Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 150 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Borthen, Kaja; Karagjosova, Elena.
Pronominal right-dislocation in Norwegian. Glossa: a journal of general linguistics 2021 ;Volum 6(1): 85. s. 1-25
NTNU Untitled
 
2 Borthen, Kaja; Karagjosova, Elena.
The Norwegian tag "da" in comparison to English "then". I: Pragmatic Markers and Peripheries. John Benjamins Publishing Company 2021 ISBN 9789027259080. s. 387-416
NTNU Untitled
 
3 Borthen, Kaja; Opsahl, Toril.
Mange synes de er en uting, men kanskje har småordene en viktig funksjon?. NRK Språksnakk [Radio] 2021-08-20
NTNU UiO Untitled
 
4 Borthen, Kaja; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie; Karagjosova, Elena; Nøklestad, Anders.
Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn. Maal og Minne 2021 ;Volum 113.(1) s. 1-63
HIOF UiO NTNU Untitled
 
2019
5 Berthelin, Signe Rix; Borthen, Kaja.
The semantics and pragmatics of Norwegian sentence-internal jo. Nordic Journal of Linguistics 2019 ;Volum 42.(1) s. 3-30
NTNU Untitled
 
6 Borthen, Kaja.
"Da" og "lissom": Disse småordene betyr mer enn vi tror. Forskning.no 2019
NTNU Untitled
 
7 Borthen, Kaja.
Etterstilte småord i norsk talemål - hvordan søke opp informasjon?. NTNU https://www.ntnu.edu/isl/the-meaning-and-function-of-norwegian-tags 2019
NTNU Untitled
 
8 Borthen, Kaja.
Småordene er bedre enn sitt rykte. Gemini [Tidsskrift] 2019-01-14
NTNU Untitled
 
9 Hedberg, Nancy; Gundel, Jeanette K.; Borthen, Kaja.
Different senses of 'referential'. I: The Oxford Handbook on Reference. Oxford University Press 2019 ISBN 9780199687305.
NTNU Untitled
 
2018
10 Borthen, Kaja.
En trønder sier sjø. På Hedmarken sier de a'ma. Har de etterhengte småordene en større oppgave enn å fylle et tomrom?. NRK P2 [Radio] 2018-09-02
NTNU Untitled
 
11 Borthen, Kaja.
Pronominal høyredislokering i norsk, det er et interessant fenomen, det. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2018 ;Volum 36.(2) s. 403-450
NTNU Untitled
 
12 Borthen, Kaja.
Six methodological approaches to pragmatic particles - a case study of Norwegian 'da'. Workshop on pragmatic particles; 2018-05-18 - 2018-05-20
NTNU Untitled
 
13 Borthen, Kaja.
Store spørsmål om små ord. Innledning til temanummer om pragmatiske partikler i norsk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2018 ;Volum 36.(2) s. 225-247
NTNU Untitled
 
14 Borthen, Kaja.
Velkommen inn i pragmatikkens hage. Masterkveld ved ISL; 2018-04-16 - 2018-04-16
NTNU Untitled
 
15 Borthen, Kaja.
Why on earth right-dislocate a pronoun? A comparison of Norwegian and German right-dislocation. Grammar, Cognition & Language Change - Dahlem Lectures in Linguistics; 2018-11-20 - 2018-11-20
NTNU Untitled
 
16 Borthen, Kaja; Nøklestad, Anders; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie; Karagjosova, Elena.
Database for etterstilte småord i norsk (Småord-databasen). Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo https://tekstlab.uio.no/not 2018
HIOF NTNU UiO Untitled
 
17 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
"Æ e trønder, æ, sjø" Den pragmatiske partikkelen 'sjø' i midt-norske dialektar. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(36) s. 249-281
HIOF NTNU Untitled
 
2017
18 Borthen, Kaja.
"Språk, altså!" Store spørsmål om små ord. MONS 17 Møter om Norsk Språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
NTNU Untitled
 
19 Rosén, Victoria; Borthen, Kaja.
Norwegian bare singulars revisited. I: The very model of a modern linguist — in honor of Helge Dyvik. Bergen: Universitetet i Bergen 2017 ISBN 978-82-93643-01-2. s. 220-240
NTNU UiB Untitled
 
2016
20 Borthen, Kaja.
New resources, new prospects. Norwegian bare singulars reinvestigated with the INESS platform. INESS workshop: Reaching out to users; 2016-06-15 - 2016-06-16
NTNU Untitled
 
21 Borthen, Kaja.
Norwegian pronominal right-dislocation - "Det er morsomt, det!". LCIS-seminar; 2016-05-10 - 2016-05-10
NTNU Untitled
 
22 Borthen, Kaja; Ree, Nils Arne; Robbins, Sissel Vuttudal; Busterud, Guro.
Pragmatiske partikler i norsk som andrespråk. Hvordan undervise om etterstilt 'da'?. Den sjuende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2016-10-20 - 2016-10-21
NTNU Untitled
 
23 Borthen, Kaja; Unger, Christoph.
The meaning and interpretation of the Norwegian evidential marker visst. Between (stable) meanings and (unstable) interpretations; 2016-09-15 - 2016-09-16
NTNU Untitled
 
24 ; Awiba, Stephen.
Tickling the Non-Akan Speaker: The Subtitling of Verbal Humour in Akan Dramatic Discourse. : NTNU 2016 85 s.
NTNU Untitled
 
25 ; Yeung, Ching.
A Relevance-Theoretic Approach to the English Translation of the Cantonese sentence-final particle laa. : NTNU 2016 81 s.
NTNU Untitled
 
26 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
Han er kald lufta, sjø. Analysar av den pragmatiske markøren 'sjø' i norske dialektar.. Gramino - grammatikk i Norden; 2016-05-10 - 2016-05-11
HIOF NTNU Untitled
 
2015
27 .
A Semantic and Pragmatic Analysis of the Gã Discourse Markers ni and shi: A Relevance-theoretic Perspective. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
28 Borthen, Kaja.
Det lille ordet 'da'. Språkteigen, NRK P2 [Radio] 2015-05-31
NTNU Untitled
 
29 Borthen, Kaja.
Det lille ordet 'jo'. Språkteigen, NRK P2 [Radio] 2015-04-26
NTNU Untitled
 
30 Borthen, Kaja.
Forskerpraten. NRK P1 God ettermiddag Trøndelag [Radio] 2015-08-10
NTNU Untitled
 
31 Borthen, Kaja.
Om betydningen til trykklett 'visst'. NRK P2, Språkteigen [Radio] 2015-03-29
NTNU Untitled
 
32 Borthen, Kaja.
Om små jenter og ulne, små ord. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2015 ;Volum 1.(15) s. 106-109
NTNU Untitled
 
33 Borthen, Kaja.
Om småord som 'jo', 'visst' og 'da'. Hva bidrar de med?. Norsk oversetterforenings høstseminar.; 2015-10-02 - 2015-10-04
NTNU Untitled
 
34 Borthen, Kaja.
Småordene 'vel' og 'nok'. Språkteigen, NRK P2 [Radio] 2015-04-05
NTNU Untitled
 
35 .
The Pragmatics of the Nzema Expression Nyamenle Yila Wɔ "God Bless You": A Relevance-Theoretic Approach. : NTNU grafisk senter 2015
NTNU Untitled
 
36 ; Benle, Francis.
The Pragmatics of the Nzema Expression Nyamenle Yila Wɔ “God Bless You”: A Relevance-Theoretic Approach. Trondheim, Norway: Norwegian University of Science and Technology 2015 50 s.
NTNU Untitled
 
37 Borthen, Kaja; Karagjósova, Elena.
Om betydningen til etterhengt 'da' og andre ikke-sannhetsfunksjonelle ord: Hvilke forskningsmetoder skal vi bruke?. Språkdagen ved HF 2015; 2015-02-06 - 2015-02-06
NTNU Untitled
 
38 Borthen, Kaja; Kveen, Perlaug Marie.
«Åja, dæ æ MONS au nå, da mata» Semantiske og pragmatiske aspekt ved den pragmatiske markøren ‘da mata’. Møter Om Norsk Språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
NTNU Untitled
 
39 Borthen, Kaja; Landgraff, Utne, Espen; Klepsvik, Åshild.
Results from questionnaires on the tag 'da'. NOT workshop April 2015; 2015-04-29 - 2015-04-29
NTNU Untitled
 
40 ; Nartey, Mark.
A Semantic and Pragmatic Analysis of the Gã Discourse Markers 'ni' and 'shi': A Relevance-theoretic Perspective. Trondheim: NTNU 2015
NTNU Untitled
 
41 Borthen, Kaja; Robbins, Sissel Wuttudal.
Undervisning om etterstilt 'da' i norsk som andrespråk - et pilotprosjekt. Møte for norskseksjonen; 2015-05-29 - 2015-05-29
NTNU Untitled
 
42 Kveen, Perlaug Marie; Borthen, Kaja.
About the tag 'da mata'. NOT workshop April 2015; 2015-04-29 - 2015-04-29
NTNU Untitled
 
43 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
About the tag 'sjø'. NOT workshop April 2015; 2015-04-29 - 2015-04-29
NTNU UiO Untitled
 
44 Søfteland, Åshild; Borthen, Kaja.
"Æ e trønder æ, sjø!" Semantiske og pragmatiske aspekter ved "sjø". Møter Om Norsk Språk; 2015-11-25 - 2015-11-27
HIOF NTNU Untitled
 
2014
45 Borthen, Kaja.
A relevance-theoretic analysis of the Norwegian tag 'da'. Interpreting for Relevance; 2014-09-29 - 2014-09-30
NTNU Untitled
 
46 Borthen, Kaja.
De nødvendige småordene, da. Klassekampen 2014 s. 12-13
NTNU Untitled
 
47 Borthen, Kaja.
Experimental approaches to the meaning of the pragmatic particle 'da'; some ideas. The SCaLa (speech, cognition, and language) group's research meetings; 2014-05-29 - 2014-05-29
NTNU Untitled
 
48 Borthen, Kaja.
Hva betyr 'da', da?. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2014 ;Volum 32. s. 257-306
NTNU Untitled
 
49 Borthen, Kaja.
Trenger vi småord som da, altså, vel, visst og jo?. Ordet 2014 ;Volum 3. s. 3-4
NTNU Untitled
 
50 ; Akortia, Prosper Teye.
Lexical Marking of Information Structure in Dangme. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2014
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste