Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2019
1 Andersen, Torhild.
Coworking på norsk -Fysisk miljø, fellesskap og tilrettelegging for samarbeid. : Kunnskapsverket v Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-93482-34-5) 53 s.
HINN Untitled
 
2 Andersen, Torhild; Lauritzen, Tonje; Syversen, Trine Løvold.
Sosiale tjenester er mer enn økonomisk stønad - Følgeevaluering av prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH). : Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-8380-155-2)
HINN Untitled
 
3 Andersen, Torhild; Merok, Eivind; Ellingsen, Winfried; Lund, Per Olav.
I hele fylket for alle: Kunnskapsstatus for ny organisering av etablererstøtte i Innlandet fylke. : Høgskolen i Innlandet 2019 (ISBN 978-82-8380-154-5)
HINN Untitled
 
4 Syversen, Trine Løvold; Andersen, Torhild; Lauritzen, Tonje.
Økonomisk sosialhjelp er mer enn stønadsutbetaling. Følgeevaluering av Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH). LILLEHAMMER: HINN Østlandsforskning 2019 (ISBN 978-82-8380-155-2) 81 s. Skriftserien Høgskolen i Innlandet(34)
HINN Untitled
 
2018
5 Andersen, Torhild.
Coworking på norsk- hva skal det være?. GD Gudbrandsølen Dagningen 2018
HINN Untitled
 
6 Andersen, Torhild.
Fabrikkenseminar, arrangør og leder for programkomiteen. Fabrikkenseminar 2018; 2018-09-21
HINN Untitled
 
7 Andersen, Torhild.
Mellom fag og folk. Strategisk lederforum; 2018-12-04
HINN Untitled
 
8 Andersen, Torhild.
Mellom fag og folk- En studie av lederrollen i Mattilsynet. : Østlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7356-782-6)
HINN Untitled
 
9 Andersen, Torhild; Hauge, Atle Jensen; Ibenholt, Karin.
Kulturnæringssatsing for de få?. Stavanger Aftenblad 2018
HINN Untitled
 
10 Andersen, Torhild; Hauge, Atle Jensen; Ibenholt, Karin.
Mellom tech og kultur. Kulturinkubatoren og dens plass i utviklingen av kreative og kulturelle næringer i Stavanger-regionen. : Kunnskapsverket v Høgskolen i Innlandet 2018
HINN Untitled
 
11 Hauge, Atle Jensen; Ibenholt, Karin; Andersen, Torhild.
Mellom tech og kultur. Presentasjon av evaluering av Kulturinkubatoren. Kultur og næring; 2018-04-20
HINN Untitled
 
2017
12 Andersen, Torhild.
Hvordan lykkes stort som små. Bedriftstreff i SØR; 2017-03-09 - 2017-03-09
HINN Untitled
 
13 Andersen, Torhild.
Innovativ tålmodighet. Hadeland 2017
HINN Untitled
 
14 Andersen, Torhild.
Innovativ tålmodighet. : Østlandsforskning 2017 77 s.
HINN Untitled
 
15 Andersen, Torhild.
Innovativ tålmodighet. Gudbrandsdølen Dagningen 2017
HINN Untitled
 
16 Andersen, Torhild.
Innovativ tålmodighet. Nytenking i Innlandet; 2017-09-26 - 2017-09-26
HINN Untitled
 
17 Andersen, Torhild.
Omsorg 3.0. : Østlandsforskning 2017 103 s.
HINN Untitled
 
18 Andersen, Torhild; Hoff, Esben.
Hype eller den nye løsningen? Om samlokalisering og coworking. Dagens næringsliv 2017
HINN Untitled
 
2016
19 Andersen, Torhild; Ericsson, Birgitta.
Hvordan lykkes stort som små? Mikrobedrifters kapasitetsutfordringer. : Østlandsforskning 2016 (ISBN 978-82-7356-760-4)
HINN Untitled
 
20 Andersen, Torhild; Hoff, Esben.
Bedre sammen? 2014 –Samlokaliseringer som virkemiddel for utvikling av kulturelle næringer.. : Kunnskapsverket v Høgskolen i Innlandet 2016 (ISBN 978-82-93482-14-7) 32 s.
HINN Untitled