Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2020
1 Bech, Anne Berit; Clausen, Thomas; Waal, Helge; Vindenes, Vigdis; Edvardsen, Hilde Marie Erøy; Frost, Joachim; Skeie, Ivar.
Postmortem toxicological analyses of blood samples from 107 patients receiving opioid agonist treatment: substances detected and pooled opioid and benzodiazepine concentrations. Addiction 2020 s. -
OUS SI STO UiO Untitled
 
2 Hjemsæter, Arne Jan; Bramness, Jørgen Gustav; Drake, Robert; Skeie, Ivar; Monsbakken, Bent Berntsen; Saltyte Benth, Jurate; Landheim, Anne.
Levels of mental distress over 18 years after entering treatment for substance use disorders: A longitudinal cohort study. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2020 ;Volum 37.(4) s. 352-364
AHUS HINN SI UiO UiT Untitled
 
3 Lobmaier, Philipp Paul; Skeie, Ivar; Lillevold, Pål Henrik; Bussesund, Kari; Waal, Helge; Clausen, Thomas.
Statusrapport 2019 Nye medisiner - nye muligheter?. Oslo: SERAF RAPPORT 1/2020 2020 112 s.
SI UiO Untitled
 
2019
4 Aasbrenn, Marit Nymoen; Skeie, Ivar; Berild, Dag.
Compliance to antibiotic guidelines leads to more appropriate use of antibiotics in skin and soft tissue infections in injecting drug users. Infectious Diseases 2019 ;Volum 51.(8) s. 570-577
OUS SI UiO UiT Untitled
 
5 Bech, Anne Berit; Clausen, Thomas; Waal, Helge; Saltyte Benth, Jurate; Skeie, Ivar.
Mortality and causes of death among patients with opioid use disorder receiving opioid agonist treatment: A national register study. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19. s. -
AHUS OUS SI UiO Untitled
 
6 Hjemsæter, Arne Jan; Bramness, Jørgen Gustav; Drake, Robert; Skeie, Ivar; Monsbakken, Bent Berntsen; Saltyte Benth, Jurate; Landheim, Anne.
Mortality, cause of death and risk factors in patients with alcohol use disorder alone or poly-substance use disorders: A 19-year prospective cohort study. BMC Psychiatry 2019 ;Volum 19.(101)
AHUS HINN SI UiO UiT Untitled
 
7 Hjemsæter, Arne Jan; Bramness, Jørgen Gustav; Drake, Robert; Skeie, Ivar; Monsbakken, Bent Berntsen; Thoresen, Magne; Landheim, Anne.
Predictors of problematic substance use 18 years after treatment: a longitudinal cohort study of persons with substance use disorders. Cogent Psychology 2019 ;Volum 6:1634325. s. 1-13
HINN SI UiO UiT Untitled
 
8 Pettersen, Henning; Landheim, Anne; Skeie, Ivar; Biong, Stian; Brodahl, Morten; Benson, Victoria; Davidson, Larry.
Helpful Ingredients in the Treatment of Long-Term Substance Use Disorders: A Collaborative Narrative Study. Substance Abuse: Research and Treatment 2019 ;Volum 13. s. 1-9
HINN USN SI UiO Untitled
 
9 Pettersen, Henning; Landheim, Anne; Skeie, Ivar; Biong, Stian; Brodahl, Morten; Hansen, Jeppe Oute; Davidson, Larry.
How Social Relationships Influence Substance Use Disorder Recovery : A Collaborative Narrative Study. Substance Abuse: Research and Treatment 2019 ;Volum 13. s. 1-8
HINN USN SI UiO Untitled
 
2018
10 Pettersen, Henning; Landheim, Anne; Skeie, Ivar; Biong, Stian; Brodahl, Morten; Benson, Victoria; Davidson, Larry.
Why do those with long-term substance use disorders stop abusing substances: A qualitative study. Substance Abuse: Research and Treatment 2018 ;Volum 12. s. 1-8
HINN USN SI UiO Untitled
 
2014
11 Skeie, Ivar.
Bør unge, kaotiske blandigsmisbrukere med opioidavhengighet inn i LAR?. Temadag LAR - Sykehuset Innlandet; 2014-01-23 - 2014-01-23
UiO Untitled
 
12 Skeie, Ivar.
LAR Norge og Innlandet 2014 – hva har vi oppnådd og hva er utfordringene?. Temadag LAR - Sykehuset Innlandet; 2014-01-23 - 2014-01-23
UiO Untitled
 
13 Skeie, Ivar.
LAR 2014 - hva er oppnådd og hva er utfordringene ?. 10. nasjonale LAR-konferanse; 2014-10-16 - 2014-10-17
UiO Untitled
 
14 Skeie, Ivar.
Somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige - samarbeid fastlege, somatiske sykehusavdelinger og TSB. Temadag LAR - Sykehuset Innlandet; 2014-01-23 - 2014-01-23
UiO Untitled
 
15 Skeie, Ivar.
Unge med blandingsmisbruk. Hvem bør få tilbud gjennom LAR og hvorledes bør vi behandle dem?. 10. nasjonale LAR-konferanse; 2014-10-16 - 2014-10-17
UiO Untitled
 
16 Skeie, Ivar.
Vanedannende legemidler i allmennpraksis – problemer og dilemmaer. Allmenn psykofarmakologi – hva er din strategi? Relis Øst; 2014-02-12 - 2014-02-12
UiO Untitled
 
17 Skeie, Ivar; Clausen, Thomas; Bukten, Anne.
I. Skeie og medarbeidere svarer: :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 ;Volum 134.(16) s. 1548-
SI UiO Untitled
 
18 Skeie, Ivar; Clausen, Thomas; Bukten, Anne.
Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 ;Volum 134.(11) s. 1156-1158
SI UiO Untitled
 
19 Skeie, Ivar; Landheim, Anne.
Rus – psykiatri – somatikk. Forskningsprosjekt Hedmark og Oppland. Innalndskongressen for helseforskning; 2014-09-09 - 2014-09-10
SI UiO Untitled
 
2013
20 Skeie, Ivar.
Hvordan påvirkes forekomsten av overdoser med og uten koma av legemiddelassistert rehabilitering (LAR)?. Nasjonalt seminar for forskere på rusmiddelfeltet; 2013-02-07 - 2013-02-08
UiO Untitled
 
21 Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Clausen, Thomas; Gossop, Michael; Lindbæk, Morten; Reinertsen, Even; Thoresen, Magne; Waal, Helge.
Increased Somatic Morbidity in the First Year after Leaving Opioid Maintenance Treatment: Results from a Norwegian Cohort Study. European Addiction Research 2013 ;Volum 19.(4) s. 194-201
OUS SI UiO Untitled
 
22 Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten; Waal, Helge.
Somatisk sykelighet blant opioidavhengige før, under og etter legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Nidaroskongressen, Frie foredrag; 2013-10-24 - 2013-10-24
UiO Untitled
 
23 Skeie, Ivar; Walderhaug, Bror.
Ruskriser – intervensjon og stabilisering. Ambulant akutt krisearbeid i fokus; 2013-11-18 - 2013-11-19
SI UiO Untitled
 
2012
24 Skeie, Ivar.
Om å ikke se skogen for bare trær. Nye retningslinjer – Hva går bra og hva er vanskelig i LAR?. LAR fagdag Sykehuset Innlandet; 2012-09-29 - 2012-09-29
UiO Untitled
 
25 Skeie, Ivar.
"The needle and the damage done..." - somatisk sykelighet blant opioidavhengige. Utposten 2012 ;Volum 41.(5) s. 15-17
UiO Untitled
 
26 Skeie, Ivar.
Somatic morbidity among dependent opioid users before, during and after opioid maintenance treatment Longitudinal cohort studies of acute and subacute disease incidents. Akademisk Forlag 2012 (ISBN 978-82-8264-557-7) 130 s.
OUS SI UiO Untitled
 
27 Waal, Helge; Brekke, Mette; Clausen, Thomas; Lindbæk, Morten; Rosta, Judith; Skeie, Ivar; Aasland, Olaf Gjerløw.
Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012 ;Volum 132.(16) s. 1861-1866
OUS SI UiO Untitled
 
2011
28 Skeie, Ivar.
Er det så vanskelig? (Rusmedisin). Nidaroskongressen; 2011-10-17 - 2011-10-17
UiO Untitled
 
29 Skeie, Ivar.
LAR – kortversjon. Nidaroskongressen; 2011-10-17 - 2011-10-17
UiO Untitled
 
30 Skeie, Ivar.
Samhandlingsreform? Rusfeltet som læringsarena i kunsten å samarbeide. Nidaroskongressen 2012; 2011-10-17 - 2011-10-21
UiO Untitled
 
31 Skeie, Ivar.
Somatisk sykelighet hos LAR-pasienten. Nidaroskongressen; 2011-10-17 - 2011-10-17
UiO Untitled
 
32 Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Gossop, Michael; Lindbæk, Morten; Reinertsen, Even; Thoresen, Magne; Waal, Helge.
Changes in somatic disease incidents during opioid maintenance treatment: results from a Norwegian cohort study. BMJ Open 2011 ;Volum 1.
OUS SI UiO Untitled
 
33 Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten; Waal, Helge.
Health related quality of life and self perceived relation to health care services among dependent opioid users before, during and after maintenance treatment. 17th Nordic Congress of General Practice; 2011-06-14 - 2011-06-17
OUS SI UiO Untitled
 
34 Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten; Waal, Helge.
HVORDAN VURDERER OPIOIDAVHENGIGE EGEN HELSE OG LIVSKVALITET OG FORHOLDET TIL HELSEVESEN OG ALLMENNLEGE FØR, UNDER OG ETTER LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING?. Nidaroskongressen 2011; 2011-10-20 - 2011-10-20
OUS UiO Untitled
 
35 Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten; Waal, Helge.
Somatisk sykelighet hos pasienter som avslutter LAR. Nasjonalt forskerseminar for rusfeltet; 2011-02-10 - 2011-02-11
OUS SI UiO Untitled
 
36 Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten; Waal, Helge.
State of health, quality of life and access to health care before, during and after opioid maintenance treatment. ISAM congress 2011; 2011-09-07 - 2011-09-10
OUS SI UiO Untitled
 
2010
37 Brekke, Mette; Vetlesen, A; Høiby, Lars; Skeie, Ivar.
Livskvalitet hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010 ;Volum 130.(13/14) s. 1340-1342
OUS UiO Untitled
 
38 Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten; Waal, Helge.
Somatic Morbidity Increases After Termination of Opioid Maintenance Treatment. The College on Problems of Drug Dependence 2010 Annual Meeting; 2010-06-12 - 2010-06-17
UiO Untitled
 
2009
39 Skeie, Ivar; Lindbæk, Morten; Brekke, Mette; Waal, Helge.
Does Opioid Maintenance Treatment with methadone or buprenorphine reduce the burden of somatic disease among opioid addicts?. 16. Nordic Congress of General Practice; 2009-05-13 - 2009-05-16
UiO Untitled
 
2008
40 Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten; Waal, Helge.
Somatic health among heroin addicts before and during opioid maintenance treatment: a retrospective cohort study. BMC Public Health 2008 ;Volum 8.
OUS UiO Untitled
 
41 Skeie, Ivar; Waal, Helge; Lindbæk, Morten; Brekke, Mette.
Patients in Opioid Maintenance Treatment (OMT) with persistent problematic use of illegal drugs and alcohol - Does OMT reduce the burden of somatic disease among Opioid addicts?. The 2008 ISAM Annual Scientific Meeting; 2008-11-17 - 2008-11-20
UiO Untitled
 
2007
42 Skeie, Ivar; Brekke, Mette; Lindbæk, Morten; Waal, Helge.
Somatic health among heroin addicts before and during Opioid Maintenance Treatment - a retrospective cohort study. 15th Nordic congress on general practice; 2007-06-13 - 2007-06-16
UiO Untitled