Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-37 av 37

2019
1 Boysen, Elin Sundby; Flathagen, Joakim; Noll, Josef.
Service-Aware Virtual Network Function placement in Software Defined Networks. 2019 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC); 2019-04-15 - 2019-04-19
FFI SINTEF UiO Untitled
 
2 Boysen, Elin Sundby; Flathagen, Joakim; Noll, Josef.
Service-aware virtual network function placement in software defined networks. IEEE Wireless Communications and Networking Conference : Proceedings 2019 ;Volum 2019-April:8885550. s. 1-7
FFI SINTEF UiO Untitled
 
3 Breivik, Elin; Rotvold, Gunn-Hilde; Boysen, Elin Sundby.
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning 2019 (ISBN 978-82-8242-095-2) 38 s. NSE-rapport(07-2019)
SINTEF UNN Untitled
 
4 Nilsen, Etty Ragnhild; Boysen, Elin Sundby; Ausen, Dag.
Virtuelt hjemmesykehus – digital oppfølging av dialysepasienter i hjemmet. NEON 2020; 2019-11-27 - 2019-11-28
USN SINTEF Untitled
 
2018
5 Das, Anita; Reitan, Jarl; Holbø, Kristine; Boysen, Elin Sundby; Ausen, Dag.
Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Tjenesteutvikling i nasjonalt pilotprosjekt.. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214068931) 41 s. SINTEF Rapport(2018:00480)
SINTEF Untitled
 
6 Westgaard, Espen; Seeberg, Trine Margrethe; Boysen, Elin Sundby.
Lillestrøm bedriften Datek er med på å utvikle en ny type blodtrykksmåler. Målet er å redde liv.. Romerikes Blad 2018
SINTEF Untitled
 
7 Westgaard, Espen; Seeberg, Trine Margrethe; Boysen, Elin Sundby.
Utvikler pulsbelte som kan redde liv. Romerikes Blad 2018
SINTEF Untitled
 
2017
8 Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby.
Utprøving av trygghets- og mestringsteknologi – hva har norske kommuner lært?. Teknologi i Helse og Omsorg 2017; 2017-05-23 - 2017-05-23
SINTEF UiO Untitled
 
9 Boysen, Elin Sundby; Ausen, Dag.
Trygg hjemme med varslingsteknologi - men hvem trenger hvilken informasjon når?. Telenor Forum for velferdsteknologi; 2017-08-30 - 2017-08-31
SINTEF Untitled
 
10 Boysen, Elin Sundby; Ausen, Dag; Halvorsen, Marit Røed; Landmark, Andreas D..
Digital samhandling for bedre pasientsikkerhet. Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter i Helseplattformen; 2017-05-11 - 2017-05-11
SINTEF Untitled
 
11 Fensli, Rune Werner; Smaradottir, Berglind; Boysen, Elin Sundby.
Inter-organisatoriske problemstillinger knyttet til etablering og drift av velferdsteknologi, telemedisin og responssenter tjenester. Prosjekt: Modell for Alarmmottak, M4ALMO Delrapport 3 – 2017. Grimstad: Senter for eHelse, Universitetet i Agder 2017 (ISBN 978-82-8291-009-5) 107 s.
SINTEF UIA Untitled
 
12 Røhne, Mette; Boysen, Elin Sundby; Ausen, Dag.
Wearable and Mobile Technology for Safe and Active Living. pHealth 2017; 2017-05-14 - 2017-05-16
SINTEF Untitled
 
13 Røhne, Mette; Boysen, Elin Sundby; Ausen, Dag.
Wearable and Mobile Technology for Safe and Active Living.. Studies in Health Technology and Informatics 2017 ;Volum 237. s. 133-139
SINTEF Untitled
 
14 Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner; Boysen, Elin Sundby; Martinez, Santiago.
Infrastructure for Health Care Simulation: Recommendations from the Model for Telecare Alarm Services Project. I: Proceedings of 2017 International Conference on Health Informatics and Medical Systems (HIMS2017). Part of the World Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing (CSCE'17), July 17-20, 2017 in Las Vegas. CSREA Press 2017 ISBN 1-60132-459-6. s. 64-69
SINTEF UIA Untitled
 
15 Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner; Boysen, Elin Sundby; Martinez, Santiago.
Infrastructure for Health Care Simulation: Recommendations from the Model for Telecare Alarm Services Project. The 2017 International Conference on Health Informatics and Medical Systems (HIMS2017). Part of The 2017 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing (CSCE'17); 2017-07-17 - 2017-07-20
SINTEF UIA Untitled
 
2016
16 Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby.
Responssentertjenester i helse- og omsorgstjenesten - behov og fremtidsbilder. HelsIT 2016; 2016-09-27 - 2016-09-28
SINTEF Untitled
 
17 Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby.
Responssentertjenester i helse- og omsorgstjenesten: Behov og fremtidsbilder. Nasjonal arbeidsgruppe responssentertjenester; 2016-06-13 - 2016-06-13
SINTEF Untitled
 
18 Boysen, Elin Sundby; Garitano, Iñaki; Noll, Josef.
Basic Internet Access: Capacity and Traffic Shaping. MOBILITY 2016 : The Sixth International Conference on Mobile Services, Resources, and Users, IARIA, 2016; 2016-05-22 - 2016-05-26
SINTEF UiO Untitled
 
19 Boysen, Elin Sundby; Støle, Nina.
Erfaringer og funn fra pilotering av velferdsteknologi i Stavanger kommune. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061468) 72 s. SINTEF Rapport(A27935)
SINTEF Untitled
 
20 Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste; Ausen, Dag.
Studie av utløste trygghetsalarmer i syv kommuner. Når og hvorfor utløses trygghetsalarmene?. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061291) 43 s. SINTEF Rapport(A27757)
SINTEF Untitled
 
21 Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste; Dalgard, Steffen Harald.
Samhandling og IKT-støtte for pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune. Erfaringer med IMATIS Visi i Bærum kommune. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059229) 52 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27433)
SINTEF Untitled
 
22 Dale, Øystein; Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste.
One size does not fit all: Design and implementation considerations when introducing touch based infotainment systems to nursing home residents. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2016 ;Volum 9758. s. 302-309
SINTEF Untitled
 
23 Fensli, Rune Werner; Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste.
Evaluation of Organizational Models for Response Centres for Telecare Services of the Future. European Telemedicine Conference; 2016-11-15 - 2016-11-16
SINTEF UIA UiO Untitled
 
24 Hem, Karl-Gerhard; Halvorsen, Trond Uhre; Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste.
Gevinstanalyse av IMATIS i Bærum kommune. Økonomisk analyse av konsekvenser av bruk på Dønski bo og behandlingssenter. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061284) 61 s. SINTEF Rapport(A27754)
SINTEF Untitled
 
25 Svagård, Ingrid Storruste; Boysen, Elin Sundby.
Electronic medication dispensers finding the right users – A pilot study in a Norwegian municipality home care service. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2016 ;Volum 9758. s. 281-284
SINTEF Untitled
 
26 Svagård, Ingrid Storruste; Boysen, Elin Sundby; Dalgard, Steffen Harald.
Bedre pasientflyt og oversikt med samhandlingsteknologi? Et pilotprosjekt i Lørenskog kommune. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059243) 37 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27490)
SINTEF Untitled
 
27 Svagård, Ingrid Storruste; Boysen, Elin Sundby; Fensli, Rune Werner; Vatnøy, Torunn Kitty.
Responssentertjenester i helse og omsorgstjenesten: behov og fremtidsbilder. Delrapport 1- 2016 fra prosjektet M4ALMO. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059342) 66 s. SINTEF Rapport(A27689)
SINTEF UIA Untitled
 
2015
28 Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby; Lauvsnes, Marte; Konstante, Rita.
Helsehus og velferdsteknologi - forstudie. Behov og mulighetsrom for Aukra og Rauma kommuner. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059038) 15 s. SINTEF Rapport(A27023)
SINTEF Untitled
 
29 Carlin, Mats Stefan; Skjellaug, Bjørn; Nygaard, Stian; Vermesan, Ovidiu; Svagård, Ingrid Storruste; Andreassen, Tor W.; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Gran, Inge Røinaas; Andresen, Inger; Røhne, Mette; Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby.
Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv. : SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-05911-3) 52 s. SINTEF Rapport(A27222)
BI ENERGISINT SINTEF Untitled
 
30 Dale, Øystein; Boysen, Elin Sundby; Svagård, Ingrid Storruste.
Bruk av berøringsskjermer på sykehjem. Erfaringer med bruk av berøringsskjermer for beboere, pårørende og ansatte på sykehjem. : SINTEF 2015 (ISBN 9788214059120) 32 s. SINTEF Rapport(A27220)
SINTEF Untitled
 
2011
31 Boysen, Elin Sundby; Flathagen, Joakim.
Using SIP for seamless handover in heterogeneous networks. Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), 2011 3rd International Congress on; 2011-10-05 - 2011-10-07
FFI UiO Untitled
 
2009
32 Boysen, Elin Sundby; Maseng, Torleiv.
Seamless Handover in Heterogeneous Networks using SIP: A Proactive Handover Scheme with the Handover Extension. International Journal On Advances in Internet Technology 2009 ;Volum 2.(1) s. 184-193
UiO Untitled
 
33 Boysen, Elin Sundby; Strand, Lars Kristoffer.
Security analysis of the SIP Handover Extension. NISK 2009 - 2nd Norwegian Information Security Conference; 2009-11-24 - 2009-11-25
FFI NR UiO Untitled
 
34 Boysen, Elin Sundby; Strand, Lars Kristoffer.
Security analysis of the SIP Handover Extension. I: Norsk informasjonssikkerhetskonferanse : NISK 2:2009 : NTNU, Trondheim 24.-25. november 2009. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2492-4. s. 84-96
FFI NR UiO Untitled
 
2008
35 Boysen, Elin Sundby; Kjuus, H.E..
Proactive handover using SIP. Military Communications with a Special Focus on Tactical Communications for Network Centric Operations; 2008-04-21 - 2008-04-22
UiO Untitled
 
36 Boysen, Elin Sundby; Kjuus, H.E.; Maseng, Torleiv.
Proactive Handover in Heterogeneous Networks Using SIPs. Seventh International Conference on Networking, 2008. ICN 2008; 2008-04-13 - 2008-04-18
FFI UiO Untitled
 
37 Boysen, Elin Sundby; Kjuus, H.E.; Maseng, Torleiv.
Proactive handover in heterogeneous networks using SIPs. Third International Conference on Systems : ICONS 08; 2008-04-13 - 2008-04-18
FFI UiO Untitled