Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 376 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2020
1 Holden, Helge; Lohndal, Terje.
God og dårlig midlertidighet. www.universitetsavisa.no 2020
NTNU UiT Untitled
 
2 Holden, Helge; Lohndal, Terje.
Hva er et fornuftig antall midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
NTNU UiT Untitled
 
3 Holden, Helge; Lohndal, Terje.
Midlertidighet: Den gode, den dårlige og den kontroversielle. Forskerforum.no 2020
NTNU UiT Untitled
 
4 Holden, Helge; Lohndal, Terje.
NTNU-professorer vil skille mellom god og dårlig midlertidighet. Khrono [Internett] 2020-01-02
NTNU UiT Untitled
 
5 Lohndal, Terje.
Når fikk homo sapiens språk? Den lingvistiske debatten. Arkeologisk seminar; 2020-02-06 - 2020-02-06
NTNU UiT Untitled
 
6 Lohndal, Terje.
Språk i endring: Hvordan og hvorfor?. Gjesteforelesning; 2020-01-30 - 2020-01-30
NTNU UiT Untitled
 
7 Lohndal, Terje.
Syntactic categorization of roots. I: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics 2020. Oxford University Press 2020 ISBN 9780199384655. s. 1-28
NTNU UiT Untitled
 
8 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit.
Hvorfor har ord kjønn?. forskning.no [Internett] 2020-03-30
NTNU UiT Untitled
 
9 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Vangsnes, Øystein A.
Verb Second in Norwegian: Variation and Acquisition. I: Rethinking Verb Second. Oxford University Press 2020 ISBN 9780198844303.
NTNU UiT Untitled
 
2019
10 Lohndal, Terje; Rothman, Jason; Kupisch, Tanja; Westergaard, Marit.
Heritage language acquisition: What it reveals and why it is important for formal linguistic theories. Language and Linguistics Compass 2019 ;Volum 13.(12) s. 1-19
NTNU UiT Untitled
 
11 Anderssen, Merete; Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje.
Til en ung en kjekk en kar: Indefinite determiner spreading in Scandinavian and beyond. I: The Sign of the V: Papers in Honour of Sten Vikner. Aarhus, Denmark: School of Communication & Culture, Aarhus University 2019 ISBN 9788791134050. s. 13-39
NTNU UiT Untitled
 
12 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
The loss of feminine gender in Norwegian: a dialect comparison. Journal of Comparative Germanic Linguistics 2019 ;Volum 22.(2) s. 141-167
NTNU UiT Untitled
 
13 Graver, Hans Petter; Birkelund, Gunn Elisabeth; Lohndal, Terje; Sandvik, Hilde.
Antisemittisme i Norge – før og nå. Khrono.no 2019
NTNU UiO Untitled
 
14 Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje.
Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-029-3) 334 s.
UiB UIS UiT Untitled
 
15 Kush, Dave Whitney; Lohndal, Terje; Sprouse, Jonathan.
On the Island Sensitivity of Topicalization in Norwegian: An Experimental Investigation. Language 2019 ;Volum 95.(3) s. 393-420
NTNU UiT Untitled
 
16 Lohndal, Terje.
A distributed architecture of L1 attrition. Second Language Research 2019 s. 1-5
NTNU UiT Untitled
 
17 Lohndal, Terje.
Ei litta artikkel om norsk språk: Er du mer beskjeden hvis du tar ei litta selfie enn en liten selfie?. forskning.no [Internett] 2019-02-27
NTNU UiT Untitled
 
18 Lohndal, Terje.
Forskere klager over manglende støttefunksjoner ved universitetene. Forskerforum [Internett] 2019-09-17
NTNU Untitled
 
19 Lohndal, Terje.
Grammatical Gender on English words in American Norwegian. Uniting Gender Research; 2019-04-04 - 2019-04-05
NTNU UiT Untitled
 
20 Lohndal, Terje.
Hva betyr tellekantene for åpen publisering?. Morgenbladet [Avis] 2019-10-18
NTNU Untitled
 
21 Lohndal, Terje.
Islands in Scandinavian and beyond: Theoretical implications. Comparative Germanic Syntax Workshop 34 (CGSW 34); 2019-06-14 - 2019-06-15
NTNU UiT Untitled
 
22 Lohndal, Terje.
Language - a window into the mind. Gjesteforedrag Melhus videregående skole; 2019-09-27 - 2019-09-27
NTNU UiT Untitled
 
23 Lohndal, Terje.
Mystisk e-post i Wara-saken: -Ikke ekte vare. Dagbladet [Avis] 2019-06-12
NTNU UiT Untitled
 
24 Lohndal, Terje.
Neodavidsonianism in Semantics and Syntax. I: The Oxford Handbook of Event Structure. Oxford University Press 2019 ISBN 9780199685318. s. 287-313
NTNU UiT Untitled
 
25 Lohndal, Terje.
Predicting outcomes in heritage grammars. Bilingualism: Language and Cognition 2019 ;Volum 23. s. 31-32
NTNU UiT Untitled
 
26 Lohndal, Terje.
Prolegomenon to a cross-linguistic analysis of islands in Scandinavian and English. Symposium on Syntactic Islands in Scandinavian and English; 2019-06-11 - 2019-06-12
NTNU UiT Untitled
 
27 Lohndal, Terje.
Språk: Endring og identitet. Gjesteforelesninger; 2019-01-15 - 2019-01-15
NTNU UiT Untitled
 
28 Lohndal, Terje.
Utviklingstendenser for hunkjønn i Trondheimsdialekten - blir trøndersk som bergensk?. I: Årbok 2018 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Trondheim: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2019 ISBN 9788293175506. s. 100-102
NTNU UiT Untitled
 
29 Lohndal, Terje; Anderssen, Merete; Alexiadou, Artemis.
Til en ung en kjekk en kar: Determiner spreading in Scandinavian and Greek. Sten Vikner's Birthday Workshop; 2019-12-07 - 2019-12-07
NTNU UiT Untitled
 
30 Lohndal, Terje; Haegeman, Liliane.
Generative approaches. I: The Oxford Handbook of English Grammar. Oxford University Press 2019 ISBN 9780198755104. s. 153-179
NTNU UiT Untitled
 
31 Lohndal, Terje; Ronæs, Mary Ann; Dahl, Anne.
Fagfornyelsen: Prinsipper, læreplan, eksamen. Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2019; 2019-11-07 - 2019-11-08
NTNU UiT Untitled
 
32 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit.
Amerikanorsk endrar seg. Syn og Segn 2019 ;Volum 125.(1.19) s. 100-105
NTNU UiT Untitled
 
33 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Lundquist, Björn.
Cross-Linguistic Influence in Norwegian Heritage Language: The case of variable V2. Workshop on Cross-linguistic influence; 2019-05-20 - 2019-05-21
NTNU UiT Untitled
 
34 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Lundquist, Bjørn.
V2 and non-V2 in Norwegian Heritage Language: Evidence for cross-linguistic influence. WILA 10 (Workshop on Immigrant Languages in the Americas); 2019-10-10 - 2019-10-12
NTNU UiT Untitled
 
35 Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders.
Language mixing within verbs and nouns in American Norwegian. Journal of Comparative Germanic Linguistics 2019 ;Volum 22.(2) s. 189-209
NTNU UiT Untitled
 
36 Riksem, Brita Ramsevik; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders.
Adjektivkongruens og genus i amerikanorsk. Sluttseminar frå LIA-prosjektet; 2019-11-26 - 2019-11-27
NTNU UiT Untitled
 
37 Urek, Olga; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit.
Tilordning av grammatisk genus til nonce-substantiv på grunnlag av fonologiske egenskaper. MONS 18 (Møte om norsk språk); 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU UiT Untitled
 
38 Westergaard, Marit; Lohndal, Terje.
Verb Second Word Order in Norwegian Heritage Language: Syntax and Pragmatics. I: Variable Properties in Language: Their Nature and Acquisition. Georgetown University Press 2019 ISBN 9781626166646. s. 91-102
NTNU UiT Untitled
 
39 Westergaard, Marit; Lohndal, Terje; Alexiadou, Artemis.
The asymmetric nature of V2: Evidence from learner languages. I: The Sign of the V: Papers in Honour of Sten Vikner. Aarhus, Denmark: School of Communication & Culture, Aarhus University 2019 ISBN 9788791134050. s. 709-733
NTNU UiT Untitled
 
40 Westergaard, Marit; Lohndal, Terje; Lundquist, Bjørn.
Variable V2 in Norwegian Heritage Language. Secrets of success. Or: How to preserve a Verb Second word order?; 2019-01-10 - 2019-01-11
NTNU UiO UiT Untitled
 
41 Westergaard, Marit; Lohndal, Terje; Lundquist, Bjørn.
V2 and non-V2 in Norwegian Heritage Language. Workshop on V2 and related phenomena in acquisition, variation, and attrition; 2019-10-22 - 2019-10-23
NTNU UiT Untitled
 
2018
42 Rothman, Jason; Bayram, Fatih; Kupisch, Tanja; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit.
Generative Approaches to Second Language (L2) Acquisition and Advanced L2 Proficiency. I: The handbook of advanced proficiency in second language acquisition. Wiley-Blackwell 2018 ISBN 9781119261612. s. 72-93
NTNU UiT Untitled
 
43 Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje.
Diminutives in Germanic. Comparative Germanic Syntax Workshop (CGSW) 33; 2018-09-27 - 2018-09-28
NTNU UiT Untitled
 
44 Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje.
Units of language mixing: A cross-linguistic perspective. Frontiers in Psychology 2018 ;Volum 9:1719. s. 1-15
NTNU UiT Untitled
 
45 Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje.
V3 in Germanic: A Comparison of urban vernaculars and heritage languages. I: Non-canonical verb positioning in main clauses. Buske [= Helmut Buske Verlag] 2018 ISBN 978-3-87548-859-3. s. 245-264
NTNU UiT Untitled
 
46 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
The decline of feminine gender in Norwegian: A case study of the Trondheim dialect. Theoretical and Experimental Approaches to Gender; 2018-06-14 - 2018-06-15
NTNU UiT Untitled
 
47 Grimstad, Maren Berg; Riksem, Brita Ramsevik; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders.
Lexicalist vs. exoskeletal approaches to language mixing. The Linguistic Review 2018 ;Volum 35.(2) s. 187-218
NTNU UiT Untitled
 
48 Grimstad, Maren Berg.
English-origin verbs in American Norwegian. Trondheim: NTNU Norwegian University of Science and Technology 2018 (ISBN 9788232633326) 230 s.
NTNU UiT Untitled
 
49 Lohndal, Terje.
Assignment of Grammatical Gender in American Norwegian. Theoretical and Experimental Approaches to Gender; 2018-06-14 - 2018-06-15
NTNU UiT Untitled
 
50 Lohndal, Terje.
Diversifying linguistic building blocks. Guest lecture; 2018-10-04 - 2018-10-04
NTNU UiT Untitled
 
    Vis neste liste