Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2020
1 Demars, Benoît O. L.; Friberg, Nikolai; Thornton, Barry.
Pulse of dissolved organic matter alters reciprocal carbon subsidies between autotrophs and bacteria in stream food webs. Ecological Monographs 2020 ;Volum 90.(1) s. -
NIVA Untitled
 
2 Schneider, Susanne Claudia; Demars, Benoît Olivier Laurent.
Vannplanter i Otra oppstrøms Brokke før og nå, og hva det betyr for problemvekst av krypsiv. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7219-2) 39 s. NIVA-rapport(7484)
NIVA Untitled
 
2019
3 Anglès d'Auriac, Marc B; Strand, David A; Mjelde, Marit; Demars, Benoît O L; Thaulow, Jens.
Detection of an invasive aquatic plant in natural water bodies using environmental DNA. PLOS ONE 2019 ;Volum 14.(7) s. -
NIVA VETINST Untitled
 
4 Demars, Benoît O.L..
Hydrological pulses and burning of dissolved organic carbon by stream respiration. Limnology and Oceanography 2019 ;Volum 64.(1) s. 406-421
NIVA Untitled
 
5 Moe, Therese F; Hessen, Dag O; Demars, Benoît O L.
Functional biogeography: Stoichiometry and thresholds for interpreting nutrient limitation in aquatic plants. Science of the Total Environment 2019 ;Volum 677. s. 447-455
NIVA UiO Untitled
 
6 Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn.
ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.. : NIVA 2019 177 s. NIVA-rapport(7414)
NINA NIVA Untitled
 
7 Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Mjelde, Marit; Demars, Benoît Olivier Laurent; Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens.
Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7127-0) 36 s. NIVA-rapport(7392)
NIVA Untitled
 
2018
8 Demars, Benoît Olivier Laurent; Angles d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Brænden, Roar; Mjelde, Marit.
Kartlegging av vasspest i Vannområde Leira-Nitelva 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7038-9) 42 s. NIVA-rapport(7303)
NIVA Untitled
 
9 Schartau, Ann Kristin; Mjelde, Marit; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Hesthagen, Trygve H.; Jensen, Thomas Correll; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Løvik, Jarl Eivind; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute; Walseng, Bjørn.
ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2017. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1057 | 2018.. Oslo: Miljødirektoratet 2018 81 s.
NINA NIVA NORCE UiT Untitled
 
2017
10 Moe, Therese Fosholt; Demars, Benoît Olivier Laurent.
Årsrapport krypsivovervåking 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6937-6) 89 s. NIVA-rapport(7202)
NIVA Untitled
 
2011
11 Demars, Benoît Olivier Laurent; Manson, Russel; Ólafsson, Jón S.; Gisli Mar, Gislason; Rakel, Gudmundsdottir; Woodward, Guy; Reiss, Julia; Pichler, Doris E.; Rasmussen, Jes Jessen; Friberg, Nikolai.
Temperature and the metabolic balance of streams. Freshwater Biology 2011 ;Volum 56. s. 1106-1121
NIVA Untitled