Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 64 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Sinding-Larsen, Henrik.
Major transitions in cultural evolution in the light of major transitions in biological evolution.. Seminar at Center for Advanced Study; 2020-05-12 - 2020-05-12
UiO Untitled
 
2 Sinding-Larsen, Henrik.
Om eksternalisering og forholdet mellom egosentriske og allosentriske rom.. Kunstakademiets kurs i romteori.; 2020-09-15 - 2020-09-15
UiO Untitled
 
2019
3 Sinding-Larsen, Henrik.
Musical Notation as the Externalization of Imagined, Complex Sound. I: The Oxford Handbook of Sound and Imagination, Volume 2. Oxford University Press 2019 ISBN 9780190460242. s. 191-218
UiO Untitled
 
4 Sinding-Larsen, Henrik.
On the externalization of time, energy and information across biological evolution and cultural history.. Seminar at the Center for Advanced Study; 2019-04-12 - 2019-04-12
UiO Untitled
 
2018
5 Sinding-Larsen, Henrik.
"Musical Notation as the Externalization of Imagined, Complex Sound" - a seminar about the co-evolution of instruments, notation and music practice, as a case study of cultural evolution.. Group for cognitive neuroscience semiar series; 2018-04-03 - 2018-04-03
UiO Untitled
 
2017
6 Sinding-Larsen, Henrik.
Hva er dannelse?. Verdibørsen NRK P2 [Radio] 2017-10-11
UiO Untitled
 
7 Sinding-Larsen, Henrik.
Identitet, individualitet og forskjellige kulturforskjeller.. Kunstakademiets seminar om identitet høsten 2017 (ledet av Frigstad og Grøgaard); 2017-10-12 - 2017-10-12
UiO Untitled
 
8 Sinding-Larsen, Henrik.
Sustainability and Overheating in an evolutionary perspective. Overheating Closing Seminar; 2017-06-01 - 2017-06-01
UiO Untitled
 
9 Sinding-Larsen, Henrik.
Tankevekkende tekster del 1. Frihet og det ufullendte.. Verdibørsen, NRK P2 [Radio] 2017-05-24
UiO Untitled
 
10 Sinding-Larsen, Henrik.
Tankevekkende tekster del 2. Ydmykhet.. Verdibørsen NRK P2 [Radio] 2017-06-01
UiO Untitled
 
11 Sinding-Larsen, Henrik.
Tankevekkende tekster del 3. Konstruksjon av Gud.. Verdibørsen NRK P2 [Radio] 2017-06-08
UiO Untitled
 
12 Sinding-Larsen, Henrik.
The co-evolution of instruments, notation and music practice: a case of material and immaterial entanglement in cultural evolution. Research seminar at the Museum of cultural history - The SENK-seminar series; 2017-03-16 - 2017-03-16
UiO Untitled
 
13 Sinding-Larsen, Henrik.
The history of musical notation and harmonic music. A case of coevolution with possibly wide theoretical implications.. The fourMs Forum at Dept of musicology, UiO; 2017-12-12 - 2017-12-12
UiO Untitled
 
2016
14 Sinding-Larsen, Henrik.
Kommentarer til boken "Naturen er hellig" av J.A. Herbener i Verdibørsen NRK P2.. NRK P2 [Radio] 2016-02-06
UiO Untitled
 
15 Sinding-Larsen, Henrik.
Major versus ordinary transitions in cultural evolution: A conceptual discussion.. Seminar at the CAS research group Artic Domestication in the era of the Anthropocene; 2016-02-24 - 2016-02-24
UiO Untitled
 
16 Sinding-Larsen, Henrik.
Sustainability and flexibility. Selected findings from the research project SUSTAINABILITY.. The OVERHEATING research seminar on Flexibility; 2016-11-10 - 2016-11-10
UiO Untitled
 
17 Sinding-Larsen, Henrik; Eriksen, Thomas Hylland.
Sustainability is not a Number - Climate Crisis and Human Cultural Evolution. Introducing the seminar theme.. Sustainability is not a Number - Climate Crisis and Human Cultural Evolution.; 2016-06-29 - 2016-06-29
UiO Untitled
 
2015
18 Sinding-Larsen, Henrik.
Om dannelse av identitet og individualitet i antropologi og biologi. I: Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Scandinavian Academic Press 2015 ISBN 9788230401736. s. 307-324
UiO Untitled
 
2014
19 Sinding-Larsen, Henrik.
Deltagelse i debatt om rasisme knyttet til "Kongolandsbyen" i Jubileumsutstilingen i Frognerparken i 1914 versus situasjonen i 2014. Kulturhuset NRK P2 [Radio] 2014-03-17
UiO Untitled
 
20 Sinding-Larsen, Henrik.
Domestication, endosymbiosis, and the relational foundations of life.. Anthropos and the Material: De-centering Domestication – Exploring the Otherwise; 2014-11-10 - 2014-11-12
UiO Untitled
 
21 Sinding-Larsen, Henrik.
How new theories of the major transitions in evolution may shed light on the human challenge of climate change. I: Transformation in a Changing Climate. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 ISBN 978-82-570-2001-9. s. 291-291
UiO Untitled
 
22 Sinding-Larsen, Henrik.
Identity, continuity and change: An evolutionary perspective on two classes of cultural difference.. Identity and accelerated change; 2014-10-26 - 2014-10-28
UiO Untitled
 
2013
23 Sinding-Larsen, Henrik.
Have humans lost contact with evolution because we are only adapting to ourselves?. Globalisation and the roots of the ecological crisis; 2013-09-11 - 2013-09-12
UiO Untitled
 
24 Sinding-Larsen, Henrik.
How can theories of transitions within evolutionary biology shed light on the human challenge of climate change?. Transformation in a Changing Climate; 2013-06-19 - 2013-06-21
UiO Untitled
 
25 Sinding-Larsen, Henrik.
New levels of standardization as a precondition for speed and integration in cultural evolution. Regimes of temporality; 2013-06-05 - 2013-06-07
UiO Untitled
 
26 Sinding-Larsen, Henrik; Khazaleh, Lorenz.
An exercise in thinking differently. UiO Overheating project website [Internett] 2013-09-04
UiO Untitled
 
2012
27 Sinding-Larsen, Henrik.
"Den enes død - den andres brød" Søppel i et økologisk perspektiv. P2-Akademiet 2012 (47) s. 145-157
UiO Untitled
 
28 Sinding-Larsen, Henrik.
Looking with what you are looking at: Gregory Bateson and Terrence Deacon as healers of the great divide between natural and human science. Academic Demarcations: Disciplines and Interdisciplinarity; 2012-09-13 - 2012-09-14
UiO Untitled
 
29 Sinding-Larsen, Henrik.
Natur- og miljøutfordringer i en flerkulturell bydel. I: Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202386559. s. 264-280
UiO Untitled
 
30 Sinding-Larsen, Henrik; Nordlund, Eva.
Intervjuet av NRK om P.W.Zapffes liv og filosofi. NRK P2 Søndagsavisa [Radio] 2012-02-05
UiO Untitled
 
2011
31 Sinding-Larsen, Henrik.
Always looking with what you are looking at – Gregory Bateson’s radical interdisciplinarity. Tverrfaglig konferanse om Gregory Bateson; 2011-08-31 - 2011-08-31
UiO Untitled
 
2010
32 Hobson, Annette; Sinding-Larsen, Henrik.
Den enes død den andres brød - Søppel i et økologisk perspektiv. NRK P2-Akademiet [Radio] 2010-05-26
UiO Untitled
 
2009
33 Sinding-Larsen, Henrik.
Relativt hellig? - hellighet som tverrfaglig og tverrkulturell utfordring. Konferanse om Hellighet; 2009-03-26 - 2009-03-27
UiO Untitled
 
34 Sinding-Larsen, Henrik.
Sekularisering, hellighet og paradokser - Om den nødvendige og umulige jakten på et fast punkt tilværelsen. Sekularisering; 2009-04-27 - 2009-04-29
UiO Untitled
 
2008
35 Sinding-Larsen, Henrik.
"Den enes brød - den andres død: Søppel i et økologisk perspektiv.". Seminaret "Søppel i et antropologisk perspektiv" under Den norske filosofifestivalen i Kragerø; 2008-06-05 - 2008-06-08
UiO Untitled
 
36 Sinding-Larsen, Henrik.
Externality and materiality in the history of the human sciences. Fractal: Revista de Psicologia 2008 ;Volum 20.(1) s. 09-18
UiO Untitled
 
37 Sinding-Larsen, Henrik.
Krever nye sekulære fellesskap en ny teori om Gud?. Norsk Antropologisk Forening Årskonferanse 2008; 2008-05-23 - 2008-05-25
UiO Untitled
 
38 Sinding-Larsen, Henrik.
Møter og relasjoner i et postrelasjonelt samfunn. Nye møteplasser i et individsentrert samfunn; 2008-04-11 - 2008-04-11
UiO Untitled
 
39 Sinding-Larsen, Henrik; Khazaleh, Lorenz.
Hvor er det blitt av holismen?. Forskningsprogrammets Culcoms nettsider [Internett] 2008-04-25
UiO Untitled
 
2007
40 Sinding-Larsen, Henrik.
Externality and materiality in the history of the human sciences. Joint meeting of the European Society for the History of the Human Sciences (ESHHS) and Cheiron; 2007-06-25 - 2007-06-29
UiO Untitled
 
41 Sinding-Larsen, Henrik.
Individets frihet og menneskets ansvar. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2007 ;Volum 17.(3) s. 14-15
UiO Untitled
 
42 Sinding-Larsen, Henrik.
Relativt frie tanker om frihet. I: Frihet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01202-5. s. 242-273
UiO Untitled
 
2006
43 Sinding-Larsen, Henrik.
”Eksternalisering” – et begrepsmessig bidrag til en beskrivelse av redskap ogkulturutvikling. HOMO FABER - REDSKAPSBRUKEREN - ÅRSKONFERANSEN I NORSK ANTROPOLOGISK FORENING; 2006-05-19 - 2006-05-21
UiO Untitled
 
44 Sinding-Larsen, Henrik.
Eksternaliserte og relasjonelle trygghetsregimer. I: Trygghet. Universitetsforlaget 2006 ISBN 978-82-15-01060-1. s. 205-234
UiO Untitled
 
1993
45 Sinding-Larsen, Henrik.
Informasjonsteknologi, ansvar og jegets grenser. I: Kulturens digitale felt. : Aventura forlag 1993 s. 259-290
UiO Untitled
 
1992
46 Sinding-Larsen, Henrik.
Eksternalisering. Norsk Antropologisk Tidsskrift 1992 (3) s. 67-78
UiO Untitled
 
47 Sinding-Larsen, Henrik.
Informasjonsteknologi og etikk. Forskningspolitikk 1992 ;Volum 15.(1) s. 16-18
UiO Untitled
 
1991
48 Sinding-Larsen, Henrik.
Computers, Musical Notation and the Externalization ofKnowledge: Towards a Comparative Study in the History of InformationTechnology. I: Understanding the artificial : on the future shape of artificial intelligence. Springer Publishing Company 1991 ISBN 3-540-19612-9. s. 101-125
UiO Untitled
 
49 Sinding-Larsen, Henrik.
Informasjonsteknologi - en ny art i vårt kunnskapsøkologiske miljø. Noen tanker om etikk og teknologivalg.. Informasjonsteknologi og etikk.; 1991-05-06 - 1991-05-06
UiO Untitled
 
50 Sinding-Larsen, Henrik.
Information technology. I: Dialogue and technology: Art and knowledge. Springer 1991 ISBN 0387195742. s. 119-130
UiO Untitled
 
    Vis neste liste