Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2019
1 Amdam, Synnøve Hedemann; Arstorp, Ann-Thérèse.
Digitale refleksjoner - Podcast: DigiGLU-prosjektet på Høgskulen i Volda. Samtale med Synnøve Amdam. https://podtail.com/no/podcast/digitale-refleksjoner/digiglu [Radio] 2019-05-21
USN HVO Untitled
 
2 Arstorp, Ann-Thérèse.
Digital kompetanse. Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse og europeisk arbeid på området. Dikus nasjonale høstkonferanse; 2019-09-27 - 2019-09-27
USN Untitled
 
3 Arstorp, Ann-Thérèse.
Digitale refleksjoner (podcast). www.soundcloud.com/digitale-refleksjoner [Radio] 2019-06-01
HIOF Untitled
 
4 Arstorp, Ann-Thérèse.
Hva er lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse?. I: 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse.. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025354. s. 17-32
HIOF Untitled
 
5 Arstorp, Ann-Thérèse.
Hvad er status på profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen?. Faglig seminar ifbm med BETT messen; 2019-01-24 - 2019-01-24
HIOF Untitled
 
6 Arstorp, Ann-Thérèse.
Hvilke kompetanser trenger vi i fremtiden og hvilken rolle spiller teknologien?. ITS Volda; 2019-01-10 - 2019-01-10
HIOF Untitled
 
7 Arstorp, Ann-Thérèse.
Profesjonsfaglig digital kompetanse – muligheter, utfordringer og implikasjoner for lærerutdanningen. Prosjektsamling for DigGiLU prosjektet på lærerutdanningen på NTNU; 2019-09-11 - 2019-09-11
USN Untitled
 
8 Arstorp, Ann-Thérèse.
Teachers Professional Digital Competence in Teacher Education in Norway. Symposium: Teaching and Teacher Education in the light of the digitalized K-12 school – a Nordic perspective; 2019-11-08 - 2019-11-11
USN Untitled
 
9 Arstorp, Ann-Thérèse.
What compentencies do we need for the future, and what role does technology play?. Digitalization in education - future classroom and 21st century skills; 2019-04-10 - 2019-04-12
HIOF Untitled
 
10 Arstorp, Ann-Thérèse; Amdam, Synnøve Hedemann; Thingnes, Josef; Nagel, Ilka; Aagaard, Toril; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning. NKUL19: Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2019-05-08 - 2019-05-10
HIOF USN HVO NTNU UIA Untitled
 
11 Arstorp, Ann-Thérèse; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
DigGiLU prosjektet på NTNU. Samtale med Fredrik M. Røkenes og Mari-Ann Letnes. Digitale refleksjoner [Internett] 2019-05-08
USN NTNU Untitled
 
2018
12 Arstorp, Ann-Thérèse.
Fremtidens klasserom på norske lærerutdanninger: Didaktisk digitalt verksted (DDV). https://www.udir.no/ [Internett] 2018-03-02
HIOF Untitled
 
13 Arstorp, Ann-Thérèse.
Future Classroom Labs in Norwegian Pre-service Teacher Education. Innovative Technologies and Learning, ICITL 2018; 2018-08-27 - 2018-08-29
HIOF Untitled
 
14 Arstorp, Ann-Thérèse.
Hvorfor lage fremtidens klasserom på lærerutdanningen?. Rom for aktiv læring; 2018-11-29 - 2018-11-30
HIOF Untitled
 
15 Arstorp, Ann-Thérèse; Helland, Karianne.
Hvad er lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse i Norge?. Danmarks læringsfestival; 2018-03-13 - 2018-03-14
HIOF Untitled
 
16 Rønningsbakk, Lisbet; Arstorp, Ann-Therese; Bøen, Elin; Scarbocci, Paolo Haaland.
Fremtidens klasserom i lærerutdanningen. NKUL 2018; 2018-05-07 - 2018-05-09
HIOF USN UIS UiT Untitled
 
2017
17 Kelentric, Marijana; Helland, Karianne; Arstorp, Ann-Thérèse.
Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2017 (ISBN 978-82-93378-46-4) 64 s.
HIOF Untitled