Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-13 av 13

2021
1 Axberg, Ulf; Hultmann, Ole.
"Det där har ingen evidens..." - ett seminarium om dynamiken mellan praktik och forskning. Nationell konferens med fokus på arbetssätt och metoder inom socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer; 2021-10-04 - 2021-10-04
VID Untitled
 
2 Balldin, Stina; Bergström, Martin; Wirberg, Ingegerd; Axberg, Ulf.
Video feedback combined with coordination meetings in school to reduce early disruptive behaviour problems (DBP)—A 1-year follow-up randomised controlled trial. Acta Paediatrica 2021 s. 1-10
VID Untitled
 
2020
3 Axberg, Ulf; Priebe, Gisela; Afzelius, Maria; Wirehag Nordh, Lina.
Barn till föräldrar som har kontakt med vuxenpsykiatrin – hur har de det? Rapport från en nationell studie. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga 2020 (ISBN 978-91-87731-63-1) 58 s.
VID Untitled
 
4 Eriksson, Maria; Axberg, Ulf; Broberg, Anders G.; Hultmann, Ole; Iversen, Clara; Röbäck de Souza, Karin; Svensson, Emma.
Införandeår för risk-/skyddsintervju vid våld i familjen. Göteborg: Göteborgs universitet 2020 (ISBN 978-91-983338-6-2) 41 s.
VID Untitled
 
5 Hjort Wallentin, Hanna; Georgsson Staf, Anna; Axberg, Ulf.
”Jag tror inte att jag förstod” - Mötet med BUP som det upplevs av ungdomar med traumaerfarenheter. Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2020 ;Volum 97.(5/6) s. 964-977
VID Untitled
 
6 Hultmann, Ole; Broberg, Anders G.; Axberg, Ulf.
Child Psychiatric Patients Exposed to Intimate Partner Violence and/or Abuse: The Impact of Double Exposure. Journal of Interpersonal Violence 2020 s. 1-21
VID Untitled
 
7 Hultmann, Ole; Broberg, Anders G.; Axberg, Ulf; Eriksson, Maria; Iversen, Clara.
Användbarhet och genomförbarhet av en strukturerad risk- och skyddsintervju med våldsutövande pappor. Göteborg: Göteborgs universitet 2020 (ISBN 978-91-983338-5-5) 38 s.
VID Untitled
 
8 Ljungström, Britt-Marie; Kenne Sarenmalm, Elisabeth; Axberg, Ulf.
Bottom-up and top-down approaches to understanding oppositional defiant disorder symptoms during early childhood: a mixed method study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2020 ;Volum 14.(1) s. 1-14
VID Untitled
 
9 Ljungström, Britt-Marie; Kenne Sarenmalm, Elisabeth; Axberg, Ulf.
“Since his birth, I’ve always been old” the experience of being parents to children displaying disruptive behavior problems: a qualitative study. BMC Psychology 2020 ;Volum 8.(1) s. 1-14
VID Untitled
 
2019
10 Axberg, Ulf; Priebe, Gisela.
Hur mår barn och vuxna i familjer där en vuxen vårdas inom specialistpsykiatrin?. Samverkan mellan barn- och ungdoms- och vuxenpsykiatrin kring psykisk ohälsa i familjen; 2019-10-02 - 2019-10-02
VID Untitled
 
11 Gardner, Frances; Leijten, Patty; Harris, Victoria; Mann, Joanna; Hutchings, Judy; Beecham, Jennifer; Bonin, Eva-Maria; Berry, Vashti; Mcgilloway, Sinead; Gaspar, Maria; Seabra-Santos, Maria Joao; Orobio de Castro, Bram; Menting, Ankie; Williams, Margiad; Axberg, Ulf; Mørch, Willy-Tore; Scott, Stephen; Landau, Sabine.
Equity effects of parenting interventions for child conduct problems: a pan-European individual participant data meta-analysis. The Lancet Psychiatry 2019 ;Volum 6.(6) s. 518-527
UiT Untitled
 
12 Leijten, Patty; Gardner, Frances; Melendez-Torres, Gerardo J.; Weeland, Joyce; Hutchings, Judy; Landau, Sabine; McGilloway, Sinéad; Overbeek, Geertjan; van Aar, Jolien; Menting, Ankie; Orobio de Castro, Bram; Berry, Vashti; Gaspar, Maria Filomena; Axberg, Ulf; Mørch, Willy-Tore; Scott, Stephen.
Co-occurring change in children's conduct problems and maternal depression: Latent class individual participant data meta-analysis of The Incredible Years parenting program. Development and Psychopathology 2019 ;Volum 31.(5) s. 1851-1862
UiT Untitled
 
13 Melke, Anna; Wissö, Therese; Axberg, Ulf.
En pall med bara ett eller två ben blir rätt vinglig. Omgiven av evidens - vart är vi på väg? Vetenskapligt symposium; 2019-10-03
VID Untitled