Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2020
1 Dahl, Tone Lise; Fjørtoft, Siw Olsen; Landmark, Andreas D..
Developing a Conceptual Framework for Smart Teaching: Using VR to Teach Kids How to Save Lives. 7th International KES Conference - Smart Education & E-learning; 2020-06-17 - 2020-06-19
SINTEF Untitled
 
2 Dahl, Tone Lise; Fjørtoft, Siw Olsen; Landmark, Andreas Dypvik.
Developing a Conceptual Framework for Smart Teaching: Using VR to Teach Kids How to Save Lives. Smart Innovation, Systems and Technologies 2020 ;Volum 188. s. 161-170
SINTEF Untitled
 
3 Fjørtoft, Siw Olsen.
Fem råd for skoledag på hjemmebane. Gemini 2020
SINTEF Untitled
 
4 Fjørtoft, Siw Olsen.
Fersk undersøkelse: Slik har lærere undervist under koronakrisa (intervju i Dagsavisen). [Avis] 2020-05-14
SINTEF Untitled
 
5 Fjørtoft, Siw Olsen.
Hva foregikk i undervisningen under koronakrisen? (intervju i Adresseavisen). Adresseavisen [Avis] 2020-05-28
SINTEF Untitled
 
6 Fjørtoft, Siw Olsen.
"Lærerne jobber mer i koronakrisen" (medieomtale av forskningsprosjekt om hjemmeskole, utdanningsforbundet.no). utdanningsforbundet.no [Internett] 2020-05-14
SINTEF Untitled
 
7 Fjørtoft, Siw Olsen.
Monitor 2019 - Presentasjon av utvalgte funn på skoleområdet. Nettverk for IKT-veiledere i Trondheim kommune; 2020-01-20
SINTEF Untitled
 
8 Fjørtoft, Siw Olsen.
Når «Google-generasjonen» inntar høgskoler og universiteter – muligheter og utfordringer i undervisning av morgendagens studenter. Læringsfestivalen; 2020-05-04 - 2020-05-05
SINTEF Untitled
 
9 Fjørtoft, Siw Olsen.
Prensentasjon av utvalgte funn fra forskning på hjemmeskole. Forskerwebinar; 2020-05-25 - 2020-05-25
SINTEF Untitled
 
10 Fjørtoft, Siw Olsen.
Teaching in the Time of Corona Crisis: A Study of Norwegian Teachers' Transition into Digital Teaching. Conference proceedings: The Future of Education 2020 ;Volum 1. s. 595-601
SINTEF Untitled
 
11 Fjørtoft, Siw Olsen.
When the Google Generation Meets Academia: Digital Skills of Tomorrow's Students. Conference proceedings: The Future of Education 2020 ;Volum 10.(1) s. 380-386
SINTEF Untitled
 
12 Fjørtoft, Siw Olsen; Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri; Midtgård, Trude Mariane; Gjøsund, Gudveig.
Digitalisering i Statped. Sluttrapport fra følgeforskning.. Trondheim: SINTEF Digital 2020 (ISBN 978-82-14-06288-5) 132 s.
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
13 Fjørtoft, Siw Olsen; Thøring, Linn.
iMAL som pedagogisk metode i lese- og skriveopplæringen - Oppsummering fra forprosjekt som kunnskapsgrunnlag for videre forskning og praksis. Trondheim: SINTEF Digital 2020 20 s.
SINTEF Untitled
 
14 Fjørtoft, Siw Olsen; Torvatn, Hans Yngvar.
Kan avstand være en fordel? Erfaringer fra et digitaliseringsprosjekt. Digi.no 2020
SINTEF Untitled
 
2019
15 Fjørtoft, Siw Olsen.
De leser helst på papir (intervju i Klassekampen). [Avis] 2019-10-30
SINTEF Untitled
 
16 Fjørtoft, Siw Olsen.
Lærebøker byttet ut med 3D-briller (intervju NRK Møre og Romsdal). [Internett] 2019-11-24
SINTEF Untitled
 
17 Fjørtoft, Siw Olsen.
Tiden er omme for debatt om skjerm eller papir i skolen. Dagens næringsliv 2019 s. 31-
SINTEF Untitled
 
18 Fjørtoft, Siw Olsen; Thun, Sylvi; Buvik, Marte Pettersen.
Datamaskiner på skolepulten forstyrrer stadig færre elever. Gemini 2019
SINTEF Untitled
 
19 Fjørtoft, Siw Olsen; Thun, Sylvi; Buvik, Marte Pettersen.
Datamaskiner på skolepulten forstyrrer stadig færre elever (innlegg i papiravis og på nett). Adresseavisen 2019 s. -
SINTEF Untitled
 
20 Fjørtoft, Siw Olsen; Thun, Sylvi; Buvik, Marte Pettersen.
Monitor 2019 - En deskriptiv kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06404-9) 154 s.
SINTEF Untitled
 
21 Mikalef, Patrick; Fjørtoft, Siw Olsen; Torvatn, Hans Yngvar.
Artificial Intelligence in the Public Sector: A Study of Challenges and Opportunities for Norwegian Municipalities. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2019 ;Volum 11701 LNCS. s. 267-277
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Mikalef, Patrick; Fjørtoft, Siw Olsen; Torvatn, Hans Yngvar.
Developing an artificial intelligence capability: A theoretical framework for business value. Lecture Notes in Business Information Processing 2019 ;Volum 373 LNBIP. s. 409-416
NTNU SINTEF Untitled