Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2020
1 Bråthen, Svein; Hoff, Karoline Louise.
Economic impact assessment of regulatory changes : a case study of a proposed new ICAO standard for contaminated runways. Sustainability 2020 ;Volum 12.(15) s. 1-27
HIM MF Untitled
 
2 Hoff, Karoline Louise; Bråthen, Svein.
Revidert samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen : fase 1: Stokmarknes og Svolvær lufthavner - REVIDERT. Molde: Møreforsking Molde AS 2020 (ISBN 978-82-7830-325-2) 34 s. Rapport (Møreforsking Molde)(2002)
HIM MF Untitled
 
3 Hoff, Karoline Louise; Bråthen, Svein.
Samfunnsøkonomisk analyse av endret lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen : fase 2: aktuelle alternativer for en større lufthavn i Lofoten. Molde: Møreforsking Molde AS 2020 (ISBN 978-82-7830-324-5) 55 s. Rapport (Møreforsking Molde)(2001)
HIM MF Untitled
 
4 Tveter, Eivind; Rødseth, Kenneth Løvold; Rødal, Jorunn; Hoff, Karoline Louise; Thune-Larsen, Harald.
Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene. Molde: Møreforsking Molde AS 2020 (ISBN 978-82-7830-326-9) 90 s. Rapport (Møreforsking Molde)(2003)
MF TØI Untitled
 
2019
5 Hoff, Karoline Louise; Bråthen, Svein.
Utvikling av Hammerfest lufthavn - en samfunnsøkonomisk analyse. Del av grunnlaget for konseptvalgutredning (KVU). Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-322-1) 43 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1913)
HIM MF Untitled
 
6 Laingen, Maria; Rekdal, Jens Ludvig; Bråthen, Svein; Hoff, Karoline Louise.
Senterstruktur og trafikk i Molde. Noen mulige utviklingstrekk belyst ved litteraturstudie og modellberegninger. Notat T1/2019. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 55 s.
HIM MF Untitled
 
7 Tveter, Eivind; Hoff, Karoline Louise; Laingen, Maria; Bråthen, Svein.
Nye tidsverdier i samfunnsøkonomiske beregninger : alternative vurderinger basert på analyser av to vegprosjekter. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-327-6) 51 s. Rapport (Møreforsking Molde)(2004)
HIM MF Untitled
 
8 Tveter, Eivind; Rekdal, Jens Ludvig; Hoff, Karoline Louise; Zhang, Wei.
Takster i kollektivtransporten i Møre og Romsdal : analyse av takstnivå og sonesystem for buss. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 57 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1902)
MF Untitled
 
2018
9 Bråthen, Svein; Hoff, Karoline Louise; Lyche, Lage; Svendsen, Hilde Johanne.
Economic impact assessment of the new ICAO standard for contaminated runways : a case study of four Norwegian airports. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-294-1) 39 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1804)
HIM MF Untitled
 
10 Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko; Aarhaug, Jørgen.
Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-289-7) 110 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1801)
MF TØI Untitled
 
11 Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Bråthen, Svein.
Utredning av grunnlaget for PSO i 3 svenske flyruter : avtaleperioden 2019-2023. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-827830-305-4) 49 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1812)
HIM MF Untitled
 
12 Hoff, Karoline Louise; Rekdal, Jens Ludvig; Zhang, Wei; Svendsen, Hilde Johanne; Bråthen, Svein.
Trafikkanalyse for Høgsfjorden : grunnlaget for fortsatt drift av ferjesambandet Lauvvik-Oanes. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐292‐7) 121 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1803)
MF Untitled
 
13 Svendsen, Hilde Johanne; Lyche, Lage; Hoff, Karoline Louise.
Rammevilkår for fylkesvegferjedrifta. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-290-3) 72 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1802)
MF Untitled
 
2017
14 Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Norseng, Robert Bjørnøy; Tveter, Eivind.
Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. : Transportøkonomisk institutt 2017 (ISBN 978-82-480-2076-9) 101 s. TØI-rapport(1582b/2017)
MF TØI Untitled