Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-5 av 5

2020
1 Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Escudero-Oñate, Carlos; Garmo, Øyvind Aaberg; Grønneberg, Estelle; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias Houge; Hytterød, Sigurd; Martínez Francés, Elena; Olstad, Kjetil; Ribeiro, Anne Luise; Rusch, Johannes.
Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7208-6) 41 s. NIVA-rapport(7473)
NINA NIVA VETINST Untitled
 
2019
2 Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena.
Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris. Feltforsøk i Batnfjordelva. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7094-5) 44 s. NIVA-rapport(7359)
NINA NIVA VETINST Untitled
 
3 Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Martínez Francés, Elena; Höglund, Erik; Uhlig, Silvio; Fæste, Christiane Kruse; Ivanova, Lada; Gjessing, Mona Cecilie.
Effekter på laks (Salmo salar) ved eksponering for monokloramin. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7093-8) 37 s. NIVA-rapport(7358)
NINA NIVA VETINST Untitled
 
2018
4 Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Darrud, Mari; Holter, Tobias Houge; Svendsen, Julie; Mo, Tor Atle; Escudero-Oñate, Carlos; Martínez Francés, Elena; Gjessing, Mona Cecilie.
Forsøksbehandling med monokloramin mot Gyrodactylus salaris i elva Glitra. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6973-4) 27 s. NIVA-rapport(7238)
NINA NIVA VETINST Untitled
 
5 Martínez Francés, Elena; Escudero-Oñate, Carlos.
Cyanobacteria and Microalgae in the Production of Valuable Bioactive Compounds. I: Microalgal Biotechnology. IntechOpen 2018 ISBN 978-1-78923-333-9. s. 105-128
NIVA Untitled