Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 180 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Bjørhusdal, Eli.
Glad for lovfesting [intervjua av Eva Aalberg Undheim om språklova]. Dag og Tid [Avis] 2020-05-15
HVL Untitled
 
2 Bjørhusdal, Eli.
Kvinner i den nynorske historia. Vinterleir; 2020-01-18 - 2020-01-18
HVL Untitled
 
3 Bjørhusdal, Eli.
Mektige tekstar og kritisk diskursanalyse.. I: Master i norsk. Metodeboka 1. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215032306. s. 158-175
HVL Untitled
 
2019
4 Bjørhusdal, Eli.
Analytical tools in the study of language regimes: State traditions and language regime in Norway. Language regimes in theory and practice; 2019-05-10 - 2019-05-11
HVL Untitled
 
5 Bjørhusdal, Eli.
Ber departementet vurdera strengare norskkrav for lærarstudentar [EB intervjua av Hilde Kristin Strand]. Khrono [Avis] 2019-12-22
HVL Untitled
 
6 Bjørhusdal, Eli.
Dei gløymde målkvinnene [EB intervjua av Kjerstin Gjengedal]. Forteljingar. Dei nynorske festspela. Istikk Sunnmørsposten. [Avis] 2019-05-31
HVL Untitled
 
7 Bjørhusdal, Eli.
Dialektferda. Dialektferda. Ein samtale mellom Olav Stedje, Eli Bjørhusdal, Liv Kreken og Håvard Rem; 2019-11-21 - 2019-11-21
HVL Untitled
 
8 Bjørhusdal, Eli.
Forteljinga om oss. Kven slepp til i historieskrivinga, og korleis blir ho skriven? [Samtale mellom Kjartan Fløgstad, Eli Bjørhusdal, Inger Marie Okkenhaug og Heming Gujord]. Ivar Aasen-tunet, strøyma på internett [Internett] 2019-06-16
HVL Untitled
 
9 Bjørhusdal, Eli.
Kvinner i den frilyndte målrørsla – politisk handlingsrom og entreprenørskap. Kvinner, motkultur og handlingsrom: språkbevegelse, religionsutøving og entreprenørskap i Norge, 1870-1940; 2019-12-02 - 2019-12-03
HVL Untitled
 
10 Bjørhusdal, Eli.
Nynorskskrivande kvinner i litteraturen og i media. Perspektivdagen til Nynorsk kultursentrum; 2019-06-13 - 2019-06-13
HVL Untitled
 
11 Bjørhusdal, Eli.
Om nokre teoretiske spørsmål i studiar av skriftspråkveksling og skriftspråkskifte. MONS: møte om norsk språk; 2019-11-27 - 2019-11-29
HVL Untitled
 
12 Bjørhusdal, Eli.
Sogeskriving og modermord. Kvinner i den nynorske kulturhistoria.. Ivar Aasen-minneføredraget; 2019-06-14 - 2019-06-14
HVL Untitled
 
13 Bjørhusdal, Eli; Budal, Ingvil Brugger.
Språkopplæring og språkforvaltning i norsk lærarutdanning. Seminar i forskingsrgruppa Lesing, skriving og språkutvikling; 2019-08-30 - 2019-08-30
HVL Untitled
 
14 Bjørhusdal, Eli; Fretland, Jan Olav.
Bokkafé: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv.. Bokkafé på høgskulebiblioteket; 2019-02-07 - 2019-02-07
HVL Untitled
 
15 Bjørhusdal, Eli; Fretland, Jan Olav; Sønnesyn, Janne.
Språkdidaktikk for nynorskelevar. NNMF7 Nordisk morsmålskonferanse; 2019-10-22 - 2019-10-24
HVL Untitled
 
16 Bjørhusdal, Eli; Sønnesyn, Janne.
Språkdidaktikk for nynorskelevar. Seminar i forskingsrgruppa Lesing, skriving og språkutvikling; 2019-08-30 - 2019-08-30
HVL Untitled
 
17 Bjørhusdal, Eli; Sønnesyn, Janne; Fretland, Jan Olav.
Grammatikkdidaktikk for nynorskelevar. Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
HVL Untitled
 
18 Budal, Ingvil Brugger; Bjørhusdal, Eli; Myklebust, Hege.
Språkopplæring og språkforvaltning i norsk lærarutdanning. NNMF 7 Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt; 2019-10-23 - 2019-10-24
HVL Untitled
 
19 Juuhl, Gudrun Kløve; Bjørhusdal, Eli.
Nynorsk hovudmålsdidaktikk på mellomtrinnet. Forskingsgrunnlag og praksisrøynsler.. Nynorskkonferansen 2019; 2019-11-19 - 2019-11-19
HVL HVO Untitled
 
2018
20 Bjørhusdal, Eli.
Ei språkhistorie om ungdomsskulen. I: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252195613. s. 157-176
HVL Untitled
 
21 Bjørhusdal, Eli.
Mitt første fou-arbeid. Mitt første fou; 2018-04-10 - 2018-04-10
HVL Untitled
 
22 Bjørhusdal, Eli.
Norway's language policy: universalism under pressure. I: Perspectives on Two Centuries of Norwegian Language Planning and Policy. Theoretical Implications and Lessons Learnt. Uppsala: Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2018 ISBN 9789187403309. s. 29-41
HVL Untitled
 
23 Bjørhusdal, Eli.
Opposisjonsinnlegg ved andreopponent. (Under: Doktorgradsdisputas for Knut E. Karlsen ved Universitetet i Agder 23. juni 2017: Mellom Aasen og Hægstad. Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901. Doktoravhandlingar ved Universitetet i Agder 165.). Maal og Minne 2018 (2) s. 139-152
HVL Untitled
 
24 Bjørhusdal, Eli.
Skriftspråkstimulering i barnehagar i nynorskområde. Språkstimulering og språkutvikling: Tale, skrift og sang; 2018-05-30 - 2018-05-30
HVL Untitled
 
25 Bjørhusdal, Eli.
The role of language planning and policy in Norwegian education. Introduction.. Second international symposium on Norwegian language planning and policy: The role of language planning and policy in Norwegian education; 2018-10-18 - 2018-10-19
HVL Untitled
 
26 Bjørhusdal, Eli.
1. Nynorsk i barnehagen - kva og kvifor. 2. Tidleg skriving på nynorsk.. Seminar for barnehagelærarar; 2018-03-10 - 2018-03-10
HVL Untitled
 
27 Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Å skriva nynorsk og bokmål: ein introduksjon. I: Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252195613. s. 11-19
HVL UiB Untitled
 
28 Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland.
Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget 2018 (ISBN 9788252195613) 212 s.
HVL UiB Untitled
 
29 Bjørhusdal, Eli; Hofslundsengen, Hilde; Skjerdal, Lena.
Nynorsk med dei minste - ein presentasjon. Bokkafé på høgskulebiblioteket; 2018-01-25 - 2018-01-25
HVL UiO Untitled
 
30 Bjørhusdal, Eli; Juuhl, Gudrun Kløve.
Nynorskelevar i språkleg minoritetsposisjon: Trengst ein ny didaktikk?. Multilingualism and Education: Interdisciplinary and International Perspectives; 2018-05-07 - 2018-05-08
HVL HVO Untitled
 
31 Budal, Ingvil Brugger; Bjørhusdal, Eli.
Den fyrste songen (intervjua av Kjartan Helleve). Norsk Tidend [Avis] 2018-02-20
HVL NLAH Untitled
 
2017
32 Andersen, John Roger; Bjørhusdal, Eli; Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn.
Immateriell kapital. Fjordantologien 2017. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028163) 421 s.
HVL Untitled
 
33 Bjørhusdal, Eli.
Critical junctures and language regime change in Norway. The Politics of Multilingualism: Possibilities and Challenges; 2017-05-22 - 2017-05-24
HVL Untitled
 
34 Bjørhusdal, Eli.
Korleis kan nynorsken styrkjast som kommunespråk og regionalspråk på Vestlandet?. Bergenskonferansen 2017; 2017-03-25 - 2017-03-26
HVL Untitled
 
35 Bjørhusdal, Eli.
Norwegian language policy, past and present (four talks). 11th HiSoN Summer school; 2017-07-16 - 2017-07-22
HVL Untitled
 
36 Bjørhusdal, Eli.
Nynorsk for dei minste i fersk bok [EB intervjua av Renate Sæle]. Sogn Avis [Avis] 2017-12-14
HVL Untitled
 
37 Bjørhusdal, Eli.
Nynorsk med dei minste - ei bok med dobbelt føremål. Boklansering Nynorsk med dei minste; 2017-12-11 - 2017-12-11
HVL Untitled
 
38 Bjørhusdal, Eli.
Nynorsk språkstimulering i barnehagen: Framlegg til eit fagleg grunnlag. I: Nynorsk med dei minste. Det Norske Samlaget 2017 ISBN 9788252194098. s. 11-31
HVL Untitled
 
39 Bjørhusdal, Eli.
Nynorsk språkstimulering i barnehagen. Introduksjon og legitimering.. Skriv! Les! Nordisk forskarkonferanse om lesing, skriving og literacy; 2017-05-09 - 2017-05-11
HVL Untitled
 
40 Bjørhusdal, Eli.
Språkstimulering i barnehagen når nynorsk er førstespråk. Forskingsdagane; 2017-09-21
HVL Untitled
 
41 Bjørhusdal, Eli.
Tek til orde for tidleg nynorskstimulering [EB intervjua av Johanne Flottorp, Nynorsk Pressekontor]. Nationen [Avis] 2017-12-15
HVL Untitled
 
42 Bjørhusdal, Eli.
Teoriar om skriftspråktileigning hos born og moglege språkdidaktiske konsekvensar. Møte om norsk språk (MONS); 2017-11-22 - 2017-11-24
HVL Untitled
 
43 Bjørhusdal, Eli; Andersen, John Roger; Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn.
Immateriell kapital - ein introduksjon. I: Immateriell kapital. Fjordantologien 2017. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028163. s. 15-27
HVL Untitled
 
44 Bjørhusdal, Eli; Budal, Ingvil Brugger.
Nynorsk med dei minste. Det Norske Samlaget 2017 (ISBN 9788252194098) 240 s.
HVL NLAH Untitled
 
45 Bjørhusdal, Eli; Budal, Ingvil Brugger.
Språk og nynorsk - kva er planen? Ein analyse av årsplanar i barnehagar på Vestlandet. I: Nynorsk med dei minste. Det Norske Samlaget 2017 ISBN 9788252194098. s. 41-66
HVL NLAH Untitled
 
46 Bjørhusdal, Eli; Juuhl, Gudrun Kløve.
Bokmålsavvik frå nynorsknorma i sjetteklassetekstar. Maal og Minne 2017 (1) s. 93-121
HVL HVO Untitled
 
47 Bjørhusdal, Eli; Juuhl, Gudrun Kløve.
Nynorsk språkdidaktikk på mellomsteget. Status og vegen vidare.. Skriv! Les! Nordisk forskarkonferanse om lesing, skriving og literacy; 2017-05-09 - 2017-05-11
HVL HVO Untitled
 
48 Bjørhusdal, Eli; Juuhl, Gudrun Kløve.
Språkdidaktikk for elevar med nynorsk som opplæringsspråk. Møte om norsk språk (MONS); 2017-11-22 - 2017-11-24
HVL HVO Untitled
 
49 Bjørhusdal, Eli; Juuhl, Gudrun Kløve.
Utfordringar og didaktikk for elevar med nynorsk som opplæringsmål. Grep om skriveopplæring. Innsikter frå ny forsking på skriving og vurdering; 2017-11-01 - 2017-11-03
HVL HVO Untitled
 
50 Budal, Ingvil Brugger; Bjørhusdal, Eli.
Om Nynorsk med dei minste. I: Nynorsk med dei minste. Det Norske Samlaget 2017 ISBN 9788252194098. s. 7-9
HVL NLAH Untitled
 
    Vis neste liste