Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2020
1 Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R..
Flowline at Work: Transforming Temporalities in News Organizations through Metaphor. I: Time, Temporality, and History in Process Organization Studies. Oxford University Press 2020 ISBN 9780198870715. s. 89-115
OSLOMET Untitled
 
2 Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R..
Hvordan studere sosialt liv i og gjennom skjermer?. Nordisk Laboratorium; 2020-09-29 - 2020-09-29
OSLOMET Untitled
 
2019
3 Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk; Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R..
From deadline to flowline: Managing paradoxical demands in news organizations through metaphor. I: Media Management and Digital Transformation. Routledge 2019 ISBN 9781138592087.
OSLOMET Untitled
 
4 Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne; Tolstad, Ingrid M.; Pålshaugen, Øyvind; Skjælaaen, Gudrun R.; Lorenzen, Sara Berge.
https://omenacademy.oslomet.no/.
OSLOMET Untitled
 
5 Skjælaaen, Gudrun R..
Sju råd mot oppblåst innovasjon. Stat og styring [Tidsskrift] 2019-03-19
OSLOMET Untitled
 
6 Skjælaaen, Gudrun R.; Bygdås, Arne.
Teaming up with technology: Socio-material managerial approaches for digital transformation. I: Media Management and Digital Transformation. Routledge 2019 ISBN 9781138592087. s. 132-142
OSLOMET Untitled
 
7 Skjælaaen, Gudrun R.; Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk.
Socio-material boundary dynamics and collective action: Responses to and consequences of introducing ‘digital first’ in media organizations. 11th International Symposium on Process Organization Studies; 2019-06-19 - 2019-06-22
OSLOMET Untitled
 
8 Skjælaaen, Gudrun R.; Tolstad, Ingrid M..
Print and digital: Synchronizing discrepant temporal regimes in the newsroom. I: Media Management and Digital Transformation. Routledge 2019 ISBN 9781138592087.
OSLOMET Untitled
 
9 Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk; Skjælaaen, Gudrun R..
Managing for audience management: Taking steps towards a ‘glowline’ co-production in the newsroom. I: Media Management and Digital Transformation. Routledge 2019 ISBN 9781138592087.
OSLOMET Untitled
 
10 Tolstad, Ingrid M.; Skjælaaen, Gudrun R.; Bygdås, Arne.
Media Management and Digital Transformation. 2018 - December Fellow Week; 2019-12-19 - 2019-12-19
OSLOMET Untitled
 
2018
11 Bygdås, Arne; Skjælaaen, Gudrun R.; Tolstad, Ingrid M.; Hagen, Aina Landsverk.
From Deadline to Flowline: Managing temporalities in news organizations through metaphor. PROS-konferanse; 2018-06-20 - 2018-06-23
OSLOMET Untitled
 
12 Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne; Skjælaaen, Gudrun R.; Tolstad, Ingrid M..
OMEN: Organizing for Media Innovation. Faglig samling; 2018-03-13 - 2018-03-13
OSLOMET Untitled
 
13 Skjælaaen, Gudrun R..
Media innovation and multiple temporalities in the newsroom. The International Symposium on Media Innovations, ISMI, 2018; 2018-08-31 - 2018-09-01
OSLOMET Untitled
 
14 Skjælaaen, Gudrun R..
The Pendulum of Change: From Print to ‘Digital First’- Publishing in a Norwegian Newspaper. The 9th Nordic Work Life Conference; 2018-06-13 - 2018-06-15
OSLOMET Untitled
 
15 Skjælaaen, Gudrun R.; Bygdås, Arne.
Flowline at work: Transforming temporalities in news organizations through metaphor. 10th International Process Symposium; 2018-06-20 - 2018-06-23
OSLOMET Untitled
 
16 Skjælaaen, Gudrun R.; Bygdås, Arne.
What we (don’t) talk about when we talk about innovation: A study of a Norwegian newsroom’s awareness to crisis. NEON; 2018-11-20 - 2018-11-22
OSLOMET Untitled
 
17 Skjælaaen, Gudrun Rudningen.
Medieantropologi i en ny tid: Klausens relevans for dagens medie-Norge. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2018 ;Volum 1.(2) s. 58-69
OSLOMET Untitled
 
18 Skjælaaen, Gudrun Rudningen; Bygdås, Arne; Hagen, Aina Landsverk.
Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of Management Inquiry 2018 ;Volum 1.(17)
OSLOMET Untitled
 
2017
19 Skjælaaen, Gudrun R..
‘Det går bare fortere og fortere’: Fremtidsutsikter i en norsk nyhetsredaksjon. Norsk Antropologisk Årskonferanse; 2017-05-05 - 2017-05-07
OSLOMET Untitled
 
2014
20 Carlsen, Arne; Rudningen, Gudrun Larsgard; Mortensen, Tord Fagerheim.
Playing the cards: Using collaborative artefacts with thin categories to make research co-generative. Journal of Management Inquiry 2014 ;Volum 23.(3) s. 294-313
BI OSLOMET UiO Untitled
 
21 Pettersen, Karen-Sofie; Rudningen, Gudrun.
Samspill eller svarteperspill? En studie av ansvarsfordeling og gråsoner mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten for mennesker med RoP-lidelser med voldsproblematikk. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2014 (ISBN 978-82-7609-344-5) 71 s. AFI-rapport(10)
HIOA Untitled
 
22 Rudningen, Gudrun.
Samspill eller svarteperspill?. Flekkefjord tidende [Internett] 2014-10-04
HIOA Untitled
 
23 SPJELKAVIK, Øystein; GRIMSMO, Asbjørn; Mamelund, Svenn-Erik; Rudningen, Gudrun.
Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV. Delrapport 1. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA 2014 129 s.
HIOA Untitled
 
2013
24 Rudningen, Gudrun Larsgard.
Barrierer mot arbeid. For langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2013 (ISBN 9788276093308) 75 s. AFI-rapport(10)
HIOA Untitled
 
25 Rudningen, Gudrun Larsgard; Bygdås, Arne Lindseth; Hagen, Aina Landsverk.
Visual Inquiry - Using Collaborative Visual Research Methods for Exploring Processes of Organizational Creativity. EGOS; 2013-07-04 - 2013-07-06
HIOA Untitled
 
26 Skjælaaen, Gudrun R.; Hagen, Aina Landsverk; Bygdås, Arne.
Visual Inquiry: Using Collaborative Visual Research Methods for Exploring Processes of Organizational Creativity. EGOS 2013; 2013-07-04 - 2013-07-07
OSLOMET Untitled
 
2012
27 Rudningen, Gudrun Larsgard; Carlsen, Arne; Clegg, Stewart R.; Gjersvik, Reidar.
Punk production. Just do it - yourself!. I: Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-40337-9. s. 186-200
BI HIOA Untitled
 
28 Rudningen, Gudrun Larsgard; Carlsen, Arne; Clegg, Stuart; Gjersvik, Reidar.
Punk. Bare gjør det - sjøl!. I: Idea work. Om profesjonell kreativitet. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-39468-4. s. 186-200
BI HIOA Untitled
 
29 Rudningen, Gudrun Larsgard; Hagen, Aina Landsverk.
Den første streken: Materialitetens makt i et arkitektfirma. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2012 ;Volum 23.(3-4) s. 274-286
OSLOMET Untitled
 
2011
30 Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun; Haukelien, Heidi; Vike, Halvard; Møller, Geir Holtan.
Frihet til Likeverd. Likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling. Bø: Telemarksforsking 2011 (ISBN 978-82-7401-382-7) 232 s.
OSLOMET TF UiO Untitled
 
2009
31 Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun.
What’s Driving Collective Creativity? Conveying film footage in participatory research on group innovation. The 1st International Visual Methods Conference; 2009-04-01 - 2009-04-04
HIOA Untitled
 
32 Hagen, Aina Landsverk; Rudningen, Gudrun; Mortensen, Tord Fagerheim.
Creativity as Sidetracking: On recognizing peak moments in a turning stream of ideas. 25th EGOS Colloquium; 2009-07-02 - 2009-07-06
OSLOMET UiO Untitled