Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Nystad, Kathrin; Drugli, May Britt; Lydersen, Stian; Lekhal, Ratib; Buøen, Elisabet Solheim.
Toddlers' stress during transition to childcare. European Early Childhood Education Research Journal 2021 ;Volum 29.(2) s. 157-182
BI HINN NTNU RBUP-ØS UiO Untitled
 
2 Wilhelmsen, Tiril; Lekhal, Ratib; Brandlistuen, Ragnhild Eek; Wang, Mari Vaage.
Children’s temperament moderates the long-term effects of pedagogical practices in ECEC on children’s externalising problems. European Early Childhood Education Research Journal 2021 ;Volum 29.(2) s. 206-223
BI FHI UiO Untitled
 
2020
3 Drugli, May Britt; Lekhal, Ratib; Buøen, Elisabet Solheim.
Tilvenning og foreldresamarbeid: de yngste i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 978-82-02-66444-2) 136 s.
BI HINN NTNU RBUP-ØS Untitled
 
4 Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Berg-Nielsen, Turid Suzanne; Buøen, Elisabet Solheim.
A model of intervention and implementation of quality building and quality control in childcare centers to strengthen the mental health and development of 1-3-year olds: Protocol for a randomized controlled trial of thrive by three. JMIR Research Protocols 2020 ;Volum 9.(10) s. 1-12
BI HINN NTNU RBUP-ØS UiO Untitled
 
2019
5 Drugli, May Britt; Lekhal, Ratib.
4 faktorer som fremmer barns livsmestring. Utdanningsnytt.no 2019
BI HINN NTNU Untitled
 
6 Drugli, May Britt; Lekhal, Ratib.
4 faktorer som fremmer barns livsmestring. Første steg 2019 (1) s. 50-53
BI HINN NTNU Untitled
 
7 Karlsen, Lisa; Lekhal, Ratib.
Practitioner involvement and support in children’s learning during free play in two Norwegian kindergartens. Journal of Early Childhood Research 2019 ;Volum 17.(3) s. 233-246
BI Untitled
 
8 Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Buøen, Elisabet Solheim.
Små barns læring. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978 82 02 58830 4) 151 s.
BI HINN NTNU RBUP-ØS Untitled
 
9 Lekhal, Samira; Slapø, Helena; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt.
Kosthold og fysisk helse. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-63892-4) 131 s.
BI HINN OSLOMET NTNU SIV Untitled
 
10 Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Lekhal, Ratib.
The influence of ECEC quality on toddlers’ development and well-being in Norwegian ECEC. How to measure these concepts with instruments from the Thrive by 3 intervention?. ICSEI Stavanger 2019; 2019-01-08 - 2019-01-12
BI Untitled
 
2018
11 Drugli, May Britt; Lekhal, Ratib.
Livsmestring og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 978 82 02 58462 7) 165 s.
BI HINN NTNU Untitled
 
12 Lekhal, Ratib.
Receiving extra support in Norwegian centre-based childcare: the role of children's language and socioemotional development. Early Child Development and Care 2018 s. 1-14
BI Untitled
 
13 Løken, Gro; Lekhal, Ratib; Haug, Peder.
Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet. I: Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning : hvor er vi? hvor vil vi gå? hva skal vi gjøre nå?. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245022599. s. 153-175
BI HINN HVO Untitled
 
14 Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Lekhal, Ratib.
Promoting children's well-being in ECEC: A challenging goal.. Journal of International Doctoral Research 2018 ;Volum 7.(1) s. 30-54
BI Untitled
 
2017
15 Lekhal, Ratib.
Does special education predict students’ math and language skills?. European Journal of Special Needs Education 2017 ;Volum 33.(4) s. 525-540
BI Untitled
 
16 Lekhal, Ratib.
Elever med vedtak om spesialundervisning: Hva vet vi, hvordan har de det, og trives de på skolen?. I: Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Det Norske Samlaget 2017 ISBN 9788252194111. s. 368-385
BI HINN Untitled
 
17 Løken, Gro; Lekhal, Ratib; Haug, Peder.
Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning?. I: Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Det Norske Samlaget 2017 ISBN 9788252194111. s. 123-145
BI HINN HVO Untitled
 
2016
18 Faldet, Ann-Cathrin; Lekhal, Ratib.
Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill. Spesialpedagogikk 2016 ;Volum 81.(3) s. 51-64
BI HINN Untitled
 
19 Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas; Drugli, May Britt.
Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 9788205495982) 88 s.
BI HINN USN NTNU RBUP-ØS UiO UIS Untitled
 
20 Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas; Drugli, May Britt.
Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo A/S 2016 (ISBN 9788771601671) 80 s. Det ved vi om(8)
BI USN NTNU RBUP-ØS UiO UIS Untitled
 
21 Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Qvortrup, Lars; Skov Hansen, Line; Hansen, Ole; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt.
Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015. Aalborg Universitetsforlag 2016 (ISBN 978-87-7112-541-2) 119 s.
HINN Untitled
 
2015
22 Aasen, Ann Margareth; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Nordahl, Thomas.
Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold. Paideia 2015 (09) s. 76-89
HINN NTNU Untitled
 
23 Hansen, Ole; Lekhal, Ratib; Nordahl, Thomas; Norlund, Anita; Persson, Bengt; Qvortrup, Lars.
Temanummer om synlig læring. Paideia 2015 ;Volum 9. s. 4-8
HINN Untitled
 
24 Lekhal, Ratib.
Er barnehage en risiko eller gevinst for barns utvikling?. Paideia 2015 ;Volum 10. s. 46-55
HINN Untitled
 
25 Lekhal, Ratib.
Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene. LP-modellen.dk 2015
HINN Untitled
 
26 Lekhal, Ratib.
Mental health problems and grades among minority children: Does high-quality school environment buffers the relationship?. NERA - Nordic Educational Research Association; 2015-03-04 - 2015-03-06
HINN Untitled
 
27 Lekhal, Ratib.
Norges viktigste jobb. Barnehage.no [Fagblad] 2015-06-09
HINN Untitled
 
28 Lekhal, Ratib.
What is the Best Way to Assess Quality in Childcare to Understand Its Influence on Children?. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives 2015 ;Volum 13. s. 677-683
BI Untitled
 
29 Lekhal, Ratib; Mælan, Ellen Nesset.
Bokstaver, tall og geometriske figurer i barnehagen-preliminære resultater fra en pilotstudie i seks barnehager: En ny vurderingsmetode?. Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis 2015 (19) s. 22-29
HINN Untitled
 
30 Lekhal, Ratib; Nordahl, Thomas; Norlund, Anita; Persson, Bengt; Qvortrup, Lars; Hansen, Ole.
Målrettede indsatser og forbedringer i skole og dagtilbud. Paideia 2015 ;Volum 10. s. 4-6
BI HINN Untitled
 
2014
31 Engvik, Maria; Evensen, Laura Aniko; Gustavson, Kristin; Jin, Fufen; Johansen, Rune; Lekhal, Ratib; Schjølberg, Synnve; Wang, Mari Vaage; Aase, Heidi.
Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. : Folkehelseinstituttet 2014 (ISBN 9788280826077) 115 s. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt(2014:1)
FHI Untitled
 
32 Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy; Casas, Ferran; Friborg, Oddgeir; Grinde, Bjørn; Headey, Bruce; Jozefiak, Thomas; Lekhal, Rabit; Marks, Nic; Muffels, Ruud; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Thimm, Jens; Torgersen, Svenn; Trommsdorff, Gisela; Veenhoven, Ruut; Vittersø, Joar; Waaktaar, Trine; Wagner, Gert G.; Wang, Catharina E.; Wold, Bente; Zachrisson, Henrik Daae.
Psychology of Child Well-Being. I: Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer 2014 ISBN 978-90-481-9062-1. s. 555-631
FHI HELSEHELG RBUP-ØS STO UiB UiO UiT Untitled
 
33 Lekhal, Ratib.
Leker for livet. Kommunal rapport [Avis] 2014-05-08
HINN Untitled
 
34 Lekhal, Ratib.
Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen - hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?. LP-modellen.dk 2014
HINN Untitled
 
35 Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro; Vigmostad, Inger; Myhr, Lars Arild.
Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark 2014 (ISBN 978-82-7671-921-5) 94 s. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport(3)
HINN NTNU UiO Untitled
 
36 Lekhal, Ratib; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege.
Students with behaviour problems in school. Preliminary results from our SPEED study. NERA, SPEED symposium, inkludering; 2014-03-05 - 2014-03-07
HINN Untitled
 
37 Lekhal, Ratib; Vigmostad, Inger.
Trivsel og kvalitet i barnehagen. Elverum: Høgskolen i Hedmark 2014 (ISBN 978-82-7671-932-1) 63 s. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport(6/14)
HINN Untitled
 
38 Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib; Aarø, Leif Edvard; Holte, Arne; Schjølberg, Synnve.
The developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of age: a prospective longitudinal population study. BMC Psychology 2014 ;Volum 2. s. -
FHI HINN Untitled
 
39 Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib; Aarø, Leif Edvard; Schjølberg, Synnve.
Co-occuring development of early childhood communication and motor skills: results from a population-based longitudinal study. Child: Care, Health and Development 2014 ;Volum 40.(1) s. 77-84
FHI UiB Untitled
 
2013
40 Lekhal, Ratib; Wang, Mari Vaage; Schjølberg, Synnve.
Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor- og barn-undersøkelsen. I: Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2013 ISBN 978-82-537-8821-0. s. 35-56
FHI HINN Untitled
 
41 Ratib, Lekhal.
The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood. : Universitetet i Oslo 2013 81 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(171)
FHI Untitled
 
42 Ratib, Lekhal; Vartun, Marika; Gustavson, Kristin Brun; Helland, Siri Saugestad; Wang, Mari Vaage; Schjølberg, Synnve.
Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet : beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene. : Nasjonalt folkehelseinstitutt 2013 (ISBN 9788280825391) 80 s.
FHI Untitled
 
43 Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Lekhal, Ratib; Toppelberg, Claudio O.
Little Evidence That Time in Child Care Causes Externalizing Problems During Early Childhood in Norway. Child Development 2013 ;Volum 84.(4) s. 1152-1170
FHI Untitled
 
2012
44 Lekhal, Ratib.
Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study. International Journal of Behavioral Development 2012 ;Volum 36.(3) s. 197-204
FHI Untitled
 
45 Lekhal, Ratib; Soest, Tilmann M von; Wang, Mari Vaage; Aukrust, Vibeke Grøver; Schjølberg, Synnve.
Norway's High-Quality Center Care Reduces Late Talking in High- and Low-Risk Groups. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 2012 ;Volum 33.(7) s. 562-569
FHI UiO Untitled
 
46 Saugestad Helland, Siri; Varatun, Marika; Melkevik, Ole; Lekhal, Ratib; Schjølberg, Synnve.
Barnehagen som arena for vekst og trivsel. Første steg 2012 ;Volum 2. s. 30-34
FHI HINN Untitled
 
47 Varatun, Marika; Saugestad Helland, Siri; Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib; Schjølberg, Synnve.
En barnehage preget av kompetanse og trivsel. Første steg 2012 ;Volum 3. s. 32-34
FHI HINN UiO Untitled
 
48 Vartun, Marika; Helland, Siri Saugestad; Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib; Schjølberg, Synnve.
Noen resultater fra Barnehageundersøkelsen: En barnehage preget av kompetanse og trivsel. Første steg 2012 (3) s. 32-33
FHI Untitled
 
2011
49 Lekhal, Ratib.
Færre pedagoger i barnehagen.. Utdanning.no 2011
BI Untitled
 
50 Lekhal, Ratib.
The relation between child care and language development, Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. Nordic Early Childhood Education and Care -Effects and changes; 2011-05-18 - 2011-05-20
HINN Untitled
 
    Vis neste liste