Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-26 av 26

2019
1 Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten; Frøyland, Merethe.
Bærende ideer i naturfag. I: Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02811-8. s. 59-84
UiO Untitled
 
2015
2 Mork, Sonja Merethe; Fiskum, Kirsten.
Kjemi og grunnleggende ferdigheter på barnetrinnet. Nordic Chemistry Learning Conference 2015; 2015-12-03 - 2015-12-04
UiO Untitled
 
2013
3 Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten.
SUN – An effective model for teacher professional development and school development in science?. ESERA; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
2012
4 Fiskum, Kirsten.
Didaktikk for gruppelærere. Tips og teknikker for bedre kvalitet i gruppeundervisningen. Skolering av gruppelærere ved Matnat-fakultetet; 2012-01-19 - 2012-01-19
UiO Untitled
 
5 Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten; Marion, Peter Van.
SUN Teacher Professional Development. S-TEAM Conference 2012; 2012-02-23 - 2012-02-24
NTNU UiO Untitled
 
6 Marion, Peter Van; Fiskum, Kirsten; Korsager, Majken.
The SUN Project. S-TEAM 2012 Conference; 2012-02-24
NTNU UiO Untitled
 
2011
7 Fiskum, Kirsten.
Vurdering og grunnleggende ferdigheter. Etterutdanning for geofaglærere; 2011-11-09 - 2011-11-09
UiO Untitled
 
8 Fiskum, Kirsten; Korsager, Majken.
Hva slags etterutdanning vil naturfaglærere ha? Skoleutvikling i naturfag - SUN. Naturfagkonferansen; 2011-10-20 - 2011-10-21
UiO Untitled
 
9 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Underveisvurdering og sluttvurdering i naturfag 10.trinn. Etterutdanning for naturfaglærere ungdomstrinn; 2011-11-02 - 2011-11-02
UiO Untitled
 
10 Guttersrud, Øystein; Fiskum, Kirsten.
Kjennetegn og eksempler på kjemiske reaksjoner. Eksempler på kjennetegn på måloppnåelse i naturfag etter 7. trinn. Naturfag 2011 (1) s. 22-24
UiO Untitled
 
2010
11 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Variabler, målinger og feilkilder i Forskerspiren. Naturfagkonferansen; 2010-10-21 - 2010-10-21
UiO Untitled
 
12 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering i naturfag(ene). Vurdering i Forskerspiren. Lærerkurs; 2010-11-11 - 2010-11-11
UiO Untitled
 
2009
13 Fiskum, Kirsten.
Muntlig-praktisk eksamen i naturfagene på Vg1, Vg2 og Vg3. Sensorskolering. Kurs; 2009-03-18 - 2009-03-18
UiO Untitled
 
14 Fiskum, Kirsten; Olsen, Egil.; Scheen, Anne Elisabeth; Vidnes, Bjørn.
Sensorskolering i naturfagene på vg1, vg2 og vg3. Dagskurs for lærere i den videregående skolen; 2009-11-18 - 2009-11-19
UiO Untitled
 
15 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Sensorskolering i naturfagene på vg1, vg2 og vg3. Dagskurs for lærere i den videregående skolen; 2009-11-26 - 2009-11-26
UiO Untitled
 
2008
16 Fiskum, Kirsten.
Kunnskapsløftet og vurdering i videregående opplæring. Naturfag 2008 (2) s. 10-13
UiO Untitled
 
17 Fiskum, Kirsten.
Morsomme kjemiforsøk. Realfagstorg - faglig påfyll for naturfaglærere i grunnskolen; 2008-11-12 - 2008-11-12
UiO Untitled
 
18 Fiskum, Kirsten; Olsen, Egil.; Scheen, Anne Elisabeth; Vidnes, Bjørn.
Muntlig-praktisk eksamen i naturfagene. Dagskurs for lærere i naturfagene i den videregående skolen; 2008-04-16 - 2008-04-16
UiO Untitled
 
19 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Eksamen i naturfagene for elever i videregående skole. Naturfag 2008 (2) s. 14-16
UiO Untitled
 
20 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Muntlig eksamen m/ praktisk innslag. Dagskurs for naturfaglærere på ungdomstrinnet; 2008-04-01 - 2008-04-01
UiO Untitled
 
21 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering og kjennetegn på måloppnåelse. Konferanse; 2008-10-23 - 2008-10-24
UiO Untitled
 
22 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering og vurderingskriterier i LK06. Nettverkssamling for lærere i Troms; 2008-03-05 - 2008-03-06
UiO Untitled
 
23 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06. Dagskurs for lærere i naturfagene i den videregående skolen; 2008-04-17 - 2008-04-17
UiO Untitled
 
24 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06. Dagskurs for lærere i naturfagene i den videregående skolen; 2008-04-07 - 2008-04-07
UiO Untitled
 
25 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06. Dagskurs for lærere i naturfagene i den videregående skolen; 2008-04-23 - 2008-04-23
UiO Untitled
 
26 Haugland, Hilde C.; Fiskum, Kirsten.
Vurdering på barnetrinnet. Naturfag 2008 (2) s. 17-19
UiO Untitled