Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 61 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Bråten, Mona; Tranvik, Tommy.
The Visible Employee - Technological Governance and Control of the Mobile Workforce. Socio-Economic Studies 2017 ;Volum 28.(3) s. 319-337
FAFO UiO Untitled
 
2 Schartum, Dag Wiese; Jansen, Arild J.; Tranvik, Tommy.
Digital forvaltning - en innføring. Fagbokforlaget 2017 (ISBN 978-82-450-2234-6) 222 s.
UiO Untitled
 
2015
3 Bråten, Mona; Tranvik, Tommy.
Den gjennomsiktige virksomheten. Konsekvenser av elektronisk styring og kontroll i arbeidslivet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2015 ;Volum 56.(4) s. 419-448
FAFO UiO Untitled
 
4 Schartum, Dag Wiese; Tranvik, Tommy.
Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2015 ;Volum 2015.(1)
UiO Untitled
 
2014
5 Schartum, Dag Wiese; Hannemyr, Gisle; Tranvik, Tommy.
Use of personal locationdata by the police : Technologies, experiences and assessments of effects. Oslo: Senter for rettsinformatikk 2014 (ISBN 9788272261534) 179 s. Complex(1/2014)
UiO Untitled
 
6 Tranvik, Tommy.
Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler : foreløpige resultater. Oslo: Senter for rettsinformatikk 2014 (ISBN 9788272261589) 99 s. Complex(4/2014)
UiO Untitled
 
7 Tranvik, Tommy; Bråten, Mona.
Elektronisk kontroll med ansatte : konsekvenser av feltteknologi i utvalgte bransjer [Nokobit 2014]. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi 2014 ;Volum 22.(1)
FAFO UiO Untitled
 
8 Tranvik, Tommy; Jensen, Ragnhild Steen; Bråten, Mona; Jordfald, Bård; Leiren, Merethe Dotterud; Nævestad, Tor-Olav; Skollerud, Kåre H.; Sternberg, Henrik.
Arbeidsforhold i gods og turbil. Oslo: FAFO 2014 (ISBN 978-82-324-0175-8) 156 s. FAFO-rapport(2014:58)
FAFO TØI UIA UiO Untitled
 
2013
9 Tranvik, Tommy.
Avfallsservice-saken. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 (2) s. 8-10
UiO Untitled
 
10 Tranvik, Tommy.
Det gjennomsiktige arbeidslivet. Erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker. Oslo: Akademika forlag 2013 (ISBN 978-82-7226-145-9) 327 s.
UiO Untitled
 
11 Tranvik, Tommy.
Kontroll og overvåking i arbeidslivet. I: Yulex 2013. Oslo: Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk 2013 ISBN 9788272261503. s. 81-99
UiO Untitled
 
12 Tranvik, Tommy.
Sjefen din ser deg. Dagsavisen 2013 s. 4-5
UiO Untitled
 
2012
13 Tranvik, Tommy.
DATA PROTECTION AND COMPLIANCE. ILLUSIONS AND REALITIES ON THE MUNICIPAL LEVEL. Tidsskrift for samfunnsforskning 2012 ;Volum 53.(2) s. 131-156
UiO Untitled
 
14 Tranvik, Tommy.
Feltteknologi: oppbygning, funksjonalitet og bruksområder. Yulex 2012 s. 187-200
UiO Untitled
 
15 Tranvik, Tommy.
Kommunal regeletterlevelse : realiteter og illusjoner på personvernområdet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2012 (2) s. 131-156
UiO Untitled
 
16 Tranvik, Tommy; Bråten, Mona.
Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted: ansattes erfaringer med feltteknologi. FAFO-rapport 2012 (50) s. -
FAFO UiO Untitled
 
17 Tranvik, Tommy; Jansen, Arild J..
IT governance in the norwegian public sector : business as usual. Complex 2012 (1) s. 35-56
UiO Untitled
 
18 Tranvik, Tommy; Lundevall-Unger, Patric.
Was sind personenbezogene Daten? Die Kontroverse um IP-adressen. ZD Aktuell 2012 (12) s. 8-10
UiO Untitled
 
19 Tranvik, Tommy; Normann, Rolf Sture.
Personvern og informasjonssikkerhet i kommunen: en håndbok i risikovurdering. Kommuneforlaget AS 2012 (ISBN 978-82-446-2133-5) 167 s.
UiO Untitled
 
2011
20 Jansen, Arild J.; Tranvik, Tommy.
IT GOVERNANCE IN NORWEGIAN PUBLIC SECTOR – BUSINESS AS USUAL?. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi 2011 ;Volum 1.(1) s. 119-130
UiO Untitled
 
21 Jansen, Arild J.; Tranvik, Tommy.
IT GOVERNANCE IN THE DIGITAL ERA – BUSINESS AS USUAL. Scandinavian Workshop on eGovernment; 2011-02-07 - 2011-02-08
UiO Untitled
 
22 Jansen, Arild J.; Tranvik, Tommy.
THE STATE OF IT GOVERNANCE PATTERNS OF VARIATION AT THE CENTRAL GOVERNMENT LEVEL IN NORWAY. 10t. International Conference, EGOV 2011; 2011-08-29 - 2011-09-01
UiO Untitled
 
23 Jansen, Arild J.; Tranvik, Tommy.
THE STATE OF IT GOVERNANCE PATTERNS OF VARIATION AT THE CENTRAL GOVERNMENT LEVEL IN NORWAY. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2011 s. 159-159-172
UiO Untitled
 
24 Tranvik, Tommy.
Hvordan manipulere risikovurderinger? Erfaringer og observasjoner fra skolesektoren. I: Yulex 2011. Oslo: Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk 2011 ISBN 978-82-7226-139-8. s. 95-105
UiO Untitled
 
25 Tranvik, Tommy; Lundevall-Unger, Patric.
IP Adresses - Just a Number?. International Journal of Law and Information Technology 2011 ;Volum 19.(1) Suppl. Spring s. 53-73
UiO Untitled
 
2010
26 Fimreite, Anne Lise; Tranvik, Tommy.
Norway. I: Changing Government Relations in Europe. From localism to intergovernmentalism. Routledge 2010 ISBN 0-415-54846-2. s. 163-178
UiB UiO Untitled
 
2009
27 Tranvik, Tommy.
Datatilsynets virkemiddelbruk. I: Yulex 2009. Oslo: Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk 2009 ISBN 978-82-7226-123-7. s. 145-160
UiO Untitled
 
28 Tranvik, Tommy.
Kommuner og informasjonssikkerhet. Etterlevelse av kravene i personopplysningsloven og forskriften. I: Yulex 2009. Oslo: Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk 2009 ISBN 978-82-7226-123-7. s. 89-103
UiO Untitled
 
29 Tranvik, Tommy.
Personvern og informasjonssikkerhet : en studie av rettsreglers etterlevelse i kommunal sektor. Complex 2009 (4) s. -
UiO Untitled
 
2008
30 Tranvik, Tommy.
Digital teknologi og omstilling i fire sivilsamfunnsorganisasjoner. I: Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0663-6. s. 154-191
UiO Untitled
 
31 Tranvik, Tommy.
Digital teknologi og organisasjonsendring i offentlig og frivillig sektor. I: Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0663-6. s. 9-42
UiO Untitled
 
32 Tranvik, Tommy.
Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0663-6) 223 s.
UiO Untitled
 
33 Tranvik, Tommy.
E-forvaltning og organisasjonsendring i sivilsamfunnet. I: Elektronisk forvaltning på norsk. Statlig og kommunal bruk av IKT. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0770-1. s. 333-355
UiO Untitled
 
34 Tranvik, Tommy.
Rettslig styring av kommunene. Datatilsynet og personopplysningsloven. Nordisk kommuneforskerkonferanse; 2008-11-28 - 2008-11-30
UiO Untitled
 
35 Tranvik, Tommy; Selle, Per.
Digital teknologi i sivilsamfunnet. Unipub forlag 2008 (ISBN 978-82-7477-353-0) 275 s.
NORCE UiB UiO Untitled
 
36 Tranvik, Tommy; Selle, Per.
Digital teknologi i sivilsamfunnet : studier av fire frivillige organisasjoner. Unipub forlag 2008 (ISBN 978-82-7477-353-0) 275 s.
UiO Untitled
 
2007
37 Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Selle, Per; Tranvik, Tommy.
Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 ;Volum 48.(2) s. 165-196
NORCE UiB Untitled
 
38 Tranvik, Tommy.
Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 978-82-450-0663-6) 223 s.
NORCE Untitled
 
39 Tranvik, Tommy.
Hva sier samfunnsvitenskapen om personvern?. Personvernkonferansen 2007; 2007-12-07 - 2007-12-07
UiO Untitled
 
40 Tranvik, Tommy.
IKT og utfordringer for demokratisk styring og kontroll. Erfaringer fra frivillig sektor. Governance og flernivåstyring; 2007-01-09 - 2007-01-09
UiO Untitled
 
41 Tranvik, Tommy.
Implementing Information Security Regulations. Meeting with China eGovernment Delegation; 2007-09-21 - 2007-09-21
UiO Untitled
 
42 Tranvik, Tommy.
Organisasjonsendring i sivilsamfunnet. Teknologisk endring og nye rettslige krav. I: Yulex 2007. Oslo: Senter for rettsinformatikk 2007 ISBN 978-82-7226-107-7. s. 37-65
UiO Untitled
 
43 Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Flo, Yngve.
Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 ;Volum 48.(2) s. 165-196
UiB UiO Untitled
 
44 Tranvik, Tommy; Selle, Per.
Civil Society in Transition: Organizational Change and Globalization. I: Globalization and Democratization: Challenges for Political Parties. Essays in Honor of Lars Svåsand. Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788245006940. s. 193-213
UiB UiO Untitled
 
45 Tranvik, Tommy; Selle, Per.
More Centralization, Less Democracy: The Decline of the Democratic Infrastructure in Norway. I: State and Civil Society in Northern Europe. The Swedish Model Reconsidered. Berghahn Books 2007 ISBN 978-1-84545-187-5. s. 205-228
UiB UiO Untitled
 
46 Tranvik, Tommy; Selle, Per.
State and Citizens in Norway: Organizational Society and State-Municipal Relations. I: Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge 2007 ISBN 0-415-37821-4. s. 148-167
NORCE UiB Untitled
 
47 Tranvik, Tommy; Selle, Per.
The rise and fall of popular mass movements - Organizational change and globalization - the Norwegian case. Acta Sociologica 2007 ;Volum 50.(1) s. 57-70
NORCE UiB Untitled
 
2006
48 Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy.
Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2006 ;Volum 22.(3) s. 231-255
NORCE UiB Untitled
 
49 Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise.
Reform failure: The processes of devolution and centralisation in Norway. Local Government Studies 2006 ;Volum 32.(1) s. 89-107
NORCE UiB Untitled
 
2005
50 Fimreite, Anne Lise; Selle, Per; Tranvik, Tommy.
Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi. Den 14. nordiske kommuneforskerkonferansen; 2005-11-24 - 2005-11-26
NORCE UiB Untitled
 
    Vis neste liste