Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2019
1 Fodchenko, Irina.
Russian comparative Law before and after the 1917 revolutions. I: Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives. Wildy, Simmons and Hill Publishing 2019 ISBN 9780854902750. s. 79-89
UiO Untitled
 
2018
2 Fodchenko, Irina.
Механизмы разрешения споров в российско-норвежской модели юнитизации трансграничных месторождений углеводородов в Баренцевом море и Арктике. Predprinimatel'skoe pravo 2018 (4) s. 63-69
FNI Untitled
 
3 Fodchenko, Irina.
Фодченко Ирина Петровна, Механизмы разрешения споров в российско-норвежской модели юнитизации трансграничных месторождений углеводородов в Баренцевом море и Арктике = Dispute resolution mechanisms in the Russian-Norwegian model of unitization of cross-border hydrocarbon fields in the Barents Sea and the Arctic region. Predprinimatel'skoe pravo 2018 (4) s. 63-69
UiO Untitled
 
4 Fodchenko, Irina.
Fodchenko I. Operator transgranichnogo mestorozhdenija uglevodorodov – pravovoj analiz Dogovora mezhdu Rossijskoj Federaciej i Korolevstvom Norvegija o razgranichenii morskih prostranstv i sotrudnichestve v Barencevom more i Severnom Ledovitom okeane.Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and International Law],8(4А),pp. 177-197.. Voprosy Rossiiskogo i Mezhdunarodnogo Prava 2018 ;Volum 8.(4A) s. 177-197
UiO Untitled
 
5 Fodchenko, Irina.
Legal Aspects of the Russian-Norwegian Model for Cross-Border Unitisation in the Barents Sea and Arctic Ocean. Ocean Development and International Law 2018 ;Volum 49.(3) s. 262-275
FNI Untitled
 
6 Fodchenko, Irina.
Operator transgranichnogo mestorozhdeniya uglevodorodov - pravovoy analiz Dogovoroa mezhdu Rossiyskoy Federatsiey i Korolevstvom Norvegiya o razgranichenii morskikh prostranstv i sotrudnichestve v Barentsevom i Severnom Ledovitom okeane. Voprosy Rossiiskogo i Mezhdunarodnogo Prava 2018 ;Volum 8.(4a) s. 177-197
FNI Untitled
 
7 Fodchenko, Irina.
Operatørbegrepet og tvistemekanismene i delelinjeavtalen - med sideblikk til norsk og russisk rett. Utbygging av grenseoverskridende felt i Barentshavet: har Norge og Russland lik tilnærming?; 2018-04-11 - 2018-04-11
UiO Untitled
 
8 Fodchenko, Irina.
Questionnaire – Environmental Laws and Regulations in Your Jurisdiction: Norway. : International and Comparative Law Research Center (Moscow, Russia) 2018 20 s.
UiO Untitled
 
2017
9 Fodchenko, Irina.
Case study (Law of the Sea). ISSMN4030 - A Changing Arctic, International Summer School (ISS), University of Oslo; 2017-07-17 - 2017-07-17
UiO Untitled
 
10 Fodchenko, Irina.
Comparative Law in Russia: historical traces of influence. A legal history conference: Russian Revolution in the Nordic perspective; 2017-11-07 - 2017-11-07
UiO Untitled
 
11 Fodchenko, Irina.
Petroleum Law in the Arctic. ISSMN4030 - A Changing Arctic,International Summer School (ISS), University of Oslo; 2017-07-10 - 2017-07-10
UiO Untitled
 
12 Fodchenko, Irina.
Petroleum licenses in Russia - a legal culture perspective. Workshop: Petroleum Licenses - a legal culture perspective, Aberdeen University Centre for Energy Law (AUCEL); 2017-05-25 - 2017-05-26
UiO Untitled
 
13 Fodchenko, Irina.
Rettslige HMS-utfordringer ved grenseoverskridende unitisering i nordområdene. Lukoil Overseas North Shelf; 2017-03-24 - 2017-03-24
UiO Untitled
 
2014
14 Fodchenko, Irina.
Petroleumsindustrien fanget i juridisk vacuum på Krimhalvøya. Petroleumsjuridisk seksjon, OED; 2014-03-28
UiO Untitled
 
15 Fodchenko, Irina.
Russlands annektering av Krimhalvøya – petroleumsvirksomhet fanget i juridisk vakuum. Intarn arrangement; 2014-03-21
UiO Untitled
 
16 Fodchenko, Irina.
Russlands rettslige satsing på Den nordlige sjørute – ny lov om handelsskipsfart i Den nordlige sjørutes havområde. Lov og Rett 2014 (7) s. 407-422
UiO Untitled
 
2012
17 Fodchenko, Irina.
Колонка редактора. Redaktørens spalte. Энергетическое право 2012 (2)
UiO Untitled
 
18 Fodchenko, Irina.
Innføring i russisk rettskildelære. Faglunsj; 2012-02-21
UiO Untitled
 
2011
19 Fodchenko, Irina.
"Правовое регулирование технологической и экологической безопасности при разработке месторождений нефти и газа в Норвегии и Российской Федерации" /AVHANDLINGSPRESENTASJON Ph.D. RAO/CIS Offshore. The International Conference and Exhibition for Oil and Gas Resources Development of the Russian Arctic and Continental Shelf; 2011-09-13 - 2011-09-16
UiO Untitled
 
20 Fodchenko, Irina.
Innføring i det norske skattesystemet for personlig næringsdrivende. Kveldsforelesning; 2011-05-18
UiO Untitled
 
21 Fodchenko, Irina.
The Northern Sea Route - an overview of the legal regimeand proposed amendments. Sjørettseminar: Transport fra Kirkenes i nordøstpassasjen; 2011-02-02 - 2011-02-02
UiO Untitled
 
2010
22 Fodchenko, Irina.
Norsk-russisk enighet om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. Naturressursgruppens seminar på Svanhovd; 2010-06-16 - 2010-06-18
UiO Untitled
 
23 Fodchenko, Irina.
Rettsvitenskapelig forsining om samfunnssikkerhet og risiko: En kunnskapsoversikt. Oslo: Norges forskningsråd 2010 (ISBN 978-82-12-02798-5) 136 s.
UiO Untitled
 
2009
24 Fodchenko, Irina.
Russisk petroleumssikkerhetslovgivning - prosjektpresentasjon. MarIus 2009 (372) s. 167-176
UiO Untitled
 
25 Fodchenko, Irina.
Utenlandsk deltagelse i petroleumsvirksomhet på russisk kontinentalsokkel - hovedtrekk ved Russlands petroleumsregimer med referanse til det norske konsesjonssystemet. MarIus 2009 (380)
UiO Untitled
 
2008
26 Fodchenko, Irina.
Petroleumssikkerhetsregulering i Norge. Havne og transportseminar “Utfordringer for de nordlige havner i Norge og Russland, knyttet til sjosikkerhet, oljevernberedskap og logistikk-losninger”; 2008-04-29 - 2008-04-29
UiO Untitled
 
27 Fodchenko, Irina.
Russisk petroleumssikkerhetslovgivning. Startseminar sjøsikkerhetsprosjektet; 2008-01-28 - 2008-01-29
UiO Untitled
 
2007
28 Fodchenko, Irina.
Petroleumsvirksomhet i Nordvest-Russland. Instituttseminar; 2007-01-13
UiO Untitled