Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-6 av 6

2020
1 Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe.
Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk. : SINTEF nord 2020 SINTEF Rapport
OCEAN NINA SINTEF Untitled
 
2019
2 Høyli, Randulf; Breimo, Gorm; Olsen, Leonore; Vollstad, Jørgen.
Gjenvinning av kasserte linebruk. Tromsø: SINTEF Nord AS 2019 (ISBN 978-82-14-06339-4) 23 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
2018
3 Breimo, Gorm; Leitet, Maria; Høyli, Randulf; Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger.
Havnæringene i nord - næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040. Tromsø: SINTEF Nord AS 2018 (ISBN 978-82-14-06796-5) 55 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
4 Hilmarsen, Øyvind; Holte, Even Ambros; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Hognes, Erik Skontorp.
OC2018 A-033 - Konsekvensanalyse av landbasert oppdrett av laks – matfisk og post-smolt. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-7174-332-1) 86 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
5 Syversen, Tore; Høyli, Randulf; Dinessen, Frode.
ST3 – Kartlegging av is- og snøforekomst i Barentshavet; Delrapport 2 - Sjøis. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06806-1) 68 s. SINTEF Rapport(2018:01228)
MET SINTEF Untitled
 
2016
6 Høyli, Randulf.
Assessing the risk of escape from marine fish farms. Tromsø: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2016 82 s.
UiT Untitled