Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2012
1 Groth, Lars.
Hovedproblemet for organisasjonsforskningen: begrepsinflasjon og IT-aversjon. Nordiske organisasjonsstudier 2012 ;Volum 14.(3) s. 7-29
UiO Untitled
 
2011
2 Groth, Lars.
Elektronisk samhandling i et organisasjonsmessig perspektiv. Partnerseminar for Difi og DFØ; 2011-11-14 - 2011-11-14
UiO Untitled
 
3 Groth, Lars.
Forskningen på organisasjonsstruktur: Selvforskyldt irrelevans og behovet for et omforent begrepsapparat. NEON konferansen 2011; 2011-11-16 - 2011-11-18
UiO Untitled
 
4 Groth, Lars.
Fra elektronisk regnemaskin til samhandlingsteknologi. Lunsjforedrag for lederne i Olje- og energidepartementet; 2011-06-22 - 2011-06-22
UiO Untitled
 
2010
5 Groth, Lars.
Elektronisk samhandling i et organisasjonssosiologisk perspektiv. Organisasjonssosiologenes høstseminar 2010; 2010-10-22
UiO Untitled
 
6 Groth, Lars.
Etterspørsel etter videreutdanning i informatikk: Interessen for ulike fagemner. I: Norsk Informatikkonferanse. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2703-1. s. 121-131
UiO Untitled
 
7 Groth, Lars.
Forslaget bør begraves. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
UiO Untitled
 
8 Groth, Lars.
Gjedrem, boligprisene og eiendomsskatten. Dagens næringsliv 2010
UiO Untitled
 
9 Groth, Lars.
Mennesker og datamaskiner i et organisasjonssosiologisk perspektiv. Møte arrangert spesielt for forelesningen; 2010-12-13
UiO Untitled
 
10 Groth, Lars.
Misforstått beundring av Kina. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
UiO Untitled
 
11 Groth, Lars.
Myten om Oslos offentlige livsgrunnlag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
UiO Untitled
 
2005
12 Groth, Lars.
Endringsledelse som forutsetning for suksessfull modernisering. Moderniseringsdepartementets e-handelsseminar 2005; 2005-05-10
NTNU Untitled
 
13 Groth, Lars.
Forskning som idrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005
NTNU Untitled
 
14 Groth, Lars.
Forutsetninger for vellykket modernisering med elektronisk innkjøp. Kundeseminar; 2005-05-26
NTNU Untitled
 
15 Groth, Lars.
IT og organisasjon i et nøtteskall. Seminar for Kommunerevisjonen i Oslo; 2005-08-31
NTNU Untitled
 
16 Groth, Lars.
Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien. Fagbokforlaget 2005 (ISBN 82-450-0268-2) 375 s.
NTNU Untitled
 
17 Groth, Lars.
Prosjektgjennomføring uten tårer. Seminar for ledergruppen i HGS; 2005-10-31
NTNU Untitled
 
18 Groth, Lars.
Sentralisering av IT - er det helsebringende?. Seminar med IT-avdelingen ved Ullevål sykehus; 2005-05-24
NTNU Untitled
 
19 Groth, Lars.
Sentralisering av IT - er det helsebringende?. Driftforums årskonferanse; 2005-04-15
NTNU Untitled
 
20 Groth, Lars.
Verktøy for ledere i IT-nød. Rådgiver avliver mange av IT-mytene. Stat og Styring [Avis] 2005-12-07
NTNU Untitled
 
21 Valen, Marit Støre; Larssen, Anne Kathrine; Olsson, Nils; Steen-Hansen, Anne Elise; Hansen, Geir Karsten; Jensø, Monica; Groth, Lars; Haugen, Tore I.
Framtidens fleksible sykehus - et forprosjekt. Trondheim: NTNU 2005 12 s.
NTNU Untitled
 
22 Valen, Marit Støre; Olsson, Nils; Hansen, Geir Karsten; Haugen, Tore I; Jensø, Monica; Groth, Lars.
The Flexible Hospitals of Tomorrow. : NTNU 2005 13 s.
NTNU Untitled
 
2004
23 Groth, Lars.
Forskningsfond er de beste pensjonsfond. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004
NTNU Untitled
 
24 Groth, Lars.
Hva kjennetegner dem som lykkes?. Symposiet eLandet Norge; 2004-10-03
NTNU Untitled
 
25 Groth, Lars.
Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering. Brukergruppemøtet til Ehandelsprogrammet i Moderniseringsdepartementet; 2004-12-07
NTNU Untitled
 
26 Groth, Lars.
Trender, fordeler og ulemper ved ulik organisering av administrasjons- og støttefunksjoner. Seminar for Riksrevisjonens administrasjonsavdeling; 2004-04-06
NTNU Untitled
 
2003
27 Groth, Lars.
Company Strategy, IT strategy, and IT Projects. [Mangler data]; 2003-08-23
NTNU Untitled
 
28 Groth, Lars.
Elektronisk forretningsdrift - suksesskriterier: Driftsfasen. Nordvest Forum - IKT Forum 1 2003; 2003-04-30
NTNU Untitled
 
29 Groth, Lars.
Elektronisk forretningsdrift - suksesskriterier: Planlegging. Nordvest Forum - IKT Forum 1 2003; 2003-04-30
NTNU Untitled
 
30 Groth, Lars.
Elektronisk forretningsdrift - suksesskriterier: Prosjektgjennomføring. Nordvest Forum - IKT Forum 1 2003; 2003-04-30
NTNU Untitled
 
31 Groth, Lars.
Good Management - the Simple Key to Successful IT Implementations. Economic Trends (Helsinki) 2003 (1) s. 7-10
NTNU Untitled
 
32 Groth, Lars.
People, IT, and Organization. [Mangler data]; 2003-08-23
NTNU Untitled
 
33 Groth, Lars.
The New Organizations - Toward the Model-Driven Organization. [Mangler data]; 2003-08-23
NTNU Untitled
 
34 Groth, Lars.
Theory and Practice Intertwined: an Interview with Lars Groth. Economic Trends (Helsinki) [Avis] 2003-02-01
NTNU Untitled
 
2002
35 Groth, Lars.
Anbuds- og prosjektgjennomføring - tips og erfaringer fra IT-prosjekter. Kodak Nordisk PaRis seminar; 2002-05-31
NTNU Untitled
 
36 Groth, Lars.
Company Strategy, IT strategy, and Organisation. [Mangler data]; 2002-07-10
NTNU Untitled
 
37 Groth, Lars.
Information technology, Humans, and Organizational Structure. [Mangler data]; 2002-10-18
NTNU Untitled
 
38 Groth, Lars.
Modernisering av offentlig sektor - nytte for næringsliv og publikum?. IT-Forum Sogn og Fjordane; 2002-09-26
NTNU Untitled
 
39 Groth, Lars.
Organisasjonsmessige utfordringer ved høy endringstakt. Fra Prosess til e-Prosess: Organisasjonsmessige utfordringer ved implementering av nye strategiske IKT systemer. Arrangert av Norges Eksportråds E-Business Network; 2002-10-23
NTNU Untitled
 
40 Groth, Lars.
The New Organizations - Toward the Model-Driven Organization. [Mangler data]; 2002-10-21
NTNU Untitled
 
2000
41 Groth, Lars.
Den nye økonomien - hva skjer i organisasjons- og arbeidslivet?. Høstkonferansen til Forening for organisasjonssosiologer; 2000-10-07
NTNU Untitled
 
42 Groth, Lars.
Hvordan internett vil forandre forholdet mellom myndigheter og innbyggere, kunder og leverandører. Årsmøtet for Doculive brukerforening; 2000-03-28
NTNU Untitled
 
43 Groth, Lars.
IT i organisasjoner - motor og tvangstrøye. [Mangler data]; 2000-04-04
NTNU Untitled
 
44 Groth, Lars.
IT, organisasjon og ledelse. Seminar for Administrativt Forskningsfond; 2000-11-07
NTNU Untitled
 
45 Groth, Lars.
Nye kunster for gamle hunder? Omstilling i etablerte organisasjoner. Studio Aperturas seminar for Statoil; 2000-10-10
NTNU Untitled
 
46 Groth, Lars.
Papiruavhengig - innen 2005(?). Banepartners forretningsplansamling; 2000-06-07
NTNU Untitled
 
1999
47 Groth, Lars.
Future Organizational Design - The Scope for the IT-based Enterprise. John Wiley & Sons 1999 (ISBN 0-471-98893-6) 448 s.
UiO Untitled