Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-37 av 37

2018
1 Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else.
A painful experience of limited understanding : healthcare professionals’ experiences with palliative care of people with severe dementia in Norwegian nursing homes. BMC Palliative Care 2018 ;Volum 17. s. 1-9
HIM NTNU UiB Untitled
 
2017
2 Berg, Helen; Zanaboni, Paolo; Alnes, Rigmor Einang.
Bruk av videokommunikasjon i hverdagsrehabilitering – utprøving og erfaring. Tidsskrift for omsorgsforskning 2017 (2) s. 152-159
NTNU UNN Untitled
 
2016
3 Alnes, Rigmor Einang.
Marte Meo veiledning i demensomsorg. Undervisning videreutdanning i Demens og alderspsykiatri; 2016-04-18 - 2016-04-18
NORD Untitled
 
4 Molnes, Sven Inge; Hagen, Inger Hilde; Kongshaug, Arnhild Vestnes; Vadset, Tove B.; Ryste, Torill Osvik; Alnes, Rigmor Einang.
Simulering gir økt læringsgevinst. Tidsskriftet sykepleien 2016 (7) s. 60-64
NTNU Untitled
 
2015
5 Alnes, Rigmor Einang.
Personsentrert omsorg. Hva er det og hva innebærer en slik tilnærming i møte med personer med demens?. Demenskonferansen 2015 Møre og Romsdal "Kva gjer dei som lykkast?"; 2015-03-11 - 2015-03-12
NORD Untitled
 
6 Berg, Helen; Alnes, Rigmor Einang.
Lokaliseringsteknologi - nytte og utfordringar. Ei undersøking om bruk av lokaliseringsteknologi for personer med kognitiv svikt.. I: Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014. Forlag1 2015 ISBN 978-82-8285-087-2. s. 347-363
NORD NTNU Untitled
 
7 Blindheim, Kari; Alnes, Rigmor Einang.
Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune. Ålesund: Høgskolen i Ålesund 2015 (ISBN 978-82-92186-54-1) 29 s.
UiO UIS Untitled
 
8 Skovdahl, Kirsti-Iren; Blindheim, Kari; Alnes, Rigmor Einang.
Forebyggende hjemmebesøk til eldre - erfaringer og utfordringer. Tidsskrift for omsorgsforskning 2015 ;Volum 1.(1) s. 62-71
USN UiO UIS Untitled
 
9 Strand, Øivind; Alnes, Rigmor Einang; Schaathun, Hans Georg; Berg, Helen.
Drivers and barriers in public sector innovations, regional perspectives and lessons learned from the ALV project.. I: Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014. Forlag1 2015 ISBN 978-82-8285-087-2. s. 155-174
NTNU Untitled
 
10 Vadset, Tove B.; Alnes, Rigmor Einang.
Simulation methodology - reflections regarding ethics in nursing practice. Nordic Forum for Nurse Educators; 2015-10-12 - 2015-10-14
NORD NTNU Untitled
 
2014
11 Alnes, Rigmor Einang.
ALV-Møre et mulighetsrom for læring, innovasjon og forskning. Regional utdanningskonferanse for helse - og sosialfag i Midt-Norge; 2014-09-17 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
12 Alnes, Rigmor Einang.
Dementia and interaction A qualitative exploratory study of Marte meo counselling for staff in dementia-spesific care units.. Oslo: University of Oslo 2014 (ISBN 978-82-8264-709-0) 98 s.
UiO Untitled
 
13 Alnes, Rigmor Einang; Berg, Helen.
Lokaliseringsteknologi - nytte og utfordringar : Ei undersøking om bruk av lokaliseringsteknologi for personer med kognitiv svikt.. Fjordkonferansen 2014; 2014-06-18 - 2014-06-20
NTNU Untitled
 
14 Alnes, Rigmor Grete Einang; Schaathun, Hans Georg; Berg, Helen.
Drivers and barriers in public sector innovation. Lessons learned from the ALV project. FJORD Konferansen 2014; 2014-06-18 - 2014-06-19
NTNU UiO Untitled
 
15 Berg, Helen; Alnes, Bjarte; Alnes, Rigmor Grete Einang.
Sporing av personer med kognitiv svikt med hjelp av GPS. Høgskolen i Ålesund: Senter for omsorgsforskning 2014 (ISBN 978-82-93269-61-8) 40 s.
NORD NTNU Untitled
 
16 Berg, Helen; Krøvel, Brit Steines; Campell, Cecilie; Alnes, Rigmor Grete Einang; Schaathun, Hans Georg.
Internett i kommunale bustader, eit kommunalt ansvar eller ei privatsak?. Sunnmørsposten 2014
NTNU Untitled
 
17 Midtbust, May Helen; Ipsen, Liv Bodil Angvik; Alnes, Rigmor Grete Einang.
Etisk kompetanseheving ved behandling og lindring ved livets slutt - et utviklingsprosjekt for personalet i sykehjem. Ålesund: Høgskolen i Ålesund 2014 (ISBN 978-82-92186-47-3) 24 s. Rapport HiÅ(02)
NTNU Untitled
 
18 Molnes, Sven Inge; Vadset, Tove B.; Hagen, Inger Hilde; Ryste, Torill Osvik; Kongshaug, Arnhild Vestnes; Alnes, Rigmor Grete Einang.
Sykepleierstudenters erfaring med simulering. Ocean Talent Camp 2014; 2014-09-24 - 2014-09-25
NTNU Untitled
 
19 Schaathun, Hans Georg; Molnes, Sven Inge; Berg, Helen; Alnes, Rigmor Grete Einang.
Electronic Tracking of Users With Cognitive Impairment (Contrasting a Literature Review With Local Experience). CEUR Workshop Proceedings 2014 ;Volum 1251. s. 73-90
NORD NTNU Untitled
 
2013
20 Alnes, Rigmor Grete Einang; Kirkevold, Marit; Skovdahl, Kirsti.
The influence of the learning climate on learning outcomes from Marte Meo counselling in dementia care. Journal of Nursing Management 2013 ;Volum 21.(1) s. 130-140
NORD NTNU UiO Untitled
 
21 Alnes, Rigmor Grete Einang; Vågen, Sølvi Røsvik; Midtbust, May Helen; Krøvel, Brit Steines.
Dialogkafè og refleksjonsgrupper som et virkemiddel i kontinuerlig forbedringsarbeid i hjemmetjenestene. Ålesund: Høgskolen i Ålesund 2013 (ISBN 978-82-92186-42-8) 19 s. Rapport HiÅ(01)
NTNU UiO Untitled
 
22 Mjønesaune, Siv Agnete; Hansen, Ida Elise; Alnes, Rigmor Grete Einang.
LEVE - som den du er! : Hjelp til selvhjelp for personer med nevrologiske skader og sykdommer. : Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge / Høgskolen i Ålesund 2013 (ISBN 978-82-93269-36-6) 41 s. Senter for omsorgsforskning, rapportserie(5)
NTNU Untitled
 
2011
23 Alnes, Rigmor Grete Einang; Kirkevold, Marit; Skovdahl, Kirsti.
Insights gained through Marte Meo counselling : experiences of nurses in dementia specific care units. International Journal of Older People Nursing 2011 ;Volum 6.(2) s. 123-132
NTNU UiO Untitled
 
24 Alnes, Rigmor Grete Einang; Kirkevold, Marit; Skovdahl, Kirsti.
Marte Meo Counselling : a promising tool to support positive interactions between residents with dementia and nurses in nursing homes. Journal of Research in Nursing 2011 ;Volum 16.(5) s. 415-433
NTNU UiO Untitled
 
2008
25 Alnes, Rigmor E.
Hva er Marte Meo : om erfaringer med å anvende metoden for personalet som arbeider i skjermede enheter for mennesker med aldersdemens. utenTitteltekst; 2008-03-11 - 2008-03-11
NTNU Untitled
 
26 Alnes, Rigmor E.
Integritet ved kognitiv svikt : å skape muligheter for samspill i møter mellom personer med aldersdemens og helsearbeidere. Integritetsbevarende sykepleie : Gyldendal forlag; 2008-04-11 - 2008-04-11
NTNU Untitled
 
27 Alnes, Rigmor E.
Marte Meo-veiledning for personalet i skjermede avdelinger for mennesker med aldersdemens. Nordisk Marte Meo kongress; 2008-05-28 - 2008-05-28
NTNU Untitled
 
28 Alnes, Rigmor E.
Marte Meo-veiledning for personalet i skjermede avdelinger for mennesker med aldersdemens. Work-shop GEOF (Gruppe for eldreomsorgsforskning ved UIO); 2008-06-06 - 2008-06-06
NTNU Untitled
 
29 Alnes, Rigmor E.
Marte meo-veiledning for personalet i skjermede avdelinger for mennesker med aldersdemens. Nettverksamling for sykehjemmene i fylket; 2008-09-16 - 2008-09-16
NTNU Untitled
 
30 Alnes, Rigmor E; Hatløy, Ingunn.
Marte Meo-veiledning i skjermet avdeling : utdrag fra prosjektet Samspel med aldersdemente. Demens og alderspsykiatri 2008 ;Volum 12.(1) s. 29-31
NTNU Untitled
 
2007
31 Alnes, Rigmor E.
Demens og dialog. utenTitteltekst; 2007-06-07 - 2007-06-07
NTNU Untitled
 
32 Alnes, Rigmor E.
Gruppeleiing og prosessleiing. utenTitteltekst; 2007-04-12 - 2007-04-12
NTNU Untitled
 
33 Alnes, Rigmor E.
Marte Meo veiledning i demensomsorgen. utenTitteltekst; 2007-05-30 - 2007-05-30
NTNU Untitled
 
34 Alnes, Rigmor E; Dreyer, Anne.
Hva er kvalitet i eldreomsorgen?. Sunnmørsposten 2007
NTNU Untitled
 
35 Hatløy, Ingunn; Alnes, Rigmor E.
Positivt samspel i demensomsorga : har rettleiing med Marte Meo-metoden effekt?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007 ;Volum 44.(11) s. 1363-1371
NTNU Untitled
 
2006
36 Hatløy, Ingunn; Alnes, Rigmor E.
Betring av samspel med demente. Ålesund: Høgskolen i Ålesund 2006 (ISBN 8292186301) 35 s. (1)
NTNU Untitled
 
2000
37 Alnes, Rigmor Einang; Veddegjærde, Gerd.
Fra rettferdighet til tilfeldighet : spesialpedagogiske tiltak i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet. Volda: Møreforsking Volda 2000 (ISBN 82-7692-152-3) 143 s.
NTNU Untitled