Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 384 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2020
1 Busterud, Guro; Lohndal, Terje.
Grammatisk hunkjønn på vei ut av språket vårt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020 ;Volum 161.(168) s. 22-23
NTNU UiO UiT Untitled
 
2 Graver, Hans Petter; Lohndal, Terje; Sejersted, Ole M.
Finansiering og styring. Khrono.no 2020
OUS NTNU UiO Untitled
 
3 Graver, Hans Petter; Lohndal, Terje; Sejersted, Ole M.
Kriser og behov for vitenråd. Khrono.no 2020
OUS NTNU UiO Untitled
 
4 Helland, Hans Petter; Nilsen, Christine Meklenborg; Lohndal, Terje.
La topicalisation en français et en norvégien. Scolia 2020 ;Volum 34. s. 51-69
NTNU UiO UiT Untitled
 
5 Holden, Helge; Lohndal, Terje.
God og dårlig midlertidighet. www.universitetsavisa.no 2020
NTNU UiT Untitled
 
6 Holden, Helge; Lohndal, Terje.
Hva er et fornuftig antall midlertidig ansatte ved universiteter og høyskoler?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
NTNU UiT Untitled
 
7 Holden, Helge; Lohndal, Terje.
Midlertidighet: Den gode, den dårlige og den kontroversielle. Forskerforum.no 2020
NTNU UiT Untitled
 
8 Holden, Helge; Lohndal, Terje.
NTNU-professorer vil skille mellom god og dårlig midlertidighet. Khrono [Internett] 2020-01-02
NTNU UiT Untitled
 
9 Lohndal, Terje.
A distributed architecture of L1 attrition. Second Language Research 2020 ;Volum 36.(2) s. 177-181
NTNU UiT Untitled
 
10 Lohndal, Terje.
Norsk i akademia - Nedslående. Forskerforum [Fagblad] 2020-06-04
NTNU Untitled
 
11 Lohndal, Terje.
Når fikk homo sapiens språk? Den lingvistiske debatten. Arkeologisk seminar; 2020-02-06 - 2020-02-06
NTNU UiT Untitled
 
12 Lohndal, Terje.
Språk i endring: Hvordan og hvorfor?. Gjesteforelesning; 2020-01-30 - 2020-01-30
NTNU UiT Untitled
 
13 Lohndal, Terje.
Syntactic categorization of roots. I: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics 2020. Oxford University Press 2020 ISBN 9780199384655. s. 1-28
NTNU UiT Untitled
 
14 Lohndal, Terje.
Verb movement in American Norwegian: V2, non-V2, and cross-linguistic influence. Microcontact Workshop on Heritage Language Syntax; 2020-10-12 - 2020-12-16
NTNU UiT Untitled
 
15 Lohndal, Terje; Putnam, Michael Travis.
Complexity in heritage morphosyntax: An exoskeletal approach. National Heritage Language Research Institute 12; 2020-06-08 - 2020-06-11
NTNU UiT Untitled
 
16 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit.
Hvorfor har ord kjønn?. forskning.no [Internett] 2020-03-30
NTNU UiT Untitled
 
17 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Vangsnes, Øystein A.
Verb Second in Norwegian: Variation and Acquisition. I: Rethinking Verb Second. Oxford University Press 2020 ISBN 9780198844303. s. 770-789
NTNU UiT Untitled
 
2019
18 Lohndal, Terje; Rothman, Jason; Kupisch, Tanja; Westergaard, Marit.
Heritage language acquisition: What it reveals and why it is important for formal linguistic theories. Language and Linguistics Compass 2019 ;Volum 13.(12) s. 1-19
NTNU UiT Untitled
 
19 Anderssen, Merete; Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje.
Til en ung en kjekk en kar: Indefinite determiner spreading in Scandinavian and beyond. I: The Sign of the V: Papers in Honour of Sten Vikner. Aarhus, Denmark: School of Communication & Culture, Aarhus University 2019 ISBN 9788791134050. s. 13-39
NTNU UiT Untitled
 
20 Busterud, Guro; Lohndal, Terje; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit.
The loss of feminine gender in Norwegian: a dialect comparison. Journal of Comparative Germanic Linguistics 2019 ;Volum 22.(2) s. 141-167
NTNU UiT Untitled
 
21 Eik, Ragnhild.
The morphosyntax of compounding in Norwegian. : NTNU 2019 (ISBN 978-82-326-3840-6) ;Volum 2019.288 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(121)
NTNU UiT Untitled
 
22 Graver, Hans Petter; Birkelund, Gunn Elisabeth; Lohndal, Terje; Sandvik, Hilde.
Antisemittisme i Norge – før og nå. Khrono.no 2019
NTNU UiO Untitled
 
23 Hognestad, Jan Kristian; Kinn, Torodd; Lohndal, Terje.
Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-029-3) 334 s.
UiB UIS UiT Untitled
 
24 Kush, Dave Whitney; Lohndal, Terje; Sprouse, Jonathan.
On the Island Sensitivity of Topicalization in Norwegian: An Experimental Investigation. Language 2019 ;Volum 95.(3) s. 393-420
NTNU UiT Untitled
 
25 Lohndal, Terje.
Ei litta artikkel om norsk språk: Er du mer beskjeden hvis du tar ei litta selfie enn en liten selfie?. forskning.no [Internett] 2019-02-27
NTNU UiT Untitled
 
26 Lohndal, Terje.
Forskere klager over manglende støttefunksjoner ved universitetene. Forskerforum [Internett] 2019-09-17
NTNU Untitled
 
27 Lohndal, Terje.
Grammatical Gender on English words in American Norwegian. Uniting Gender Research; 2019-04-04 - 2019-04-05
NTNU UiT Untitled
 
28 Lohndal, Terje.
Hva betyr tellekantene for åpen publisering?. Morgenbladet [Avis] 2019-10-18
NTNU Untitled
 
29 Lohndal, Terje.
Islands in Scandinavian and beyond: Theoretical implications. Comparative Germanic Syntax Workshop 34 (CGSW 34); 2019-06-14 - 2019-06-15
NTNU UiT Untitled
 
30 Lohndal, Terje.
Language - a window into the mind. Gjesteforedrag Melhus videregående skole; 2019-09-27 - 2019-09-27
NTNU UiT Untitled
 
31 Lohndal, Terje.
Mystisk e-post i Wara-saken: -Ikke ekte vare. Dagbladet [Avis] 2019-06-12
NTNU UiT Untitled
 
32 Lohndal, Terje.
Neodavidsonianism in Semantics and Syntax. I: The Oxford Handbook of Event Structure. Oxford University Press 2019 ISBN 9780199685318. s. 287-313
NTNU UiT Untitled
 
33 Lohndal, Terje.
Predicting outcomes in heritage grammars. Bilingualism: Language and Cognition 2019 ;Volum 23. s. 31-32
NTNU UiT Untitled
 
34 Lohndal, Terje.
Prolegomenon to a cross-linguistic analysis of islands in Scandinavian and English. Symposium on Syntactic Islands in Scandinavian and English; 2019-06-11 - 2019-06-12
NTNU UiT Untitled
 
35 Lohndal, Terje.
Språk: Endring og identitet. Gjesteforelesninger; 2019-01-15 - 2019-01-15
NTNU UiT Untitled
 
36 Lohndal, Terje.
Utviklingstendenser for hunkjønn i Trondheimsdialekten - blir trøndersk som bergensk?. I: Årbok 2018 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Trondheim: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2019 ISBN 9788293175506. s. 100-102
NTNU UiT Untitled
 
37 Lohndal, Terje; Anderssen, Merete; Alexiadou, Artemis.
Til en ung en kjekk en kar: Determiner spreading in Scandinavian and Greek. Sten Vikner's Birthday Workshop; 2019-12-07 - 2019-12-07
NTNU UiT Untitled
 
38 Lohndal, Terje; Haegeman, Liliane.
Generative approaches. I: The Oxford Handbook of English Grammar. Oxford University Press 2019 ISBN 9780198755104. s. 153-179
NTNU UiT Untitled
 
39 Lohndal, Terje; Ronæs, Mary Ann; Dahl, Anne.
Fagfornyelsen: Prinsipper, læreplan, eksamen. Nasjonal lektorutdanningskonferanse 2019; 2019-11-07 - 2019-11-08
NTNU UiT Untitled
 
40 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit.
Amerikanorsk endrar seg. Syn og Segn 2019 ;Volum 125.(1.19) s. 100-105
NTNU UiT Untitled
 
41 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Lundquist, Björn.
Cross-Linguistic Influence in Norwegian Heritage Language: The case of variable V2. Workshop on Cross-linguistic influence; 2019-05-20 - 2019-05-21
NTNU UiT Untitled
 
42 Lohndal, Terje; Westergaard, Marit; Lundquist, Bjørn.
V2 and non-V2 in Norwegian Heritage Language: Evidence for cross-linguistic influence. WILA 10 (Workshop on Immigrant Languages in the Americas); 2019-10-10 - 2019-10-12
NTNU UiT Untitled
 
43 Riksem, Brita Ramsevik; Grimstad, Maren Berg; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders.
Language mixing within verbs and nouns in American Norwegian. Journal of Comparative Germanic Linguistics 2019 ;Volum 22.(2) s. 189-209
NTNU UiT Untitled
 
44 Riksem, Brita Ramsevik; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders.
Adjektivkongruens og genus i amerikanorsk. Sluttseminar frå LIA-prosjektet; 2019-11-26 - 2019-11-27
NTNU UiT Untitled
 
45 Urek, Olga; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit.
Tilordning av grammatisk genus til nonce-substantiv på grunnlag av fonologiske egenskaper. MONS 18 (Møte om norsk språk); 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU UiT Untitled
 
46 Westergaard, Marit; Lohndal, Terje.
Verb Second Word Order in Norwegian Heritage Language: Syntax and Pragmatics. I: Variable Properties in Language: Their Nature and Acquisition. Georgetown University Press 2019 ISBN 9781626166646. s. 91-102
NTNU UiT Untitled
 
47 Westergaard, Marit; Lohndal, Terje; Alexiadou, Artemis.
The asymmetric nature of V2: Evidence from learner languages. I: The Sign of the V: Papers in Honour of Sten Vikner. Aarhus, Denmark: School of Communication & Culture, Aarhus University 2019 ISBN 9788791134050. s. 709-733
NTNU UiT Untitled
 
48 Westergaard, Marit; Lohndal, Terje; Lundquist, Bjørn.
Variable V2 in Norwegian Heritage Language. Secrets of success. Or: How to preserve a Verb Second word order?; 2019-01-10 - 2019-01-11
NTNU UiO UiT Untitled
 
49 Westergaard, Marit; Lohndal, Terje; Lundquist, Bjørn.
V2 and non-V2 in Norwegian Heritage Language. Workshop on V2 and related phenomena in acquisition, variation, and attrition; 2019-10-22 - 2019-10-23
NTNU UiT Untitled
 
2018
50 Rothman, Jason; Bayram, Fatih; Kupisch, Tanja; Lohndal, Terje; Westergaard, Marit.
Generative Approaches to Second Language (L2) Acquisition and Advanced L2 Proficiency. I: The handbook of advanced proficiency in second language acquisition. Wiley-Blackwell 2018 ISBN 9781119261612. s. 72-93
NTNU UiT Untitled
 
    Vis neste liste