Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-6 av 6

2019
1 Ikdahl, Ingunn; Franklin, Christian; Hennig, Martin; Wibye, Johan Vorland.
Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser. : Arbeids- og velferdsdirektoratet 2019 19 s.
UiB UiO UiT Untitled
 
2 Wibye, Johan Vorland.
Pliktkollisjoner som tolkningsresultat. Jussens venner 2019 ;Volum 54. s. 359-387
UiO Untitled
 
3 Wibye, Johan Vorland.
Prostitusjonsinntekter, samvittighetsforbehold og plassering av rettigheter. Lov og Rett 2019 ;Volum 58.(04) s. 255-260
UiO Untitled
 
4 Wibye, Johan Vorland.
Rettslige friheter. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019 ;Volum 132.(5) Suppl. 2019 s. 403-442
UiO Untitled
 
2018
5 Wibye, Johan Vorland.
Hohfelds rettigheter. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2018 ;Volum 5. s. 493-533
UiO Untitled
 
2015
6 Falkanger, Aage Thor; Wibye, Johan Vorland.
Den norske sivilombudsmannens adgang til å uttale seg om forvaltningens skjønn. I: Afmælisrit Tryggvi Gunnarsson Sextugur 10. juni 2015. Reykjavík: Bókaútgáfan CODEX 2015 ISBN 9789979825869. s. 1-18
UiO Untitled