VID Untitled
 
15 Hvatum, Ingjerd; Glavin, Kari.
Veiledning til mødre i bruk av morsmelkerstatning. Helsesykepleierkongressen 2019; 2019-09-17 - 2019-09-19
VID USN Untitled
 
16 Kreyberg, Ina; Nordhagen, Live Solveig; Bains, Karen Eline Stensby; Alexander, Jan; Becher, Rune; Carlsen, Kai-Håkon; Glavin, Kari; Carlsen, Karin C. Lødrup.
An update on prevalence and risk of snus and nicotine replacement therapy during pregnancy and breastfeeding. Acta Paediatrica 2019 ;Volum 108.(7) s. 1215-1221
VID FHI OUS UiO Untitled
 
17 Riiser, Kirsti; Sundar, Turid Kristin Bigum; Løndal, Knut; Lagerløv, Per; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi.
A qualitative study of motivation among overweight adolescents after participation in a physical activity intervention. 7th International Self-Determination Theory Conference; 2019-05-21 - 2019-05-24
OSLOMET USN Untitled
 
18 Solberg, Beate; Glavin, Kari.
New Families - intervention program - a better approach for first-time-fathers?. 5th International Conference of Global Network of Public Health Nursing; 2019-05-14 - 2019-05-16
VID Untitled
 
19 Støles, Marie; Glavin, Kari; Groven, Karen Synne.
Hvilken betydning får omsorg i formidling til foreldre av barn med overvekt - helsesøstres erfaringer. Nordisk sygeplejeforskning 2019 ;Volum 9.(2) s. 128-140
VID OSLOMET UiO Untitled
 
20 Sundar, Turid Kristin Bigum; Løndal, Knut; Riiser, Kirsti; Lagerløv, Per; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi.
Adolescents With Overweight or Obesity: A Qualitative Study of Participation in an Internet-Based Program to Increase Physical Activity. Sage Open Nursing 2019 ;Volum 5. s. 1-11
VID OSLOMET UiO Untitled
 
2018
21 Brodtkorb, Elisabeth; Businaro, Nicoletta; Farstad, Gunhild Regland; Glavin, Kari; Herland, Mari Dalen; Voldner, Nanna.
Styrket og tidligere tilbud til småbarnsforeldre. Systematisk samarbeid mellom helsestasjon og familievernkontor. Evaluering av Tiltak 26 i «En god barndom varer livet ut». Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017). Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2018 (ISBN 978-82-93490-20-3) 82 s. VID Rapport(2)
VID Untitled
 
22 Brodwall, Anne; Glavin, Kari; Lagerløv, Per.
Parents' experience when their child has chronic abdominal pain: A qualitative study in Norway. BMJ Open 2018 ;Volum 8.(5)
VID UiO VV Untitled
 
23 Clark, Connie Lynn; Glavin, Kari; Missal, Bernita Eileen; Sæteren, Berit.
Is there a common experience? Somali new mothers' childbirth experiences in Norway and the United States. Public Health Nursing 2018 ;Volum 35.(3) s. 184-191
VID OSLOMET Untitled
 
24 Egge, Hilde; Kvellestad, Kristine; Glavin, Kari.
Innvandrerkvinners erfaringer med svangerskap, fødsel og barseltid i Norge - en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2018 ;Volum 14.(1) s. 19-
VID Untitled
 
25 Egge, Hilde; Nordhagen, Live Solveig; Aabø, Liv Sandnes; Glavin, Kari.
Tospannsmodellen som praksismodell for helsesøsterstudenter. Nordisk sygeplejeforskning 2018 ;Volum 8.(2) s. 92-106
VID Untitled
 
26 Glavin, Kari; Erdal, Bodil.
Tverrfaglig samarbeid i praksis til beste for barn og unge i Kommune Norge. Kommuneforlaget AS 2018 (ISBN 9788244623339) 256 s.
VID Untitled
 
27 Kerr, Madeleine J.; Gargantua-Aguila, S.R.; Glavin, Kari; Honey, Michelle; Nahcivan, N.O.; Secginli, S.; Martin, K.S.; Monsen, K.A..
Feasibility of Describing Community Strengths Relative to Omaha System Concepts.. Public Health Nursing 2018
VID Untitled
 
28 Khalid, Tasmia A.; Glavin, Kari; Lagerløv, Per.
Food Traditions and Overweight among Pakistanis in Norway: A Qualitative Interview Study.. Health Science Journal 2018 ;Volum 12.(6:607)
VID UiO Untitled
 
29 Khalifa, Dina Mohammed Sami; Glavin, Kari; Bjertness, Espen; Lien, Lars.
Course of depression symptoms between 3 and 8 months after delivery using two screening tools (EPDS and HSCL-10) on a sample of Sudanese women in Khartoum state. BMC Pregnancy and Childbirth 2018 ;Volum 18.(324) s. -
VID HINN SI UiO Untitled
 
30 Leahy-Warren, Patricia; Day, Mary Rose; Philpott, Lloyd; Glavin, Kari; Gjevjon, Edith Roth; Egge, Hilde; Healy, Elizabeth; Mulcahy, Helen; Nordhagen, Live Solveig.
A falls case summary: Application of the public health nursing intervention wheel. Public Health Nursing 2018 ;Volum 35.(4) s. 307-316
VID Untitled
 
31 Lorentsen, Ingfrid Samset; Despriee, Åshild; Salvigsen, Therese; Aschjem, Siril; Glavin, Kari.
Verktøyet TIBIR kan gjøre foreldre med minoritetsbakgrunn tryggere i rollen. Tidsskriftet sykepleien 2018 ;Volum 106. s. -
VID Untitled
 
32 Riiser, Kirsti; Helseth, Sølvi; Fagerlund, Bettina; Misvær, Nina; Glavin, Kari.
Implementing guidelines for managing adolescent overweight and obesity -Challenges involved. Nordic Implementation Conference; 2018-05-29 - 2018-05-30
OSLOMET USN Untitled
 
33 Solberg, Beate; Glavin, Kari.
Fedre ønsker en mer aktiv rolle i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonen. Sykepleien Forskning 2018 s. 1-20
VID Untitled
 
34 Solberg, Beate; Glavin, Kari.
From Man to Father: Norwegian First-Time Fathers’ Experience of the Transition to Fatherhood. Health Science Journal 2018 ;Volum 12.(3) Suppl. 569 s. -
VID Untitled
 
35 Sundar, Turid Kristin Bigum; Løndal, Knut; Lagerløv, Per; Glavin, Kari; Helseth, Sølvi.
Overweight adolescents' views on physical activity - experiences of participants in an internet-based intervention: a qualitative study. BMC Public Health 2018 ;Volum 18.(448) s. 1-10
VID OSLOMET UiO Untitled
 
2017
36 Glavin, Kari.
Det er ikke alltid like fantastisk. Tidsskrift for helsesøstre 2017 (2)
VID Untitled
 
37 Glavin, Kari.
Helsesøsters rolle i det tverrfaglige samarbeidet i skolen. I: Foreløpig utgave av Barn og Unge i Midten. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50885-9. s. 137-160
VID Untitled
 
38 Glavin, Kari; Erdal, Bodil.
Helsestasjonen som helsefremmende arena for barnefamilier. I: Helsefremmende samhandling - Natur og kultur som folkehelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245016963. s. 66-74
VID Untitled
 
39 Helseth, Sølvi; Riiser, Kirsti; Holmberg Fagerlund, Bettina; Misvær, Nina; Glavin, Kari.
Implementing guidelines for preventing, identifying and treating adolescent overweight and obesity; - school nurses’ perceptions of the challenges involved.. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2017 ;Volum 26.(23-24) s. 4716-4725
OSLOMET Untitled
 
40 Holmberg Fagerlund, Bettina; Helseth, Sølvi; Owe, Jenny; Glavin, Kari.
Counselling parents on young children's healthy diet: a modified scoping review. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2017 ;Volum 26.(23-24) s. 4039-4052
VID OSLOMET Untitled
 
41 Johnsen, Sølvi Skjørestad; Glavin, Kari.
Den digitale tidsklemma. Hvordan opplever småbarnsmødre å kunne balansere sin oppmerksomhet mellom bruk av smarttelefon og samtidig være tilsted for barnet?. Nordisk sygeplejeforskning 2017 ;Volum 7.(3) s. 224-38
VID Untitled
 
42 Schaffer, Marjorie Ann; Kalfoss, Mary; Glavin, Kari.
Public health nursing interventions to promote quality of life in older adult populations: A systematic review. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) 2017 ;Volum 7.(11)
VID Untitled
 
43 Weum, Maren; Bragstad, Line Kildal; Glavin, Kari.
Hvordan helsesøstre bruker kunnskapskilder. Sykepleien Forskning 2017 ;Volum 12. s. -
VID UiO UiT Untitled
 
2016
44 Gebremariam, Mekdes Kebede; Lien, Nanna; Torheim, Liv Elin; Andersen, Lene Frost; Melbye, Elisabeth Lind; Glavin, Kari; Hausken, Solveig Elisabeth Sand; Sleddens, Ester FC; Bjelland, Mona.
Perceived rules and accessibility: measurement and mediating role in the association between parental education and vegetable and soft drink intake. Nutrition Journal 2016 ;Volum 15:76. s. -
VID OSLOMET UiO UIS Untitled
 
45 Glavin, Kari.
Barseldepresjon. En kommunal modell for forebygging, identifisering og behandling. I: Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 9788205486294. s. 401-412
VID Untitled
 
46 Glavin, Kari.
Helsesøstertjenesten i helsestasjon. I: Sykepleie i kommunehelsetjenesten. Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie.. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2014-4. s. 55-72
VID Untitled
 
47 Glavin, Kari.
Nurse Family Partnership. I: Helsestasjonstjenesten: barns psykiske helse og utvikling. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 9788205486294. s. 425-436
VID Untitled
 
48 Glavin, Kari; Gjevjon, Edith L Roth.
Innledning. I: Sykepleie i kommunehelsetjenesten. Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie.. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2014-4. s. 12-14
VID Untitled
 
49 Glavin, Kari; Gjevjon, Edith L Roth.
Sykepleie i kommunehelsetjenesten. Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie.. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-2014-4) 279 s.
VID Untitled
 
50 Glavin, Kari; Gjevjon, Edith L Roth; Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Nordhagen, Live Solveig; Egge, Hilde; Leahy-Warren, Patricia; Benefield, Lazelle; Day, Mary Rose; Mulcahy, Helen; Philpott, Lloyd; Healy, Elizabeth; Hall, Beth; Sturdevant, Diana; Round, Teri.
A Public Health Approach to Falls Interventions: Contribution of Community Nurses. Sykepleierkongressen 2+16; 2016-09-27 - 2016-09-28
VID HINN UiO Untitled
 
    Vis neste liste