Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2021
1 Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Bø, Lars Arne; Johannessen, Birgitte Gisvold; Klausen, Roald; Nøst, Terje; Solli, Jøran; Time, Berit.
Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1706-0) 26 s. Klima 2050 Report(25)
SINTEF Untitled
 
2 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin.
Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1695-7) 208 s. SINTEF Fag(75)
SINTEF Untitled
 
2020
3 Baer, Daniela; Akin, Deniz; Bø, Lars Arne; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond Uhre; Høyland, Karin.
Gaining socially sustainable cities through sharing indoor spaces for voluntary activities: The case of Trondheim, Norway. WIT Transactions on Ecology and the Environment 2020 ;Volum 241. s. 343-354
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Baer, Daniela; Akin, Deniz; Bø, Lars Arne; Floch, Jacqueline; Halvorsen, Trond Uhre; Høyland, Karin.
Gaining socially sustainable cities through sharing indoor spaces for voluntary activities: The case of Trondheim, Norway. Sustainable Development and Planning XI; 2020-09-09 - 2020-09-11
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind.
Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1672-8) 40 s. ZEN Report(25)
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Bø, Lars Arne; Baer, Daniela; Høyland, Karin.
Sharing Neighbourhoods - Barriers and Drivers to Share Spaces and the Role of Technology - The case of Supstad, Norway. I: Sustainable Development and Planning XI. WIT Press 2020 ISBN 978-1-78466-378-0. s. 331-342
SINTEF Untitled
 
7 Bø, Lars Arne; Baer, Daniela; Høyland, Karin.
Sharing Neighbourhoods - Barriers and Drivers to Share Spaces and the Role of Technology - The of Supstad, Norway. Sustainable Development and Planning 2020; 2020-09-09 - 2020-09-11
SINTEF Untitled
 
8 Bø, Lars Arne; Junker, Eivind; Askeland, Magnus.
ZEN og lovverket: Muligheter og begrensninger i dagens lovverk ved utvikling av et ZEN område. SINTEF akademisk forlag 2020 36 s. ZEN Memo(26)
ENERGISINT NTNU SINTEF Untitled
 
9 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1656-8) 42 s. SINTEF Fag(64)
SINTEF Untitled
 
2019
10 Woods, Ruth; Baer, Daniela; Berker, Thomas; Bø, Lars Arne.
ZEN LIVING LABS definition, ideas and examples. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1631-5) 42 s. ZEN Report(18)
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne.
Bokvalitet med rus og psykiske lidelser. Rus & Samfunn. Rus.no [Internett] 2019-04-03
SINTEF Untitled
 
12 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin.
Housing quality and dignity. An evaluation of housing for people diagnosed with substance abuse and psychiatric disorders.. ENHR konferanse; 2019-08-27 - 2019-08-29
SINTEF NTNU Untitled
 
13 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1615-5) 48 s. SINTEF Fag(57)
SINTEF NTNU Untitled
 
2018
14 Bø, Lars Arne; Lien, Anne Gunnarshaug.
Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus. Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder. Notat med støtte fra Husbanken. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1592-9) 16 s. SINTEF Notat(30)
SINTEF Untitled