Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-7 av 7

2020
1 Grasaasen, Anne.
Hvordan leves livet på lånt tid? Et foreldreperspektiv på ventesorg.. Fokus på familien 2020 ;Volum 48.(02) s. 96-114
VID Untitled
 
2019
2 Grasaasen, Anne.
""-Det er bare noe vi sier-"" : en narrativ litteraturoversikt over konsekvenser av verbal seksuell trakassering som ungdomsfenomen. Fokus på familien 2019 ;Volum 47.(3) s. 217-237
VID Untitled
 
3 Grasaasen, Anne; Michalsen, Hans Christian.
Dagens utdanningstilbud for familievernet. Vedlegg til NOU fra Familievernutvalget. Oslo: VID vitenskapelige høgskole 2019 (ISBN 978-82-93490-37-1) 10 s. VID Rapport(5)
VID Untitled
 
2018
4 Grasaasen, Anne; Vedeler, Anne Hedvig; Bagge, Randi F; Michaelsen, Hans Christian.
Training for Complexity; New training program 2018. Love and / in war, Training in Dramatic Times; 2018-09-28 - 2018-09-30
VID Untitled
 
2017
5 Grasaasen, Anne.
Familieliv og betydningen av familieperspektiv ved ASD. Kapittel 8 i fagrapporten "Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose". Oslo: Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS) 2017 8 s.
VID Untitled
 
2016
6 Grasaasen, Anne.
Daily life and anticipatory grief: How to live on borrowed time. A parent perspective. The 4th Nordic Conference on Rare Diseases; 2016-09-19 - 2016-09-20
VID Untitled
 
7 Grasaasen, Anne.
Hverdagsliv og ventesorg. Å leve med helseutfordringer, Nasjonal forskerkonferranse 2016; 2016-11-03 - 2016-11-03
VID Untitled